Новата (стара) Наредба за медицинската експертиза


Новата Наредба за медицинската експертиза
Министерски съвет прие сравнително спешни мерки, с които да се преодолеят проблемите в работата на ТЕЛК, след частичната отмяна на текстове от Наредбата за медицинската експертиза. Така се дава отговор на въпроса – Накъде след частичната отмяна на Наредбата за медицинска експертиза?

В ДВ от 27 юни 2017 е обнародвано ПМС № 120 от 23 юни 2017 за приемане на Наредба за медицинската експертиза. Със същото ПМС е отменена Наредбата за медицинската експертиза, приета през 2010.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му.

Текст на новата Наредба за медицинската експертиза

Новата Наредба за медицинската експертиза е почти идентична с отменената наредба.

В новата наредба има някои редакционни изменения.
Въпреки решението на ВАС за отмяна срока на инвалидността, новата разпоредба на чл. 69, ал. 1 – върна прилаганото, до отмяната правило. Срокът на инвалидността е от една до три години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване.
Новата Наредба за медицинската експертиза отново съдържа 78 члена, Отправни точки за оценка на трайно намалена работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти (Приложение 1) и Методика за прилагане на отправните точки (Приложение 2).

До един месец, Министърът на здравеопазването трябва да утвърди образците на експертните решения и на медицинските протоколи на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *