logo

адв. МАРИЯ РАДЕВА, д-р по право

Специалист по Медицинско право, Трудово право, Здравно осигуряване

Консултант по правно регулиране в здравеопазването

Автор на справочника „Здравната система в България” и “Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”, с повече от 40 научни публикации и поредица от популярни статии в специализирани издания

Главен асистент по “Осигурително право” и „Обща теория на правото“ в Юридическия факултет и „Социално и здравно законодателство“ във Факултета по Обществено здраве и здравни грижи на Русенски университет “Ангел Кънчев”

Доктор по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, с тема на дисертационния труд: „Права в здравеопазването. Административно- правни способи за защита правата в здравеопазването. Административно регулиране в здравеопазването”

ОБРАЗОВАНИЕ:

2010 – 2014
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Доктор по Право

1993 – 1998
Русенски университет „А. Кънчев”
Магистър по Право

2006 – 2008
Медицински университет – София
Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт

2003 – 2006
Русенски университет „А. Кънчев”
Бакалавър по Психология

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ:

1999 – 2003
Адвокатска колегия – Русе
Адвокат, Адвокат към сдружение “Български адвокати за защита правата на човека” и Фондация “Програма достъп до информация”

2003 – 2010
Районна здравноосигурителна каса – Русе
Юрисконсулт, Началник – отдел „Контрол”

2008 – 2010
Контрольор на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар” ЕООД

от 2010
Консултант по Правно регулиране на здравеопазването
Адвокат по Медицинско право

от 2012
Асистент в Юридически факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев”

от 2014
Гл. асистент в Юридически факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев”

от 2013
Преподавател в ЦПО „Хипократ” в курсовете за Асистент на лекаря по дентална медицина