От 01 януари електронен болничен лист

Електронен болничен лист

От 1 януари 2015 е въведен нов ред за издаване на болничните листове. Лекарите и пациентите реално ще се сблъскат с новите правила от първия работен ден на годината. Въведените промени са както за лекарите/лечебните заведения така и за пациентите и за работодателите.

Електронният болничен лист и пациентите

Лицата, на които следва да бъде издаден болничен лист за временна неработоспособност, посещават съответното лечебно заведение. Преценката на тяхното здравословно състояние, която се извършва от лекар или от ЛКК – се осъществява по досегашния ред.
След като се прецени необходимостта от издаване на болничен лист, данните от същия се въвеждат в специален програмен продукт. Лицата получават отпечатан на хартиен носител болничен лист.
Осигурените лица представят издадения болничен лист на работодателя си, единствено за оформяне на отпуска за временна неработоспособност.

Електронният болничен лист и лекарите

Правилата относно освидетелстването на лицата и издаването на болничните листи – остават непроменени. Промяната е в реда за техническото издаване (написване) на болничния лист и предоставяне на данните в НОИ.

Наредба за реда за предоставяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО)

Лечебните заведения, които издават болнични листи – вече са се запознали с новата система.

За издаване на електроните болнични листи лечебните заведения следва да имат инсталиран специален програмен продукт. Продуктът, който се предоставя от НОИ е “еБолничен лист/еРешение на ЛКК”. Лечебните заведения могат да ползват и други програмни продукти, които трябва да отговарят на съответни технически изисквания.

След въвеждане на данните за болничния лист – на пациентите се предоставя разпечатан на хартия екземпляр.
Лечебните заведения изпращат по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис, информацията от издадените болнични листове и/или от решенията на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове, към електронния регистър в НОИ.
Подаването на данните става едновременно с издаването на болничния лист / решението или в сроковете по НРПНОИДИБЛРО.

За да могат да издават болнични листове лечебните заведения трябва да разполагат с уникални номера на болнични листове. Уникалните номера се предоставят от 1 декември 2014.
За получаване на уникалните номера лечебните заведения подават искане до съответното ТП на НОИ. Заявлението може да бъде подадено на място или онлайн. Лечебните заведения могат да подават онлайн заявление за снабдяване с уникални номера на болнични листове по всяко време, без ограничение за техния брой.
Уникални номера се предоставят на лечебните заведения от съответното ТП на НОИ.
Регистрираните лечебни заведения по реда на Инструкция № 1/2011 не е необходимо да се регистрират отново, за да получават уникални номера на болнични листове.
Регистрирането на лечебните заведения за получаване на уникални номера на болнични листове се извършва еднократно, чрез подаване на място или по пощата на заявление по образец. При промяна в данните по регистрацията им, лечебните заведения са длъжни да уведомят в 7-дневен срок съответното ТП на НОИ, където са регистрирани.

Електронният болничен лист и работодателите/ самоосигуряващите се лица

Новите промени ще засегнат в най-малка степен работодателите, защото правилата за предоставяне на съответните документи във връзка с изплащането на обезщетение за временна неработоспособност се запазват.
Служителите предоставят на работодателя си отпечатания болничен лист. Този болничен лист е необходим единствено за оформяне на отсъствието на служителя. Осигурителите съхраняват представените от служителите болнични листове за срок 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени.
Работодателят представя на място в съответното ТП на НОИ по досегашния ред всички документи съгласно НИИПОПДОО с изключение на болничния лист. Това правило важи и за самоосигуряващите се лица.

272 коментара

 1. Галина Йовкова каза:

  Здравейте искам да попитам следното в момента съм в болнични понеже ме оперираха тазобедрена става въпроса ми е следния премествам се в друг град ще си извадя и документ за адрес трябва ли тук да се явявам на лкк или може и в стария град където съм по лична карта благодаря ви

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   явяването пред ЛКК няма нищо общо с адреса на пациента.

 2. Трифонова каза:

  Издадени са ми два болнични листа от личния лекар , като втория е продължение на първия , но лич. лекар не е изпратил до НОИ съобщение за първия и НОИ ми изплаща само два дни от втория. Как да оправя кашата за да си получа парите както си му е реда?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Вие нищо не можете да направите в случая.
   Този, който издава болничния лист има задължение да го изпрати в НОИ.
   Говорете с личния си лекар.

 3. Петя Георгиева каза:

  Здравейте, въпросът ми ще може ли гинеколога при който ходя частно да ми следи бременността и не ме води в регистъра си понеже съм без направление да ми издаде болничен 45 дни преди раждането, понеже аз в момента имам здравни осигуровки защото съм и на трудов договор но нямам за целия период от 5 години и се водя здравно неосигурен

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Както много пъти съм казвала – „издаването на болничния лист“ няма нищо общо с наличието или липсата на здравни осигуровки.

   Всеки лекар (при определени правила), който установи временна неработоспособност или друга причина за издаване на болничен лист – може да го издаде.

   • Росица каза:

    А възможно ли е да се издаде болничен преди раждане със задна дата?

    • Мария Радева каза:

     Предполагам, че питате за болничния, които е с начална дата 45 дни преди вероятния термин на раждане.
     Зависи колко „със задна дата“ и какви са причините за назидаването му

 4. Анатоли каза:

  Здравейте! Бих искал да се допитам с Вас, относно възникнал казус с 45 дневен болничен преди раждане , издаден на съпругата ми. Терминът й е на 11 март и съответно тя трябва да излезе в болничен на 25 януари. На тази дата, такъв й беше издаден и тя го предостави пред работодателя си. При проверка чрез ПИК в сайта на НОИ, установихме, че болничния е подаден от работодателя, но не и от лекарката й в Електронния регистър на болничните листове. Какви действия можем да предприемем за решаване на този проблем? Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Вие никакви действия не може да предприемете.
   Информацията за болничния лист следва да бъде изпратена в НОИ от лечебното заведение. Този проблем трябва да се реши от лечебното заведение.

 5. Надежда каза:

  Здравейте,

  С проблемна бременност съм и ми бе издаден болничен от АГ за 14 дни. Когато изтече ще бъде удължен чрез ЛКК. Интересува ме дали е проблем, че постоянният ми адрес е в друг град? Настоящият ми адрес е за населеното място, където искам да ми бъде издаден болничния. Той достатъчен ли е или е необходимо да си сменя и постоянния?

  И още нещо… В НЗОК адресът ми беше променен преди година, но той не съвпада с настоящия. Проблем ли е (за ЛКК), това че адресът ми в НЗОК и при съответно при личния лекар не съвпадат с настоящия ми адрес?

  Благодаря Ви!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   За мен това, което писвате не е проблем!

   Но както винаги казвам – след като ЛКК издава болничния лист – е в правото си да прецени проблема с адресите.

 6. Теодора Стоянова каза:

  Здравейте, при направена операция в началото на годината имам 33 дни болничен. До края на годината само на 7 дни ли имам право /40-33дни/без ЛКК. Престои ми балнеолечение по клинична пътека 8 дни. До края на годната има още много месеци, всичко се случва.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

   Болничните за срокове, по-малки от посоченото се разрешават от ЛКК.

   • Теодора Стоянова каза:

    Означава ли това, че ако съм изчерпала лимита от 40дни /33 дни след операция от ЛКК и 7дни от личен лекар/ трябва да се явявам на ЛКК и за обикновена настинка до края на годината.

 7. Vesela каза:

  Здравейте ,
  Искам да Ви попитам болничен лист за гледане на дете до 18г. може ли да се издаде от специалист УНГ.
  Тъй като имаме вече един за 5 дни от личния лекар.Тоест продължение на този от личния лекар.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза
   Чл. 13. (1) Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.
   (2) След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК.

   Смятам, че до посочените 14 дни – болничен може да се издава еднолично от всеки лекар, вкл. и като продължение.

 8. Жулиета каза:

  Здравейте! Искам да попитам колко време болничен ми се полага след направена операция на гърдата. Първоначална диагноза преди операция беше Доброкачествено туморно образование. След операцията се оказа, че е Дифузна Кистозна Мастопатия. Ползвала съм 18 дни от болницата и 42 от ЛКК от където ми казаха, че за тази диагноза нямам право на болничен повече. Операцията все още ме боли и има оток около нея. Работата ми е тежка физическа.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Няма определени дни – които „да се полагат“ за определена диагноза.
   Продължителността на временната неработоспсобност зависи от конкретното състояние на лицето и се определя по преценка на лекаря/ЛКК/ТЕЛК

 9. Ники каза:

  Здравейте!
  Има ли право за издаване на болничен лист от ЛКК, да ме преглежда лекар-член на ЛКК?И ако има такова право,заплаща ли му се от НЗОК?Защото този лекар си събира от пациентите измислени от него такси.Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   По първия въпрос – зададен е неясно и не мога да формулирам отговор.

   Издаването на болничен от ЛКК е възможно да бъде заплатено от НЗОК – но условие за това е пациентът да е получил специално направление от личния лекар или от лекар – специалист. В случай, че болничният се издава по друг ред – пациентът дължи заплащане по цени, определени от лечебното заведение.

 10. Ники каза:

  Здравейте!
  Има ли право за издаване на болничен лист от ЛКК да ме преглежда лекар-член на ЛКК?И ако има такова право,заплаща ли му се от НЗОК?Защото този лекар си събира от пациентите измислени от него такси.Благодаря предварително!

 11. Вили каза:

  Здравейте, имам издаден болничен за един ден за дата 10.07.2017 г. от лекаря в работата ми и последващ за 14 дни за периода 11.07. – 24.07. от друг лекар невролог. И двата болнични са предадени на НОИ от работодателя ми, но системата на Нои е отхвърлила изпратеният от лекаря втори болничен т.к. се събират повече от 14 последователни дни. Има ли възможност болничният, който е за 1 ден да бъде анулиран от лекаря, който го е издал, а вторият да бъде подаден наново към Нои от вторият лекар?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   съгласно Наредбата за медицинската експертиза „Органите на експертизата, издали неправомерно болнични листове, имат право сами да ги анулират до изплащане на обезщетения по тях, при условие че осигуреният не възразява, което се удостоверява с подпис в ЛАК.“

   По посоченият ред болничният може да бъде анулиран.

   Относно повторното „подаване“ не съм сигурна, че е допустимо – но може да опитате.

 12. Радица каза:

  Здравейте!
  От 25.07. съм в болничен. Първо за 14 дни и сега още 30 дни. Все още нямам превод на болничните. Тъй като имам неплатено задължение към НОИ възможно ли е да не получа никакво обезщетение поради тази причина, защото мина почти месец а ми е трудно да се движа за да стигна до тях.
  Благодаря Ви

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Не казвате какъв вид осигурено лице те – по трудов договор, самоосигуряващо и т.н.
   Също така е важно и какво е това „задължение към НОИ“. Ако става въпрос за неплатени осигуровки – задълженията са към НАП.
   Само по представената информация е трудно да се даде отговор.

   Моят съвет, който често повтарям за болничните е – извадете си ПИК код и on-line проверявайте какво се случва с болничните и изплащането на обезщетението.
   Чрез ПИК кода и достъпа в личната ви осигурителна информация – ще получите най-точните отговори.

 13. милена борисова каза:

  здравейте, имам издаден болничен лист от болницата в която се оперирах за 36дни / в крайна сметка ми отстраниха матката и яйчниците/.
  след това от лкк комисия ми дадоха 2х30дни и имам право на още 30дни. беше ми казано че мога да ползвам болнични с поставената диагнозата 6 месеца, но членовете на лкк комисията ми казаха че не е редно защото щяло да има дискриминация с лапароскопията на която също давали 90 дни. мога ли да се явя на друга комисия която евентуално да ми удължи болничния до 180дни?

  • Мария Радева каза:

   Преценката за това дали едно лице има право на болничен и за колко дни е на органа, който издава болничния – в случая това е ЛКК.
   Има известни правила за териториалната компетентност на органите на медицинската експертиза, но бихте могли да се обърнете към друга ЛКК – след като смятате, че тяхната преценка ще е различна.

 14. красимира каза:

  Здравейте въпроса ми е следния болничния ми е до 27 .07.17 може ли да взема нов на 28 първия беше 14 дни?благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Както вече много пъти отговорих в този форум – преценката за издаване на болничен и за неговата продължителност е на органа, който извършва прегледа и издава болничния.
   Продължителността на болничния зависи и от предходните такива.

 15. Криси Миленова каза:

  Привет адокат Радева,

  От 17.5.2017 съм в болничен поради проблемна бременост. Докторът ми каза, че така ще бъде до раждането. Но се притеснявам, че ще надвиша 180 дни преди 45 дни от термина ми 13.1.2018 г.
  Въпросът ми е за бременни важи ли това надвишаване и ако да как може да бъде решен казуса?

  Благодаря Ви, предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Няма от какво да се притеснявате!
   След като имате усложнена бременност ще ви бъдат издадени съответните болнични. Има определени процедури, които трябва да бъдат спазени и които са добре познати на лечебните заведения. Зависи от конкретния случай ще ви бъде обяснено какво трябва да се направи в случая, за да е редовен болничния.

 16. Блага каза:

  Здравейте! В момента съм в болничен заради проблемна бременност. Имам нов постоянен адрес и съответно нова лична карта. Проблем ли е, че в последния болничен лист, който е продължение на предния, фигурира стария ми постоянен адрес? Могат ли да не ми го изплатят заради това?

  • Мария Радева каза:

   Адресът няма да е причина за неплащане на обезщетението.
   Адресът може да е причина за искане на корекции в издадения болничен.

   Както винаги казвам в подобни случаи – вземете си код за достъп от НОИ и следете как е движи процедурата по обработване на болничния и изплащане на обезщетението.

 17. маргарита каза:

  Здравейте живея и работя от години в Италия. След месец ми предстои платен отпуск който ще прекарам в къщи със семейството ми.Преди месец имах здравословен проблем и искам да знам към кого да се обърна и дали ще ми важи болничния лист в Италия.? Предварително Ви благодаря

  • Мария Радева каза:

   По принцип издадените болнични се зачитат на територията на ЕС.

   Съветът ми е – първо добре да се запознаете с правилата за представяне на болнични – на мястото където работите.
   Възможно е да имате известни проблеми с издаването на болничен лист в България – защото някои лечебни заведения като разберат, че болничният е за страна-членка и не знаят какво да правят. За да нямате подобен проблем – информирайте се от НОИ какво следва да предприемете в подобен случай.

 18. Julieta каза:

  zdraveite , v momenta sam v Germania i trqbva da mi se udalji bolnichniq ot Balgaria , no kolejkata na moq lekuvasht lekar otkazva da mi izdade bolnichniq list … zdravnoosigurena sam …
  Imam li pravo da mi se udalji bolnichniq kogato sam v chujbina i ne rabotq … operirana sam na 13.03. tazi godina … operaciqta beshe ginekolkogichna …

  • Мария Радева каза:

   Съвсем резонно не е издаден болничен лист.
   Болничен лист се издава след преглед на лицето, установяване на здравословното му състояние, констатиране на продължаващата неработоспосбност.

   Освен това, във вашия случай – продължението е възможно да бъде изадено от ЛКК, а не от личния лекар.

 19. Йоана каза:

  Здравейте!Въпросът ми е при издаване на болничен лист проблем ли ще е вписването на постоянният адрес а не на настоящият,Благодаря предварително

  • Мария Радева каза:

   постоянният и настоящият адрес се завяват по пределен начин.
   Постоянният е адресът по лична карта. В случай, че настоящият адрес е различен от постоянния, той се заявява в съответната община, за което се издава удостоверителен документ.
   Издаващият болничният лист е компетентен да прецени представените от Вас документи за адресна регистрация.

 20. Рени Панайотова каза:

  Здравейте, интересува ме има ли право работодателя да идва в дома ми и да проверява дали съм си в къщи по време през което имам издаден болничен лист с режим – домашен амбулаторен. Според работодателя, нямам право да напускам дома си по време на болничен и винаги трябва да съм на разположение, ако реши да ме провери. Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Честно казано доста според въпрос!

   И точно в този формат ще се въздържа от отговор, за да не бъда погрешно разбрана.

 21. Калина Георгиева каза:

  Здравейте, налага ми се да си пусна болничен тъй като имам проблем с ухото, но след няколко дни ми предстои отдавна платена екскурзия извън страната. Въпросът ми е дали е незаконно напускането ми на страната в такъв случай? Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Дали е незаконно напускането на страната – не мога да дам подобна оценка.

   Но помислете дали с напускането на страната няма да нарушите определения с болничния лист режим?

 22. Мартина каза:

  Здравейте! Ще ми издават продължение на болничен по повод проблеми с бременност. До 8.06 е първият,а вторият е от 9.06(петък) ,а АГ -то с комисията ще ги дават на 12.06(понеделник) . Има ли проблем ,че болничният ще се занесе в понеделник(12.06)?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   След като болничният бъде издаден на 12 юни – това е първият възможен ден, в който да го представите на работодателя.

 23. Младена Иванова каза:

  Здравейте!Искам да попитам следното:личният лекар има право да издаде болничен за най-много 14 дни.Тези дни работни ли са или календарни?Т.е. ако примерно изляза в болнични от 01.05 болничния до 14.05 ли трябва да е или до 20.05?Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Срокът на временната неработоспособност се определя в календарни дни.
   Обезщетението се дължи за работните дни – толкова колкото са за съответния работник.

 24. Мария Петрова каза:

  Здравейте,
  Моля за Вашия компетентен отговор за следното: Зависи ли броя на дните за временна нетрудоспособност от диагнозата и ако зависи кой е нормативният документ, с който е регламентиран точно броя на дните? В моя случай лекуващият лекар ми заяви, че ми се полагат 2 пъти по 20 дни и толкова.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Наредбата за медицинската експертиза определя максималната продължителност на времето на неработоспособността (болничния лист), както и кой орган – лекуващ лекар/ ЛКК – за какъв максимален срок болнични издава. Но тези срокове са по принцип.

   Продължителността на болничния, която не трябва да надхвърля определената в наредбата, за всеки конкретен случай се определя от органа, който издава болничния лист.

 25. Поля Николова каза:

  Здравейте, сина ми беше опериран от остър перитонит на 14.04.2017 г. Издадоха ми от болницата болничен за 11 дни за придружавани на дете до 3 годишна възраст. След това ми издадоха с ЛКК 20 дни за гледане на дете до 18 год. и сега последно ми издадоха болничен с ЛКК но за 10 дни и хирурга ми каза че с м нямала право на повече защото за тази болест били определени само общо 30 дни. Така ли е и имам ли право на още болнични за гледане на дете до 18 години?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   продължителността на болничния лист, определена в Наредбата за медицинската експертиза – не е дефинирана по заболявания, а по органи, който издават болничните листи.
   Продължителността на болничния лист във всеки конкретен случай се определя от лекаря в зависимост от състоянието на болния.

   Наредба за медицинската експертиза
   Чл. 40. (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ се издава еднолично от лекуващия лекар при наличие на заключение, вписано в историята на заболяването от ръководителя на лечебното заведение, че гледането на болния е било наложително, и за какъв срок. Това обстоятелство задължително се вписва в болничния лист, като се отбелязва номерът на историята на заболяването на болния член от семейството.

   Чл. 38. (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, ……………., се издава:
   1. от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина – еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;
   2. от ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец – след решение на ТЕЛК.
   (2) Болничните листове по ал. 1 се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния.

   Кодекс за социалното осигуряване
   Чл. 45. (1) Парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за:
   1. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст – на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година;
   2. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст – до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството; в този срок не се включва времето за гледане на дете по т. 3-5;
   3. гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест – до изтичането на срока на карантината;
   4. гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения – за времето, през което осигуреният е бил в заведението;
   5. гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина – докато трае карантината.
   (2) За един и същи осигурителен случай за едно и също време парично обезщетение по ал. 1 може да се изплаща само на един осигурен член на семейството.

 26. Стоянка Русева каза:

  Здравейте,
  имам издаден болничен лист от лекарска комисия за период от 30 дни (до 10.05.включително), след ин витро процедура.
  Въпросът ми е, дали личният ми лекар има право да ми издаде 14-дневен болничен за друго заболяване от 12.05, ако на 11.05 ползвам един ден платен годишен отпуск?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   След като на 12 май личният лекар констатира заболяване, което ви прави неработоспсобна – няма пречка да бъде издаден болничен лист. Преценката е на личният лекар.

   • Стоянка Русева каза:

    Благодаря ви.
    От Наредбата за медицинската експертиза останах с впечатление, че ползването на отпуск не прекъсва болничните и оттам реших, че в такъв случай личният лекар не може да издаде болничен, а само лекарска комисия.

    • Мария Радева каза:

     Имате предвид този текст от наредба
     Неработните дни, както и ползването на друг законоустановен отпуск не прекъсват временната неработоспособност.
     Във вашия случай няма прекъсване, защото платеният отпуск ще е след като временната неработоспособност ще е приключила.

 27. Велина Николова каза:

  Здравейте,до 29.04.2017 имам издаден болничен от ЛКК.Следващото ЛКК обаче,ще ми бъде издадено на 16.05.2017,защото по-рано нямало комисия.Въпроса ми е,ще представлява ли проблем закъснението на болничният пред работодателя?

  • Мария Радева каза:

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му.
   След като болничният ще бъде издаден на 16 май – от тогава ще имате задължение за представянето му.

 28. Мария Николова каза:

  Здравейте, адвокат Радева! Бих желала да Ви попитам възможно ли е един и същ болничен лист да бъде спиран два пъти и два пъти пациентът да бъде викан и на ЛКК, и на ТЕЛК при положение, че ЛКК е излязъл със становище, че следва да бъде изплатен? Фактите са следните:
  1. Баща ми има издаден болничен за дните от 19 до 28.01.2017 г.
  2. Има разпореждане за спиране на производството от 06.03.2017 г. МОТИВИ: С жалба изх. №……………………/02.03.2017 г. по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, болничен лист №Е………………….. е обжалван, тъй като е издаден в нарушение на чл.6, ал.5 от Наредбата за медицинската експертиза. Предвид гореизложеното и във връзка с разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от КСО административното производство по изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност по болничен лист № Е20164630459 е спряно до приключване на производството със стабилен административен акт.
  3. Повикан е да се яви пред неврологична ЛКК на 28.03.2017. От там с решение на ЛКК е утвърден болничния лист с мотиви на базата предоставените документи.
  4. Сега го викат на ТЕЛК на 16.05.2017 г. по повод същия болничен лист.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Разпореждането за спиране изплащането е поради обжалване на болничния лист.
   Обжалването е по реда на Закона за здравето.

   Обжалванията се правят:
   1. срещу решенията на лекуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред лекарската консултативна комисия;
   2. срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
   3. срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
   4. срещу решенията на НЕЛК – пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   Това, че лицето е повикано пред ТЕЛК означава, че продължава обжалването на болничният лист, което е стандартна процедура.

 29. Алис каза:

  Здравейте г-жо Радева,

  В момента ми изтича 180 дневния болничен от ЛКК (рискова бременност). До началото на 45 дневния болничен ми остават 7 работни дни. Тъй като няма как да се върна на работа, има ли възможност личният лекар да ми напише болничен за тези 7 дни или няма право (180-те дни включват ли болничните от ЛКК и личен лекар или само ЛКК). Изключвам опцията за ТЕЛК.

  Благодаря предварително!

  Поздрави,

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Пожелавам леко и успешно приключване на бременността!

   Съгласно правилата на Наредбата за медицинската експертиза болничните при усложняване на бременността до 45 ден преди термина се издават по правилата на общото заболяване.
   Предполагам, че посочените 180 дни са ползвани непрекъснато. В този случай е приложима следната разпоредба:

   Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

   В този случай няма значение кой е издал болничните и за какво заболяване.
   Същественото е, че състоянието на временна неработоспсобност не е било прекъсвано през 6-те месеца.

   • Полина каза:

    Тъй като имам същия казус, дали правилно разбирам, че гинекологът ми е длъжен да ме изпрати на ТЕЛК, където няма как да ми откажат болничен за остатъчните дни /все пак ми предстои раждане, което ме прави неработоспособна в предстоящите месеци :)/ и по скоро не е редно да се взима отпуск за този период, който и без това би намалил ужасно предстоящото ми майчинство?

    • Мария Радева каза:

     Отговорите в сайта са принципни.
     Конкретни отговори могат да се предоставят след запознаване със съответния казус, документи и т.н.

 30. Дара каза:

  Здравейте, имам издаден болничен лист за придружаване и гледане на дете до 18 год. от болницата, в която лекуваха сина ми. Болничният е за 8 дни – от 02.03 до 09.03 (само за болничния престой). В епикризата е предписано домашно лечение за още 10 дни. Поисках от личния ми лекар да продължи болничния ми само с още 1 ден, но според него това може да направи само ЛКК. Наистина ли в този случай е необходима ЛКК?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Не зная защо личният лекар смята, че е необходимо произнасяне от ЛКК. Възможно е защото говорите за продължение на издадения от болницата болничен.

 31. lilia каза:

  Здравейте, максимално 14 дни ли може да бъде продължителността на болничен, издаден от очен лекар? Може ли след това веднага да бъде издаден нов билничен от друг очен лекар?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Правилата за издаване на болнични не зависят от специалността на лекаря, а от заболяването на лицето.
   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава еднолично от лекуващия лекар до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.
   В случай, че се установи ново заболяване от следващия лекар и болничният е първичен – би могъл да издаде болничен за това заболяване.

   След изтичането на отпуска от 14, респ. 40 дни болният се насочва към ЛКК.

 32. васил каза:

  Постъпвам в болница за операция на 12,04,2014 г, Същия ден ми е пусната заповед за отстраняване от работа и ограничаван достъп до работното ми място/без да съм уволнен или съкратен/, При запитване в НОИ защо не ми се изплащат болничните ми отговорих, че на болничния лист има гриф от работодателя „от 12,04,2016 г, не се осигурява“. От 01,09,2016 г. заповедта за отстраняване и ограничен достъп е отменена и болничните след 01,09,2016 г. ми се изплатиха, а тези от 12,04,2016 г. до 01,09,2016 г. не. Питам: трябва ли да ми се изплатят болничните за периода 12,04-01,09 ,2016 г., а ако не на какво основание, коя е причината и кой трябва да поеме вината?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   След като болничните бъдат представени в НОИ – НОИ имат две възможности:
   1. Да определят и изплатят дължимото обезщетение
   или
   2. Ако преценят, че обезщетение за болнични не се дължи – то се издава разпореждане за отказ, в което се посочва на какво основание не се изплаща обезщетението за временна неработоспособност.

   Не познавам документите по случая, не зная как изглежда осигурителната ви история в НОИ – не съм в състояние да отговоря на поставените въпроси. Единствено от НОИ могат да дадат отговор защо и на какво основание обезщетението не е изплатено.

 33. Десислава Методиева каза:

  Здравейте в болнични съм от вчера 08.02.2017, болничния не го виждам в електронната система като издаден това ще бъде ли проблем при изплащането им

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Предполагам, че има някакъв технически проблем.
   Представете болничния лист на работодателя и след като той го представи в НОИ – тогава може да мислите за изплащането на обезщетенията.

 34. Лара каза:

  Здравейте г-жо Радева ,
  имам въпрос свързан с формуляра s064 . Работя в чужбина (в страна в ЕС -имам.соц. и здрв. осигуровки ) . Но смятам да се прибера до България за исзледвания ,защото тук до този момент не получих адекватно лечение. Смятам да посетя лекар срещу заплащане, частно,не знам колко дълго ще продължат изследванията. Кой издава s064 лекаря или Д ЕИМД или трябва да се завери от Д ЕИМД или….да се преведе или се праща по служебен път в страната в която се осигурявам?И дали имам право да ми бъде издаден този формуляр?

  Благодаря предварително.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Формуляр S064, замества стария формуляр Е-116. Това е документът, който удостоверява временната неработоспосбност.
   Документът ще ви се издаде от България, а ще го представите в страната, където живеете и се осигурявате.
   Този документ се издава от там, където е удостоверена временната неработоспосбност.
   От известно време получавам информация за проблем при издаването на този документ. Моят съвет е свържете се с НОИ, за да получите необходимата ви информация.

 35. Кремена каза:

  Здравейте!Искам да попитам възможно ли е да се анулира болничен лист,понеже се съмняваха за паротит,но изследване показа,че не е,а болничният лист вече бе издаден ?Предварително благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   По принцип анулиране на болничен лист става в момента на издаването му – например при допуснати грешки.
   При издаден болничен лист, в случай че лицето се възстанови по-рано – то може да се върне на работа по-рано след преценка на лекаря, издал болничния лист. Тези случаи са изрично уредени в Наредбата за медицинската експертиза:
   Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър се анулират, след което се издава нов болничен лист.

   • Vanya Ilieva каза:

    Здравейте,
    Моята лекарка отказва да го анулира , като казва че вече е подаден в е-системата .
    Как реално мога да си прекъсна болничния?

 36. росен каза:

  здравейте…
  искам да попитам,бил сам болничен от 27.7.2016г до 21.1.2017г,на 23.1.2017г трябва да ходя на работа,но операцията още не е зараснала,имам ли право на още болничен след като сам влезнал в нова календарна година или трябва да ида на телк..

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза:
   Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

 37. Пламена каза:

  Здравейте,въпросът ми е следния: Съпругът ми работи в Чехия.Прибра се за Коледните празници,на 29.12 си счупи крака.В момента е в болница за операция.До този момент не са му дали болничен лист.Трябваше да се върне на работа на 03.01.Може ли да му се издаде болничен със задна дата,който да представи на работодателя си? Работодателя казва,че ще го освободи от работа и когато се възстанови ще го назначи наново.Има ли право на това и ако го освободи от работа ще важи ли болничния?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Пожелавам бързо възстановяване на съпругът Ви.

   В България, когато лицето е в болница – болничен лист се издава в монета на изписването от болницата. И в този болничен лист се посочва целия период на хоспитализацията, както и необходимостта от домашно лечение.

   Според мен проблемът при вас е, че болният ще бъде представен пред работодател в Чехия, а не в България.
   В този случай се прилагат специални разпоредби относно издаването на болничния лист.

   Не мога да коментирам правата на работодателя в Чехия, защото не познавам тяхното трудово законодателство.

 38. Благовестина каза:

  Здрзвейте!
  В момента съм на гости при децата си във Франция, и днес трябваше да си тръгна за България, тъй като утре съм на работа. Но от вчера ме заболя много силно коляното – изобщо не мога да го сгъвам и разгъвам и не мога да стъпвам . Какво мога да направя в случая по повод на болничен и лечение? Много съм притеснена.
  Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   В зависимост от Вашето състояние – френските лекари ще преценят дали попадате в хипотезата на спешна и неотложна помощ или не. В зависимост от това – ще бъдат уредени и финансовите ви взаимоотношения с френското лечебно заведение.

   Що се отнася до болничния – вашия случай попада в приложното поле на регламентите за координация на системите за социална сигурност на страните членки.
   След като медицинските власти прецемят състоянието ви като такова на временна неработоспособност имате право да ви бъде издадено
   Удостоверяване на временна неработоспособност (болничен лист) S064 – това е бившият формуляр Е116.

   Така издаденото удостоверение (болничен лист) – ще се представи пред работодателя за оправдание на отсъствието ви от работа, както и пред НОИ за евентуално плащане на обезщетение.

 39. Цветанка каза:

  Здравейте,
  В края на 2014г получих инфаркт, след което ми дадоха 6 месеца болнични, 2 м. от ТЕЛК /т.е. последният ми болничен е от юни 2016г/, след което ме трудоустроиха за период до 11.2016г. с право на работа. Преди три месеца започнах работа и в момента не се чувствам добре, но ми казаха, че нямам право на болничен, който да ми изплатят. Та въпроса ми е – сега, ако ми издаде личния лекар болничен ще ми го изплатят ли?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   От въпроса разбирам, че състоянието ви в момента е свързано със заболяването, за което има решение на ТЕЛК.
   Правилото в подобни случаи е следното:

   Не се издава болничен лист за временна неработоспособност за заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е определила 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане; изключения се допускат, когато са налице обективни данни за обострянето му, както и при интервенции, свързани с лечението на хронично заболяване.

   С оглед на конкретната ситуация, Вие преценете дали имате или не право на болничен.

 40. Magdalena каза:

  Здравейте,
  имам въпрос – на преглед съм на 24.08.2016 и моят гинеколог ми каза, че няма как да ми издаде болничен със задна дата.
  Има ли проблем да си взема болничен от личния лекар болничен за 22 и 23-ти, а от 24 нататък болничен от гинеколога, т.е да няма прекъсване между двата болнични листа?
  Не съм ползвала никакви болнични за текущата година.
  Благодаря ви предварително

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Правилно няма да ви издадат болничен със задна дата. Това е допустимо единствено в случаите, когато болничният е продължение.

   Дали имате или не право на болничен – зависи от състоянието Ви, което ще бъде преженено от личния лекар.

   В случай, че състоянието Ви налага – е допустимо личният лекар да ви издаде болничен, а след това специалистът да ви издаде друг (в този случай няма да е продължение, просто ще е последващ)

 41. Пламен каза:

  Здравейте,
  може ли да отида на преглед при друг общо практикуващ лекар , а не при своя личен лекар? Каква е таксата и той може ли да ми издаде болничен лист до 14 дни,както личният лекар?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Болничен лист може да бъде издаден (при спазване на медицинските критерии за това) от всеки лекар, който има качеството лекуващ лекар – той може да бъде както вашия личен лекар – така и всеки друг.
   Всеки пациент може да се обърне към лекар от лечебно заведение по свой избор. Разликата е в заплащането.
   Ако пациент ползва медицинска помощ извън правилата на НЗОК (т.е. не е при личния си лекар) – медицинската помощ е срещу заплащане.
   Всяко лечебно заведение има свой ценоразпис за услугите, които извършва.

 42. Валентина Иванова каза:

  Здравейте,

  Прочетох нещо по темата но не съм на 100%сигурна че съм го разбрала, за това искам да попитам следното: Продължение на болничен след операция може ли да се издаде със задна дата( 1 седмица), защото членовете на комисията са в отпуск?
  Благодаря предварително

  • Мария Радева каза:

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза:
   Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. ….. Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

 43. стефан траянов каза:

  Възможно ли е при издаден болничен лист. Да постъпя в болница за извършване на операция и как документално ще бъде оправено????

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Издаденият болничен лист няма нищо общо с постъпването в болница.
   Друг е въпросът как ще се издаде болничен лист за времето на болничното лечение и за периода след това – при необходимост.
   След изтичане на предходния болничен може да се издаде нов болничен за времето на хоспитализацията.

 44. Наталия Димитрова каза:

  Здравейте,
  Имам издадени два еднакви болнични листа от лкк от различни комисии за един и същ период от време.
  Получава се при смяна на наблюдаващия бременността ми лекар. Стария лекар ми издава болничен лист без аз да знам, който не съм предала съответно на работодателя.
  Въпросът ми е какви са последствията за мен самата? Ще ми бъде ли изплатен болничния лист, който съм представила на работодателя?
  Предварително благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Най-вероятно ще имате проблем.
   Защо „стария лекар“ не анулира вече издадения болничен лист?
   Така няма да имате проблем с вярно издадения болничен лист.

 45. Константин Емилов каза:

  Здравейте, имам въпрос.

  Какво означава…

  „Попълненият в приложение № 9 номер на болничен лист не отговаря на издадения от органа/органите на медицинската експертиза.“

  ….че ми е объркан кода с диагнозата, по който е взела номер на болничен лист личната ми докторка ли, или нещо друго?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Най-вероятно цитирате отказа на НОИ за изплащане на болничния лист.

   Подобни откази са с доста неразбираеми мотиви.
   Не мога да кажа какъв е проблемът в случая.
   Единствено от НОИ могат да кажат какво са имали предвид.

 46. Тони каза:

  Здравейте! На 21.06.16 бях хоспитализирана за рестадиране на онкологично заболяване на 23.06.16 ме изписаха,но не ми издадоха продължение на болничен лист,тъй като трябвало да се събере комисия да извърши рестадирането и да определи дата за следващата химиотерапия и след това щели да ми издадат болничен. Редно ли е, в такъв случай, след като дехоспитализацията е на 23.06.16,продължението на болничния да е издадено на 27.06.16?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   След като казвате, че е продължение на болния лист – се прилага следното правило съгласно Наредбата за медицинската ексертиза

   Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. …… Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

   • Карина каза:

    Здравейте, какво следва да се направи когато работодателят не е внесъл болничният лист в НОИ. В случая лицето е в отпуск по болест от 22.07.2016г. до 10.08.2016г., а работодателят е прекратил ТД от 01.08.2016г. без да е внесъл болничният лист в НОИ€

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!

     Това, че трудовото правоотношение е прекратено не освобождава работодателя от отговорност за представяне на болничния в НОИ.

     Но задължението на работодателя зависи от това, кога е представен болничния пред него – през юли или август?

     В случай, че работодателят не изпълни задължението си за представяне на болничния в НОИ – единственото, което можете да направите е да подадете жалба в НОИ и евентуално Инспекцията по труда.

  • Дора каза:

   Здравейте,на 08.06.2016 г влязох в болница с диагноза спинален инсулт.Пет дни след това бях изписана,но не ми дадоха болничен,а съм с пареза на долните крайници и съм на рехабилитация.Каква е процедурата да ми издадат болнични и за колко време имам право на болнични?

   • Мария Радева каза:

    Здравейте!
    Продължителността на болничния зависи от здравословното състояние на лицето и се определя за всеки конкретен случай от лекуващия лекар.

    В случай, че лице е хоспитализирано болничният се издава в момента на дехоспитализацията и включва дните на болничния престой и необходимите дни домашно лечение.

    Лекуващият ви в момента лекар следва да прецени здравословното ви състояние, както и условията за издаване на болничен.

 47. Альона Димитрова каза:

  Здравейте! От март месец получавам болничен заради рискова бременност. Всеки месец на 15-16 число ми пристига болничния при лекарката и съответно го нося на работодателя. Този месец обаче, вече сме 22, а все още не е пристигнал болничния от комисията . Това ще бъде ли проблем в нои и съответно ще забави ли паричното обезщетение?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Сроковете за работодателя да представи документите в НОИ започват да текат от момента, в който болничният му бъде представен.
   Съответно сроковете за НОИ текат от подаването на документите.

   В настоящия случай – дали ще получите болнична на 15-16 или след 22 не е от особено значение. Защото болничните представени на работодателя до края на месеца следва да бъдат предадени в НОИ до 10 число на следващия месец.
   Така че дали ще представите болничния на работодателя преди 20 или след 20 юни – смятам, че няма значение. Друг е въпросът – ако представите болничния в началото на юли месец. Тогава може и да има забавяне.

 48. Мартина каза:

  Здравейте, имам следното питане, имам ползвани през текущата календарна година 36 дни болничен в различни периоди от време. 14 дни от тях са издадени от гинеколог другите от личната лекарка. На колко дни болничен имам право от личната лекарка без лкк 4 или 18?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза:
   Чл. 13. (1) Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице
   еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или
   повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година
   .
   (2) След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК.

 49. Сиси каза:

  Здравейте издаден ми беше болничен за един месец от него съм ползвала една седмица но е важно да се върна на работа има ли начин да го прекратя, при кого трябва да отида за да го направя тъй като нито личен лекар не знае нито доктора изкарал ми болничния!

  • Мария Радева каза:

   Зададеният от Вас въпрос е уреден в Наредбата за медицинската експертиза

   Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър се анулират, след което се издава нов болничен лист.

 50. Митева каза:

  Здравейте! Съпругът ми постъпи в болница на 13.05. и се очертава продължителен престой. От болницата му предлагат да издадат болничен до края на месеца,но той няма банкова сметка.Има ли вариант да получим обезщетението?

  • Мария Радева каза:

   НОИ изплаща обезщетенията единствено по лична банкова сметка.
   Няма друг вариант.

 51. Галин каза:

  Здравейте,

  От 31.03.2016 до 07.04.2016г вкл. бях в болнични.

  Предал съм болничния на работодателя в законния срок.
  Получавам заплатата си по карта и на ръка. До момента не са ми направени никакви удръжки от парите по карта, както и не съм получил никакво обезщетение за болнични от НОИ.
  Получих удръжка от парите на ръка единствено и с обяснение от управителя, че това са за 3 дни болнични.
  Как мога да разбера дали въобще болничния ми лист е предаден в НОИ от работодателя и на какво се дължи забавянето на изплащането на двата дни болнични от НОИ?

 52. ДИЛЯНА каза:

  Здравейте!
  Искам да попитам,освен правото на 40дни болнични на година имам ли право на повече,ако са за гледане на дете?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Не разбирам въпроса ви. Защо смятате, че имате право само на 40 дни болнични на година?

   Болничен лист за временна неработоспособност се издава еднолично от лекуващия лекар до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. След изтичането на този отпуск болният се насочва към ЛКК.

   По отношение болничните за гледане на дете – при тях има ограничение в периода на плащане на обезщетението.
   Парично обезщетение се изплаща и за:
   1. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст – на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година;
   2. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст – до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството; в този срок не се включва времето за гледане на дете по т. 3-5;
   3. гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест – до изтичането на срока на карантината;
   4. гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения – за времето, през което осигуреният е бил в заведението;
   5. гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина – докато трае карантината.

 53. Татяна Атанасова каза:

  Здравейте,в края на февруари бях в болничен,до ден днешен нямам никакъв превод.Писах мейл до НОИ и днес ми отговориха че нямам достатъчно осигурителен стаж? Да,в тази фирма нямам 6 месеца,но доколкото знам е нужен общ стаж,а аз имам много над 6 месеца? Четох в страницата на НОИ,че е така.Как така нчмам стаж,озадачиха ме страшно много.Ще се радвам ако можете да ми помогнете! Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Разбирам положението, в което се намирате, но не съм в състояние да Ви помогна.
   За да бъде решен вашия проблем е необходимо да се види справката от регистъра на НОИ за наличните осигурителни периоди, вкл. и за осигуряването ви за риска „Общо заболяване“ Достъп до осигурителната ви информация имате с ПИК код.

   Постановеният отказ за изплащане на обезщетение подлежи на обжалване.

   • Деница каза:

    Здравейте! Искам да попитам дали знаете каква е процедурата,ако работодателя не е предал болничният ми лист в срок? Благодаря предварително

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!
     Няма някаква специална процедура.
     Закъснението на работодателя да представи болничния в срок представлява нарушение, можете да подадете жалба в НОИ.

 54. Дани каза:

  Здравейте!
  Искам да Ви попитам има ли забрана за напускане на страната и пътуване в чужбина по време на болнични, за заболяване от рода на нетрудова злополука, за което е предписано домашно лечение и къде бих могла да прочета разясненията за такъв случай?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Къде бихте могли да прочетете разяснения за такъв случай – не зная.

   Но многократно съм давала консултации по подобен въпрос. Моето становище е следното:
   Формална забрана за напускане на страната в този случай няма. НО! напускането на страната – означава нарушаване на определения с болничния лист режим (в случая домашен). Доказателства за това могат да бъдат събрани от данните за лицата преминаващи границата.

   Нарушаването на режима, определен с болничния лист режим – може да доведе до негативни правни последици.

   Вие си решавате как ще постъпите и бихте ли имали проблем с болничния, евентуално при обжалването му.

 55. Krasimira каза:

  На 09.02.2016 г. ми бе направена операция. Беше ми издаден болничен лист за 39 дни, след което последва продължение на болничния лист за още 30 дни- до 16 април, събота. Въпросът ми е кога трябва да се явя на ЛКК- в петък-15 април, ден преди изтичане на болничния лист или в понеделник- 18 април,за продължение на болничния лист?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Както винаги съм казвала – въздържам се от конкретни съвести, защото органите на медицинската експертиза понякога си имат свои „правила“.

 56. Таня каза:

  Здравейте искам да попитам тъй като стм ползвала 42 дена за гледане на дере от които 15 от лкк и понеже съм бремена гинеколога ми може ли да ми издаде 14 дена болничен

  • Мария Радева каза:

   Здравейте.
   Предполагам, че въпросът ви е свързан с болничен преди 45 ден преди определения термин.

   Въздържам се да давам конкретни отговори, защото не познавам ситуацията в детайли.
   Решението за издаване на болничен е на Вашия гинеколог. Но ако има някакви притеснения – винаги може да ви насочи към ЛКК за издаване на болничен.

  • Vanq каза:

   Dobar ve4er! Dnes ni izpisaha ot bolnica bqh pridrujitel na deteto mi koeto e na 2 godini i 8 meseca.v Decko otdelenie.Slet kato ni izpisaha mi dadoha bolni4en samo za prestoq v bolnicata a pak prodalkenie trqbvalo da mi dade li4nia doktor.Obadoh se na li4nia doktor da i kaja,4e sa ni izpisali i da mi dade bolni4en prodaljenie,a li4nata doktorka mi otkaza bolni4en.Amojelo da mi dade s Lkk napravlenie i da mi go prodaljat bolni4nia a tq mi otkaza

   • Мария Радева каза:

    Здравейте!
    Съгласно общите правила за издаване на болничните листове:
    Болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично от лекуващия лекар. В случаите, когато след болничното лечение болният се нуждае и от домашно лечение, при изписването се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно лечение. В историята на заболяването, в ЛАК и в епикризата се отразява издаденият болничен лист и се обосновава необходимостта от отпуск за домашно лечение.
    Тази разпоредба се прилага, когато се издава болничен лист лично, за заболяване на самото лице.

    За издаване на болничните листове, когато е за гледане на болен член от семейството има други правила:

    Болничен лист за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ се издава еднолично от лекуващия лекар при наличие на заключение, вписано в историята на заболяването от ръководителя на лечебното заведение, че гледането на болния е било наложително, и за какъв срок. Това обстоятелство задължително се вписва в болничния лист, като се отбелязва номерът на историята на заболяването на болния член от семейството.
    Болничен лист за гледане на дете до 3-годишна възраст, настанено на лечение в лечебно заведение за болнична помощ, се издава еднолично от лекуващия лекар, без да се изисква разрешение на ръководителя на лечебното заведение, за целия престой на осигурения в лечебното заведение.
    В този случай е предвидено издаване на болничен само за престоя в болница. Не се предвижда издаване на болничен лист за домашното лечение.

    Необходимостта от издаване на последващи болнични следва да се прецени от личния лекар на детето или от ЛКК.

 57. димитрова каза:

  Здравейте.Работя на ТД в училище и на 4 часа в магазин(втория договор ми е с прекъсване-от юни до септември 2015 и от януари 2016 до сега).Бях болнични от 2 до 10 март вкл.Представих болничен лист и при двамата работодатели.Ще миплатят ли НОИ и по втория договор?

  • Мария Радева каза:

   Вие сте осигурено лице за всичко осигурени социални рискове.
   При вас проблемът не е в изплащането на обезщетението, а в изчисляването на дневния размер с оглед на наличния ви осигурителен доход.

 58. Ивелина каза:

  Здравейте !
  Излязох по майчинство в Англия, там работих 3 год. Дойдох и родих в България. Сега се върнах за постоянно в България и искам да си продължа майчинството тук. За да стане това трябва да попълня Приложение 15, а то е за болничен лист.На мен не ми е издаден такъв след раждането, защото уж роботодателя ми е в Англия. Мога ли да искам болничен със задна дата от болницата където родих.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Лично аз имам определени съображения за издаването на болничен със задна дата.
   Но опитайте. Лечебното заведение ще прецени с какви възможности за издаване на болничен със задна дата разполага.

 59. Симеонова каза:

  Имам голяма дилема.До 10 март съм майчинство първата година (410 дни).Реших да се върна на работа втората година,но първо излязох от 11 март платен отпуск.Вчера на 23 март си счупих крака и ми издадоха болничен за 30 дни.Въпроса ми е този болничен ще ми бъде ли платен от НОИ,т.като след 410 дни нямам работни дни,а 8 дни платен отпуск.Благодаря предварително.

  • Мария Радева каза:

   Отговорът дали ще ви бъде платен болничният зависи от наличието на изискуемия 6 месечен осигурителен стаж за риска Общо заболяване. Вие осигурителен стаж имате. Времето на платения отпуск за отглеждане на малко дете се зачитат за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски.
   Друг е въпросът в какъв размер ще ви бъде заплатен болничния.
   Отговорът ви дава чл. 41 от КСО:

   Чл. 41. (1) Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
   (2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
   1. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
   2. (отм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
   3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
   4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
   5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
   (3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.

 60. iveta каза:

  Здравейте, може ли да се издава 45-дневния болничен лист преди раждане със задна дата? Например ако трябва да изляза на 20 март, а лекарят ми го напише/издаде на 24 март със задна дата- 20 март?

  • Мария Радева каза:

   Възможностите са издаване на болничен със задна дата са силно ограничени.
   Съмнявам се, че в този случай ще е възможно. Но преценката е на лекаря, който издава болничния.

 61. Ганка каза:

  Здравейте, бременна съм в 8ми месец и до сега са ми издавани 2 болнични листове. Последният свършва на 23 март. От 24 март влиза в сила 45 дневния ми болничен. Моят лекар по ЖК ми каза да дойда на 28 понеделник, за да ми го издаде със задна дата, тъй като той е на работа само понеделник и сряда. От отговорите виждам, че това не е възможно. Може ли да потвърдите и да ми дадете съвет? Благодаря предварително.

  • Мария Радева каза:

   Отговорих на подобен въпрос.
   Възможностите са издаване на болничен със задна дата са силно ограничени.

   Но отговорността и преценката е на лекаря, който издава болничния. Лекарят най-добре кога и как да издава болничните. Не мога да се меся в работата му.

 62. Виктория каза:

  Здравейте, бих искала да ви попитам, тъй като съм едва на 20 години, но работя в хранителна верига повече от година и в последствие на условията и тежкият физически труд,получих дискова херния, наложи се и да лежа в болница и да ходя на физиотерапия, а последният болничен който лекарят ми наложи е 20 дни. Въпросът ми е тъй като работодателят ми изявява желание да оспорва болничният ми и да ме даде на медицински съд, как по-точно става това и дали ще трябва да се явявам пред комисия?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Работодателят има право да обжалва издаденият болничен лист.
   Предполагам, че издаденият болничен за 20 дни е издаден от ЛКК. В този случай обжалването става пред ТЕЛК
   Формално има две процедури за обжалване, но по-често използваната е пред ТЕЛК.
   Да, ще бъдете поканена да се явите пред комисията, но дали ще отидете или не е ваше решение.

 63. М.П.М. каза:

  Здравейте,
  Налага се малко по нашироко да опиша проблема си.Моят съпруг е с онкологично заболяване от Януари 2015г.До м.12.2015г.внасяхме осигуровки в НОИ само за пенсия/той е ЕТ/и не е ползвал болнични.От м.01.2016г.се осигурява за всички осигурителни случаи.Болничния който взехме е от 21.01.2016г. до 20.03.2016г.Освен това на 16.03.влезе в сила решение на ТЕЛК,но не са подавани документи в НОИ.Въпросът ми е дали ще му бъде изплатен този болничен.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Съжалявам за случилото се. Пожелавам съпругът ви да се възстанови.

   Въпросният болничен няма да бъде платен, защото лицето няма необходимия стаж за риска Общо заболяване.
   Съгласно Кодекса за социално осигуряване Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

 64. Надя каза:

  Здравейте,на 1.09.2014г. Влязох в болница.От тогава съм в болничен тъй като забременях след месец и имах тежка бременност.Прекъснах болничните с отпуска,за да не се налага телк.Въпроса ми е:На 10.06.2016 ми изтича първата година майчинство,ако се върна на работа имам ли право на други болнични за мен или за детето поради големия брой дни който имам преди това?Не съм сигурна,защото някъде бях чела,че не може да имаш повече от 365 дни за 3 години!Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Имате предвид следното изискване: Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

   По отношение на детето не би следвало да имате проблем, защото това са болнични издавани на друго основание, а не защото вие сте болна.

 65. Габриела Стоилова каза:

  Здравейте,

  Искам да Ви попитам възможно ли е да бъде прекратен трудов договор в срок на изпитване от работодателя докато съм в болничен?

  Мерси предварително.

  • Мария Радева каза:

   Отговарям принципно, защото не познавам договора и конкретната ситуация. В срока на изпитването (това означава, че в договора е посочен чл. 70 КТ) и ако срокът е уговорен в полза на работодателя или в полза и да двете страни – работодателят можа да прекрати трудовия договор по всяко време, вкл. и по време на болничен. В този случай служителят не се ползва с никакви защити.

   • Габриела каза:

    Здравейте отново,

    изпитателният ми срок приключва в началото на Юни месец, но в момента съм бременна в 4 месец. Сигурна съм, че когато работодателя разбере ще ме освободят, а искам да избегна тази сутуация. Дори и в такава ситуация ли няма закрила от закона?

    • Мария Радева каза:

     Говорите за изпитателния срок по чл. 70 от КТ?
     В срока по чл. 70, при прекратяване на трудовия договор – работникът няма никаква защита.

  • Мария Радева каза:

   Със сбъркан адрес на лицето ли? Опитайте – ако има някакъв проблем НОИ ще върнат болничния. В най-лошия случай – ще се забави изплащането на обезщетението.

 66. Вероника каза:

  Здравейте! Бременна съм в 8 седмица. Сега съм в болничен от 16.02 до 29.02 (14 дни) издаден от личния лекар за болки в кръста. На 01.03 съм на преглед при гинекологът ми и ще искам да ми издаде болничен за бременност. Искам да попитам трябва ли да има прекъсване между единия болничен и други(понеже са за различни неща). Ако трябва да има прекъсване колко трябва да е и какъв тип може да бъде(дали почивен ден, дали отпуска или трябва да се отработи.
  Благодаря, Лек ден!

  • Мария Радева каза:

   Съгласно наредбата за медицинската експертиза болничен за бременност (риска майчинство) се издава не по-рано от 45 дни преди термина.
   Болничните преди това, дори и да са свързани с усложнена бременност се издават като общо заболяване.

   Не е задължително да има прекъсване в този случай. Гинекологът очевидно не може да издаде болничен за продължение на предходния. А ще издаде първичен болничен за съответната диагноза.

 67. Йонко каза:

  Имам 180 дни непрекъсваеми болнични от ЛКК които изтичат на 06.01.16г.Последния болничен от ЛКК е до 06.01.16 но на 05.01.16 постъпих в болницата за контролен преглед(хоспитализация) и ми дадоха 18дни от 05.01.16до 23.01.16г След изтичането на болнични отидох на ЛКК комисия които ме пратиха на ТЕЛК за одължаване на болничните и те ми дадоха тридесет дни без уточнена дата откога до кога.От ЛКК ми дадоха още 13дни болнични до 04.02.16г,като приспадат предните болнични и стават тридесет дни дадени от ТЕЛК.От НОИ ми изпратеха писмо,че трябва да анолирам болничния от болницата.Обадих се по телефона и им обесних,че съм постъпил в болницата имам телково решение и следващия болничен от ЛКК е на база телково решение.Казахами ,че след като им кажа номера на болничния които работодателя вкара ще изплатят предия болничен.Ходих и до НОИ но отам миказаха ,че трябва да отида до ЛКК зада ми анолират болничния от болницата .С две думи всеки служител на НОИ с когото разговарях по телефона ми казва различно и незнам гаде и какво да направя.

  • Мария Радева каза:

   От написаното ми е трудно да се ориентирам в ситуацията.
   Моят съвет е следвайте писмените указания, дадени от НОИ. Кой какво казал по телефон или на гише – няма особено значение.

 68. Зора каза:

  Здравейте,имам случай – самоосигуряващо се лице е в болница от 05,01,2016 г. и няма изгледи да бъде дехоспитализирано скоро поради сериозен здравен проблем.Възможно ли е издаване на болнични листове поетапно -месец за месец предвид факта, че семейството няма други доходи и неполучаване на обезщетение за временна нетрудоспособност създава вече фин. затруднение.

  • Мария Радева каза:

   В случай на хоспитализация – болничният ще бъде издаден при дехоспитализацията.
   Определено болничните, издавани в случай на болнично лечение създават затруднения със забавеното изплащане на обезщетенията.

   Говорете с болницата – ако може хоспитализацията да бъде прекъсната – за да е налице дехоспитализация и издаване на болничен лист. Лично аз се съмнявам, че болницата ще се съгласи, но опитайте.

 69. Рая каза:

  Здравейте, искам да попитам каква е процедурата за прекъсване на болничен лист. Имам такъв, издаден за 30 дни, който искам да прекъсна на 14тия ден. Бременна съм в 6ти месец. Говорих с работодателя ми, оказа се, че няма как да бъде прекъснат от него.
  Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Определено работодателят не може да прекъсне болничния!!!
   Обърнете се към органа, издал болничния лист. Предвид срока – 30 дни – това е най-вероятно болничен издаден от ЛКК.

 70. Н.Борисова каза:

  Здравейте по майчинство съм до 01.04.2016 г.Детето ми е с диагноза МКБ F.82 ,поради това от ноември 2015 г. всеки месец по две седмици лежим в ДМСГД- Виница.Тъй като през април 2016 трябва да се върна на работа а детето задължително трябва да продължи с процедурите полагат ли ми се платен болничен,колко и кой трабва да ми ги издаде.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Да, болничен ще ви бъде издаден. Болничният се издава както всеки друг болничен – от съответното лечебно заведение.
   Друг е въпросът в какъв размер ще ви бъде платен болничния.
   Имайте предвид, че плащането на обезщетение в тези случаи е ограничено: Обезщетение по болничен за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст – се плаща за времето до 60 календарни дни.

   По-дълъг болничен, дори и да ви е издаден – няма да ви бъде платен.

 71. Стела каза:

  Здравейте имам един въпрос?Бях бременна с близнаци и трябваше да родя на 6.02.2016,но родих по рано на 18.12.2015. От родилното ми издадоха болничен за 42 дни., т.е до 28.01.2016 Днес личната ми пусна болничен за 93 дни до 30.04.2016.Издадаха ми два болнични за този период на името и на двамата близнака.Питам защото незнам дали трябва да са два болничните и за двамата близнака?Ще съм ви благодарна ако ми отговорите!Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Болничният е един.

   Но аз смятам, че има някакъв проблем с така издадения болничен.

   Наредбата разграничава случите когато раждането е станало преди изтичането на въпросните 45 дни или след изтичането им:

   Когато раждането не стане в рамките на 45-те дни отпуск поради бременност, той се продължава с нов болничен лист до деня на раждането, но за не повече от 93 дни.

   Съвсем друга е хипотезата при преждевременното раждане (какъвто е вашия случай):

   Когато раждането е станало преди изтичането на 45-дневния отпуск поради бременност, а също и при преждевременно раждане, когато не е съществувала възможност да се започне ползването на 45-дневния отпуск поради бременност, осигурената има право на остатъка или на неизползвания отпуск поради бременност. В тези случаи отпускът се включва в третия болничен лист, като се вписва размерът на неизползвания отпуск поради бременност.

 72. Мария А. каза:

  Здравейте, Г-жо Радева,
  Бих искала да се консултирам с Вас по въпроса за болничните поради бременност и майчинство. Гинекологът ми издаде първичен болничен лист за 45 дни, който важи до 04.02. В резултат на последните ми изследвания се установи, че се очаква преносване на плода и новата дата на термина е 15.02. Обясни ми, че НЕ може да ми издаде болничен лист за този период от 11 дни. Доколкото разбирам следващият болничен трябва да е с датата на раждане. Въпросът ми е какъв ще е статутът ми през този период – на работа ли трябва да бъда, болнични ли ще съм, мога ли да си пусна платен отпуск, т.е. мога ли да бъда финансово компенсирана за това прекъсване? Мога ли да представя някакъв документ на работодателя си при създалата се ситуация? Предварително Ви благодаря за консултацията и отделеното време!

  • Мария Радева каза:

   Естествено раждането може да стане по-рано или след изтичане на въпросните 45 дни. Тези случаи са изрично уредени в Наредбата за медицинската експертиза.

   Когато раждането не стане в рамките на 45-те дни отпуск поради бременност, той се продължава с нов болничен лист до деня на раждането, но за не повече от 93 дни.

   Това означава, че ще Ви бъде издаден продължение на предходния болничен.

 73. Георги Станоиев каза:

  Здравейте,

  имам болничен лист, който е валиден от днес (22.01), но имам възможност да го предоставя ( хартиеният ностител) на работодателя в понеделник (25.01). Въпросът ми е дали това ще бъде проблем за работодателя и дали ще има някакви последствия за мен? Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Посоченият в наредбата двудневен срок за представяне на болничният по принцип не е фатален.
   Някои работодатели се опитват да въведат по-строги вътрешни плавила относно представянето на болничните листи.
   Отговорът на Вашия въпрос до голяма степен зависи и от вътрешните правила на работодателя, които аз не познавам и не мога да коментирам.

 74. Силвия Георгиева каза:

  Здравейте, имам следния казус: в момента съм бременна и гинеколога който ми следи бременноста ми издаде болничен, сега ми предстои следващ, ако сега ми го издаде след изтичането му осъават едни пет дена преди 45 дневния, искам да попитам може ли личния лекар да ми издаде тези 5дни сега и след това да продължа с болничните от гинеколога? Това ще бъде ли проблем за работодателя и ще ми попречи за излизането по майчинство.
  Благодаря предварително.

  • Мария Радева каза:

   Болничният, който се издава 45 дни преди термина е за риска майчинство.
   Всички болнични, издавани преди това, дори и във връзка с усложнение на бременността са са риска общо заболяване.

   За получаване на обезщетенията за двата риска – майчинството и общото заболяване – се прилагат различни правила.
   В случай, че имате необходимост от болничен преди 45 ден преди термина – този болничен ще се издаде по общите правила, от лекаря констатирал причината за нетрудоспособността, ще зависи от поставената диагноза и наличните предходни болнични. В тази връзка не мога да отговоря кой лекар ще издаде болничния – зависи от всичко, което вече казах.

 75. Людмила Тодорова каза:

  Здравейте! На 21.12.2015 г. трябваше да ми бъде издаден 45-дневният болничен преди раждането. Поради ред причини до момента не можах да отида, за да ми се издаде. Въпросът ми е дали към днешна дата може да ми го издадат (съответно със задна дата от 21.12.2015 г.)?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Със задна дата не може – а и датата е от миналата година. Но ако искате попитайте лечебното заведение.
   Но не виждам проблем болничният да се издаде занапред – като се съобразят оставащите от предвидените 45 дни.

 76. Станимира Подгорска каза:

  Здравейте, гинеколожката ми ми издаде болничен за 45 дни преди раждане, като е объркала датата на термина и съответно от НОИ ми го върнаха и ми казаха да се анулира и да ми издаде нов, но тя ми отговаря, че системата не и позволявало да го направи (аз мисля, че не достатъчно грамотна в тази област). Няколко пъти ходя от НОИ до лекарката и все едно и също, неможела и неможела! Бихте ли ме посаветвали какви действия да предприема, от НОИ ми казват това не е ваша работа да се занимавате с болничния, лекаря трябва да си го оправи, лекаркара ми казва неможе да се промени, неможе и аз си седя с неизплатен болничен?!

  Благодаря Ви предварително.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   От НОИ са прави. Лечебното заведение следва да издаде правилен болничен лист. Вие няма как да си издаде болничен.
   Това, което може да направите е отново да говорите с лекаря. И да я предупредите, че ако ситуацията продължава – ще подадете жалба в НОИ да й бъде извършена проверка.

   Формално отказът за издаване на болничен може да се обжалва пред ЛКК.

 77. Петрова каза:

  Здравейте, от м. февруари 2014 г. до м. февруари 2015 година съм била в болничен. Сега през м. януари 2016 г. личния лекар ми отказва издаване на болничен с мотива, че нямам право и през 2016 г. на ползване на болничен. Редно ли е това и бихте ли посочили нормативния акт който урежда това право?
  Благодаря предварително.

  • Мария Радева каза:

   Това е правилото, което е въведено от наредбата за медицинската експертиза
   Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

   Ако попадате в тази хипотеза – то Вашият личен лекар има известно право.

 78. Ани каза:

  Здравейте!Бременна съм в четвърта седмица.Ходих на гинеколог след като си пуснах кръвен тест,защото имах болки,но лекаря каза,че е много рано да се види на видеозон.Понеже имам 2 спонтанни аборта и миома и други здравословни проблеми,гинеколога ми изписа лекарства и ми каза,че трябва да почивам.Но не може да ми издаде болничен в толкова ранен етап от бременност,която не е сигурна дори.Личният ми лекар ми даде 14 дни болничен.Сега в шестата седмица точно преди приключване на болничния ми предстои преглед при гинеколога.Въпросът ми е дали личният лекар може да ми продължи болничните,ако гинеколога все още неможе да ми даде ,понеже при най-малкото движение съм с болки и няма как дори и за ден да се върна на работа.Благодаря Ви!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Смятам, че гинекологът може да издаде болничен – щом смята, че имате нужда от почивка. Но все пак решението за издаване на болничен е на лекаря.

   Личният ви лекар ме може да продължи болничния.
   Това е правилото:
   Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.

   За продължението на болничния следва да ви насочи към ЛКК.

 79. Цвети каза:

  Здравейте! На 30 декември 2015 г. постъпих в болница. На 06.01.2016 г. ме изписаха, но не ми издадоха болничен лист, а казаха да отида на следващия ден. На следващият ден ми бяха издали болничен лист със сгрешена фамилия, поради грешка, както ми обясниха, в системата. След няколкодневно ходене до отделението все още съм без валиден болничен лист, а на 11.01. трябва да съм на работа. Как мога да изискам да ми бъде издаден болничен лист, който да представя на работодателя си?

  • Мария Радева каза:

   Болничният лист се издава непосредствено след дехоспитализацията. Болничният включва дните, в които пациентът е пролежавал в болница, както и дните за домашно лечение (ако такива се полагат).

 80. Mili каза:

  Здравейте !
  Не знам ще получа ли отговор, но реших да опитам,
  Случаят ми е различен и много объркан.
  Работя в Италия, на трудов договор, осигурена съм на 4 часа.
  Прибрах се в България за Коледните празници, но прекарах инфаркт, лежах 1 седмица в болница, сложиха ми стент. След 1 месец ми предстои слагането на 2-ри стент.
  Така… въпросът ми…
  След като работодателят ми е в Италия / макар, че съм си плащала здравните осигуровки и в БГ/ имам ли право на болничен и кой и как ще ми го изплати ?? Какви са условията
  Благодаря !

  • Мария Радева каза:

   Плащането на здравните осигуровки в България няма нищо общо с изплащането на болнични.
   За изплащането на обезщетение за временна неработоспсосбност следва да имате социални осигуровки. От това, което пишете не оставам с впечатление, че се осигурявате социално в България.

   В случай, че осигуряването Ви в Италия предвижда изплащане на обезщетение за болничен – следва да се обърнете на осигурителя си в Италия за уреждането на този проблем.

 81. Петя каза:

  Здравейте! От три месеца съм на ново работно място, 4 месеца бях безработна, заради занимания в университета. Преди това съм работила 2г. Имам сериозни здравословни проблеми, свързани с бъбреците. Тъй като съм била дълго време без работа, ще мога ли да изляза в болничен за провеждане на 7 дневно лечение?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Правилата за здравното осигуряване са такива, че лицата винаги дължат здравни осигуровки и ако ги плащат редовно – няма как лицата да са без здравно осигуряване.
   каквото и да сте работили или сте били безработна – вие дължите здравни осигуровки. Ако те не са платени – означава (първо), че са дължими и (второ) че нямате здравноосигурителни плава. Ако това е така – ще трябва да платите провежданото лечение.
   Друг е въпросът за социалните ви права (правото на обезщетение). След като сте на трудов договор при необходимост болничен ще ви бъде издаден – и това ще е основание да отсъствате от работа. Дали обаче, че получавате обезщетение за временната неработоспсобност и в какъв размер зависи от наличните ви социални осигуровки. За повече информация може да се обърнете към НОИ.

 82. Сузана Арнаудова каза:

  Здравейте, имам следното питане: имам болничен лист който е проблемен и не се представя в нои от страната на работодателя. Болничния лист е издаден с задна от страната на гинеколога издаден е на 16 със дата 8ми а тогава аз бях на работа но всъщност съм и в болнични. Как мога да оправя този болничен лист. Мога ли да го анулирам след като са минали вече почти 8 месеца от тази дата ???

  • Мария Радева каза:

   Вие не можете по никакъв начин да „оправите болничния“. Болничните листи се анулират и се издават нови от лечебните заведения, където са издадени. Смятам, че е минало много време, за да искате анулиране.
   Не смятам, че работодателят е имал право да не представи болничния в НОИ. Трябвало е да го представи, а ако НОИ преценят, че има проблем – имат правила по които действат.

 83. Марина Андреева-Петрова каза:

  Здравейте,имам дете с дцп и юли,октомври и ноември правихме рехабилитация в специализирана болница за долекуване и рехабилитация в Котел.Бяха ми останали 7 дни болнични от полагащите ми се за годината,но доколкото знам за хоспитализация не се вземат от тях.Вчера получих писмо от Нои, че няма да ми изплатят болничните за ноември защото съм превишила дните за гледане на дете до 18г.Колко дни ми се полагат за придружител на дете с ТЕЛК 75% с чужда помощ за хоспитализация след като с тази диагноза детето има право на 120 дни рехабилитация по здравна каса?Много благодаря

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Дните, на които имате право за рехабилитация, заплащана от НЗОК – нямат нищо общо с дните, на които имате право на ползване на болничен.

   Правилно е издаден болничния – защото той ще ви е необходим за оправдаване на вашето отсъствие от работа, в случай, че работите.

   Обезщетение по болничен за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст – се плаща за времето до 60 календарни дни.
   По-дълъг болничен, дори и да ви е издаден – няма да ви бъде платен.

 84. Здравейте,
  Осигурявам се от 5 години в България и в момента съм в майчинство (тече ми втората година, която изстича септември 2016г.), но сега очаквам второ дете. Термина ми е за юни 2016г., което значи че майчинството ми се застъпва. Ще си проследявам бременността в Швеция и там ще раждам. Ще се върна в Бъглария един месец след раждането.
  1.Какво да правя с документите, които работодателя трябва да представи пред НОИ София (3-те болнични листа за 135 дни).
  2.Може ли болничния, който е 45 дни преди термина да се издаде в БГ като направя пълномощно на някой да го вземе? – и ако не, какво ще стане ако не се представи?
  Благодаря Ви предварително за отговора.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Категорично болничен не може да бъде издаден с пълномощно!
   В случай, че болничен не бъде издаден, нищо няма да представяте на работодателя, както и пред НОИ. Няма какво толкова да стане, освен:
   1. няма да получавате съответното обезщетение от НОИ
   2. След като говорите за работодател, това означа, че имате сключен трудов договор. След като няма да имате болничен – ще трябва да уредите по друг начин отсъствието си от работа – например с платен или неплатен отпуск.

   Дори и да се върнете след месец, най-вероятно ще имате проблем и с издаването на третия болничен лист – този за 48 календарни дни. Формално наредбата казва, че този болничен е продължение на предходния болничен лист, а Вие няма да имате издаден такъв.

   В случай, че имате съответните права, ще можете да ползвате обезщетението за отглеждане на малко дете (майчинството след 135 ден), защото това обезщетение се ползва по друг начин, а не с болничен.

 85. Росица каза:

  Здравейте, имим въпрос относно издаване на болничен лист със задна дата.
  В момента имам издаден такъв поради фрактура на долен крайник, който е до 2.01.2016 г. вкючително. Казаха ми, че трябва да се явя на 6.01.2016 г. за да ми бъде издаден следващият болничен. Притеснява ме дали е възможно на 6 януари да ми се издаде болничен с начална дата 3 януари.Имам ли основание да се притеснявам?

  • Мария Радева каза:

   В случай, че болничният ще е продължение – той може да се издава със задна дата.

 86. Катя каза:

  Здравейте,бременна съм и взимам болничен за 3-ти път без прекъсване.И трите пъти са по 34дни.Сумата която ми беше заплатена за последният е с 40% по-малка от предходните два.Възможно ли е да се изплащат от НОИ на две части или има някаква грешка?

  • Мария Радева каза:

   Ако болничният обхваща два месеца – той се изплаща на части.
   Ако имате някакви въпроси, свързани с изчисляването на обезщетението следва да се обърнете към НОИ.

 87. Весела каза:

  Детето ми е с асгма личния педиатър отсъста може ли дежурен лекар да ми издаде болничен лист

  • Мария Радева каза:

   Отговорът зависи от това, къде работи този дежурен лекар. Ако визирате дежурен лекар в болница – тогава не, не може да издаде болничен в този случай.

 88. Десислава каза:

  Здравейте,бих искала да попитам… Имам издадени болнични листове за гледане на дете от преди 2 месеца,които са предоставени на работодателя.Проблемът е че счетоводителката на фирмата в която се намират болничните не ги предоставя в нои.Въпросът ми е мога ли да направя нещо,за да накарам счетоводителката да ги носи в срок или мога ли аз сама да си ги нося?Имам си издаден пик от нои по който си проверявам кога са внесени,кога ще ми бъде изпратено обещетението,има данни за постъпили листове само от личният лекар!Моля ви много се тормозя с тази счетоводителката

  • Мария Радева каза:

   Не разполагате с възможност вие лично да предадете болничните в НОИ.
   Това, което може да направите е, да подадете жалба до НОИ и/или Инспекцията по труда и да искате проверка на работодателя и съдействие за спазване на правата ви.

   • Десислава каза:

    Въпросът е че вината е на счетоводителката,която не ги предоставя в нои.А ако подам жалба тя ще бъде срещу фирмата,а шефката в случая не е виновна.Може ли тази жалба да се подаде точно към счетоводителката,без тя да е насочена и към фирмата?

 89. Йонко каза:

  Имам болничен лист за 12 месец от кога работодателя трябва да го вкара в нои

  • Мария Радева каза:

   Срокът е до 15 число на месеца, следващ месеца на представянето на болничния пред работодателя.

 90. Цветелина каза:

  Здравейте!Имам издаден болничен за гледане на дете, за 8 дни. След 3ден,детето ми се почувства добре и след преглед ме увериха, че мога да я пускам на ясла. Въпросът ми е, мога ли да се върна на работа и да пусна детето си на ясла, при условие че имам издаден болничен и нужна ли е някаква процедура по прекратяването му?

  • Мария Радева каза:

   Наредбата за медицинската експертиза не предвижда специален ред за анулиране на така издадения болничен лист.
   Общото правило е, че Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване се анулират, след което се издава нов болничен лист.
   Това е редът за анулиране на вече издаден болничен лист.
   След анулиране на болничния лист – Вие може да прекратите отпуската си и да се върнете на работа.

 91. Александра каза:

  Здравейте,имам въпрос и се надявам да ми помогнете. Взех си болничен ,но работодателя ми ме кара да работя по време на болничния. Въпросът ми е има ли това право?

 92. desi каза:

  Здравейте,понеже съм пресрочила 40 дневния годишен болничен,не ми изплатиха последния 7 дневен.До тук ок.Но веднага след този 7 дневен болничен,който вече е анулиран ми издадотоха болничен през ЛКК понеже съм бременна.Ще ми бъде ли изплатен ЛКК ?

  • Мария Радева каза:

   Стига болничният издаден от ЛКК да отговаря на правилата и Вие да имате съответния осигурителен стаж – дам ще Ви бъде изплатено обезщетение.

 93. Антонина Иванова каза:

  От 27.08.2015 г. съм в отпуск по майчинство. Предоставих болничния на работодателя си, но сега разбрах, че миналия месец е трябвало да взема болничен за 135 дни. Може ли да ми се издаде този болничен със задна дата? Това означава ли, че НОИ няма да ми изплаща майчинството?

  • Мария Радева каза:

   Болничен за 135 дни не се издава.
   Съгласно наредбата за медицинската експертиза правилото е:
   Отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листа, както следва:
   1. за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната; в болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;
   2. за 42 календарни дни непосредствено от раждането – от лекаря, който е водил раждането; ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от личния лекар;
   3. за 48 календарни дни (продължение на предходния болничен лист):
   а) след изписване от болничното лечебно заведение – от личния лекар на детето или от личния лекар на родилката;
   б) в случаите, когато детето по медицински индикации е оставено за гледане в болнично лечебно заведение – болничният лист се издава от ЛКК на АГ отделението на болничното лечебно заведение, където се гледа болното дете.

 94. Иван каза:

  Ползвал съм 180 дена болнични поради заболяване и насочен към телк.В платена отпуска съм след изтичане на последният болничен.Документите съм ги подал,в протокола от ЛКК пише че ме пращат за преценка трайна нетрудоспособност.
  Проблема ми е че имам дата за операция на сливиците,ще трябва да прекъсна отпуска,ще ми издадат болничен 30 дни и после пак да продължа платен,и после неплатен отпуск,до дата явяване на телк.
  Нои ми казаха че нямам право на болнични,без ТЕЛК,а на мен ми се налага преди да отида на датата на комисията.
  Как ще бъде оправен този болничен?
  Питах доктора неможе ли без болнични,той ми каза че ще ми издадат болничен.

  • Мария Радева каза:

   Правилото е, когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.
   Издадените в нарушение на това правило болнични – няма да бъдат платени от НОИ.

 95. В.Валентинова каза:

  Здравейте,бих искала да разбера кой от двамата лекари наруши правата ми. Поради доста тежко заболяване се наложи да извадя доста зъби и да ми бъде поставена протеза. Стоматоложката ми каза,че не можела да издаде болничен лист и ме изпрати при личния ми лекар за издаване на болничен лист. Личният ми лекар категорично отказа и разбира се се наложи да изляза в отпуск докато траеше цялата процедура, защото определено не бях в състояние да се разправям . Въпроса ми е кой в случая трябва да издаде болничния лист? Предварително благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Правилото е, че болничен се издава от лекаря, който констатира Вашата невъзможност за полагане на труд.
   Проблемът е, че издаването на болнични е свързано с някои административни подробности, които понякога лечебните заведения си ги спестяват – това е причината да отказват издаването на болнични.

 96. нина каза:

  Здравейте
  Искам да попитам
  От 31октомври ми е издаден 45 дневния болничен преди раждане на който пише първичен,а до 30октомври бях в болничен с прекъсване на който пишеше отново първичен
  Въпроса ми е дали 45дневния болничен трябва да е продължение или първичен

  • Мария Радева каза:

   Ползваните от бременната жена болнични преди 45 ден преди термина са за риска „общо заболяване“.
   Болничните от 45 ден преди термина и останалите два болнични (общо за 135) дни са за риска „майчинство“.
   Това е причината болничният за 45 дни преди термина да е първичен.

 97. Радост каза:

  Здравейте! От скоро работя в София, но не съм си сменила личния лекар все още. Ходих на преглед, предписаха ми лекарствата, но не ми дадоха болничен, тъй като не ми е лична. Каза ми да се обадя на личната ми лекарка и да й продиктувам рецептата, а тя да ми пусне болничен по електронен път. Обадих се аз на моята лекарка и тя каза, че не може така, защото освен електронен болничен има и хартиен, който трябва да си взема. И понеже не мога да пътувам 100 км за да си взема болничния, въпроса ми е как мога да го получа от друг лекар.
  Благодаря Ви предварително!

 98. Петя каза:

  Здравейте!Искам да попитам,ако имаш прекъсване на трудовия стаж с три дни, от един работодател към друг,имам ли право на платен болничен или не?

  • Мария Радева каза:

   Цитирам Условия на НОИ за придобиване право на парично обезщетение при временна неработоспособност

   Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните условия:

   1. към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство, т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение;
   2. лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест;
   3. да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза.

 99. евианна каза:

  Здравейте, как да анулирам болничен издаден ми от личния период за предишен период.

  • Мария Радева каза:

   Вие не можете да анулирате болничен лист.
   Болничният се анулира при определени условия от този, който го е издал.

 100. Светлана Станчева каза:

  Здравейте! Моля, ако е възможно да ми помогнете със съвет по следният казус: имам близнаци, които на 9 ноември т. г. ще навършат 3 години. посещават детско заведение и аз и баща им работим. Преди няколко дни ми върнаха болничен от Фирмата, под предлог, че съм просрочила 40 дни, на които съм имала право – болничният е за едното от децата. До сега аз съм използвала общо 46 дни болнични за двамата, а за себе си около 10 дни. Интересувам се, на колко дни годишно имам право за всяко дете и отделно за себе си и по кой закон, за да си потърся правата на работата? Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Работодателят не е този, който преценява дали имате или не право на болничен. Той представя болничния, така както е издаден в НОИ. НОИ ще прецени имате или не право на обезщетение.

 101. Велизара каза:

  Здравейте! Искам да попитам след като си изчерпах първичните болнични мога ли да получа болничен директно от ЛКК? Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Кога и как се издават болни от ЛКК е уредено от наредбата за медицинската експертиза.
   Издаването на болничен от ЛКК зависи от от много обстоятелства, вкл. и от продължителността на предходните.
   Издаването на болничен от ЛКК не зависи от това дали е първичен или продължение.

 102. Ели каза:

  Здравейте, бременна съм и са ми издавани 2 болнични за рискова бременност(общо заболяване) без прекъсване, предстои да ми бъде издаден трети преди този за 45 дни за раждане. Въпросът ми е ако има прекъсване между два болнични за общо заболяване, дори и един ден, който ще бъде платен отпуск, а не работен, това ще се отрази ли на обрзщетението за майчинство през първата година?

  • Мария Радева каза:

   За изчисляване на прогнозния размер на обезщетението за бременност и раждане използвам калкулатора на НОИ и не бих искала да се ангажирам с конкретен отговор.

 103. Василена С. каза:

  Здравейте ! Имам следното питане ,през нощта вдигнах висока температура придружена с чревна инфекция. Сутринта отидох при личния ми лекар и си взех болничен за 3 дни . Работодателят обаче отказва да приеме болничния лист. Какво съм длъжна да направя в такъв случай ? Благодаря !

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Краткият ми отговор е – изпратете му болничния с пощенска пратка с обратна разписка.

   Ако разполагате с доказателства, че работодателят е отказал да приеме болничния – може да подадете жалба в НОИ.

 104. Цветанка Тасева каза:

  Здравейте, когато лицето е осигурено при двама работодатели и се налага да ползва болничен лист как се издава? С един уникален номер, два екземпляра от болничния или с два различни номера?
  Приятен ден!

  • Мария Радева каза:

   В момента работя по един такъв случай. Лицето има двама осигурители. Болничните, които е получил и информацията е изпратена в НОИ са с два отделни номера. И всеки болничен си върви с отделна преписка по изплащане на обезщетението.

 105. В.Господинов каза:

  Аз съм самоосигуряващ се, като управител на ЕООД.
  Беше ми издаден болничен лист за общо заболяване, но не бих искал да го ползвам. Мога ли да поискам от лекаря, който е издал болничният лист, същия да бъде анулиран и това ще окаже ли влияние ако на по-късен етап се наложи да ползвам болничен за същото заболяване.

  • Мария Радева каза:

   Какво означава, че не искате да го ползвате? А защо го взехте тогава?

   Болничен лист не може просто така да бъде анулиран – има правила за това. Съгласно Наредбата за медицинската експертиза Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър се анулират, след което се издава нов болничен лист.

 106. Велка Симева каза:

  Здравейте,
  Колко дни болничен има право да ми отпусне личния лекар на месец?

  • Мария Радева каза:

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза:

   Чл. 13. (1) Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.
   (2) След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК.

   Издаването на болничен не се преценява месечно, а с оглед неговата продължителност, както и на годишна база.

 107. Мариана каза:

  Здравейте,
  Извинете ме за дългото изложение, но по-кратно не мога да го опиша, така че да е по-ясена абсурдната ситуация, в която съм поставена:

  1. от 25.02. до 27.02., включително имам издаден болничен от личния лекар. На 28.02.(събота) трябваше да съм на работа. 1,2 и 3 март бяха също неработни дни (национален празник). На 3 март вдигнах отново температура и отидох в медицински център (МЦ), с който личната ми лекарка има сключен договор. Обясних, че съм била болнични и че съм приемала антибиотик. От МЦ ми издадоха болничен за още три дни (4, 5 и 6 март).

  2. м.юни от НОИ върнаха втория болничничен (издаден от МЦ) за анулиране и издаване на нов, тъй като е издаден като „първичен“ вместо „продължение“.От МЦ издадоха нов болничен „продължение“ за същите дати (4, 5 и 6 март).
  3. вчера отново НОИ върна болничния, защото трябвало да бъде пуснат от дата 28 февруари до 6 март (тъй като е продължение на първия болничен лист и със същата диагноза)

  4. днес отидох в Медицинския център и от там казаха, че трябва да съберат лекарска комисия, която да анулира болничния и да издадат нов, за което трябвало да заплатя 30 лева (НЕЗАВИСИМО ЧЕ ГРЕШКАТА Е ДОПУСНАТА ОТ ТЕХЕН ЛЕКАР И ТО ДВА ПЪТИ) На моя въпрос защо е необходимо да плащам за грешка, допусната от техния лекар и не е ли запознат с правилата за издаване на болнични листове, отговорът беше „много лекари не са наясно“.

  Въпросът ми е: имат ли право да изискват от мен да заплатя 30 лева за свикване на лекарска комисия и не е ли възможно същата лекарка да отстрани грешката си? Защо трябва аз да плащам за чужди грешки?

  Замислям се дали да не подам жалба (все още не зная къде – дали в НОИ или в Здравната каса), но зная колко време и нерви ще ми струва това, пък и от НОИ ми дават срок от 7 дни за представяне на новия болничен.

  Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   По принцип лечебните заведения могат да искат пряко заплащане от пациентите – за дейности и услуги, които не се покриват от НЗОК. Цените на тези услуги следва да са предварително оповестени.

   Където и да подадете жалба – РЗОК или НОИ – всеки един от тези органи ще извърши проверка в своята компетентност. Но лично аз се съмнявам дали ще вземат отношение по въпроса с исканото заплащане. Това е вътрешен за МЦ въпрос и моят съвет е обърнете се за съдействие към управителя на лечебното заведение.

 108. К.Димитрова каза:

  Здравейте,
  Мой служител представи болничен за 3 дни. Тъй като тези дни са за сметка на работодателя, а служителят няма банкова сметка и трябва да си открива специално за целта, въпросът ми е има ли начин да не представям болничния в НОИ /не мога да окомплектовам документите без банкова сметка за НОИ/.
  Работодателят ще изплати обезщетението за тези дни, но се страхувам, че ще се появи несъответствие в данните в регистъра за осигуряването.
  Благодаря

  • Мария Радева каза:

   Непредставянето на болничния от страна на осигурителя в НОИ е формално нарушение на КСО, за което осигурителят подлеци на административна санкция. Без значение е защо осигурителят не е представил документите в НОИ.
   Има правила и тя следва да се апзават – както от осигурителя, така и от служителя.

 109. Гергана Памукова каза:

  Въпросът ми е вмомента не работя а съм бременна.Препоръчахами да започна работа в фирмата на приятел да поработя малко след което да изляза в болночни тъи като бременноста ми е проблемна.Ще имам ли право на болнични,НОИ изплаща ли обещетение или не

  • Мария Радева каза:

   Както разбирам – започването на работа ще е с цел – ползване на обезщетения от НОИ.
   Не смятам, че този аз трябва да давам съвети за заобикаляне на закона.

   Обръщам Ви само внимание, че до 45 ден преди термина – обезщетението което се ползва е за общо заболяване. Обезщетението за майчинство започва след този момент. За изплащане на обезщетение за общо заболяване и за майчинство – има различни изисквания за осигурителен стаж.

 110. цецo каза:

  здравейте имам въпрос към вас възможно ли е да ми бъде издаден болничен лист със задна дата от личния ми лекар тук в българия при положение че имам предписани 21 почивни дни от лекар от друга европейска държава работейки за компания от европейския съюз.
  всичко това е свързано със съдебно дело което ми предстои
  благодаря ви много за отделеното време помощ

  • Мария Радева каза:

   Случаят е малко по-особен. Но не смятам, че и в този случай може да се издаде болничен лист със задна дата.

   • Светла каза:

    И аз имам подобен въпрос. На 04.06.2015 ми изтече болничния и от 05.06 трябвало да ми се издаде нов – този който е 45 днинпреди термина. По моя вина съм пропуснала да отида за болничния лист и сега нямам подаден такъвнв НОИ. Днес ми се обадоха от рабонда ми поискат болничния. Въпросът ми е какво следва? Може ли болничен със задна дата и ще има ли някакви последствия за мен заради тази моя грешка? Благодаря предварително

    • Мария Радева каза:

     Издаването на болничен – все пак е право на лицето. Вие сте се отказала от това право.
     Прав е работодателят да иска болничен – защото реално сте отсъствали от работа без основателна причина. Отсъствието ви от работа може да оформите с платен или неплатен отпуск.

     Със задна дата – болничен не може да бъде издаден. Още повече, че болничните до този момент са били за риска общо заболяване, а този, който не ви е издаден – ще е за риска майчинство.

     Нека да ви го издадат занапред. Ще ползвате по-малко от 45 дни преди термина – но това все пак е ваше право.

 111. Росен каза:

  Здравейте.Работя от 6 месеца на трудов договор но преди това не съм работил 3 год.т.е имам доста не платени здравни осигуровки.Наложи ми се да взема болничен и когато отидох при личния лекар,той ми каза че не може да ми издаде преди да си платя осигуровките за последните 3 години т.е 2,5 год.преди да започна работа.Въпросът ми е мога ли да взема болничен след като съм работил последните 6 месеца и осигуровките ми са платени.Благодаря Ви.

  • Мария Радева каза:

   Получаването на болничен не е свързано с наличието или липсата на здравни права, а на права по социалното осигуряване.
   Във вашия случай нямате право на безплатен преглед от личния лекар, защото нямате здравни права.
   Но имате право на болничен. Как иначе ще оправдаете отсъствието си от работа? А дали болнични ще ви бъде платен или не – НОИ ще прецени, с оглед осигурителния ви стаж за този осигурен социален риск.

 112. Л.Динчева каза:

  Здравейте!В петък следобед се обадих на личната лекарка да я питам мога ли да получа болничен при положение,че имам пропуски в здравните осигуровки за минали месеци когато не съм работила.Тя ми отговори, че ще провери как стоят нещата при мен.Разбрахме се да се видим в понеделник.Междувременно научих,че имам право на болничен щом имам мин. 6 месеца тр. стаж.Днес обаче моя приятелка ми каза,че няма как да получа болничен със задна дата т.е. за вчера-събота и днес-неделя.По график обаче тези дни трябваше да съм на работа.Какво е редно да направя?Ще получа ли болничен?Благодаря Ви!

  • Мария Радева каза:

   Както неведнъж съм казвала издаването на болничен е свързано с правата, които лицето има по социалното осигуряване, а не по здравното такова.

   Относно издаването на болничен „със задна дата“ Наредбата за медицинската експертиза казва:

   Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето. Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

 113. надежда каза:

  Здравейте,
  аз съм в болничен за бременност до 18.05.2015, на 20.05.2015 ще постъпвам планово в болница. Получава се един ден,19.05.2015 за който няма да имам болничен.Кой може да ми издаде болничен за един ден, наблюдаващия бременността лекар или болничното заведение може да ми издаде болничен с един ден по-рано от датата на постъпване?

  • Мария Радева каза:

   Какъв е болничният, който Ви е издаден до 18 май? Такъв за временна неработоспосбност поради патологична бременност или това е този болничен до 45 дни преди термина на раждане? В зависимост какъв е болния ще се реши и проблемът, за който питате.

 114. Николай каза:

  Разрешава ли се издаване на болничен лист със задна дата?
  Ако лицето вече е ползвало 6 месеца болничен, след което е представило документи пред ТЕЛК за трудоустрояване.

  • Мария Радева каза:

   По принцип издаване на болничен със задна дата е недопустимо. Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

   По изключение за отделни случаи след мотивирано решение на ТЕЛК отпускът за временна неработоспособност може да се продължи и след изтичането на новите 6 месеца само за някои болести, като туберкулоза, травматични увреждания, следоперативни състояния, хепатит, инфаркт на миокарда и др., когато е очевидно, че осигуреният ще възстанови работоспособността си в следващите 6 месеца.

 115. лили каза:

  Здравейте детето ми се разболя и се наложи да изляза в болнични , работя и се осигурявам в две фирми.Лекарката ми каза ,че не може новата система да издаде два болнични листа за двата работодателя и ми издаде само за единия работодател а на другия ден ми издаде и за другия работодател . Какво да правя . Наистина ли новата система неможе да издава два болнични листа за два работодателя на едно лице .

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Правилото е, че на лицето се издават толкова болнични листи, колкото осигурители има.
   Какво означава болничен на другия ден? И за двамата работодатели болничния ви започва да тече от един и същ ден. За втория работодател от кога сте в болничен – от датата на издаване на болничния или от предния ден? Ако е от предния – може и да нямате проблем. Но ако двата болнични започват в различни дни – възможно е да имате проблем с изплащането на обезщетението.
   Моят съвет е обърнете се за справка към НОИ – за да ви дадат информация за това правилно ли са издадени болничните.

 116. Милица Александрова каза:

  От 07. 04.2015 до 20.04. 2015 имам болничен, но тъй като бях ваканция и се почувствах по-добре реших да си ходя на училище и да не ползвам болничния си. Как до стане анулирането му?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Това въпрос уловка ли е?
   Как така „да си ходите на училище“ – Вие ученик ли сте?

   Ако сте учител – тогава мога да се съглася, че имате издаден болничен.

   Относно анулирането:
   Осигуреният не може по своя преценка без разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист, да се върне на работа преди изтичане на разрешения отпуск. Осигурителите не допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност.

 117. Боби каза:

  Здравейте,
  Моят случай е подобен на yy с тази разлика,че сина ми не беше приет по спешност и че за гледането му докато е в болница се редуваме с майка му.
  Въпроса ми е.
  Може ли да ми се издаде болничен със задна дата при условие,че нямам възможност да изляза от болницата и да отида при личната ми лекарка за да ми издаде болничен в деня от който не съм на работа?
  Искам да отбележа също,че личната ми лекарка я предупредих три дни преди датата от която ще ми трябва болничен.
  Благодаря.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Както вече казах – има специален ред за издаване на болничен за придружаване на дете в болница.
   Личния Ви лекар няма отношение към този проблем.
   Детето е в болница, вие сте там придружител – болницата трябва да прецени имате ли право да Ви се издаде този болничен и при какви условия.

 118. Александра каза:

  Здравейте! Бременна съм и заради усложнения ползвам болнични ,като съответно изпращам болничните листове на работодателя си.Тъй като той отказва да ги внася в НОИ и иска на всяка цена да ме освободи от работа,аз не мога да ползвам обзщетенията си от НОИ.Сега прочетох,че с новата наредба за издаване на електронни болнични листове,работодателя ми не е длъжен да внася болничният ми лист в НОИ.Имам болничен лист издаден от 28 февруари 2015,който все още не се появява в справката за обработка,въпреки,че има издаден Е-болничен листпитам-какво трябва да се направи,за да ми се изплати този обезщетение по този болничен лист.Имам издаден нов болничен лист от 29 март 2015г,който също не се обработва в нои за обезщетение.Къде да си търся правата,след като НОИ ми казва,че работодателят ми не е внесъл хартиеният болничен лист.А в новата наредба пише,че този лист не се внася от работодателят.Къде е противоречието и кой ме държи без обезщетение?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Работодателят Ви няма задължение да представя хартиения болничен, но има задължение да представи други документи, които са свързани с изплащането на обезщетението.
   За съжаление в този случай вие нищо не можете да направите. Вие сте си представили болничния пред работодателя – дано да сте го направили по начин, по който да можете да докажете кога точно сте представили болничния. Вие няма как да принудите работодателя да изпълни своите задължения за представяне на документи пред НОИ.
   Това, което може да направите е да подадете жалба до НОИ, за да извърши проверка и да принуди работодателя да изпълни задълженията си.
   Докато работодателят не представи съответните документи НОИ няма да изплатят обезщетението.

 119. Ели каза:

  Здравейте! Бременна съм и от 23.02.2015 съм в болничен поради временна нетрудоспособност издаден от лкк комисия. На работа трябва да съм на 25.03.2015,следващата лкк комисия на която трабва да се явя е на 26.03.2015 за удължаване на болничния ми с още 30 дни. Та въпросът ми е може ли от лкк комисията да ми издадът болничния със задна дата, тоест от 25.03.2015г. или този един ден трябва да го взема като болничен от личния лекар?

  • Мария Радева каза:

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза:

   Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска …. Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето..

 120. yy каза:

  Имам следният въпрос. По спешност приеха сина ми в болница, опериран е. При приемането ме увериха, че ще ми издадат болничен лист при изписването. Днес, при изписването обаче не ми издадоха такъв. Трябвало да отида при личната си лекарка. Въпросът ми е – тя може ли да ми издаде такъв с начална дата отпреди почти 7 дни!?
  Благодарч предварително за отговорите.

  • Мария Радева каза:

   Болничният лист следва да се издаде от лечебното заведение за болнична помощ.
   Единствено при хоспитализация – може да се издава болничен със задна дата. Освен това болницата ще издадат болничен за дните на болничното лечение. Нали казвате, че е опериран – няма ли да ползва продължителен болничен за домашно лечение?

   Смятам, че личният ви лекар ще откаже издаване на болничен лист. Или в най-добрия случай ще ви издаде занапред.

   • yy каза:

    За съжаление, не доктора, а секретарката (администраторката) на клиниката ми го отказа. Доктора и сестрата в спешното още при приемането на 14 ми казаха, че ще ми издадат при изписването на сина ми, даже те ме попитаха дали ще ми трябва, и аз бях спокойна за това – до днес! Сега се оказва, че няма да мога да оправдая отсъствията си пред работодателя, била съм волно или неволно подведена. Иначе детето ми ще си ползва домашното лечение, да!
    Благодаря Ви за бързия отговор!

    • Мария Радева каза:

     Извинявам се не разбрах, че болничният е за Вас (за гледане на дете) – помислих, че питате за сина си. Но въпреки това – ситуацията не се променя.
     Ако има някаква възможност – обърнете се към болницата за съдействие, ако могат да издаден болничен лист. Ако това не стане – единственият вариант да бъдат оправдани отсъствията ви от работа е оформянето на отпуск (платен/неплатен)- ако работодателят се съгласи.

     Остава въпросът – какво ще правите по време на домашното лечение на сина Ви. Ако има кой да се грижи за него – добре. Но ако трябва Вие да се грижите – побързайте и си уредете въпроса с болничния.

  • Мария каза:

   Здравейте! Бременна съм и от днес би трябвало да започне 45 дневния ми болничен. Досега никога не ми се е налагало да ползвам болнични.Моята лекарка е пропуснала факта,че трябва да се пусне днес,така че най-рано това може да се случи в петък, с два дни закъснение/тъй като ЖП я няма и няма как да ми попълни амбулаторната карта/. Въпросът ми е, може ли да се пусне болничния със задна дата и ако не тези два дни закъснени могат ли да ми объркат нещо? Благодаря предварително?

   • Мария Радева каза:

    Здравейте!
    Издаването на болничен със „задна дата“ е възможно в определени случаи:
    Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето. Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

    Не смятам, че във Вашия случай болничен може да ви бъде издаден със задна дата.
    Просто няма да ползвате 45 дни до термина, а 43 – друго съществено объркване не би следвало да има.

    • Росица Минчева каза:

     Относно издаване на болничен лист със „задна дата“:
     Мисля, че подвеждате хората. Ако на 10.07.2015 е издаден болничен лист с дата на започване на временната нетрудоспособност 06.07.2015 това не противоречи с нищо на текста: „Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му“
     Би имало проблем ако се издава болничен лист за бъдещо заболяване: примерно на 06.07.2015 се издава болничен лист за временна нетрудоспособност, която ще настъпи на 15.07.2015.

    • Мария Радева каза:

     Разбира се, че имате право на собствено мнение.
     Единственото, което съм си позволила е да цитирам Наредбата за медицинската експертиза.

     Когато се цитират някакви текстове, те не трябва да се цитират изолирано, а да се гледат в съвкупност.
     И за да сме напълно коректни цитирам целия текст на чл. 9, ал.1

     Чл. 9. (1) Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето. Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

     Освен това разпоредбата има и ал. 4 и 5, които уреждат точно този въпрос:

     (4) Болничен лист за минало време без предварителен преглед на болния не се издава. Изключение се допуска най-много до два дни в случаи на тежки остри или изострени хронични заболявания, когато при прегледа обективната находка, отразяваща естеството и стадия на даденото заболяване, доказва, че лицето е боледувало и е било в състояние на временна неработоспособност, но прегледът не е могло да бъде извършен. В тези случаи причините за неизвършения предварително преглед задължително подробно се мотивират в ЛАК и се отбелязват в графа „бележки“ на болничния лист. За лица, които поради заболяването си не носят отговорност за действията си, този срок е 10 дни. При издаване на болничния лист денят на прегледа се включва в посочените два, съответно 10 дни.
     (5) Когато прегледът е бил извършен и временната неработоспособност е била своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и ЛАК се прецени, че лицето през това време е било временно неработоспособно. В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания се издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина, до 6 месеца – от ЛКК, а за повече от 6 месеца – след решение на ТЕЛК. Целият отпуск за минало време се включва в един болничен лист.

     Определено има случаи, в които болничен може да се издаде за минало време. А и никога не съм казвала, че това не е така. Болничен за минало време се издава само в предвидените от наредбата изключения, а какво виждате те са много специфични случаи.

     Държа да подчертая, че всичко казано не се отнася за случаите когато лицето е хоспитализрано! Тогава се прилагат други правила. Болничният се издава в деня на дехоспитализацията, независимо кога лицето е постъпило в болницата. В този случай наистина имаме издаване на болничен за минал период – но това е нещо съвсем различно

     Вижте и указанията на НОИ за попълване на болничен лист:

     Издава се за минало време.
     При попълване на тази бележка се вписват и номерът и датата на амбулаторния лист, в който е регистриран прегледа или се посочват причините за неизвършения предварително преглед.

     Най-често причината да се иска болничен за минало време е много различна от предвидените в наредбата хипотези.
     Ако лицето разполага с амбулаторен лист – защо тогава не му е издаден болничен?
     Или какви точно мотиви ще впише издаващият болничния лист за неизвършения преглед?

     Но както винаги съм казвала – всеки сам носи отговорност за извършените от него действия. Всеки лекар, който издава болнични листи – следва да познава правилата за издаването им и да ги спазва.

 121. Христина каза:

  От 5,01,2015 съм в болнични издадоха ми болничен на хартиен носител ,аз съм самоосигоряващо лице необходимо ли е аз да занеса този болничен в НОИ и какъв срок

  • Мария Радева каза:

   Разпоредбата на чл. 40а, т. 2 от КСО не е променена:
   Чл. 40а. Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в следните срокове:
   2. от самоосигуряващите се лица – до 15-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

   Този болничен не е необходимо да представяте в НОИ, но трябва да представите останалите документи, както и до сега.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *