Здравни осигуровки на лицата, пребиваващи в чужбина

Вчера, брат ми, който от години живее и работи в чужбина, ме попита какво да направи, за да уреди въпроса с дължимите здравни осигуровки, които не е плащал. Това е поводът и за днешната публикация, за да отговоря на лицата, които имат сходен проблем, срокът за решаването на който изтича на 31.12.2012 година.

От 10 декември 2012 на страницата на НАП е поместено съобщение, че до края на годината остават броени дни, в които българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011, могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди.

Здравното осигуряване в РБ е задължително

По смисъла на Закона за здравното осигуряване задължително осигурени в НЗОК са:
1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
2. българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на РБ;
3. чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в РБ;
4. лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;
5. чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас;
6. всички лица, извън посочените, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

Следователно, по дефиниция заплащането на осигурителните вноски (в определени размери) е задължение за всички български граждани. Дали здравните осигуровки ще бъдат платени или не – това е друг въпрос. Но ако не бъдат същите остават дължими и подлежат на принудително събиране от органите на НАП.

Отчитайки реалностите на съвременния свят, свободното движение на хора и миграционните процеси – от 2004 година, ЗЗО предвиди възможност, определени български граждани да бъдат освободени от заплащане на здравни осигуровки.

Кои лица не плащат здравни осигуровки?

Съгласно чл.40а от ЗЗО българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.

За да могат лицата, пребиваващи в чужбина да не плащат здравно осигуровки в РБ (респ. да не трупат задължения) следва да са изпълнени две условия:
1. да пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година
2. предварително подадено заявление, по реда на чл.40а, до НАП

Възползването от правото по чл.40а (т.е. освобождаване от задължението за плащане на здравно осигуровки) – води и до съответните ограничения за лицата. Възползвалите се от това право губят качеството си на осигурено в НЗОК лице и при завръщането си в страната или при необходимост на ползват медицинска помощ в РБ – попадат е една сравнително неблагоприятна ситуация (но тези въпроси не са предмет на настоящата публикация). Това, което винаги предупреждавам е, лицата които ползват правото по чл.40а добре да преценят житейските си планове – кога и как ще се върнат в страната и при какви условия ще ползват българската здравноосигурителна система.

Подаването на заявление по реда на чл.40а от ЗЗО

Подаването на заявление по реда на чл.40а от ЗЗО е винаги предварително, т.е. преди заминаването за чужбина!

Изменение в ЗЗО от 2011, предостави специална възможност на лица, пребиваващи в чужбина да “изчистят” и стари задължения за здравни осигуровки.
Съгласно §19п лицата, които попадат в определението на чл.40а, и които са напуснали страната преди 31 декември 2011 и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012.
Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от НАП, за датата на напускане на страната.
Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

НАП е публикувал образците на заявлението и декларацията, които трябва да бъдат подадени за освобождаване от плащане на здравни осигуровки.

След изтичането на 2012 лицата, пребиваващи в чужбина, няма да могат да се ползват от тази специална разпоредба за освобождаване от задължението за плащане на здравни осигуровки за минало време.

273 коментара

 1. Сашо славов каза:

  эдравейте,пенсионер съмот март 2018 год с 15 год трудов стаж преди пенсионирането ми не съм се осигурявал эдравно сега като пенсионер вече эдравно осигурен ли съм

  • Мария Радева каза:

   Лицата, на които е отпусната пенсия се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Но осигуровките са от момента на отпускането на пенсията.
   За да бъде едно лице здравноосигурено за последните 36 месеца трябва да има внесени поне 33 здравно осигуровки. Следователно поради липсващи здравни осигуровки за съответния период преди отпускането на пенсията – най-вероятно не сте здравно осигурен.

 2. Людмила Марчева каза:

  Здравейте,ще гостувам на приятели в Германия имам въпрос.От здравната каса където живя си извадих документ S1.Обяснете ми подробно какво правя ,като пристигна в Германия.И ако имате телефон за връзка с тяхната каса и адреса .Ще отседна в Дортмунд.Хубав ден.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   С телефон за връзка с множеството здравни каси в Германия не разполагам.
   Какво точно трябва да направите като пристигнете в Дортмунд – не мога да Ви кажа.
   Издаденият S1 следва да представите пред избрана от Вас каса в Германия, за да бъдете включена в местната здравно-осигурителна система.

 3. Дона каза:

  Здравейте,

  Имам следното питане:
  Работя на трудов договор към немска фирма в Германия. От следващата година имам намерение да се завърна да живея в България, но да продължа да работя дистанционно за немската фирма. От немска страна уточнихме, че трябва да се осигурявам и да плащам данъци в България. Правейки запитване към НОИ и НАП, попаднах в задънена улица, защото фирмата няма офис в България, а и не желаем да прекратяваме трудовите си взаимоотношения. Бихте ли ме посъветвали как може да решим този „казус“.

  Благодаря предварително

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Сложен казус наистина! Формално трудовото правоотношение, което е с немски работодател не е основание за осигуряване и плащане на данък в РБ. Нашето законодателство изхожда от принципа, че при трудов договор работодателят е задължено лице за внасяне на осигуровки и данък. И при Вас това няма как да се случи.

   Имам някаква идея какво можете да направите в случая, но трябва да уточним:
   с какъв документ немският работодател иска да удостоверите плащането на осигуровките и данъка
   за каква професия става въпрос

   Ако прецените, че имате нужда от по-сериозно обсъждане на казуса – можете да ми пишете на e-mail.

 4. Елена каза:

  На първо място, поздравленя за отговорите които давате.
  Моят въпрос е следния:
  Бащта ми взема Испанска пинсия и майка ми е осигурена чрез неговата осигуровка като член на семейство и живеят в Испания.
  Майка ми тази година наварши 65г. и мисли да се пенсионира в България, но си задаваме въпроса с здравното осигоряване тъй като като вземе бг пенсия същто я осигурява държавата( бг), а те от както са в чужбина не плащтат в бг пищто, незнам дали има нещто общтодали са плащтали или не.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Като лице, на която е отпусната пенсия – майка Ви ще бъде осигурена за сметка на държавата.
   Но предвид това, че майка ви няма здравно осигуряване в България до настоящия момент – смятам, че дори и осигурена от държавата като пенсионер – няма да има необходимия период на осигуряване.
   Моят съвет е – след като на лицето бъде отпусната пенсия – заявете издаване на съответния формуляр от НЗОК за пренасяне на здравното осигуряване в друга страна – страна членка. В случай, че формуляр бъде издаден – това ще е основаното за промяна на здравното й осигуряване в Испания. В случай, че формуляр не бъде издаден поради липсващите осигуровки за минал период – осигуряването й в Испания ще продължи по същия начин. Само се информирайте – дали при отпускане на пенсия в друга страна-членка – лицето ще продължи да бъде „икономически неактивно“ за испанската осигурителна система.

 5. Снежана Маринова каза:

  Здравейте,от 30 години живея в Германия от 5 години сам излязла от българската здравна каса.Получих пенсия по старост 30 лева.Мога ли като пенсионер да вляза в българската здравна каса и как?В момента сам регистрирана като икономическо неактивно лице в здравната каса на съпруга ми ,до получаване на немската ми пенсия.Благодаря ви много,ако можете да ми дадете информация.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   За да отговоря на въпроса Ви, уточнете отпуснатата ви пенсия е българска или немска?

 6. Адриана Динева каза:

  Здравейте!

  Искам да попитам следното:
  Трябва да представя документ от 2012 – до 2013, че съм била здравно осигурена. Тогава бях все още студент в Англия и сега ми искат този документ. След Октомври 2013, започнах да работя ту и здравните ми осигуровки са плащани тук. Има ли начин да се намери и издаде такъв документ, който да доказва, че до Октомври 2013 съм била здравноосигурена в България?

  Предварително Ви благодаря!

  Поздрави,

  Адриана

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Този документ е S40/41. Издава се след подадено заявление до съответната РЗОК.
   Възможно е този документ да ви бъде отказан, защото той по принцип се издава на „икономически активни лица“ – т.е. такива които работят и ссами си плащат здравните осигуровки. А за този период вие, като студентка, сте били осигурена за сметка на държавата.
   Но съм виждала случаи, и да издаден документ за времето, през което лицето е било осигурено като студент.

   Обърнете се към НЗОК за допълнителна информация.

  • Гергана каза:

   Здравейте!Живея временно, във Франция от 1 месец с документ S1.Не съм напуснала работа.Мога ли да ползвам болничен през това време.

   • Мария Радева каза:

    Здравейте,

    предполагам, че питате за болничен в България. Ако това е така – следва да се съобразят някои условия:

    1. Имате ли необходимите социални осигуровки (не здравни, а социални) в България
    2. Дали органът на медицинската експертиза ще прецени, че сте във временна неработоспособност
    3. При положителен отговор на първите два въпроса – след представяне на болничния за изплащане на обезщетение – НОИ ще прецени дали ще изплати такова или не

 7. Здравейте госпожо Радева,

  Ще съм Ви изключително благодарен, ако ми отговорите на няколко въпроса. Предстои ми пенсиониране (първа категория труд). Възнамерявам да се пренеса да живея в Австрия. Като пенсионер мога ли да ползвам австрийската здравноосигурителна система и как? Ако да, задължително ли е да се откажа от българската здравноосигурителна система или мога да ползвам и двете? Ако в по-късен етап реша да взема някое от непълнолетните ми деца, то ще може ли да ползва австрийската здравноосигурителна система и ще трябва ли да се откаже от българската такава? Благодаря.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Отпускането на пенсия (независимо на какво основание) – коренно променя вашия статут.
   Правилото в ЕС е, че лицата ползват изцяло една единствена осигурителна система, а в останалите страни -членки ползват само спешна и неотложна помощ. Има много малко изключения от това правило и пенсионерите са в това изключение.

   Но първо следва да се пенсионирате – т.е. да имате влязло в сила разпореждане за отпускане на пенсия.
   Трябва да имате и адрес в Австрия, който получавате по съответните местни правила.

   След като са изпълнени тези две условия подавате Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072).
   С издадения документ се регистрирате в австрийската здравноосигурителна система и получавате права, като лицата осигурени там.

   Не, във вашия случай – не е необходимо да се отказвате от българската здарвнооисгурителна система.

   Членовете на семейството на пенсионер също ползват права в държавата по пребиваване. Но понеже става въпрос за непълнолетни деца – дали има някакви особености – допълнителна информация ще получите от австрийската осигурителна система.

   • Благодаря за бързата реакция и изчерпателните отговори! Ако може само още един въпрос. От 07.08.2017 г. синът ми (роден на 20.08.2014.) е приет по спешност в AKH (университетската болница във Виена) със ЕЗОК. Тъй като положението му е сериозно и не се очертава скорошно изписване, бих искал да знам дали има някакви финансови и времеви лимити на престоя му в болницата и може ли болницата да предяви финансови претенции към нас родителите, тъй като на третия ден от престоя ни съпругата ми я накараха да подпише декларация, че ако застрахователят ни не покрие разходите, ще ги платим ние. Предполагам, че това се получи, тъй като ние имахме и застраховка към Алианц, които са изпратили запитване към болницата, въпреки изричното ни предупреждение да не го правят. Съпругата ми е подписала декларацията, но е настояла да добавят и европейската здравно-осигурителна карта. Благодаря!

    • Мария Радева каза:

     Най-важното е бързото оздравяване на детето!

     Болницата ще предяви претенции към вас, в случай че НЗОК или застраховател (понеже в случая имате и застраховка) откажат заплащане на лечението.
     По отношение на застрахователя – не мога да коментирам, защото не познавам условията на застрахователния договор.

     Относно ЕЗОК – имайте предвид, че същата се ползва само за спешна и неотложна помощ.
     Времеви и финансови лимити няма. Ползването на ЕЗОК зависи от оказваната медицинска помощ. В случай, че лечението не може да бъде определено като „спешно и неотложно“ – болницата ще издаде фактура и ще ви я предяви за плащане.

     Виждала съм достатъчно много случаи, за да твърдя, че в ЕС – „спешност и неотложност“ се прилага доста по-ограничено, отколкото в България.

 8. Пенка Цонева каза:

  Здравейте уважаема г-жо Радева. Ще Ви бъда безкрайно благодарна, ако ме консултирате по следния въпрос.
  Живея в Щвеицария повече от 10 год. Здравно осигурена съм тук,но не съм внасяла вноски за пенсионно осигуряване. В България имам приблизително около 12-13 год. осигурителен стаж. Искам да попитам:
  1. Мога ли да се самоосигурявам и да внасям вноски за пенсионно осигуряване в България като самоосигуряващо се лице при условие, че съм омъжена и постоянно пребивавам в Швейцария ?
  2. При условие, че съм здравно осигурена в Швеицария трябва ли да внасям със задна дата здравни вноски в България ?
  Благодаря ви предварително.
  Поздрави
  Пенка Цонева

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   По отношение на първия въпрос

   В РБ задължителното пенсионно осигуряване е част от социалното/общественото осигуряване. Предпоставка за социалното осигуряване е не къде живеете, а дали извършвате трудова дейност в РБ – т.е. за да се осигурявате социално в РБ тярбва да имате правно основание за това.

   В категорията на самоосигуряващите лица попадат определена група професии. Ако имате право да се регистрирате като самоосигуряващо се лице – това зависи от професията, от дейността която формално ще извършвате, то тогава ще имате основание да се осигурявате и пенсионно.

   По отношение на втория въпрос
   Щвейцария не е член на ЕС, но по отношение на нея се прилага регламентите за социална сигурност в ЕС. Следователно, вскко което съм казала за сумирането на осигурителни периоди (Новият формуляр, реципрочен на Е 104 – сумиране на осигурителни периоди е S 040 (част А)-запитване и S041 (част Б) е приложимо и за Швейцария.
   Това, че се осигурявате здравно в Швейцария ви освобождава от задължение да се осигурявате здраво в РБ. направените осигурителни периоди ше докажете, при нужда, когато се върнете в РБ със съответните формуляри.

 9. Камелия каза:

  Здравейте.
  Моят въпрос е следния:
  Живея в страна, членка на ЕС от 2002 година, здравно осигурена съм тук.
  От февруари 2017 имаме фирма в България и съответно- плащаме осигуровки и там.
  Имам ли право на майчинство, при положение, че имам право да си прехвърля трудовия стаж, имам Е104, но съм с прекъснати права в България?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   В България здравното и социалното осигуряване, част от което е майчинството – не са реципрочни. Това да два отделни вида осигуряване, които се провеждат по различни правила и последиците са различни.

   Това, че сте здравноосигурена страна от ЕС – няма отношение към осигуряването за майчинство в РБ.
   След като казвате, че „имате фирма“ – какво означа това? Че се осигурявате като управител или на някакво друго основание? В зависимост от основанието на което се осигурявате „във фирмата“ – е възможно да сте осигурено лице за риска „Майчинство“. Дори това и да е така – нямате необходимия осигурителен стаж в РБ (12 месеца) – за да ползвате права по риска „Майчинство“.

   В случай, че в страната по пребиваване имате осигуряване за майчинство – можете да сумирате тези периоди към евентуалните периоди в България, считано от февруари 2017.

 10. Лилия Костова каза:

  Здравейте,г-жо Радева!Случаят ми е следният,в момента се намирам в Англия бременна съм почти в седми месец,ИМАМ право на платено английско майчинство (9 месеца),което ще започне 11 седмици преди раждането на бебето ми,въпроса ми е следния,за да го получавам задължително ли трябва да родя и отглеждам бебето в Англия или мога да се върна България,за да родя и отглеждам бебето си тук и същевременно да не изгубя майчинството,което ми се полага,вследствие на придобития стаж и осигуровки,като да поясня тези 9 месеца съм в отпуск по майчинство и работодателя продължава да си ме води на работа и да ми внася осигуровки все едно съм в Англия?Моля ако може да ми отговорите,наистина е важно за мен! 🙂

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Съжалявам, но не мога да отговоря на въпроса ви.
   Отговорът е свързан с прилагане на английското законодателство, което аз не познавам.
   Можете се обърнете към вашата осигурителна институция в Англия, където би трябвало да ви дадат компетентен отговор.

  • Дияна Антонова каза:

   Здравей,Лилия. Искам да те попитам как излезна в отпуск по майчинство ? Какво представи на работодателя си? Аз съм в 5тия месец и искам да спра работа, защото адски много започна да ми тежи. Но ми казаха ,че не мога и трябва да изчакам 7-мия месец. Не искам да си загубя правата за майчинство. Благодаря ти.

 11. Margarita Dimitrova каза:

  Здравейте! Уважаема г-жа Радева,ще Ви бъда безкрайно благодарна,ако и за мен отделите малко от времето си! Моят проблем е следният: В Германия живея от 10 год. Здравно осигурена съм тук,но не съм внасяла вноски за пенсионно осигуряване .Работя през тези години ,като самонаето лице.
  В БГ-Я имам приблизително около 14-15 год. общо трудов стаж.Идващият месец ще стана на 60 год.,време да помисля за пенсията си,тъй,като от близо две години останах и вдовица.Искам да попитам имам ли право на пенсия за възраст,имам ли шанса въобще да се надявам на такава,при положение,че нямам достатъчен трудов стаж? Също не съм на ясно, дали тук като работя ми се признават годините за трудов стаж? Преди год.и половина,когато ни издаваха смъртният акт на съпругът ми,и ми казаха да подам някакви документи за вдовишка пенсия. Нито ми беше тогава до документи,нито до пенсии,но времето тече и аз наближавам годините,когато трябва и за пенсия да помисля. Какво бихте ме посъветвали? Надявам се, да не съм прекалила с въпросите си.
  Предварително Ви благодаря сърдечно за евентуален отговор!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Не зная дали мога да Ви бъда особено полезна, защото не познавам немското законодателство. За правата Ви в Германия като осигурено лице – следва да потърсите консултация на място.

   Относно правата Ви в България – съгласно действащото законодателство

   Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
   1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
   2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

   За придобиване на този вид пенсия – освен възрастта се изисква и осигурителен стаж.
   За придобиване право на пенсия – не се отчита трудовия, а осигурителния стаж. Това е времето, през което лицето се е осигурявало за пенсия.
   В случай, че имате осигурителни периоди (за пенсия) в Германия може да ги ползвате в България и обратно. Това става с издаването на съответен формуляр. Но Вие казвате, че в Германия нямате пенсионно осигуряване.

   В случай, че нямате необходим осигурителен стаж – нямате право на пенсия. Евентуално може да имате право на социална пенсия за старост, но по сега действащото законодателство – на такава имат лицата, навършили 70 годишна възраст.

   Моят съвет е проучете възможностите за получаване на пенсия в Германия.

 12. Пламена Христова каза:

  Госпожо Радева,ще се радвам с Ваша помощ да намеря отговор на следният въпрос. Моят приятел си отвори фирма в Автрия,работи само месец и половина и се завърна в България.Тук започна да си работи на трудов договор и до сега.С фирмата в Австрия не направи нищо и сега му търсят осигуровкии за 1600 евро.Казаха ни ,че единствения начин да не ги платим е да докажем ,че тук се е осигурявал ,за това време,за което са му се натрупали осигуровките там.Той има само 3 месеца неплатени осигуровки като безработен тук.Ако ги платим и представим документ за осигуряването му ,ще отпаднат ли осигурвоките търсени от Автрия.Предварително Ви благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Дали ще „отпаднат“ осигуровките в Австрия – не мога да кажа, защото това зависи от австрийското законодателство.

   В случай, че австрийските власти признаят осигурителните периоди в България това, което трябва да направи е:

   Да плати дължимите здравни вноски в България, за периода, за който ги търсят и австрийките власти

   В съответната РЗОК да подаде заявление за издаване на формуляр S040/A041

   След издаване да изпрати съответния формуляр в Австрия

 13. Николай Гълъбов каза:

  Здравейте,г-жо Радева!

  Позволявам си да се обърна към Вас за консултация тъй като след доста четене по темата със здравното и социалното осигуряване, и многократните ми опити да получа компетентна консултация от държавните служби,такава така и не получих.Конкретният казус е следния:Предстои ни заминаване за Австрия / аз и приятелката ми /.Към настоящия момент и двамата работим / предстои ни доброволно напускане на работните ни места/, и в последните 8 години, и двамата сме здравно и социално осигурени / без прекъсвания /.До колкото знам след напускане на работа е необходимо да се регистрираме в Бюрото по труда,като съответно имаме право да кандидатстваме за обезщетения в минимален размер към НОИ / нещо,което ние нямаме намерение да правим/.Тъй като няма да получваме обезщетения съответно е необходимо ние да си заплащаме здравните осигуровки в НАП до момента, в който не започнем работа в Австрия.При започване на работа в Австрия съответно здравното ни и социално осигуряване се придвижва към Австрийското и плащаме осигуровки към Австрийската система.Основните въпроси се състоят в следното: 1.До момента,в който си плащаме здравните осигуровки в България имаме ли право да ползваме здравна помощ в България и неотложна помощ в Австрия / чрез ЕЗОК /, и за какъв срок? 2.Как може да се избегне двойното осигуряване т.е. при започване на работа в Австрия и съответно заплащане на вноски към Австрийската система как се прекратява необходимостта от заплащане на здравни осигуровки в България и при евентуално завръщане в България ще дължим ли нещо към бюджета при положение,че сме се осигурявали в друга страна членка на ЕС? 3.Необходимо ли е доказване на здравно осигурителните периоди в двете страни и необходимо ли е ние да предоставяме някакви документи или документите се изискват по служебен път между приемащата, и изпращащата страна / в случая Австрия и България /.Ако е необходимо да се предоставя такъв документ кой е той?

  Благодаря предварително за отделеното време!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Поздравявам ви за взетото решение!

   По отношение на въпросите:
   1.До момента,в който си плащаме здравните осигуровки в България имаме ли право да ползваме здравна помощ в България и неотложна помощ в Австрия / чрез ЕЗОК /, и за какъв срок?

   Ползването на медицинска помощ, заплащана от НЗОК, в РБ не зависи от това до коj момент си плащате здравните осигуровки, а от това за какъв период назад са платени. Правилото е, че лицата имат непрекъснати здравноосигурителни права ако за последните 36 месеца имат платени 33 осигурителни вноски. В момента, в който това правило се наруши – вие ставате лице без здравни права.
   Всяко лице, което е здравноосигурено в РБ има право да получи ЕЗОК, с която получава спешна и неотложна помощ на територията на ЕС.
   Дори и да имате издадена ЕЗОК, ако междувременно (в срока на валидност на ЕЗОК) загубите здравноосигурителните си права в България (имате повече от 3 неплатени вноски за последните 36 месеца към месеца на оказването на помощта) в случай, че чужда държава отправи искане до НЗОК за заплащане на разходите за вашето лечение – НЗОК ще откаже поради липса на осигурителни права. В този случай чуждата осигурителна институция ще си търси сумите за лечението от съответното лице.

   2.Как може да се избегне двойното осигуряване т.е. при започване на работа в Австрия и съответно заплащане на вноски към Австрийската система как се прекратява необходимостта от заплащане на здравни осигуровки в България и при евентуално завръщане в България ще дължим ли нещо към бюджета при положение,че сме се осигурявали в друга страна членка на ЕС?

   Двойното осигуряване се избягва – с признаване на правото на лицата да се осигуряват само на територията на една страна членка. След като започнете да се осигурявате в Австрия отпада задължението да се осигурявате в България. Формално в България ще имате неплатени здравноосигурителни вноски – но това да не ви притеснява. След завръщането ви в България и представяне на документ за осигуряването ви в Австрия S040/S041 – ще ви бъдат зачетени съответните осигурителни периоди и дължимите в България осигуровки ще отпаднат.

   3.Необходимо ли е доказване на здравно осигурителните периоди в двете страни и необходимо ли е ние да предоставяме някакви документи или документите се изискват по служебен път между приемащата, и изпращащата страна / в случая Австрия и България /.Ако е необходимо да се предоставя такъв документ кой е той?

   Дали е необходимо да доказвате каквото и да е в Австрия – не съм компетентна да отговоря. За това следва да получите информация от съответната осигурителна институция в Австрия.
   Но има случаи в които се иска да се докаже „здравноосигурителна история“ – т.е. за какъв период назад сте се осигурявали в друга страна-членка.
   Доказването на здравноосигурителни периоди, направени в страна членка се доказва единствено с издаден формуляр S040/S041

   Той може да бъде поискан служебно – но това отнема време.
   Може и да се издаде лично на лицето – за това следва да се обърнете към съответната РЗОК

   • Proletina Foteva каза:

    Zdraveite gospojo Radeva,
    shte vi pomolia za konsultazia po zdravni osigurovki .
    Ot 2008 godina jiveia v Italia sas dokument za residencia, do 2010 godina si plashtah sdravni osigurovki dori i da ne prebivavah v BG.
    2010 g. se omujih za italianski grajdanin i ot togava toi poe zdravnite osigurovki za men i deteto koeto e rodeno 2010 v Italia ,s koeto poluchavam i zdravna karta tam koiato e validna 10 godini. 2015 godina doidohme v Bulgaria i otvorihme firma koiato raboti malko vreme no za vremeto koeto rukovodih firmata si plashtah zdravni osigurovki ,a v Italia biah bezrabotna. Tazi godina doidoh sas sertifikat S041 pri koeto mi iskat obiasnenia ot koga prebivavam tam i kakvo e stanalo s firmata .(2011 sam podala deklarzia za otkazvane ) po prinzip ako sam bezrabotna me osiguriava sapruga mi a kogato rabotia az no v Italia ,kakvo da pravia za da se prikluchi sas zdravnite osigurovki a i za deteto moga li da go otkaja ot bulgarskoto grajdanstvo na 6 god.i az sushto si misleh da se otkaja ot grajdanstvoto v BG.

    • Proletina Foteva каза:

     Bih iskala da dopulnia sushto che 2009 si napravih zdravnata evropeiska karta v Bulgaria no ne sam izpolzvala dori za bremennosta ili rajdane tazi karta poradi neinformiran personal koito ne znaeshe kakvo da ia pravi i dori ne znaeshe che Bulgaria e v ES

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!

     По въпросите, свързани с отказ от българско гражданство – не мога да дам професионален съвет, защото това не е сфера, в която се занимавам.

     Дали сте използвали или не българската ЕЗОК – няма отношение към проблема. Защо картата Ви не е приета от лечебно заведение в държава – членка – това е проблем, който трябва да бъде решен от местните осигурителни институции.

     От запитването не става ясно каква декларация за отказване сте подали през 2011 – а това е много важно.
     Също така не е ясно и дали НАП само ви искат обяснения във връзка с S041 или изобщо отказват да го приемат и съответно да „заличат“ дължимите от вас здравни осигуровки.

 14. Мария Петрова каза:

  Здравейте ! От близо 7 години работя и се осигурявам в Кипър ! Имам здравни и осигурителни вноски както и европейска здравна карта ! Въпроса ми е ,как да възвърна правото си на осигурена в България ,когато става дума за временно пребиваване и лечение ,а не за окончателно напускане на Кипър ? Благодаря !

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Един от принципите на координация на осигурителните системи на държавите – членки е лицето да се осигурява в една държава-членка и да ползва пълни права – именно в тази държава. В останалите държави-членки лицата ползват единствено спешна и неотложна помощ, като за това имат издени ЕЗОК.
   Има една малка категория лица, които могат да имат права в повече от една държава – напр. пенсионерите.

   Това, което Вие искате да направите по принцип е недопустимо.
   Вие се осигурявате в Кипър и там ще ползвате пълни права.
   В България, както и в останалите държави-членки ползвате спешна и неотложна помощ.

   Предвид това, че българската осигурителна система отчита основно гражданството на лицата, а не трудова заетост и т.н. – вие можете да си платите здравните осигуровки и в България. Така за българската осигурителна система ще се българско осигурено лице и ще ползвате пълни права. Внимавайте с този вариант!

   • Мария Петрова каза:

    Много Ви благодаря за отговора ,така и предполагах ! Но не разбрах, защо трябва да съм с повишено внимание ,ако все пак реша да се осигуря и в България ?

    • Мария Радева каза:

     Защото осигуряването в два държави членки не е съобразно принципите на регламентите.
     Това е възможно поради особеностите на българската здравноосигурителна система.
     Не мога да кажа как това „двойно“ осигуряване би се отразило в бъдеще.

 15. Райна Господинова каза:

  Здравейте,
  от 2007 до края на 2016 аз и мъжът ми живяхме в Германия.Плащахме здравни осигуровки според техните закони. На мъжът ми, като назначен на работа към фирма, удържаха дължимата сума, а аз бях осигурена чрез неговата осигуровка като член на семейство, които печели под облагаемия месечен минимум от 450 евро. Това там е нормална практика, така се осигуряват и децата.
  Докато бяхме там съм ползвала медицински услуги, дори ми се наложи да вляза в болница за лечение и не съм имала проблеми. От януари 2017 се прибрахме за постоянно в България. Педварително се информирахме по телефона от НАП какъв документ ще ни е необходим за да ни бъдат признати здравните осигуровни в България и ни казаха, че от здравната каса в Германия ни е необходим формуляр Е104. След като подадох документа ми съобщиха че нямало да ми признаят осигуровките от Германия, защото в България няма съответния закон както в Германия единия съпруг да осигурява дугия като член на семейството.
  Моля кажете ми правилно ли е това. Аз съм била осигурена според законите на държавата в която съм живяла и не би трябвало да нося вина и съответно последствия за това че законите в различните държави на ЕУ се разминават.
  Моля посъветвайте ме към кого мога да се обърна за съдействие.
  Благодаря ви предварително.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Документ E104 или заместващият го нов формуляр S040 – ще бъде издаден на съпруга ви – предполагам без проблем.
   Предполагам, че за вас, немската осигурителна институция отказва да издаде Е104, а не че ви е издаден и в България не ви го признават.

   Вие сте били осигурена в Германия – но като т. нар. икономически неактивно лице. Предполагам, че това е проблемът. Лицата, които се осигуряват чрез някой друг (друг съпруг, държавен бюджет и др.), а не заради собствените си доходи с- нямат възможност да им бъдат зачетени осигурителни периоди в различни държави.

   Ако проблемът е в това, че сте осигурявана в Германия кат икономическо неактивно лице – няма какво да направите, защото правилата са такива.
   Ако поради друга причина е отказът да ви бъде издаден документ – не мога да коментирам, защото не разполагам с достатъчна информация.

 16. Мариана Толмазова каза:

  Здравеите г-жо Радева . От 2009г. живея и работя в Гърция по техните закони. До 2011г. работех и имах осигуровки след това останах без работа , но нямаше кои да ми обясни ,че е трябвало в срок от 5 дни да се регистрирам на трудовата борса бях изпуснала тоя срок ,но се регистрирах като свободно търсеща без заплащане на обезщетение . През 2015г. получих инсулт и ме трудоустроиха с 67 / инвалидност нямах никакви проблеми с посещенията в болниците там здравеопазването е безплатно . Върнах се в България и искам да ме видят и нашите лекари и се оказа, че нямам здравни осигуровки .В НАП В от които съм безработна нямам осигуровки ,подадохме молба да бъде извършена справка с Гръцките служби .На 24.04.2017г трябва да постъпя в болница за изследвания и лечение . Моят въпрос е като инвалид =трудоустроен в държава членка на Е .С. имам ли право на безплатно здравно обслужване като български гражданин в собствената си Родина . Преди да замина не съм знаела че трябва да се подават декларации в НАП . Имали вариант инвалидите да бъдат освободени от задължения и да имат право на здравно обслужване . БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   За съжаление единствено след представяне на формуляр Е104 или новият формуляр S041 – направените здравни осигуровки в Гърция ще ви бъдат зачетени в България. А този документ ще пристигне бавно от Гърция.
   Другият вариант е да си заплатите дължимите осигурителни вноски.

   Това, че сте трудоустроена в Гърция – не ви дава не означава нищо за дължимостта на българските здравни осигуровки.
   Ако получавате българска пенсия (т.е. сте пенсионер от държавното обществено осигуряване) здравните ви осигуровки ще са за сметка на държавния бюджет.

   • Мариана Толмазова каза:

    Благодаря Ви ! В случая трябва да заплатя дължимите осигуровки за 5 г. за да мога да получа безплатно здравно обслужване

 17. Нина Жекова каза:

  Здравейте! Живеем и работим във Франция. Ползваме Френска борса (обезщетения), тъй като сме на сезонна работа. Интересува ме какъв документ да си изкарам от Франция за признаване на здравните осигуровки за периода в който сме били на борса.Документът да ми послужи в България. Не може да ми издадат Е104 за периода на борсата.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Периодите, в които сте били здравноосигурени като безработни лица във Франция няма да ви бъдат зачетени в България – т.е. за тях дължите осигуровки.
   Затова не може и да ви бъде издаден Е104 – защото той се издава само на икономически активни лица, а безработните – не са в тази категория.
   Единствено Е104 /новият формуляр S041 – служи за признаване на осигурително периоди. След като нямате право да получите този документ – няма как да ви се признаят здравните осигуровки в България за този период.

 18. Силвия каза:

  Здравейте!Интересувам се дали е възможно ползването на трудовия ми стаж от Великобритания и здравните ми и осигуровки съответно при формиране месечната сума при майчинство в България и каква е процедуратао

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Принципът е, че осигурителни периоди, направени в една държава членка могат да се сумират (или „прехвърлят“) в друга държава членка.
   В България здравното и социалното осигуряване се реализират по различни правила.
   Относно сумирането на осигурителни периоди:
   Единият вариант е да получите удостоверителен документ от държавата, където сте се осигурявала – S041 (бившия Е1014) и да го представите пред НАП. Така ще ви бъдат признати здравноосигурителните периоди, направени във Великобритания.
   Другият вариант е да подадете заявление до РЗОК за служебно изискване на удостоверителния документ. За целта следва да подадете заявление по образец – Заявление за изискване на формуляр S041

   Относно „майчинството“ следва да се прецени правото на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност или раждане по българското законодателство, в случаите когато на лицата не им достигат 6 или 12 месеца български осигурителен стаж за преценка на правото на обезщетения. За тази цел следва да подадете до НОИ Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава

 19. Павлина Бекярова каза:

  Здравейте, г-жо Радева,
  бих искала да Ви помоля за някакво напътствие относно следният казус: живях 3 години в страна извън Европейският съюз, в която имах пълна медицинска осигуровка за същтия период. За съжаление не подадох никакъв тип заявление с напускането си от България, както бях инструктирана от служителите в НАП и общината. Бях посъветвана от същите тези, че за изчистване дължимото към държавата, относно здравната ми осигуровка, е необходимо да представя определен тип документация- трудов договор, опоменаващ типът здравно осигуряване и виза. Сега, когато се върнах в родината обаче, се оказва, че НАП не зачита фактът, че не съм имала възможността да се възползвам от услугите в здравно-осигурителната ни система последните години,тъй като съм работела в ОАЕ, и начисляват дължима сума, на която съществува и лихва.
  Молбата ми към Вас е: да ми дадете някакъв съвет, стига да не Ви затруднявам, така че да превъзмогна тази, смея да кажа, нелепа ситуация
  Благодаря, Ви, предварително!
  Поздави
  Павлина Бекярова

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   За лицата, пребиваващи повече от 183 дни годишно в страна извън ЕС е уредена възможността за спиране на задължението си за здравно осигуряване. Това е допустимо единствено с подаване на заявлението по чл. 40а от ЗЗО.

   Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до Националната агенция за приходите.

   Заявлението следва да бъде подадено преди напускането на страната, което Вие не сте направили.
   Опитайте сега да подадете въпросното заявление, като посочите съответния период, в който сте били извън ЕС.
   В случай, че НАП не зачете това заявление – не разполагате с друга възможност, освен да заплатите дължимите здравни осигуровки, вкл. и лихвата.

  • Гергана каза:

   Здравейте,
   имам следния въпрос. Живях до преди месец в Германия, но ми се наложи да се прибера в България за по-дълъг период от време. Следва да прекъсна здравното си осигуряване в Германия и съм говорила със здравната каса. Получих обаче писмо, в което ми обясняват,че трябва да представя пред немската здравна каса удостоверение или формуляр Е104 от българската институция, че се осигурявам в България, за да могат да прекратят членството ми. Можете ли да ми дадете съвет какво мога да направя. По време на престоя ми в Германия не съм прекъсвала здравните си осигуровки в България.

   Имам и още един въпрос. Как стоя нещата с признаването на осигурителен стаж в различните страни от ЕУ? Аз съм работила в Германия и съм се самоосигурявала, но не беше задължително за моята работа да заплащам и пенсионни осигуровки. В България нямам необходимия стаж, за да мога да получа майчинство. Имам ли право да получа българско майчинство, ако имам необходимите документи от Германия? И какво точно е условието за получаване на майчинство- трябва да имам 12 месеца трудов или осигурителен стаж? Ако внеса необходимата сума в немското пенсионно осигуряване дали ще ми даде право да мога да прехвърля стажа си и да получа майчинство в България?
   Ще Ви бъда много благодарна, ако можете да ми дадете нужната информация!

   Благодаря Ви предварително!

   • Мария Радева каза:

    Здравейте!

    Формуляр Е104 – новият образец S041 може да ви бъде издаден след подаване на заявление по образец от РЗОК. След като сте си плащали осигуровките и за времето през което сте били в Германия – тези периоди също ще бъдат включени в документа.
    Издаденият от РЗОК документ можете да изпратите в Германия.
    РЗОК издава необходимия документ в рамките на няколко дни.

    Относно вторият ви въпрос – за осигурителният стаж – да, има правила за взаимно признаване на осигурителни периоди, направени в различни държави – членки.
    Въпросите ви са сериозни и следва внимателно да бъде преценена наличната информация. Моят съвет е обърнете се за консултация към НОИ, където разполагат с информация за вашето социално осигуряване.

 20. Екатерина Стоилова каза:

  Здравейте!
  Дъщеря ми живее в Холандия и там има здравни осигуровки.Трябва ли да се осигурява здравно в България и какви са последствията,ако не се осигурява тук?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Европейските регламенти, предвиждат, че гражданите на ЕС са длъжни да се осигуряват на територията на една страна-членка.
   След като лицето се осигурява в Холандия не е задължено да се осигурява в България. Последици няма.
   Просто лицето има здравна осигуровка в Холандия, а в България – не.

 21. Mariqn Stoqnov каза:

  Zdraveite bix iskal da popitam dali su6testvuva variqnt da se isteglqt zdravnite osigurovki ot Italiq ,za6toto cux ce mnogo xora sa napravili taka v momenta jiveq v BG

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Не зная какво разбирате под „изтеглят здравните осигуровки“.
   Ако въпросът ви е свързан с това, дали можете да получите обратно стойността на внесените в Италия осигуровки – следва да се обърнете към институцията, в която сте се осигурявали в Италия.

   Но предполагам, че въпросът ви е свързан с това дали тези периоди, за които имате осигуровки в Италия – могат да бъдат признати в България. Това е възможно. Специален формуляр, издаден от Италия се представя в НАП. Така за времето, в което имате осигуровки в Италия – не дължите в България.
   Обърнете се към РЗОК, за да съдействат за получаването на документа от Италия.

 22. Георги Стойчев каза:

  Здравейте! Имам въпрос,работя сезонно в Австрия,но се наложи да направиме операция на детето ми в друга държава поради липса на специалисти у нас.Въпроса ми е мога ли да получа някакво обещетение от Австрия за направената операция.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Пожелавам бързо възстановяване на детето!
   Въпросът Ви е свързан със статутът Ви на осигурено в Австрия лице. Получаването на обезщетения и помощи в този случай се урежда съгласно австрийското законодателство. За компетентен отговор следва да се обърнете към Вашия осигурител в Австрия.

 23. Адриана Георгиева каза:

  Здравейте,
  От една година съм във Великобритания, Манчестър и сега ще се прибирам за няколко дни до България, и после отново се връщам. За този период в който съм била тук не съм плащала здравните си осигуровки в България. Какъв документ ми е необходим да представя, че съм осигурявана във Великобритания? Мога ли когато се прибера до България там да попълня документ или декларация и те да изискат от Великобритания тази информация. Защото аз не напускам Великобритания и продължавам да работя тук просто искам за периода от тази една година да ми бъдат признати здравните осигуровки.
  Благодаря предварително!

  • Петя Милева каза:

   Здравейте, искам да попитам след като бях по майченство в България работех 4 месеца в Англия и сега искам да си призная здравните осигоровки в България с документ U1, дали могат да ме накарат да си връщам парите от майченството?

   • Мария Радева каза:

    Здравейте!

    С документ U1 няма да си „признаете“ здравните осигуровки. За това признаване е необходим друг документ S40/S41 или стария формуляр E104.

    Упражняването на трудова дейност по принцип е основание за спиране на обезщетението. Но тъй като трудовата дейност не е извършена в България – случаят е по-особен. Зависи с каква информация разполагат НОИ.

 24. влади каза:

  Здравеи те .Искам да запитам .Живеем от 2008 в Кипър работим и сме на трудов договор .Съпругата ми се нуждае от оперативна намеса .Но в държавната им болница се чака с месеци .Решихме да потърсим лечение в България.Подали сме заявление в НАП че сме в чужбина за спиране на усигуровките. Трябвали да платим за подновяваме на правата ни или да вземем някакъв документ от Кипър с които да проведем лечението в БГ.Възможно ли е това и какви документи са ни необходими.Предварително благодаря.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Доколкото разбирам сте подали заявление по чл. 40а. Това заявление се ползва, когато лицата заминават извън ЕС. Затова лицата, подали това заявление не могат да се ползват от направените им осигуровки в ЕС.
   Лицата, подали заявление по чл. 40а възстановяват права след като подадат декларация, че вече са в страната и имат две възможности – или да се осигуряват 6 месеца, през които внасят осигуровки, но нямат права или плащат наведнъж 12 осигуровки.
   Късмет с лечението!

 25. Лена каза:

  Здравейте,

  Бих искала да Ви попитам, когато дадено лице живее и се осигурява здравно в друга страна-членка на ЕС- необходимо ли е да се отпише от личен лекар в България? Съответно, ако е задължително отписването, като се прибира в България човек не би следвало да има право да посещава личен лекар или греша? Бихте ли обяснили каква е процедурата за отписване и има ли възможност за ползване на мед. услуги в две страни от ЕС.

  Благодаря предварително и Ви желая приятен ден!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Процедура за отписване от личен лекар няма. Може да го смените – но няма процедура да се „отпишете от личен лекар“.

   В случай, че не се осигурявате в РБ – това че формално фигурирате в нечия пациентска листа не означава нищо, защото като лице без осигуровки – личният лекар няма да получава капитационно заплащане за вас.

   След като се приберете в България и възстановите здравното си осигуряване – ще ползвате медицинска помощ, както всяко здравноосигурено лице в РБ.

   Бихте могли да ползвате медицински услуги в две държави – членки – но принципът е, че ползвате пълен пакет от услуги в държавата, където се осигурявате.
   Във всички други държави – членки ползвате спешна медицинска помощ.

   Има възможност за ползване – при определени условия – на медицинска помощ по реда на директивата за трансграничното здравно обслужване.

 26. Мариана каза:

  Здравейте,
  Живея в държава членка на ЕС в момента съм бремнна и искам да родя детето си тази държава.За тази цел трябва да се самоосигурявам а за това трябва да се отпша от българската здравна система и да занеса документ с съответната система на държавата .
  Интересува ме какъв е тозо документ.На мен ми изддаоха едно малко талочне ,на което няма нито име нито е означено с номер на някакъв формуляр ,само вх.номер.
  Това ли документа ,който трябв да предтсвя в чуждатдат държава?
  Струва ми се че не е защото там дори и имената ми не са написани 🙂

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Както вече многократно съм писала – съгласно българското законодателство „подобно отписване от българската здравна система“ по принцип е допустимо само за лицата, живеещи извън ЕС. Но и в тези случай – не се издават някакви документи, които да се представят в другата държава.

   Не зная за какво е това талонче – най-вероятно това е вх. номер на някакви подавани от Вас документи. Нали не мислите, че подобни талончета – могат да бъдат приети в някаква институция – още повече в друга държава?

   Според мен следва да поискате издаването на документ S40/S41 от който да е видно, че осигуряването ви в РБ е до определен период. Т.е. към настоящия момент нямате осигуряване в РБ.

   Не съм сигурна дали изобщо бихте получили някакъв друг документ.

 27. Ashly каза:

  Здравейте,
  някой има ли информация дали е възможно осигуровките от друга страна да се признаят в България? Човекът работи в Норвегия от няколко години и е осигуряван там, но в НОИ осигуровките стоят като задължение.

  Поздрави

  • Мария Радева каза:

   Уточнете за кои осигуровки се интересувате – за задраните или социалните?

   • Ashly каза:

    Здравейте,

    интересуваме се и от здравни и от социални. И дали има начин да проверим трудовия си договор. Благодаря

    • Мария Радева каза:

     Проверката на трудовите договори, сключени в България, се извършва в НАП.

     Връщам е към първоначалния Ви въпрос.
     В НОИ „осигуровки не стоят като задължение“.
     Информацията за платени/неплатено осигуровки се обработва от НАП.

     Най-вероятно говорите за неплатени здравни осигуровки.
     Липсващи периоди на осигуряване в България – могат да бъдат зачетени, в случай че лицето се е осигурявало здраво в страна-членка или страна, попадаща в обхвата на регламентите за координация на системите за социална сигурност.
     Норвегия не е страна – членка, но по отношение на нея се прилага регламент 883/2004 относно координацията на социално-осигурителните системи.

 28. Пешев каза:

  Здравейте,
  Моят въпрос е следния, кой са няколкото неща, които човек трябва да си организира при завръщането си в България, след известен период от време, пребивавал в чужбина? Живея 3 години в Испания и реших да се прибера в България, но не съм наясно, какво точно трябва да си уредя документално!?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Така зададен въпросът Ви е много общ и може да обхваща различни сфери.
   Ако въпросът е свързан с документите, свързани с осигуряването – то отговорът зависи от това дали в Испания сте се осигурявали или не, като какво лице сте се осигурявали и т.н.
   Ако имате конкретни въпроси може да ги зададете, за да ме ориентирате както точно Ви интересува.

 29. Донка Атанасова каза:

  Здравейте.Пожизнено съм пенсионирана по болест І-ва група без придружител.Имам дъщеря която е омъжена и живее в Германия.Тя е на 38 години но е пенсионер по болест в Германия.Аз като пенсионер имам ли право да отида да живея при нея и зет ми,и да се грижат те за мен.Ако ми се наложи лечение там,какво трябва да знам и какви документи трябва да имам за да се ползвам от здравните услуги в Германия.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Въпросът ви не е свързан с това дали имате право да отидете да живеете в Германия. Нищо не ви ограничава да го направите.

   Предполагам въпросът ви е свързан с това как да ползвате здравната система на Германия, но като местно лице.
   Ако само отидете на екскурзия например – като осигурено лице в страна-членка – ще имате право (най-общо казано) само на спешна и неотложна помощ. Има известни изключения в това правило.

   Вашият въпрос е свързан с това как да прехвърлите здравните си права в Германия.
   Вие, като пенсионер, при пребиваване в друга страна-членка можете да се регистрирате към съответната здравно-осигурителна система. Това става с представяне на формуляр, издаден от страната, където се осигурявате, т.е. България.

   За целта следва да подадете до НЗОК Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072).
   издаденият документ следва да представите в немската осигурителна институция.

   И един практически съвет.
   Нека дъщеря ви да получи допълнителна информация на място, от немската осигурителна институция.
   Така ще сте сигурна какви точно документи са ви необходими.

 30. Христина каза:

  Здравейте! Преди година се върнах в България. Преди това съм живяла 9 години в Лондон, имам и британско гражданство. Самоосигурявала съм се там, в БГ не съм плащала здравни осигуровки от 2006, не съм подавала декларация за спиране на здравноосигурителни права. Наскоро започнах работа тук в БГ и се осигурявам. Та въпросът ми е как мога да докажа , че съм била осигурявана в Англия, без да загубвам, прехвърлям нищо, защото престоят ми тук в БГ е неопределен и планирам един ден да се върна в Англия отново, но не желая да съм прехвърляла права или години тук, ако ме разбирате. Защото в момента се осигурявам и здравно и пенсионно, но не мога да ползвам здравната ни система като здравно осигурена, също така и се водя с нулев стаж в БГ. В същото време продължавам да се осигурявам и в Англия, защото не желая да прекъсвам пенсионните си права там.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   В България здравното и пенсионното осигуряване се подчиняват на различни правила.

   Относно „нулевия“ ви стаж в РБ – по този въпрос няма какво да направите. За да се осигурявате социално,вкл. и пенсионно следва да упражнявате трудова дейност в РБ, т.е. да имате някакво правно основание за осигуряване.
   Казвате, че сте запознала работа – ето това е основание за социално осигуряване, вкл. и пенсионно.
   Когато дойде време да ползвате пенсионни права, съгласно правилата, които ще са приложими към него момент ще бъде преценено дали и при какви условия може да ви бъде зачетен осигурителният стаж, направен в Англия.
   Към настоящия момент няма какво и пред кого да доказвате свързано с пенсионните ви права.

   Относно здравното осигуряване.
   Правилото е, че лицата се осигуряват в една страна членка и е една страна членка ползват пълни здравни права.
   В момента се осигурявате здравно в България. Не можете да ползвате здравноосигурителната система, защото нямате осигуряване за последните 5 години.
   Имате две възможности – да докажете осигурителните си периоди в Англия чрез представяне на съответния формуляр и тези периоди да ви бъдат зачетени в България.
   Напоследък виждам издадени формуляри за направени осигурителни периоди, като при издаването им лицата не излизат от съответната осигурителна система. Дали това правило е приложимо и в Англия – следва да проверите на място, там където се осигурявате.
   Ако ви издадат документ, който да показва осигуряването ви след 2007 (от тогава България е член на ЕС) и въпреки това запазите правата си в Англия – изискайте такъв документ и го представете в НАП. Така ще ви се сумират периодите, направени в Англия към тези, които сега правите в РБ.

   Ако правилата на английската осигурителна система са различни – т.е. с издаването на документа (бившия докумнет Е 104, настоящия S040/041) означава, че ще бъдете изключена от осигурителната система, защото те смятат, че ще се включите в друга осигурителна система – тогава надейте да изисквате този документ. В този случай, за да ползвате българската осигурителна система следва да си внесете дължимите за 5 години здравни осигуровки.

 31. Моника каза:

  Здравейте,заминах 2002 година за Кипър ,където работех сезонно от маи до ноември,след,което бях на борсата през зимата,но нямах здравни осигуровки,само социални,сега се завърнах в БГ ,какво следва?освобождавам ли се от всички тези години там от задълженията си тук ?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Като лице, пребивавало в страна членка на ЕС, вие не можете да се „освободите“ от здравно осигуряване.
   За периодите на здравно осигуряване в Кипър, може да представите съответния удостоверителен документ и тези периоди ще ви бъдат зачетени в България.
   В случай, че не сте били здравно осигурена в Кипър – то дължите заплащане на здравните си осигуровки в България.

 32. Иван каза:

  Здравейте,

  В отговорите на тази страница прочетох неколкократно, че Е104/S041 се издават при напускането на здравно осигурителна система.
  Работя и съм здравно осигурен в Чехия, за което от НАП ми поискаха да удостоверя с европейска здравна карта, за да ме отпишат като длъжник на здравното осигуряване в България. Тъй като на моята чешка ЕЗОК няма дата за начало на осигурителен период, в последствие от НАП ми поискаха Е104, а от здравноосигурителното дружество в Чехия ми предоставиха S041, на който фигурира (само) търсената начална дата (без крайна такава). Продължавам да работя и да съм здравноосигурен в Чехия, съответно не очаквам S041 да има последици относно Чешкото ми здравно осигуряване, моля да ме коригирате, ако следва да очаквам друго.

  От НОИ ми казаха, че при завеждането на датата, от която се осигурявам безсрочно в Чехия ще отпаднат задълженията ми от тогава в България (нямам други/по-стари неплатени задължения) и също така ще ми издадат удостоверение за възстановени здравноосигурителни права в РБ. Въпросът ми е, като работещ и здравноосигурен в Чехия, но с удостоверени налични здравноосигурителни права в РБ, ще мога ли да ползвам услугите на общопрактикуващ лекар и пътеките на българската здравноосигурителна каса както всеки работещ/осигурен в България?

  Предварително благодаря!
  Поздрав
  Иван

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   От написано разбирам, че имате няколко въпроса:

   Относно издаването на Е104/S041
   Принципът е, че този документ се издава при напускане на съответната осигурителна система. Но в последните 1-2 години виждам, че някои осигурителни институции издават документа, така, както и на вас – само с начална дата – без крайна дата. Това означава, че лицето остава в тази осигурителна система.

   Относно НАП
   При представяне на документа ще ви бъдат заличени дължимите осигурителни вноски – т.е. ще ви бъдат признати здравноосигурителните периоди, направени с друга страна – членка. От това, което наблюдавам в последните месеци е, че в тези случай НАП посочват, че лицето не дължи осигурителни вноски, но това лице е осигурено в друга страна членка (по силата на регламента).

   Моят съвет е, чрез страницата на НАП, като въведете ЕГН, да проверите здравния си статус.
   Ако информацията, която виждате указва, че сте лице с непрекъснати здравноосигурителни права и няма никакъв друг запис – тогава можете да ползвате българската здравна система като всеки осигурен в България.

   Ако информацията, която виждате указва, че сте лице, което се осигурява в страна членка (или има подобен запис) – то в този случай в България ще ползвате медицинска помощ по правилата на лицата, осигурени в страните-членки.

   Дано да съм ви била полезна!

 33. Елена П каза:

  Здравейте,

  Живея и работя в Англия от 2008 година. Осигурявам се там, но ако искам да ползвам здравните услуги в България без да се прибирам за постоянно, има ли начин? Проверих в НАП и задълженията ми са от 2011г.

  Благодаря

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Общото правило е, че лицата ползват пълните права в държавата, където се осигуряват.
   В РБ, както и във всяка друга страна-членка, различна от тази в която се осигурявате – имате право на спешна и неотложна помощ, като доказвате качеството си осигурено лице с Европейска здравноосигурителна карта.

 34. светла каза:

  здравейте искам да попитам необходимо ли е да се осигуряваме в чужбина за да подадем молба за освобождаване от плащане на осигуровки в България?тъй като мъжът ми живее ж чужбина но не работи с договор там.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Т. нар. „молба за освобождаване от плащане на осигуровки в България“ е приложима в случаите, когато пребивавате в страна извън ЕС.
   В случай, че пребивавате в страна-членка – правилата са други.

   Нямам информация къде живеете, съответно какъв е осигурителният ви статус в съответната държава – предвид което не мога да ви посъветвам какво е най-добре да направите в случая.

 35. Иванчето каза:

  Здравейте,
  Случаят ми е следният: през периода от 2007 до 2015 г. съм живяла и работила в Италия, когато се прибрах в България, не си взех съответния Е 104 и сега възнамерявам да го потърся по служебен ред чрез НЗОК. От там обаче ми казаха, че това ще отнеме около 2-3 месеца и то в най-добрия случай. Въпросът ми е мога да ли си плащам здравните осигуровки за този период от януари 2016 г. и за в бъдеще? Дали внесените пари могат да отидат за погасяване на стари задължения и да се окажа в един момент с прекъснати здравно осигурителни права?
  Благодаря Ви предварително!
  Поздрави!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Както разбирам Вие имате стари периоди за плащане. Докато не представите съответния документ, чрез който тези периоди да бъдат „покрити“ – съответните здравни осигуровки остават дължими.
   Задълженията се погасяват в реда на тяхното възникване. По отношение на здравните осигуровки могат да бъдат избрани определени периоди, но за това следва да се обърнете към НАП.

 36. С.Георгиева каза:

  Здравейте,работих в Испания 15 години,близо една година съм си вече в БГ има ли начин чрез Здравната каса или друга инстанция да получа бележка от там за периода които съм осигуряван в Испания за да си заплатя останалото време до сега тук в България…Благодаря Ви предварително…

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Преди малко отговарях на лице, което иска да му се признаят осигурителни периоди, направени в Испания. За тази цел испанските власи са ми издали формуляр Е104.

   Вие също може да поискате да ви бъде издаден същия документ.

   Единият вариант е да се обърнете към институцията, която ви е осигурявала в Испания и да поискате издаването на Е104.

   Другият вариант е да се обърнете към РЗОК и да поискате служебно да бъде изискан документ за осигуряването ви в Испания. В този случай ще бъде поискан документ S41. Това е реципрочният на Е104 документ.

   Няма други документи, които да бъдат представени пред НАП, за да бъдат зачетени осигурителни периоди, направени в други страни членки на ЕС. Ако не разполагате с посочените документи ще трябва да заплатите липсващите ви здравни осигуровки.

 37. Sokolova каза:

  Omajena sam vav Frantsiya 2008 g. Predi da zamina podadoh dekladatsiya v mestnoto danachno upravlenie za spirane na zdravnite osigurovki. Vav Frantsiya imam zdravni osigurovki po silata na zakon, che sam omajena za tehen grajdanin i jiveya na postoyanen sdres v stranata im. Vav Frantsiya nikoga ne sam rabotila. Ako recha da se zavarna v Balgaria kakvi taksi tryabva da zaplatya za da bada vkluchena otnovio v zdravnata sistemata?

  • Мария Радева каза:

   Въпреки, че живеете на територията на ЕС, вие сте додали декларация за изключването ви от здравно осигуряване. Вие сте лице по т. нар. чл. 40а от Закона за здравното осигуряване. тези лица възстановяват здравното си осигуряване по особен начин, различен от лицата, на които е признават права, придобили в страни-членки.
   Възстановяването на здравните ви права ще зависи от законодателството към момента на връщането ви в РБ.

   Към настоящия момент лицата по чл. 40а възстановяват здравни права по два начина:
   Първи: като се осигурявате 6 месеца след завръщането си; през това време нямате здравноосигурителни права
   Втори: след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски; в този случай възстановявате здравноосигурителни права веднага

 38. Генадия Георгиева каза:

  Здравейте!И аз имам въпрос. От 01.01.2016 г. съпругът ми започна работа на трудов договор в Италия.Какви документи трябва да представя тук, за да прекратя здравното му осигуряване. До 01.01.2016 г. той се осигуряваше тук като земеделски производител. Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравното осигуряване може да се прекрати само в случай, че лицето пребивава в чужбина за повече от 183 дни годишно. Страните от ЕС не попадат в хипотезата „чужбина“.
   Във вашия случай здравното осигуряване не може да се „прекрати“. Формално с неплащането на здравните осигуровки същите ще се трупат като задължение. Това да не ви притеснява. След прекратяване на осигуряването в Италия – съпругът ви ще представи в НАП съответните документи за направените осигурителните периоди в Италия и задължението в БГ – за същите периоди – ще бъде заличено.

 39. Диана каза:

  Zdraveite,napusnala sam Balgaria 2013 godina,sas semeistvoto mi jiveem v Ispania ne sam podala deklaracia za napuskane na darjavata zashtoto ne biahme sigurni kolko vreme shte ostanem,saprugat mi raboti v ispanska firma ot 2014,az i dashteria mi imame zdravni karti na baza negovite osigurovki,pri polojenie che ne sam bila v Balgaria dalja li zdravni osigurovki?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   По принцип декларацията, за която говорите се подава само в случай, че напускате РБ, но се установявате в страна извън ЕС.
   За живеещите в ЕС – такава декларация не се подава.

   Децата ви, като български граждани – до 18 годишната си възраст са осигурени за сметка на държавния бюджет.
   За времето, в което съпругът ви работи и се осигурява в Испания – след завръщането в РБ – тези периоди ще му бъдат зачетени като платени. За времето, в което няма осигуряване в Испания – ще трябва да си плати в РБ.

   Доколкото разбирам, вие не работите в Испания, а се смятате за осигурени като член на семейството. В тези случаи лицата нямат право да получат документ за сумиране на осигурителни периоди – т.е. за българската държава вие нямате правени осигуровки нито в РБ, нито в друга страна – членка. Следователно дължите заплащане на здравно осигуровки в РБ.

   • Stelian каза:

    Maria , tova ne e vapros az sashto nishto ne sam pital zashtoto namerih otgovora po nagore . PROSTO ISKAM MNOGO DA TI BLAGODARIA ZA TOMOVETE IZPISANI OTGORE I ZA TVOITE IZCHERPATELNI OTGOVORI.Prosto iskam da blagodaria za bezplatnia trud i tarpenie da otgovariate poniakoga edno i sashto na razni neblagodarnici . Ot vreme ono se zne che balgarina e kelepirno sashtestvo bez kapka sram. Kak nikoi ne se nameri da vi kaje edno OGROMNO BLAGODARIA.
    BLAGODARIA VI MARIA
    Pozdravi ot London

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!

     Въпреки някои думи в коментара, които не одобрявам напълно – оставам текста без намеса.
     Прав сте – наистина има повтарящи се въпроси, но аз съм свикнала 🙂

     И аз сърдечно благодаря за този коментар!

 40. Венера Николаева каза:

  Здравейте,
  Сестра ми работи в Англия от края на юни 2015г, но ще се връща в България за две седмици през март. Интересува ме възможно ли е да ползва медицински услуги докато е в България и какъв документ или документи ще й трябват от Англия?

  Предварително благодаря.

  В. Н.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Ползването на медицински услуги, зависи от необходимостта от лечение.Въпросът вие е свързан не с ползването на медицински услуги, а с тяхното заплащане.

   Ако пациентът поддържа и здравното си осигуряване в РБ – то тогава може да ползва медицински услуги като всеки осигурен в България.

   Ако пациентът се легитимира като осигурено лице в друга – държава членка – с представянето на Европейска здравно осигурителна карта има право на безплатна спешна медицинска помощ.

 41. Анета Дамянова каза:

  Здравейте, имам въпрос относно осигуровките от Кипър. Когато се прибрах в България след 3 години работа там не си взех документите,които са необходими за признаване на стажа и здравните осигуровки .Каква е процедурата за да мога да ги изтегля тук?Благодаря Ви предварително.

  • Мария Радева каза:

   Може би говорите за документите, които са необходими за сумирене на осигурителни периоди, направени в различни държавни членки. Документите могат да бъдат изискани и сега, по служебен ред.

   • Георги каза:

    Здравейте, случаят ми е същия като на Анета Дамянова,
    Нямам абсолютно нищо от там. Работодателят ми каза, че ще ми ги пратят в БГ, но вече 3год няма нищо получено.
    Каква е точната процедура, какви формуляри точно трябва да се подадат, до НОИ ли? Ако е възможно и на имейла може да ми отговорите по-подробно.
    Нямам нищо от там – включително и осиг.номер си номер съм изгубил, а става въпрос за 7 год.работа.

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!
     След като визирате НОИ – предполагам, че въпросът Ви е свързан със социалното осигуряване. Моят съвет е да се обърнете за консултация към НОИ, където ще разгледат документите Ви и ще могат да се предприемат необходимите действия.

 42. Владимирова каза:

  Здравейте!
  Мога ли да прекратя здравните си осигуровки съгласно чл.40а, ал.1, ако в България се водя на трудов договор, в неплатен отпуск по мое желание? По време на неплатения отпуск ще живея и работя в Америка.

  Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   По принцип можете – заминавате извън ЕС и предполагам, че ще останете за повече от 183 дни годишно.
   Наличието на трудов договор (без значение, че ще бъдете в неплатен отпуск) е основание за осигуряването ви в България. Това може да създаде известен проблем с осигурителния ви статус при завръщането ви в България.

   • Владимирова каза:

    Здравейте! Благодаря за отговора!
    Когато отидох да си подам заявление за прекратяване на здравните осигуровки по чл.40, ми отговориха, че щом съм на трудов договор не мога да ги прекратя, независимо че няма да съм в държавата. Трябва да съм безработна, за да ги прекратя. Намерението ми е да остана за постоянно в Америка и неплатения отпуск е по-скоро застраховка и запазване на работното място за една година. Всичко се случва. Понеже и съпругът ми е в същото положение, иска ми се, ако мога да спестя този излишен разход, който за една година съвсем не е малък.

    Поздрави!

    • Мария Радева каза:

     Както и аз Ви казах – прави са от НАП.
     Докато имате трудово правоотношение – дори и в неплатен отпуск – имате задължение за осигуряване.

 43. Стоянова каза:

  Здравейте,
  имам питане към Вас, предварително благодаря за отговора.
  Живея постоянно в Австрия от 02.2001г. Здравноосигурена съм от 3.2001. От края на 2006 имам само австрийско гражданство. При справка в НАП видях, че имам задължения към ЗОК. Не ми е ясно на какво основание. От 2006 моето ЕГН би трябвало да е даже невалидно. Как бих могла да изясня факта, че живея постоянно извън България? Какъв е подхода с НАП? Извадка на адресната ми регистрация от Австрия?
  Поздрави

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Мисля, че се досещам какъв е проблемът – НАП няма информация, че Вие не сте вече български гражданин. Силно скептична съм, че НАП получава адекватна информация – както за лицата, „изгубили своето ЕГН“, така и с тези, които тепърва получават статут или гражданство.

   Основанието да ВИ „начисляват дължими осигурителни вноски“ е много формално – системата на НАП не Ви е изключила от обхвата на българските граждани, които са задължени да се осигуряват.

   Проблемът следва да бъде изяснен в НАП. Следва да представите документ, доказващ гражданството Ви, по-точно такъв – че нямате българско гражданство.

 44. Яна Василева! каза:

  Здравейте! Бих желала да задам въпрос по моя казус,а именно: През месец февруари 2016 г аз , съпругът ми и детето ще заминаваме за Англия с цел работа за неопределено време! Аз съм безработна и получавам обезщетение за безработица! Мъжът ми ще си използва платения отпуск и след това ще използва. 6 месеца неплатен отпуск , като през това време работодателя ще му внася дължимите осигуровки. Та въпросът ми е какво трябва да направим ,за да не дължим осигуровки за периода на нашето отсъствие!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   По отношение на съпруга ви – докато има трудов договор – няма да има проблем с осигуряването. По принцип при неплатен отпуск – работодателят подава информация за служителите си, но след 30 ден неплатен отпуск – здравните осигуровки са за сметка на самото лице. Но за това ще се разберат с работодателя.
   По отношение на вас – без значение, че ще живеете извън България – следва да се осигурявате, като си плащате осигуровките в България.

   Другият вариант е да не се осигурявате в България, а да започнете да се осигурявате в Англия. Ако това се случи след завръщането ви и представянето на документи и осигуряването в Англия и дължимите осигуровки в България ще бъдат заличени.

 45. славяна енгин каза:

  Плащам си редовни осигуровки в България, но в момента живея в Черна гора ( която не е член на ЕС ) . Очакваме бебе и мисля да родя тук. Имам ли право на майчинство в България?

  • Мария Радева каза:

   За какви осигуровки става въпрос – за здравни или за социални?
   Ако сте си запазили здравното осигуряване в България – това няма нищо общо с майчинството.
   Ако по някакъв начин сте запазили социалните си права в България и имате съответния осигурителен стаж за обезщетението за майчинство – да тогава ще получавате съответните обезщетения.

 46. Атанас Димитров каза:

  Относно въпроса на Блага Михайлова, зададен на 22.04.2015г.

  Е-104 се издава и удостоверение за здравните осигоровки. Не е необходимо да напускате здравно осигурителната система на Германия за да Ви издадат Е-104. Само трябва да подадете искане до съответната институция. Формуляр Е-104 е напълно достатъчен за да не плащате здравно-осигурителните вноски в България.
  В Е-104 са отбелязани периодите в които сте осигуряване в страните от ЕС
  Справка: Регламет 883 от 2004г. и 987 от 2009г.

  С уважение,

 47. Елена каза:

  Здравейте,
  Бих искала да Ви попитам следното: българка съм и съм омъжена и живея в Италия от години. Смятам да регистрирам собствена фирма в България /ЕООД/ и да извършвам услуги в Италия на български фирми. Трябва ли задължително да се осигурявам в България и има ли вариант да не го правя?

  • Мария Радева каза:

   Отговарям съвсем схематично, без да навлизам в подробности.
   Като собственик и управител на ЕООД – дължите социално и здравно осигуряване в Република България.

 48. Angel Tomow каза:

  Здравейте,
  Въпросът ми е: Счита ли се за здравно осигурен в България пенсионер от САЩ, който целогодишно живее в България? Ако не е здравно осигурен, защото получава пенсията си от САЩ трябва ли да заплаща здравни осигуровки в България и в какъв размер?
  Предварително благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Пенсионерът български гражданин ли е?
   Има някои особености поради които може и формално лицето да е осигурено, но може и да не е.
   Предлагам една лесна проверка, с която лицето да си отговори на въпроса дали е осигурен. Да използва системата на НАП за проверка на здравноосигурителняи си статус посредством ЕГН-то си. Това, което покаже системата – е отговорът на зададения въпрос.

 49. Александра каза:

  Здравейте,
  Интересува ме дали трябва да се подаде заявление по чл.40а от лице, което заминава за дълго в Словения и може ли да бъде осигурена чрез съпруга си (работещ), докато тя не работи? Ще се дължат ли здравни осигуровки и в България?

  • Мария Радева каза:

   Словения е член на ЕС.
   Заявлението по чл. 40а визира случаите на заминаване в страна извън ЕС.
   Осигуряването на българските граждани, пребиваващи в държави-членки се урежда съгласно съответните регламенти за координация на системите за социална сигурност.

 50. евгений каза:

  Здравейте

  Имам следният казус. Трудовият ми договор е от Италия. Съответно там си плащам всички осигуровки от 2011 насам.
  Естеството на работа ми такова , че много от времето го го прекарвам в България и работя от дома си.
  Налага ми се да използвам здравни услуги, но естествено в България съм с прекъснати права. В нап ме посъветваха да взема Е104 от Италия или да си платя вноските за 3 години мисля че беше назад, за да възстановя правата си. Пък когато съм се завърнал окончателно щяло по служебен път да ми се възстановят средствата които съм наддал. ;)))
  Доколкото знам е104 е документ доказващ плащането на вноски в чужбина при окончателно завръщане в България.
  Да , но аз възнамерявам да не прекратявам догоеора си. Т.е. Да си остане италиянски с плащане на вноск там, но част от времето да съм в България.
  Какъв е начина да удостоверя пред нашите органи, текущият си здравен статус от италия. Т.е. Периода осигурявал се там да ми се зачете тук. И здравните права да ми се възстановят

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Е104, както и заменилият го документ се получават САМО когато лицето напуска съответната осигурителна система. До момента, в който се осигурявате в Италия – нямате право на този документ.
   За да си „запазите“ осигуряването в България – трябва и тук да се осигурявате по съответните правила.

 51. Илиана каза:

  Здравейте!

  Бих искала да попитам дали мога да внеса здравните осигуровки на друго лице без то да присъства. Задължително ли е личното присъствие на лицето? Става въпрос за плащане на осигуровки за три години назад. Благодаря предварително.

  • Мария Радева каза:

   Проблем с внасянето няма. Трябва да знаете точния размер на дължимата сума – лихва и главница.
   Освен внасяне на дължимите осигуровки – следва да се подаде и декларация – тук вече може да имате проблем, защото декларацията се подава лично или чрез упълномощено лице.

 52. Таня каза:

  Здравейте, може да прозвучи повтарящто, но аз не мога да намеря отговора. Живея в Англия от 2009 и се самоусигурявам от тогава (заплащайки НИНа си в Англия). Не ми се е налаголо до сега да се възползвам от здравните услуги в България (които не сам плащала от 2009). Какъв документ се изисква в България за доказване на заплатени здравни осигуровки в Англия, за да мога да се възползвам от услугите и в България?
  Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Осигурявайки се в Англия, в друга държава – членка лицето получава единствено спешна и неотложна помощ.
   В случай, че желаете да получите медицински услуги, извън спешните такива, в България – трябва да се осигурявате и тук.

 53. Мирослав каза:

  Здравейте,
  Поздравления за сайта много полезен, но не намирам отговор на моя въпрос
  Бих искал да попитам защо са спрени здравните ми осигуровки, които бяха за сметка на държавата. Подадох жалба в Дирекция „социално подпомагане“от там ми обясниха, че са прекъснати, защото нямам регистрация в Дирекция „Бюро по труда“

  • Мария Радева каза:

   Не съм в състояние да отговаря на този въпрос, защото не ми е известен вашия здравноосигурителен статус.
   Отговор на този въпрос може да бъде даден от НАП.

 54. Валентина Д. каза:

  Здравейте Г-жо Радева,

  Бих искала да Ви попитам дали имам право на майчинство от Бг ако през последните 9 години живея и работя в САЩ? Нямам никакъв стаж в БГ и не мога да разбера дали ще ми се признае стажа от САЩ?
  Също ще има ли значение дали ще родя в БГ или тук?

  Искрено Ви благодаря!!!!!

  • Мария Радева каза:

   Поради проблем със сайта – едва сега виждам този въпрос. Това е причината за късния отговор.

   Не, социални права между РБ и САЩ не се признават, защото между двете държави няма двустранна спогодба.

 55. Vyara HL каза:

  Здравейте, много хубава страница с хубави въпроси, но аз пак оставам леко объркана.
  Става въпрос за форм е104 или както ми стана ясно (единственото което ми стана ясно) е, че вече го няма и вече е S 041. Цялата работа е, че аз предимно пребивавам в Англия (учих до скоро, следоваелно няма да засягам този период тъй като до август съм ок спрямо тези здравни осигуровки)и сега работя фулл тайм. Та, до август месец аз проблем с осигуровките няма да имам, но ми предстои прибиране и лечение в Б-я септември месец и майка ми се чуди как да оправи въпроса с плащанията (ако ще има такива въобще).
  1. Според дискусията Ви с Блага Михайлова относно s041 Вие казвате “ този формуляр се издава при напускане на съответната здравноосигурителна система.
  Затова докато лицето се осигурява в немската здравноосигурителна система – такъв документ няма да му бъде издаден.“ Тоест аз няма да получа такъв документ ако апплйна за него защото нямам намерение да напускам UK а просто да се прибера в Б-я за две три седмици и до проведа лечение? Правилно ли разбирам?
  2. В следващия си коментар казвате „Във вашия случай, ако сте си запазили и осигуряването в България, когато сте тук – можете да ползвате българската здравна система, о като българско осигурено лице, а не като такова от друга страна-членка.“ – В този ред на мисли вчера от данъчното са казали на майка ми че няма нужда да плащам в двете страни едновременно, а просто е нужно да предоставя въпросния документ за да покажа че тук в Англия съм осигурена… Надявам се разбирате объркването ми.
  3. После, в дискусията Ви с Gushterov казвате „Въпросът за възстановяване на правата зависи от това какъв статут сте имали през тези 10 месеца: 2. Ако за тези 10 месеца сте се осигурявали в страна – членка – то могат да се изискват съответни документи и платените осигуровки в чужбина да се зачетат и в България. Но това зависи дали имате осигуряване в страна-членка и този вариант отнема време.“ – Та, аз съм осигурена тук, защото работя и всичко е точно, само дето се губя някъде в детайлите – аз мога ли изобщо да изискам такъв документ s041, който да послужи пред властите в Б-я, че аз реално съм здравно и социално осигурена в страна членка на ЕС и тези осигуровки да бъдат признати в Б-я и аз да получа обичайното безплатно с направления медициско внимание както досега и при положение, че нямам намерение да напускам Англия.
  Много ще Ви бъда благодарна ако успеете да ми отговорите и то на лесно разбираем език, защото и без това ме няма много в тези административни процеси. Поздрави

 56. Десислава каза:

  Здравейте, имам следния въпрос относно мои роднини, които не живеят в България повече от 10 години. Те са и граждани и на държава извън ЕС. Сега обаче искат да се върнат в Европа, но не в България. Какво е нужно да се направи за да могат да получат европейска здравна карта, за да са подсигурени докато започнат работа в държава от ЕС. Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Предполагам, че въпросът Ви е – лицата да получат българска ЕЗОК?

   В зависимост от техния здравноосигурителен статут, подавали ли са декларация по чл. 49 от ЗЗО и т.н. (информация може да получите от НАП) – лицата внасят съответните осигуровки, за да възстановят здравните си права в РБ. След като възстановят здравните си права подават заявление за издаване на ЕЗОК.

 57. Деница Пенева каза:

  Здравейте! Моят казус е следният- От януари 2009 живея и се осигурявам здравно в Холандия. Не работя. От 2012.имам и холандско гражданство, т.е имам две гражданства.От октомври 2013 година съм собственик на фирма в България и следователно се самоусигурявам кв България. Нямам задължения към НОИ, но съм с прекъснати здравни права. В момента съм бременна в 6-ти месец и съм избрала да родя в Холандия. Разбрах, че това не е проблем за получаване на майчинство, след като предоставя необходимите документи от болницата, в която ще родя тук. Проблемът е, че са ми прекъснати здравните права в България а аз искам да ги възстановя, т.като прекарвам доста време в България и след като родя ще съм доста време там заради фирмата. Не желая да прекъсвам здравните си права в Холандия!! Няма да емигрирам трайно в България. Представих документ пред НОИ от холандската застрахователна компания, в който е посочено, че от януари 2009 г. се осигурявм здравно в Холандия без прекъсване , което е задължително. Отговорът он НОИ беше, че това е доброволно осигуряване и не могат да го признаят! Повтарям, че в Холандия е задължително да си здравно осигурен, като ти избираш в коя застрахователна компания. Дори и да работиш тези здравни застраховки се заплащат от теб а не от работодателя. НО трябвало да имам документ от осигурител!!??? Как да го разбирам това и какво да правя, за да си получавам майчинството?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Както многократно вече съм обяснявала в този форум – това, което Вие искате да постигнете относно здравните си брава в България се определя като сумиране на осигурителни периоди – т.е. да ви се зачетат определени периоди, за които сте се осигурявали в друга страна членка. Във Вашия случай това няма как да се случи.

   Сумирането на осигурителни периоди се извършва с изискването по служебен ред на специален формуляр, който се издава от страната, където сте се осигурявали. Издаването на този формуляр е свързано (най-често) с излизането от съответствена осигурителна система.
   За да бъде изискван такъв формуляр – следва да се обърнете към НЗОК. НОИ не са компетентен орган в случая.
   Не смятам, че това е начина на решение във Вашия случай.

   Вие следва да си платите съответните здравно осигуровки в РБ и така да възстановите здравните си права. Колко и в какъв размер здравни осигуровки следва да внесете зависи от това какво качество на осигурено лице имате. Информация за това може да получите в НАП.

 58. Гергана каза:

  Здравейте,
  3 поредни лета бях на студенска бригада в Англия, Нямам издадени дукументи U1 и до колкото разбрах тези U1 не са ми необходими,а е необходимо да попълня заявление за издаването на SO41 за признаване на здравно осугурителните ми вноски в България. Интересувам се какъв документ ми е необходим за признаване на трудовия ми стаж от Англия в България и от къде мога да си го извадя?
  Благодаря предварително !

  • Мария Радева каза:

   Може би въпросът Ви е не за трудовия стаж, а за осигурителния? Т.е. питате дали може да сумирате периодите не само за здравното осигуряване, но и за социалното такова? Това ли Ви е въпросът?

   Кореспонденцията с чуждестранните осигурителни служби за издаването и изискването на структурирани електронни документи (СЕД) и преносими документи (ПД) относно координацията на осигурителните системи в ЕС се извършва от дирекция «Европейски регламенти и международни договори» в централно управление на НОИ в София.

  • Петя каза:

   Здравей, Гергана, надявам се да ти бъда полезна, макар че аз също нямам пълната информация за това. Когато се върнах в България се записах в бюрото по труда като безработна, след което отидох в НОИ и кандидатствах за парични обезщетения като такава. От там след като изчислиха трудовия ми стаж в България и чужбина ми казаха, че имам право на такива, след което попълних редица заявления и една анкета на английски, която я изпращат в Англия. Тя се отнасяше за това кога съм заминала и кога съм се завърнала, къде и колко време съм работила в Англия и се зачита само ако си била на трудов договор и си плащала National Insurance или по-скоро работодателя ти. При което все още чакам отговор…трябва от Англия да изпратят потвърждение, за това че аз реално съм пребивавала и работила в държавата през обявения от мен период и тогава могат да признаят трудовият ти стаж от там.
   Поздрави!
   П.С Не съм заминала с агенция от България…

 59. мария георгиева каза:

  Имаме предложение за извършване на операция във Франция на дъщеря ни която включва:удължаване на горен десен клепач ,чрез фасция лата+ транспозиция на ляв темпорален мускул с извършване на всички нужни за целта изследвания и консултации. Въпросът ни е поема ли някаква част от операцията и престоя за това от НЗОК?
  Предварително Ви Благодарим за отговора.

  • Мария Радева каза:

   На първо място пожелавам успех с лечението на дъщеря Ви!
   Опасявам се, че не мога да Ви бъда полезна в случая. Не бих искала да ви подреждам в тази деликатна ситуация. Обърнете се съм НЗОК за необходимата ви информация.

 60. Христиана Андреева каза:

  Здравейте много интересни коментари има но съм много объркана. Предстои ни заминаване за Англия и имам много въпроси.Първо заминаваме цялото семейство аз,съпруга ми и двете ми деца. Какви документи са ни необходими за отпътуването ни.Двамата със съпруга ми си пускаме първо платения год.отпуск едновременно и молби за неплатен.Двете ни деца са учащи.Смятаме там да се регистрираме като самонаети и да търсим работа.Ще отседнем при роднини.Та въпросът е какво трябва да направим от тук друго

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Трудно ми е да ви отговоря какво друго да направите от тук – този въпрос има много аспекти. Предполагам, че въпросът ви е свързан с осигуровките.
   Регистрацията ви като самонаети ще определи вашия осигурителен статут в Англия. Децата ви ще ползват вашия осигурителен статут.
   Колко време ще бъдете в неплатен отпуск, защото при продължителният неплатен отпуск има някои особености в осигуряването. Добре е да се уточните с работодателя си как ще ви се внасят здравните осигуровки.

 61. Блага Михайлова каза:

  Здравейте !
  Имам няколко въпроса и ще съм ви много благодарна , ако получат отговор.Съпругът ми от 3 години живее в Германия и плаща своите здравноосигурителни вноски в Германия. През този период не е плащал в България и сега се води естествено за здравно неосигурен.Въпросът ми е какво трябва да направи , за да докаже , че през този период е плащал в Германия и да бъде освободен от това свое задължение в НАП.Свекърва ми е ходила до НАП и са й отговорили , че трябва да се даде Е 104.Но от горните коментари разбирам , че този формуляр вече изобщо не съществува и е заменен с друг.Другото , което е ,при този S 041 разбирам , че трябва да е напуснал здравната каса в Германия ,за да му бъде издаден ,иначе би имал проблеми.Вторият ми въпрос е – какво да направи , за да напусне българската здравна каса.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Всъщност по първия въпрос вие много добре сте се ориентирали:
   Формуляр Е 104 не се издава. За сумиране на осигурителни периоди се използват формулярите S 040 – запитване и S 041 – отговор. Не е проблем кой формуляр ви е нужен. По важно е при какви условия следва да ви бъдат издадени. И също правилно сте разбрали, че този формуляр се издава при напускане на съответната здравноосигурителна система.
   Затова докато лицето се осигурява в немската здравноосигурителна система – такъв документ няма да му бъде издаден.
   Не се притеснявайте от периодите, които не са платени в РБ. Да, формално тези периоди се показват като дължими към НАП, но в един бъдещ момент, когато лицето напусне чуждата осигурителна система – ще получи съответните документи и дължимите периоди в РБ ще бъдат заличени. Но това няма как да се случи към настоящия момент.
   По втория въпрос – правилото е, че формално българските граждани няма как „да напуснат българската здравна система“. Възможно е, при определени условия лицата да бъдат освободени от заплащане на здравните осигуровки. Предполагам това е въпросът Ви? Тази възможност е налице само за лицата, които живеят повече от 183 годишно, но в страни извън ЕС. За лицата, които пребивават и се осигуряват в някоя от страните членки – няма възможност да „спрат здравното си осигуряване в РБ“. Тези лица формално „трупат“ неплатени осигуровки, които в последствие биват опрощавани по начина, описан по-горе.

   • Димитрова каза:

    Означава ли, че лицето осигурено в другата страна членка, не можв да ползва здравната система в България при връщането си в отпуск или др.

    • Мария Радева каза:

     Осигурените в страна-членка, при престой в друга страна- членка могат да ползват единствено спешна и неотложна помощ – т.е. правата, които им се дават при представяне на ЕЗОК.
     Във вашия случай, ако сте си запазили и осигуряването в България, когато сте тук – можете да ползвате българската здравна система, о като българско осигурено лице, а не като такова от друга страна-членка.

 62. Георги Глушков каза:

  Здравейте, бих искал да попитам, декларация номер 7 свързана със здравното осигуряване, дали има срок на давност (месец, година) или е без такъв срок. Благодаря предварително и пожелавам хубав, усмихнат и успешен ден!

  • Мария Радева каза:

   Съжалявам не мога да разбера въпроса.
   Декларация 7 – „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО” се подава от лица, които не са осигурени на друго основание по ЗЗО, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка. Декларацията се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване на това основание.

 63. П. С. каза:

  Здравейте,

  Мога ли да попитам, кои са негативите при завръщане в РБ, когато се подаде заявление по реда на чл. 40а?

  Преди месец завърших магистратура и ми предстои да правя докторантура в страна, която НЕ Е членка на ЕС (т.е. предстоят ми там ще е около 3+ години с няколко връщания за кратки периоди). Когато ходих до НАП да питам какви са вариантите за хора, които дълго време пребивават извън страната ме посъветваха да НЕ подавам заявлението по чл. 40а. Казаха ми, че най-добрият вариант е да не подавам нищо (включиелно декларация номер 7) и при завръщането си да се погрижа за здравноосигурителния си статус или ако има кой да плаща осигуровките ми тук, да подам декларация номер 7. Да си призная не съм наясно доколко разумно (и легално!) звучи първия съвет, който ми дадоха. Можете ли да ми обясните какви са разликите между трите ( (1) подаване на заявление по чл. 40а; (2) не подаване на заявления; (3) подаване на декларация номер 7 и плащане на здравноосигурителни вноски.)както и кой вариант би бил най-разумен в моята ситуация?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Основният проблем във въпроса, който задавате е, че отговорът е отнесен към период напред във времето. Вие питате какво ще се случи при евентуалното ви завръщане, което ще е след няколко години. Мога да ви отговоря каква е ситуацията към настоящия момент, но не гарантирам, че ситуацията ще е същата след 1, 2, 3 години. В случай, че има промяна в законодателството, отговорът, който ще ви дам сега – може да не е най-добрия от гледна точка на бъдещия момент.

   С днешна дата, ситуацията е следната:

   1. С подаване на заявление по чл. 40а – вие спирате да дължите здравни осигуровки в РБ, т.е. не ви се трупат задължения, но в същото време изгубвате и здравноосигурителните си права. При завръщането си в РБ, лицата подали заявление по чл. 40а:
   Здравноосигурителните права се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е внасяло здравни осигуровки.
   ИЛИ
   Здравноосигурителните права могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски.

   Но това е положението, към настоящия момент. Дали това правило ще се запази и до кога – не мога да кажа.

   2. В случай, че не се подаде заявление по чл. 40а – по принцип това нищо не означава. Всичко зависи от това дали докато е в чужбина лицето ще внася или не здравни осигуровки:
   2.1. В случай, че осигуровки не се внасят, то тогава лицето отново изгубва здравноосигурителните си права, но в същото време става и длъжник, поради невнесените осигуровки. Това е разликата със ситуацията ако заявлението по чл. 40а беше подадено.
   2.2. В случай, че осигуровки се внасят (и се подаде съответната декларация), то тогава лицето не изгубва здравноосигурителните си права.

   Кое е най-добре да се предприеме в случая зависи – на първо място от плановете на лицето. Ако отсъствието е продължително – смятам, че подаването на декларация е чл. 40а е разумно. Да, няма да имате здравни права в РБ, но няма и да дължите суми, няма да се притеснявате какво ще се случи, дали ще съберат дължимите суми принудително и т.н. Когато се върнете в РБ – тогава ще мислите как да възстановявате здравни права.

   Ситуацията с н подаване на декларация по чл. 40а и плащане на осигуровките в РБ е разумно при по-краткосрочно отсъствие.

   Още веднъж казвам, че отговорът ми е съобразен с действащото към момента законодателство.

 64. Gushterov каза:

  Здравейте!Поздравления за сайта!!!Моят казус е следният: Български гражданин съм и живея в чужбина вече 10 месеца. За това време не съм се осигурявал здравно в България. Предстои ми да бъда лекуван в болница и ще се прибера в България да го проведа. Въпросите ми са следните: Ще имам ли право на безплатно лечение, тъй като съм се осигурявл преди да тръгна за чужбина? Ако не, мога ли преди това да възстановя здравноосигурителните си права за времето на престоя ми в чужбина,и ако реша да ги възстановя в какъв размер ще са,за какъв срок и чрез коя институция следва да внеса здравноосигурителните вноски? Благодаря Ви предварително за отделеното време!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Благодаря за поздравленията!

   След като казвате, че 10 месеца не сте се осигурявал в България, следователно тук правата ви са прекъснати и няма да можете да получите лечение, заплатено от НЗОК.

   Въпросът за възстановяване на правата зависи от това какъв статут сте имали през тези 10 месеца:

   1. Ако просто сте спрели да плащате здравни осигуровки – то сега ще трябва да ги платите, заедно с лихвите.
   2. Ако за тези 10 месеца сте се осигурявали в страна – членка – то могат да се изискват съответни документи и платените осигуровки в чужбина да се зачетат и в България. Но това зависи дали имате осигуряване в страна-членка и този вариант отнема време.
   3. Ако преди заминаването в чужбина сте подали декларация за спиране на осигуряването (декларация по чл. 40а) – то тогава възстановяването на правата става със заплащането на повече осигурителни вноски.

   При всички случаи за въпросите свързани със заплащането на осигурителните вноски, възстановяването на здравноосигурителните ви права – следва да се обърнете към НАП.

 65. Лилия Цветанова каза:

  Здравейте! Важно ми е да разбера всичко относно случая със здравно застраховане в Германия, без да имам статут на учащ там, омъжена или работеща. Дават ми се противоречиви мнения. Едни ми казват,че мога да отида на място , да направя адресната си регистрация например на адреса на квартирата на приятел, да внеса лично 320 евро и след което вече съм здравно осигурена за цялата територия на Германия и съответно ще мога да започна нужните прегледи. Други казват,че това не може , без да имам един от трите изброени по-горе статута. Кое е вярно, като искам да отбележа ,че хората ,твърдейки,че това е възможно ,вече са се регистрирали адресно там без да им изискват каквито и да било документи ,освен тяхната лична карта и тази на човека, в чието жилище се регистрират. Моля отговорете ми възможно най-скоро, тъй като поради неизяснената ситуация се забавям прекалено дълго с желаното лечение и прегледи!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Благодаря за високото, мнение което имате за мен, като смятате, че познавам местното осигурително законодателство на всички държави-членки на ЕС. Познавам правилата за координация на системите за социална сигурност, но не и в подробности местното осигурително законодателство. Изчерпателен отговор на Вашия въпрос може да Ви бъде даден единствено от местните осигурителни институции.
   Мога да Ви дам единствено принципен отговор.За да влезете в осигурителната система на която и да е от страните-членки трябва да имате статут, който да ви позволява да се осигурявате. Определено статутът работещ – е основание да влезете в осигурителната система. Не, смятам, че учащ, т.е. студент – дава подобни права.
   Друг начин за влизане в осигурителната система е ако за вас се прилагат правилата по регламентите за координация на системите за социална сигурност. Напр. ако сте командировано лице, член на семейството на работещо лице и т.н.
   И аз познавам хора, които без съответния статут, за който говоря се осигуряват в Германия, но се осигуряват в частни дружества, а не в тяхната публична система.
   Лично аз не смятам, че само с адресна регистрация, без да отговаряте на другите условия – можете да започнете осигуряване в Германия. Но щом като има хора, които са го направили – нека да ви предоставят информация, от която може да се възползвате.

  • Вероника каза:

   Здравейте,
   От личен опит в няколко европейски страни знам че повечето от тях имат осигурителен фонд за социално слаби или неосигурявани/неосигуряващи се граждани в рамките на една календарна година в случай че не можете да се възползвате от здравноусигурителната европейска карта EHIC, която се поръчва и взима от съответния Ви осигурителен институт безплатно ПРЕДИ напускането на съответната държава. Има конкретни мерки за европейски граждани с европейска националност, които са различни не само за всяка страна членка, но и за всеки департамент или област, в която подавате документите си. Разбира се придобитите първоначални права са за стриктен период от 12 месеца и НЕ заплащат всички прегледи и ослуги в болнични заведения, специалисти, аптеки, външни консултации и подобни (европейската карта е също валидна за 1 година). Затова е ВАЖНО преди преглед да се информирате точно колко от сумата се покрива от здравната каса и колко остава за Бас. Ако тя е значителна, може да направите договор с допълнителен частен осигурител като внимавате в срока за каренция, т.е. времето след което придобивате съответните права, какво декларирате или попълвате в здравната анкета, процента или сумата която този осигурител покрива и при какви условия и разбира се дали съответното здравно заведение или специалист приема конкретната компания за допълнителното плащане но дори да не я приема, голяма част от тях изплащат след предоставената фактура за хонорари, които Вие сте платили предварително При подаване на документи в Германия е добре да отидете и да попитате на гише или да се свържете със социален работник или отдел за безплатни консултации на граждани, който би трябвало да има към всяко кметство по местоживеене. Здравна карта е възможна за временно пребиваване или постоянно пребиваване, с или без договор за работа, статут студент, пенсионер и подобни ! Съветвам Ви също да си ТЪРСИТЕ правата при всяка ситуация и да чукате на всички врати докато някой каже ДА на въпросите Ви и Ви изслуша—за съжаление ОГРОМНА част от администраторите са некомпетентни или недостатъчно заинтересувани както от техни, така и от чужди граждани, поради което социалните Ви контакти са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, за да имате вратички и да се оправите…
   Аз живея във Франция и с всички екстри и осигурявания тука при едно дългогодишно лечение ми се наложи интервенция в Испания като социално слаб гражданин…сама съм се блъскала и съм си оправяла документите, защото и тези които вече са се възползвали често изпускат детайли или просто не знаят, или някой друг ги е оправял и информацияата им е повърхностна, или просто законите се променят или прилагат различно за различните администрации =>>> не се хвърляйте в раходи ПРЕДИ да знаете че нещо е възможно със сигурност за Вас във Вашата конкретна ситуация и здравословно или финансово състояние, както и не тръбете насам-натам какво точно правите и как освен ако не е на ‘ушенце’….
   Надявам се поне малко да Ви е била от полза отговора ми и Ви желая скорошно оздравяване.
   Вероника

   • Вероника каза:

    Ето линк за европейската карта в Германия и на какъв принцип функционира тя:
    http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=bg&intPageId=1738
    или потърсте в търсачка Непредвидено лечение – Германия – European Commission в случай че линкове не са допуснати в дискусията.
    От миналата година правата на тази карта са променени ефективно и освен спешната и неотложна помощ, можете при определени условия да получите лечение при същите условия като гражданите в страната членка, ако интервенанта има договор с германския здравноосигурителен фонд…
    Извинявам се при допуснати евентуални грешки при писане – нямам необходимото време да препрочитам написаното 🙂

    • Мария Радева каза:

     Благодаря за информацията!
     Това е така, още повече, че от миналата година влиза в сила и директивата за трансграничното здравно обслужване. Но това са специфични въпроси, които подлежат на самостоятелно обсъждане.

     Аз разбирам какво казвате, но за читателите е важно да знаят какво означава „интервенанта„?

   • Мария Радева каза:

    Благодаря за информацията!
    Вие за пореден път доказвате, това което често повтарям. Въпреки общите европейски правила, всяка държава членка има и собствените си особености. Затова, отговор на конкретни въпроси – следва да се търсят от съответната здравноосигурителна институция.

 66. Валентина каза:

  Здравейте г-жо Радева!

  Работя и се осигурявам от 1 година в Австрия, но се прибирам окончателно в България следващия месец. Доколкото разбирам от коментарите Ви документът, който ми трябва е S041, но той се издава (само) по служебен път (?) и това отнема време.
  Има ли документ, който мога да изискам от местните служби в Австрия, удостоверяващ осигурителният ми статус за последната година или като се прибера в България да подам заявление за изискване на S041 по служебен път?

  Благодаря за информацията!

  С уважение,
  Валентина

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Вие можете да изисквате някакъв осигурителен документ, дори има много лица, завръщайки се от ЕС притежават подобни документи. Но този документ няма да ви бъде признат от НАП и няма да ви бъдат зачетени периодите на осигуряване в Австрия. Сумиране на осигурителни периоди се извършва единствено с посочения от Вас S041, който се изисква и се получава единствено по служебен път.
   Веднага след прекратяване на осигуряването в Австрия, направете искане за издаване на S041, за да могат да бъдат включени всички осигурителни периоди, направени в Австрия.

 67. selin каза:

  Zdraveite iskam da popitam za moq priqtel toi e zdravno osigoren v Balgaria I jive v Germany.Mojeli da izpolzva melicinski uslugi v Germany tai kato e s neprekasnati zdravni osigorovki.v momenta ima evropeiskazdravna karta ne raboti na trudov dogovor I ne se osigurqva zdravno v Germany

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Лице, което притежава българска Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) има право единствено на спешна и неотложна помощ във всички държави-членки.
   За ползването на медицински услуги, извън спешните, лицата трябва да имат други документи, с не ЕЗОК.

   • Dani каза:

    Zdraweite,
    Priatel (na 36 gondini) e komandirowan w germania ot balgarska firma. Mnogo iznenadwa6to zapo4na da ne 4uwstwa krakata si, sled eidin den razete i do we4erta cialoto tialo ot gardute na dolu. Razbira se go zawedox w spe6no otdelenie wednaga sled kato mi kaza kakwo e sastoianieto mu (biax na rabota pres denia i zatowa w spe6no otdelenie) . Lekarite w spe6no go pregledaxa i toi wednaga be6e ostawen w bolnizata. na drugia den be6e operiran ot diskowa hernia na wrata i mu be6e slojena protesa. lekarite twardiat 4e toi mnogo triabwa da pasi wrata si – minimum 4 meseza, tai kato pri po silno satresenie, poneje protesata o6te ne e sarastnala, moje da ostane za cial jiwot paraliziran. (Sled operaziata , slawa bogu, toi use6ta krakata si i ima nadejda da se oprawiat ne6tata.)

    Spored nemskite lekari e bilo mnogo trudno da obediat BG zdrawna kasa , 4e slu4aja naistina e spe6en, no sa uspiali da izdeistwat operaciata i prestoia w bolnicata (1 sedmiza) da badat zaplateni ot na6ata zdrawna kasa. Dotuk dobre.. Problema e oba4e 4e lekarite tuk nastoiawat toi da nepremenno da prawi 1 mesez fisioterapia. (tuka6nite REHA) -triabwa da se razdwijwa ot specialist ..i nadejdata e 4e towa 6te mu pomogne otnowo da wodi normalen jiwot, toest da moje otnowo da xodi normalno..

    Kak mislite ima li wazmojnost da badat poeti i tezi razhodi, pri uslowie 4e na nego mu e absoliutno zabraneno w towa sastoianie da leti sas samolet.. i pri goliamata opastnost s kola iznenadwa6to da triabwa da se natiska spira4ka (wsiakakwi ne6ta se slu4wat na patia) .Lekarite w germania kazwat 4e e mnogo riskowano i 4e 6te naprawiat wsi4ko wasmojno REHA w germania da bade ot poeta ot balgarska szrawna kasa..

    Mojat wapros .
    – kam kogo da se obarna w BG za da razbera kakwo e zakonowoto polojenie w takawa situazia…
    – Ako ne se poeme fisioterapiata w germania..6te bade li poeta w balgaria?
    – Ako triabwa da patuwa za balgaria (toi niama wazmojnost da pla6ta za REHA-sumite za 4astni pazienti sa astronomi4eski ) i ot germanskata bolnica mu bade predostawena lineika , koiato da go zakara do BG, 6te poeme li BG zdrawna kasa pone razxodite za lineikata?
    -Ako ne poemat REHA i ne Poemat razxodi za lineika i se slu4i ne6to po wreme na patuwaneto s 4asten awtomobil.. i toi ostane pazaliziran za cial jiwot.. koi 6te poeme otgowornostta ?

    S priatelski pozdrawi, i nadejda za bars otgowor… Tozi moi poznat 6te bade w 4etwartak 10.04.2015 izpisan ot bolnicata…

    Dani

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!

     Най-важното в случая е, че господинът е добре! И искрено Ви пожелавам да се възстанови бързо.

     Дали лицето ще получи право на безплатна рехабилитация в Германия – зависи от статутът, с който пребивава там. И според мен във Вашия случай има някаква неяснота.

     Казвате, че лицето е командировано. Следа да се изясни – краткосрочни или дългосрочно командироване е.
     За командированите лица (при дългосрочно командироване) – се издава специален формуляр А1 – удостоверяващ приложимото законодателство. С този формуляр командированото лице се регистрира в местната ( в случая немската) здравноосигурителна система. Така лицето ще ползва медицински услуги в пълен обем, подобно на местните осигурени лица. В този случай има шанс са му бъде осигурена физиотерапия и рехабилитация в Германия.

     Доколкото разбирам от въпроса, лицето има издадена единствено ЕЗОК, която е ползвало в болницата – това е причината да бъде заплатена единствено спешната медицинска помощ. Много се съмнявам, че ако лицето остане само с този статут – да разполага единствено с ЕЗОК – ще може да получи безплатна рехабилитация.

     Моят съвет е изяснете си статута на лицето. Ако са налице предпоставките за дългосрочно командироване, свържете се с неговия работодател за получаване на А1, с който да се регистрира в немската здравноосигурителна система.

     На въпросите Ви:

     За допълнителна информация можете да се обърнете към НЗОК Дирекция Международно сътрудничество – Европейска интеграция.

     Ако лицето е в РБ и се обърне към съответните специалисти – по тяхна преценка възможно е да му бъде осигурена физиотерапия.

     Транспортните разходи, дори за линейка няма да бъдат поети от българска страна.

     Относно отговорността – дано да не се стига до този момент.

 68. Николай Петров каза:

  Здравейте,
  Браво за сайта!
  Синът ми (23 г.) учи, работи и съответно се осигурява в Англия. Получи контузия на футболен мач – скъсана предна кръстна връзка в коляното. Налага се операция, при която времето за възстановяване (ходене без патерица) е около месец, а в Англия няма кой да се грижи за него. В България има много добра клиника за артроскопска хирургия (УМБАЛ Софиямед), с ръководител изтъкнатия д-р Антони Георгиев. Цената на операцията е 6000 лв., а ако е през НЗОК – 3000 лв. Синът ми не е осигурен в НЗОК (България), а в NHS (Англия). Ще съм Ви много задължен, ако дадете насоки как да действаме, т.к. въпросните средства едвам ще ги събера.
  Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Първо – искрено пожелавам синът Ви да се възстанови бързо!
   Предлагам ви да мислите в следните насоки:

   Първо – понеже синът ви няма 26 години, и е студент в страна – членка – може да опитате да му възстановите здравното осигуряване в БГ, като използвате студентския му статут. Така както това важи за българските студенти. Обърнете се към НАП, обяснете им че синът ви е студент в Англия (другите детайли ги спестете) и попитайте какъв документ да представите от университета, че е студент, за да му бъдат заличени дължимите осигуровки. Ако му останат някакви непокрити периоди – внесете здравните осигуровки.

   Второ – синът ви може да говори с неговия осигурител в Англия – има ли начин да получи медицинската услуга в България, като ползва английската си осигуровка и какви документи са му необходими за това.

   Трето – внесете всички дължими осигуровки с лихвите и възстановете здравните му права в БГ, предполагам, че сумата ще е по-малка от 3000 лева.

  • Вероника каза:

   Здравейте и ИЗВИНЯВАЙТЕ че се намесвам в дискусията сравнително късно…
   В Англия има т.нар. occasional caregivers, социални служби, както и в дадени университети доброволци, които помагат в случай на нужда на състуденти (приятелите или Вие да заминете там също са опция…) Аз лично в подобна ситуация и предвид не само месеца за възстановяване, а сложността на подобна операция, евентуалните рецидиви/дегенерации въпреки младостта или необходимия медицински контрол и кинео/физио/термотерапия след нея, не бих ‘местила’ детето си, за да се оперира в БГ…Познавам спортисти с наложили се повторни и повече интервенции при скъсан менискус и определено не си заслужава риска, който се поема с пътувания, документи, прехвърляния и подобни, както и с отделянето на индепендизирал се млад гражданин от естествената му среда и обкръжение…Разбира се, всеки постъпва така както чувства и смята за необходимо. Желая скорошно и безпроблемно възстановяване.

 69. Марина каза:

  Здравейте! Майка ми работи в Италия от 2010г. Здравните и права са прекъснати в България за 2012,2013,2014г. Как може да възтанови правата си без да заплаща? Трябват ли някакви документи от Италия? Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   За всички осигурителни периоди, направени в Италия – лицето може да получи съответен документ (S041), и така тези периоди ще бъдат и в БГ и за тях няма да се дължат осигуровки.
   Посоченият документ се издава след като лицето е напуснало съответната осигурителна система, във вашия случай – на Италия.

 70. Грета Колева каза:

  Здравейте,

  Съпругът ми е в Англия от месец октомври, 2014 г. Сега научавам, че трябва да се подаде заявление в НАП, за да бъде освободен от здравни осигуровки.Аз мога ли да подам такова заявление от негово име?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Заявлението, за което говорите е това по чл. 40а от ЗЗО. Принципно този ред е приложим, когато лицето напуска не само БГ, но и ЕС. За лицата, които се осигуряват в друга страна-членка – се прилагат други механизми за сумиране на осигурителни периоди.
   По принцип няма проблем заявлението по чл. 40а да се подаде и когато лицето пребивава в друга страна членка. Но това крие и своите опасности, свързани с евентуалното възстановяване на здравни права в БГ. Помислете за това.

 71. Atanas каза:

  Здравейте,
  Бих желал да попитам следното нещо.Работя от 5 години в Англия на трудов договор,в момента ми се налага спешна операция,която предпочитам да се осъществи в България.Не възнамерявам да излизам от тяхната осигурителна система,просто си взимам платената годишна отпуска равняваща се на 22 дена.Със прекъснати здравно осигурителни права съм в БГ а искам да ползвам българската здравна система Какъв документ трябва да представя за да не се налага да правя двойно самоосигуряване.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   След като работите по трудов договор в Англия, това означава, че там се осигурявате като местно осигурено лице. В държавите-членки извън мястото по осигуряване може да ползвате:
   1. спешна помощ, като представите ЕЗОК. Не смятам, че вашия случай попада в тази хипотеза
   2. Планирано лечение в чужбина – но за това следва да спазвате правилата на здравноосигурителната институция, която ви осигурява
   3. след влизане в сила на Директивата за трансграничното здравно обслужване – бихте могли да се ползвате и от тези възможности, но за това отново следва да се обърнете към здравноосигурителната институция, която ви осигурява.

   Ако въпросът ви е – дали има някакъв начин, по който да възстановите здравните си права в България, като представите документ за осигуряването – не няма такава възможност, докато сте включена в друга здравноосигурителна система. Принципът е, че лицата се осигуряват в една страна членка, но и в една страна членка ползват пълния пакет от здравни услуги, платени от публичното осигуряване.

   • Alexandra Dencheva каза:

    Zdraveite Maria Radeva! Parvonachalno SE izvinjvam za latinicata. Prochetoh vsichki vaprosi I otgovori, no ne mozah da namerj pravilnia otgovor za men I saprugat mi. V kraj na 2012 doidohme v Anglia s namerenieto da probvame kak ste SE razviat nestata za nas I da precenim Dali si zasluzava da ostanem da ziveem tuk. Za celta bjhme posavetvani ot Noi da ne podavame vaprosnata deklaracia za prekratjvane na pravata I pri eventualno zaVrastane v Bg da iziskame So41 (pri nalichieto na tozi formuliar trjbva li Pak da platim 12 vnoski Nazad za da vazstanovim pravata si v Bg? ) V momenta obmisljme vrastane v Balgaria I ne sme sigurni kak da postapim. I dvamata tuk sme sas statut naeti I njmame prekasvane na osigurovkite. Vaprosa SE usloznjva ot namerenieto ni da prodadem svoi imoti v Balgaria I da investirame v ziliste tuk. Razbiram obache Che pri prodazba v Bg ste SE tarsi deklaracia za lipsa na zadalzenia, Kato v sluchaj I na dvamata zdravnite ni osigurovki v Bg as prekasnati. So41 Njma da modem da prodadem, tai Kato vse oste ne napuskame stranata. Drugoto obstojtelstvo koeto moze da ima vlianie e Che az sam s dvoino grazdanstvo UK I BG. Sazaljvam za tova Che strupvam tolkova vaprosi navednaz I ste sam blagodarna ako polucha otgovor ot vas! S nai-dobri Pozelania! Alex

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!
     Първо – честно казано, съветът, който са ви дали да не подавате „въпросната декларация“ е правилен. Това е декларация, която ПО ПРИНЦИП се подава, когато лицето напуска не само БГ, но и ЕС.
     При получен формуляр S041 (за сумиране на осигурителни периоди) – от задължението в БГ ви се приспадат всички периоди, описани във формуляра. Ако има периоди, в които няма осигуряване в друга държава-членка, т.е. не са посочени във формуляра – осигуровките за тези периоди се дължат в БГ. Следователно при наличие на този формуляр – заплащате само липсващите периоди, колкото са те.
     От отговора не можах да разбера причината за връщането в БГ. Ако ще се връщате за дълго време, т.е. няма да работите на територията на Англия – вие няма да плащате там осигуровки и ще излезете от тяхната осигурителна система. Но когато се върнете в Англия и имате съответния статут – не е проблем отново да влезете в тяхната осигурителна система.
     Ако ще се връщате в БГ само за кратко – то вие нямате основание да излизате от осигурителната система на Англия.
     Не смятам, че „дължимите осигуровки в БГ“ (те са само привидно дължими, защото практически вие имате осигуряване в друга държава членка) – ще ви попречат при продажбата на имотите в БГ.
     Лицата с двойно гражданство се осигуряват по особен начин, но проблемът е, че НАП нямат информация за двойното гражданство, а също така има и някои други предпоставки и поради тази причина тези лица излизат в информацията на НАП като неосигурени и с дължими здравни осигуровки.
     Поне за вас – като лице с двойно гражданство и ако отговаряте на другите условия – може да прекратите здравното си осигуряване в БГ. Така няма да дължите осигуровки, но няма и да имате здравни права. Преценете, кое е по-изгодно за вас.

 72. Ралица каза:

  Здравейте!Имам следният въпрос-През летата на 2012 и 2013г.,става дума за 5 месеца годишно бях на студентска бригада в Англия. През този период нямам платени здравни осигоровки и ми се събират около 10-тина месеца неплатени здравни осигуровки, вследствие на което са ми прекъснати здравните права. Тъй като вече не пребивавам в Чужбина, а си имам работа на трудов договор тук в България и искам да си възстановя здравните права, моля да ми кажете дали има възможост да ми признаят месеците, които работих в Англия и да ми опростят таксите за съответните висящи месеци.Имам документ U1, но доколкото разбирам трябва да ида в НАП и да изискам SO41.Това ли е всичко?

  • Мария Радева каза:

   Документът, който ви е издаден U1 – не може да бъде ползван за сумиране на осигурителни периоди. Документът, който ви е необходим е SO41, НО:

   1. Не можете да го изискате Вие, защото той се издава по служебен ред

   2. Заявлението за изискване на формуляр S041 се подава до управителя на НЗОК. Така че следва да отидете не в НАП, а в РЗОК.

   • EMILIA Hristova каза:

    Dobar,den!Izkli4itelno polezen sait!Gospojo Radeva, izvinete za latinicata.vav vrazka sas polu4avneto na so41,kazaha ni ot NZOK ,4e dokumenta zakasnqva do 6 meseca.tova e mnogo dalag srok.Saprugat mi,e s dvoino grajdanstvo na Portugaliq,i ima namerenie da iziska dokumenta.Tuk,v Siguransa sosial-portugalia kazvat ,4e trqbva da si smeni adresa na dokumenta-«portugalskata li4na karta«, s balgarski,sled tova da go smeni i v sistemata na sig.sosial.po tozi na4in kato iziska dokumenta, toi stql da otide na poso4eniq balg.adres.Iskam da popitam vazmojno li e da se poso4i kato adres NZOK-v Ruse,ikak ste sme sigurni 4e dokumeta e pristignal?toest oste dokato e v Portugaliq,da pokaje adres , za da stane po barzo, a ne da se pribere v balgariq, da go iziskva i da 4aka 6 meseca.mnogo Blagodarq, ste 4akam za vashiq otgovor.

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!

     Честно казано трудно разбирам въпросът ви.
     По принцип документът, удостоверяващ осигурителен стаж в страна-членка се изисква по служебен път.
     Разбирам, че компетентната институция в Португалия ще приеме заявление, подадено от вас лично, а не получено по служебен път от НЗОК. Не съм в състояние да коментирам този казус.

     Дали можете да посочите адреса не на НЗОК, а на РЗОК – Русе – можете. А как да сте сигурни, че документът е пристигнал – не мога да кажа какво ще направи институцията, но вероятно ще се свържат с Вас на посочен адрес в Русе и ще Ви уведомят за документа.

 73. Валентина Сеферинкина каза:

  Здравейте, д-р Радева

  Поздравления, сайтът Ви е страхотен !!!

  Моят казус е следният- работя и се осигурявам в Швейцария по 7-8 месеца в годината.От там съответно имам нужните документи- U1 и E106, като последния съм представила в Здравната ни каса.
  Наскоро получих документ от Здравната ни каса, че е получен документ E 108 и считано от 18.11.2014 се водя неосигурена.
  Днес отидох в НАП- Пазарджик и поисках да платя за декември и януари, а също така да получа информация за миналата година, когато също имам 4- 5 месеца неплатени осигоровки, които също искам да платя.
  От там бяха доста груби и ми казаха, че при тях се водя неосигурена за 2013 и 2014, и ако искам да се лекувам тук, трябва да попълня Декларация образец N7 и да платя за тези две години задълженията ми.
  Защо да плащам всички месеци ? Аз искам да платя само тези 4 месеца.
  От Здравната каса, казаха да попълня декларация и да изискам S 041,но тук чета, 4е това се прави ако се прибирам постоянно в БГ, но аз ще заминавам пак.
  Според Вас, как да се оправя с НАП- Пазарджик.

  Благодаря Ви предварително

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Нелюбезността е характерна за българската администрация, но това е проблем на манталитет!
   Но общо взето са били прави.

   Както вече казах издаденият документ U1 не може да ви послужи за сумиране на осигурителни периоди, каквото всъщност искате да направите.
   Издаденият формуляр Е106 е специфичен и той предоставя права на членове на семейството, не познавам случая и не мога да го коментирам.

   Ако правилно съм разбрала – в случай, че действително работите и се осигурявате в Швейцария за определен период от време – не виждам защо имате издаден Е106 – след като вие се ползвате от личните си права, а не като член на семейството.

   Ако осигуряването ви в друга страна членка е само временно – S041 – ще ви бъде издаден само за този период. С издаването на този документи вие излизате от тяхната осигурителна система, но в това няма нищо страшно – нали работите временно, след изтичане на този период и връщането ви в БГ – вие и без това излизате от тяхната осигурителна система. След като започнете следващия период, в който ще се осигурявате – отново ще влезете в тяхната осигурителна система.

   Внимавайте какви документи искате да ви бъдат издавани! Трябва да сте много наясно – какво е основанието ви за временния престой в другата страна членка! Дали например имате срочен договор или нещо такова или действителното основание е някакво друго.
   Изяснете си първо действителния статут в Швейцария и тогава искайте издаването на S 041.

 74. Сабина Гроздева каза:

  Здравейте!

  Разгледах Вашия сайт и имам също казус за Вас: Собственик съм на фирма в България, която е открита на 08.03.2010 г. Внасяла съм всички необходими осигуровки като собственик на фирмата. В същото време живея и работя във Франция и съм осигурявана и там от работодателя ми. Единствено за периода 2013 година не съм се осигурявала здравно в България. След като в средата на 2013 година рабрах, че съм бременна, пожелах да си възстановя здравните осигуровки, за да могат да бъдат изплатени болнични дни преди раждането, но от НОИ Велико Търново ми отговориха, че по врема на започнала календарна година не могат да се подновяват здравни осигуровки. На 01.01.2014 г. възстанових здравните си осигуровки, като на 04.05.2014 г. се роди сина ми Йоан. Изпратих в България всички болнични листи от гинекологичната клиника във Франция, които бяха легализирани от оторизирана фирма за превод и дадени в НОИ. Те ми съобщиха, че тези болнични листи ще бъдат изплатени след като минат 12 месеца от възстановяването на здравните ми осигуровки. През месец януари 2015 година тези 12 месеца се навършват, но при проверка в НОИ кога ще бъдат изплатени (тъй като ми бяха казали, че ще бъдат изплатени наведнъж), отговорът им е, че февруари месец ще получа парите за болничните си за януари 2014 г. и така месец за месец. Според Вас това правилно ли е? На сина ми е издаден акт за раждане от Община Велико Търново през 2014 г. Този акт е представен в Социалното осигуряване и ми беше изплатена еднократната помощ за раждане (250.00 лв.). От НОИ ми отговориха през 2014 г., че българското майчинство ще ми бъде изплатено след като свърши това във Франция, за да няма дублиране. Френското майчинство беше от 15.03.2014 до 08.07.2014 г., за което мога да представя документ от Френските органи. Интересува ме след като е свършило френското майчинсво, следва ли НОИ да започне да изплаща българското ми майчинство до навършване на детето ми на 2-годишна възраст? Тъй като нямам сключен официален брак, следва ли месечните детски да са като на самотна майка?

  Благодаря ви предварително за вниманието, което ще отделите на моя казус и за Вашия отговор!

  Поздрави,
  С. Г.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Казусът ви е доста сложен, а и вие самата бъркате понятията, здравно осигуряване, социално осигуряване и социално подпомагане. В България за всяко едно от тях са въведени различни правила.
   По всяка вероятност говорите, че сте възстановили социални, а не здравни права. Изплащането на болничен, вкл. и майчинство не зависи от наличните ви здравни, а социални права.
   Това, което с категоричност мога да кажа е, че докато получавате определено обезщетение в една държава членка, не може да получавате същото и в друга членка.

   Също така ми е странно, че през м. 02.2015 ще ви бъдат изплатени болнични за януари 2014. Основание за получаване на съответното обезщетение е да имате съответния осигурителен стаж към момента, в който е настъпил осигурения социален риск. А както става към януари 2014 – за когато искате обезщетение вие нямате достатъчно осигурителен стаж за риска майчинство.
   Може би аз нещо не разбирам, но дано да си получите обезщетението през февруари.

 75. георгиева каза:

  Здравейте, аз съм италианска пенсионерка. От момента на пенсионирането ми живея в България. За да имам и тук здравно осигуряване ми бе казано, че трябва да получа от Италия ЕС 1. Пенсията ми е наследствена и съм българска гражданка. Мога ли да получа от Италия въпросния документ и от коя институция трябва да го поискам?

  С уважение:Т.Г.

  • Мария Радева каза:

   Уважаема г-жо Георгиева,

   Сама казвате, че документът следва да бъде получен от Италия. За дейността на италианския осигурител – не съм в състояние да Ви отговоря изчерпателно.

   Моят съвет е да се обърнете за съдействие към осигурителя, който Ви изплаща пенсията. От там следва да Ви информират коя италианска институция е компетентна за издаването на съответния документ.

 76. Нели Христова каза:

  Здравейте, г-жо Мария Радева.
  Страницата Ви е много полезна – поздравления!
  Въпреки, че изчетох постовете, не намерих отговор на моят въпрос, за това го задавам.
  Имам задължения за цялата 2013 и 2014 година. Проблема ми е, че през този период 20 месеца работих във Великобритания и там плащах здравните си вноски. Върнах се в България и реших да оправя задълженията си към здравната каса, НО без да внасям отново здравните си задължения (след като съм ги платила в UK). След консултации с НАП, НОИ и здравната каса в моят град…..никой не ми обясни какво точно трябва да направя!!! Изчетох много форуми и разбрах, че трябва да си изискам документа Е104 или SO41 (ПОПРАВЕТЕ МЕ АКО СЪМ В ГРЕШКА, МОЛЯ ВИ). Може ли да ми обясните точно как се изисква този документ от Великобритания?!
  И другият ми въпрос е – не съм се върнала за ПОСТОЯННО в България, а имам намерения след няколко месеца да замина отново. От приятели разбрах, че изискването на тези документи се прави само при ОКОНЧАТЕЛНО завръщане в България и евентуално в моята ситуация ще ми създадат проблеми със здравните служби в Англия за в бъдеще при връщането ми там?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Благодаря за оценката!
   Всъщност във Вашия въпрос се съдържа и отговора.
   Да, това е документът, който е необходим за да се сумират осигурителни периоди, платени в различни държави-членки.
   Формуляр Е104 вече не се издава. Заменилият го SO41/S042 се издава само служебно, за разлика от предишния Е104.
   Проблемът е, че наистина можете да имате проблем след като този документ бъде издаден, защото той показва, че сте напуснали съответната здравноосигурителна система.
   За положението Ви във Великобритания от значение е на какво основание пребивавате там. Например ако сте на студентска бригада – което предварително е ясно, че сте там временно – след приключване на този период ще Ви бъде издаден съответният документ. Излизането, в този случай, от тяхната осигурителна система – не е фатално, напротив – нормално е.
   Ако обаче сте влезли в тяхната осигурителна система – на друго основание (което не мога да коментирам, защото не зная какво е то) – преценете кое за Вас е по-добре. Да получите този документ, да си оправите задълженията в БГ или да имате задължения в БГ, но да ползвате привилегиите на тамошната осигурителна система.

   От друга страна – не е толкова фатално излизането от една осигурителна система. Ако човек спазва правилата за пребиваване и работа в съответната страна – той влиза в осигурителната им система когато е там и я напуска когато му приключи ангажимента.
   Основното във Вашия случай е с какъв статут сте, на какво основание сте влезли в осигурителната система на Великобритания, на какво основание искате да излезете и евентуално да влезете отново.
   Ако искате да нямате задължения в БГ (дори и да имате не е толкова фатално, друг е въпросът, че нямате осигуровки и ако се наложи медицинска помощ в БГ – трябва да я заплатите) – изяснете статута си във Великобритания. Ако има основание – за въпросните 20 месеца поискайте съответния документ; с издаването на документа ще излезете от системата. Съответно – ако имате основание – след като се върнете – ще влезете в тяхната система отново. Изяснете си тези въпроси и тогава вземайте решение.
   Отговорът на въпроса, който задавате не е в НОИ, НАП, здравната каса, изобщо не е в БГ, а в статута ви във Великобритания.

   • Нели Христова каза:

    Искрено благодаря за изчерпателния и бърз отговор! Бъдете здрава и нека доброто, което вършите да Ви се връща многократно:)))

 77. Елена Топалова каза:

  Здравейте! Работила съм 3 години в Кипър от 2012 до 2014-та година Октромври месец и искам да ви попитам по повод формуляр Е104 по какъв начин мога да го изискам, защото няма да се връщам повече там, тъй като установих, че съм бременна. И също така, какви други действия трябва да предприема, за да мога да получавам майчиство след раждането? Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Формуляр Е104 не се издава, защото е заменен от S041/042 – е за сумиране на осигурителни периоди.
   След като въпросът Ви е за „майчинството“ – това означава, че следва да „сумирате периоди“, които ще са Ви необходими да придобиване на права по социално осигуряване и то конкретно за риска майчинство. В тази връзка следва да се обърнете за съдействие НОИ.

 78. Desi Hristova каза:

  Zdravei te,izvinqvam se za latinicata
  Moq Kazus e sledniq-ot 5 godini jiveq v Angliq
  Sledvashtata sedmica se pribiram okonchatelno s dashterq mi v Bg
  Izchetoh dosta mneniq,no koi variant e po-dobar I nai-veche nai-siguren za vastanovqvane na zdravnoosiguritelnite mi prava v Bg. Ottuk da Vzema nujniq mi formulqr za dokazatelstvo nqmam vreme
  A razbrah,che moga Kato se pribera v Bg da si go izpisvam po slujeben pyt
  Molq Vi G-Jo Radeva posavetvaite me kakvo da napravi
  Blagodarq mnogo predvaritelno

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   В случай, че имате осигурителни периоди в друга държава – членка – естествено, че можете да се снабдите със съответните удостоверителни документи и направените в Англия осигурителни периоди да се натрупат към периодите в България. Така за тези периоди няма да е необходимо да плащате втори път осигуровки, защото вече сте се осигурявали на територията на ЕС.
   Да, можете да се снабдите с този документ и когато вече сте напуснали Англия. Имайте предвид, че получаването на документа отнема време.

   Относно децата – може да бъдете спокойна. Ако са под 18 години и имат ЕГН – това е достатъчно системата да ги покаже като здравноосигурени.

   • Живка Петрова каза:

    ЗДРАВЕЙТЕ!
    МОЯ КАЗУС Е СЛЕДНИЯ:СИНЪТ МИ ОТ 10.02.2014г. ЗАПОЧНА РАБОТА В САЩ ЗА 10 МЕСЕЦА. ИМА ПЛАТЕНИ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ ДО м.12.2013г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. В МОМЕНТА Е С ПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА. МОГА ЛИ СЕГА ДА ПЛАТЯ ЗДРАВНИТЕ МУ ОСИГУРОВКИ ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ДО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014г.? КАКВА ДЕКЛАРАЦИЯ ДА ПОДАМ БЕЗ САНКЦИЯ?

    • Мария Радева каза:

     Да, можете да му платите здравните осигуровки, заедно с лихвите. Ако НАП установят неспазване на срокове и т.н. възможно е да наложат съответната санкция.

    • Bate Kir4o каза:

     Другарко Радева,
     защо плашите хората и криете истината или и ви е не сте наясно със законите!“?
     –––––––
     Съгласно чл.40а от ЗЗО българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.

     За да могат лицата, пребиваващи в чужбина да не плащат здравно осигуровки в РБ (респ. да не трупат задължения) следва да са изпълнени две условия:
     1. да пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година
     –––––––

    • Мария Радева каза:

     Оставам този коментар без отговор!
     Никого не карам да влиза и чете сайта ми. Който иска го прави, който не иска – си търси други източници на информация!

 79. Биляна Даракчиева каза:

  Добър ден, синът ми е на 19 години и от година е с двойно гражданство (българско и албанско) от месец замина да работи и учи в Албания. Интересува ме трябва ли да плаща осигуровки в България? Много Ви благодаря 🙂

  • Мария Радева каза:

   По смисъла на Закона за здравното осигуряване
   Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са: (т.е. задължително заплащат осигуровки)
   1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
   2. българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България;

   Вашият син е с двойно гражданство и не живее постоянно в България. Въпросът, има и формална страна. В системата на НАП, която отчита дължимостта на здравните осигуровки се вижда едно ЕГН (това на вашия син) и липсата на внесени осигуровки. Системата на НАП няма информация за двойното гражданство. Така от една страна той има право да не плаща, но от друга – чисто формално има проблем с информационната система. Моят съвет е да се обърнете към НАП – за да ви кажат как следва да се удостовери двойното гражданство.

 80. Инна Николова каза:

  Здравейте г-жо Радева,
  Моя казус е следния: Към момента съм в майчинство за първото си дете и чакам второ,което ще се роди март догодина. Септември 2015г. Обаче цялото ни семейство ще се местим да живеем в Англия тъй като мъжа ми (с който нямаме сключен брак) има предложение да започне добра работа там. Въпросите ми са няколко:
  1. Ще имаме ли право аз и децата на безплатна здравна помощ там ?
  2. Какви документи ще са ни необходими да подготвим от България и след това в Англия, за да се случи това?
  3. Майчинството,което ще вземам от тук ще бъде ли спряно и ако не какво ще е необходимо да направя ,за да не се случи това?
  На последния въпрос не съм сигурна дали ще можете да ми дадете отговор. 🙂
  Благодаря Ви предварително за помоща!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Престоят Ви в Англия ще е на основание, че сте членове на семейство на лице, което валидно пребивава и се осигурява в Англия. За децата е сигурно, защото от акта за граждански брак е видно, че това е техния баща. По отношение на вас – въпросът е малко по-особен.

   От друга страна вашето положение зависи от правния статут на активния член (т.е. работещия в Англия) – дали ще бъде командирован или нает директно там. От това зависи какви документи ще са ви необходими и на вас.
   За да се сигурна какво ще трябва да направите, моят съвет е:
   1. С точност изяснете правното основание, по което съпругът ще работи в Англия (командирован, нает, самонает)
   2. Обърнете се за информация към местната здравноосигурителна институция (в Англия) – за да ви информират какви документи следва да представите

   Относно майчинството – както развирам говорите за един сравнително далечен период – септември 2015. Предлагам ви – тогава (защото може да има промяна в осигурителното законодателство) да търсите отговор на този въпрос.

 81. Елиз каза:

  Здравейте г-жо Радева,
  Обръщам се с няколко въпроса към Вас, тъй като виждам, че тук доста хора получават напътствията и съветите Ви относно здравното осигуряване.
  Аз и приятеля ми имаме неплатени здр. осигуровки за периода от 2010 до сега. За 2012, 2013 и 2014 имаме отсъствие от страната за повече от 183 дни в годината.
  Първият ми въпрос е: Възможно ли е сега да подам някаква декларация за освобождаване от осигуровки за тези минали години, включително и за настоящата?
  По какъв начин мога да докажа , че сме отсъствали – сканирани страници от задграничен паспорт биха ли свършили работа?
  Другият казус, който се оформя около нас е, че през 2012 имахме 2 отделни пътувания в различни държави за по 3-4 месеца, но с прекъсване между пътуванията. Първото пътуване беше до Мароко, а второто до Индия. Точно в този период обаче се наложи да преиздадем нови задгранични паспорти, тъй като старите изтичаха и по-късно когато се върнахме в България се оказа, че трудно можем да докажем отсъствието за първото пътуване до Мароко, тъй като то е било направено със старите паспорти, които се унищожават при преиздаването на нови. Подадохме и молби в полицията по постоянен адрес за издаване на удостоверение за задгранични пътувания, но и там ударихме на камък. В удостоверението пишеше, че няма регистрирани пътувания – причината е, че откакто България е в ЕС понякога по граничните пунктове в системата не се регистрират влизанията и излизанията на гражданите от страната. За съжаление въпросното пътуване до Мароко през 2012 беше направено по суша, а не със самолет и по този начин дори и с копия от самолетни билети неможе да бъде доказано. Бяхме там по работа, но в Мароко законите са такива, че работни визи не се изискват, при влизане в страната с цел работа чужденецът трябва да бъде регистриран от своя работодател в срок до 2 седмици в местната полиция, и това е. Единствената ни надежда остана варианта наши колеги, които работят там да отидат до полицията и да изискат копия от документа на нашата регистрация. Колегите направиха тази услуга и ни изпратиха копията по имейла. Те са на френски и сега сме ги дали на превод, тъй като едва преди два дни се върнахме пак от чужбина, работата ни е такава че почти непрекъснато сме извън БГ.
  Моля Ви за съвет, в случай че сте чули за подобен случай като нашия – Според Вас този документ преведен от френски на български би ли свършил работа за доказването на повече от 183 дни отсъствие от БГ през 2012 и би ли имал правна тежест пред НАП или по-скоро ще се наложи и легализацията му и някакъв по-официален документ от мароканските служби и министерства?
  Благодаря предварително и се извинявам за дългия текст, но ситуацията няма как да бъде обяснена с две изречения. Лека вечер!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Да, има подобен проблем – лицата, напускащи РБ през граница със страна членка – не се отбелязват в системата, че напускат страната. Това е проблем за доста българи и е проблем, който трудно намира своя отговор.
   Дали документите, които ви издават от Мароко ще бъдат приети и с какъв превод – зависи от НАП. Там трябва да подадете декларацията по чл.40а, както и съответните документи, доказващи отсъствието от страната.

   Имайте предвид, че ползвайки възможността за освобождаване от плащане на здравни осигуровки – вие губите и здравноосигурителни права, т.е. ще бъдете лице без осигурителни права. За обратното влизане в системата – има съответни правила. Преценете кой вариант е по-изгоден за вас.

 82. Dimitrina каза:

  Zdraveite,bih iskala da popitam predstoi mi zavra6tane v Bulgaria i imam neplateni osugurovki ot 2010.izvadih formuliar ot Ispania s041,4e sam bila osiguriavana okolo 2 godini v Ispania.Interesuva -pri polojenue 4e sam bila pove4e ot 183 dni v godinata izvan Bg,triabva li da platia cialata suma…i kak moga da si vazstanovia zdravnoosiguritelnite prava bez da pla6tam sumata za 4 godini s lihvite.Blagodaria predvaritelno

  • Мария Радева каза:

   Правилото за повече от 183 дни извън страната се прилага за пребиваване извън страни-членки, като това обстоятелство е заявено със съответен документ. Когато лицето е било на територията на ЕС се прилагат механизмите за координация на системите за социална сигурност на страните-членки. С посочения от вас документ – вие ще можете да сумирате осигурители периоди, направени в РБ и в друга страна членка.
   За времето, което не е обхванато от осигуряването в Испания – следва да се прецени вашия статут, имате ли подадена декларация по чл. 40а и т.н.
   Вие искате да възстановите права, но да не плащате целия изминал период назад. трудно би се намерило подобно решение, а и не забравяйте, че едно лице е здравноосигурено ако има дължими по-малко от 3 вноски за последните 36 месеца.

 83. gerasimova каза:

  Добър ден. Родителите ми са пенсионери в България, и желаят да се преместят за постоянно да живеят в германия. Какви документи са нужни за да бадат здравно осигорени в германия но нямам в предвид европейска здравна карта а да имат пални здравни права, и как пенсията им може да се прехвърли в германия

  • Мария Радева каза:

   Говорите за бившия формуляр Е121, с който ненсионерите се регистрираха в друга държава-членка.Сега този формуляр е заменен с S1. С този докумнет пенсионерите ще бъдат регистрирани в немската здравноосигурителна система и ще се ползват с ПЪЛНИ права, а не само с такива, като притежатели на ЕЗИК.
   За издаването на документа следва да се подаде Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072).

   По отношение на пенсията – ще Ви посъветвам да се обърнете за информация към НОИ.

   • reni каза:

    Zdraveyte gospoja radeva.ot dve godini ne jiveya v bg .i osigurovkite mi ne sa plateni.
    V momenta sam bremenna i tryabva da se osiguryavam v germania
    Tryabva li da gi plastam tiya dve godini koito ne byah v bg.

    • Мария Радева каза:

     От въпроса ви разбирам, че тези две години, в които сте в Германия – не сте се осигурявали. Ако това е така – следователно осигуровките ви в РБ са дължими.

  • stela каза:

   Здравейте ! Баща ми се измести да живее в чужбина Германия.. какви документи са необходими за регистрация в Здравната каса и ще плаща ли здравни осигуровки на 70 години е.

   • Мария Радева каза:

    Здравейте!
    Лицата, който са пенсионери и се местят от една страна-членка в друга – могат да пренесат своето здравно осигуряване.
    За целта следва да подадете Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072). Заявлението се подава до съответната РЗОК. С издадения документ се извършва регистрацията на лицето в другата здравноосигурителна институция.

 84. Нели Бозаджиева каза:

  Здравейте!
  Сина ми работи в Холандия от края на 2010 г.и там се осигурява здравно. От тогава в България здравните му осигуровки висят /стоят дължими/ ходих на няколко пъти в НАП и исках и Заявление по чл. 40а да подам, но от там ми казаха че е рисковано да подам това заявление защото, при подаването се изключват здравноосигурителните му права в България и ако примерно си дойде и се наложи да ползва здравни услуги, няма да може. Тогава сина ми ми изпрати документ от Холандия, който доказва че е здравно осигурен там, но в НАП ми казаха че, този документ не им върши работа и така не знам какво да правя, а пък и детето не знае къде трябва да отиде и какъв документ трябва да извади.Документа който ми изпрати е издаден от тяхната институция, където си внася здр.осигуровки. Ще съм ви изключително благодарна, ако ми дадете съвет какво да направим в този случай.

 85. Юлиан Йорданов каза:

  Здравейте,
  Изчетох почти цялата страница, но не намерих точно информация за ситуацията, за която и искам да попитам:
  Дъщеря ми завърши в Англия три годишно обучение. През целия период сме й внасяли здравните вноски. Издадоха й от университета бележка, че от дата до дата е била студент при тях.
  Къде трябва да отидем и какви документи да подадем, за да искаме признаването й като студент и връщане на внесените от нас здравни вноски?
  Може ли да сме сигурни, че ще ни върнат вноските?
  Поздрави,
  Ю.Й., Русе

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,
   С издадената от университета бележка следва да отидете в НАП, където служителите ще преценят удостоверените факти, здравноосигурителната история на лицето, основанията за осигуряване, внесените осигуровки и ще преценят има ли основание за връщане на вече внесени осигурителни вноски.

 86. Преслава Маринова каза:

  Здравейте!Баща ми работи и се осигурява в Англия, но в момента в болница в България. Има подадено заявление, че е живял извън страната повече от 183 дни и не дължи осигуровки. Интересува ме по какъв начин той може да докаже, че е здравно осигурен в Англия и да му се приспаднат разходите, които ще се искат от него при напускане на болницата?

  • Мария Радева каза:

   Във вашия случай има противоречие между това, че лицето е осигурявано на територията на ЕС и това, че е поддадена декларацията, за която говорите. След подаване на тази декларация – лицето не дължи здравни осигуровки, но съответно няма и здравноосигурителни права в РБ.
   В случай, че баща Ви е в болница по повод спешна хоспитализация и представи Европейска здравно-осигурителна карта, издадена от Англия, тогава може да ползва правата на гражданин на ЕС относно ползването на спешна помощ. В този случай ще дължите единствено потребителската такса.
   Но ако лечебното заведение прецени, че хоспитализацията не е спешна помощ (защото са възможни и такива случаи) – то тогава дължите заплащане на медицинската услуга.

   • emma каза:

    Zdraveite,Mariq Radeva!izvinete za latinicata.dokolkoto razbrah liceto popalnilo zaqvlenie ,4e otsastva ot stranata po- ve4e 0t 183 dni.tova ozna4ava spored vas ,4e gubi pravata si v Balgariq.Ami kakvo pravim kato liceto se varne,ve4e za vinagi ili da re4em za 6 meseca v BG?trqbva da ima na4in za plastane i za vazstanovqvane na tezi prava.nqma nevazmojni nesta.samo 4e patq e neqsen.blagodarq.

    • Мария Радева каза:

     Лицата, които са подали декларация по 40а – не дължат здравни осигуровки, но и нямат здравноосигурителни права. Те възстановяват правата си по следните два начина:

     1. Здравноосигурителните права на лицата подали декларация по чл.40а след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано
     2. Извън тези случаи здравноосигурителните права на лицата след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски.

 87. Ева Павлова каза:

  Здравейте адвокат Радева,

  От април мин.год. 2013 живея и работя в Норвегия. Въпросът ми е каква е процедурата за освобождаване от задължението за плащане на здравни осигуровки за минало време за периода април 2013 април 2014 ? Не съм подавала декл.съгл. чл.40а от ЗЗО, тъй като не бях сигурна в продължителността на трудовия си договор тук.

  Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   декларацията по чл. 40а от ЗЗО се отнася за лицата, пребиваващи в „чужбина“.
   Норвегия, като страна от ЕИП, макар и да не е член на ЕС – също е обхваната от действието на регламентите за координиране на системите за социална сигурност. В този случай освобождаването от задължение за плащане на здравни осигуровки в РБ не е по реда на чл. 40а, а с механизма на сумиране на осигурителни периоди. Това означава, че формално в РБ ще имате дължими здравни вноски (това да не ви притеснява особено), когато напуснете осигурителната система на Норвегия ще имате право да получите съответните документи, които да представите пред НАП и по механизма на сумирането на осигурителни периоди дължимите в РБ осигуровки ще бъдат заличени.

   Формално Вие нямате ограничение да подадете декларацията по чл. 40а, но дали това няма да е пречка за Вас в бъдеще. Не съм сигурна, че в случай на подаване на декларация по чл. 40а в бъдеще ще можете да се възползвате от механизма за сумиране на осигурителни периоди по РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №  987/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16  септември 2009  година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №  883/2004 за координация на системите за социална сигурност, чиито текст е от значение за ЕИП и за Швейцария.

 88. P. Христоу каза:

  Здравейте отново адвокат Радева,

  Благодаря за отговорите.

  По темата и по същия казус, продължаваме с добавки на факти и обърквания донякъде.

  Изпратих две заявления S040 с което ми бяха върнатати две идентични S041 за осигуряване на здравни периоди. Както и в самотоначало, и във последвал разговор с властите, се потвърди, че информацията която имат в Aнглийския регистър е изцяло и само за kонтрибутивни периди, тоест периоди в които са плащани някакви national insurance contrubutions, такива като работник или самоосигуряващ се самоназначен, ако това е правилния термин на Български.

  Тоест получава се така че GB властите открито и ясно ми казват че не могат да потвърдят чрез/през S041 статуса ми на здравно осигурен, макар и да сам бил здравно осигурен и с пълен достъп до NHS, като Бритaнски гражданин – студент, това на база на пребиваване в страната или както се нарича от самите тях, ordinary residence.

  В случая, S041 не би могъл да ми свърши никакъв работа, и това е потвърдено от двама служители на HMRC, тъй като за периодите за които лицето не е Self-employed или employed, информация в системата не съществува за него като за осигуряващо се лице, макар и то да е наплано здравно осигурено и пълен достъп до НХС, поради липса на внасяне на задължитени kонтрибуций спрямо такива лица.

  Влиза се или стига до ситуация в kоято системата която е в действие и обмяна на електронни документи, S014-S041, не е от никакъва полза в конкретния случаи. Тоест, не е възможно да се използва за периоди в които лицето е било здравно осигурено.

  Оттук идва и въпроса, лице което е двоен гражданин, и двете е от които са на страни членки от Евро съюза, БГ и ГБ в случая, възможно ли е да се възползва от ЗЗО, Чл. 33. ал.1, т. 2, (Български граждани и с друго гражданство, постоянно живеещи в чужбина.), макар да е и Eвропейски гражданин за което важи и Чл. 33. ал.2 (лица, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка)?

  При възползване от ЗЗО, чл. 33. ал.1, т. 2, поне според това което е написано, лицето е длъжно да доказва, едно, двойно гражданство, и две, постоянно живеене в чужбина, докато пo ЗЗО, чл. 33. ал.2 се изисква докаване на здравно осигуряване в друга държава членка от EU съюза, което се постига по обиконовенниея ред през предоставяне на S041, коeто в случая не е от полза за лицето осигурено здравно осигурено в друга държава членка от EU съюза, поради причинине изтъкнати по горе спрямо информационните данни събирани и предоставяни от властите спрямо икономически незаети лица.

  Служителите от НАП твърдят че като лице подлежащо на здравно осигуряване от членка на EU съюза мога да се възползвам единствено то чл. 33. ал.2, а не от чл. 33. ал.1, т. 2, по които мога да докажа че не подлежа на здравни осигуровки по различен начин, по точно чрез доказване на не присъствие в България, или постоянно пребиваване на територията на друга страна, без зависимост дали тя е държава членка.

  В случая, поради това че S041 справка не ми е от полза за доказване на здравно осигуряване, бих искал да се възползвам от чл. 33. ал.1, т. 2 и да се освободя от здравни задълженияя, ако това е възможно разбира се.

  Поне на пръв поглед изглежда, че kакто е написан ЗЗО закона не изглежда чл. 33. ал.1, т. 2 да е ограничен по някакъв начин спрямо двойни граждани на други членки от Европейския Съюз, макар чe еслужителите от НАП са на такова мнение. Затова и искам да си изясния и възможността за възползване от ЗЗО, чл. 33. ал.1, т. 2, поради различните документни изисквания и възможности.

  Благодваря предварително.

 89. Румяна Янева каза:

  Здравейте!
  Съпругът ми е в Германия от март месец 2013г., а ние с двете ни деца – от септември месец 2013г. Сега искаме да си направим здравна осигуровка тук, но за целта ще ни трябва формуляр Е 104 от България. Проблемът е, че съпругът ми не е внасял здравни в продължение на 5 години. Въпросът ми е, трябва ли да платим всичките задължения, за да го получим (или само последната една година е достатъчна)?
  Освен това, прочетох, че този формуляр може да бъде изискан само лично. Това вярно ли е, или можем да изпратим някого с пълномощно?
  Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Формуляр Е104 е заменен с новия формуляр S041.
   При издаване на документа ще бъдат отразени само направените здравноосигурителни периоди, така че ако имате липсващи здравни осигуровки – те няма да бъдат отразени в документа. В зависимост от това периоди искате да сумирате в Германия – преценете как ще изискате документа от НЗОК

   Това е заявлението, което следва да се подаде в НЗОК, може да го изтеглите от http://www.nhif.bg. Както виждате дава се възможност и за получаване на документа по поща.

   За допълнителни разяснения може да се обърнете за съдействие към дирекция „ЕИМС” в ЦУ на НЗОК тел. 02/965 9116.

   Вх. №……../………….. ДО
   УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

   З А Я В Л Е Н И Е

    за издаване на формуляр S041
    за изискване на формуляр S041

   от …………………………………………………………………………………………………………………………
   (име, презиме, фамилия по документ за самоличност)

   в качеството на: здравноосигурено лице родител настойник пълномощник

   ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) УПРАВИТЕЛ,

   Във връзка с прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност между държавите членки на ЕС, е необходимо:

   І. ДА БЪДАТ УДОСТОВЕРЕНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ МИ ПЕРИОДИ, ПРИДОБИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ФОРМУЛЯР S041

   на…………………………………………………………………………………………………………………………..
   (име, презиме, фамилия, изписани на кирилица)

   …………………………………………………………………………………………………………………………..
   (име, презиме, фамилия, изписани на латиница по документ за самоличност)

   За периода от:…………………………………………….до:……………………………………………………..

   Пред……………………………………………………………………………………………………………………….
   (държава, осигурителна институция)

   ЕГН/ЕНЧ:

   Постоянен/настоящ адрес: ………………………………………………………………………………………..
   (ПК; град/село, община, област, улица, №, блок, вход, етаж, апартамент)

   адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………………………………….
   (ПК; град/село, община, област, улица, №, блок, вход, етаж, апартамент)

   Лична карта/ паспорт № ……………………………….. издаден на

   ……………………………………………….от…………………………………………………………………………;

   телефон за връзка: …………………………. Е-мейл: ……………………………………………………….

   Уведомен съм, че формуляр S041 служи за сумиране на здравноосигурителни периоди, завършени в България, при започване на осигуряване в друга държава от ЕС, както и за доказване на приложимо законодателство за пенсионери с право на пенсия в повече от една държава в ЕС.

   ІІ. ДА БЪДЕ ИЗИСКАНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (ФОРМУЛЯР S041) ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ МИ ПЕРИОДИ, ПРИДОБИТИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ,

   на………………………………………………………………………………………………………………..
   (име, презиме, фамилия, изписани на кирилица)

   …………………………………………………………………………………………………………………………..
   (име, презиме, фамилия, изписани на латиница по документ за самоличност)

   ЕГН/ЕНЧ:

   постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………
   (ПК; град/село, община, област, улица, №, блок, вход, етаж, апартамент)

   адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………………………………….
   (ПК; град/село, община, област, улица, №, блок, вход, етаж, апартамент)

   Лична карта/ паспорт № ………………………………..издаден на
   ……………………………………………….от…………………………………………………………………………;
   телефон за връзка: ………………………………..Е-мейл: ………………………………………………….

   От осигурителна институция: ……………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………………………………..
   (посочва се държавата, осигурителната институция в държава от ЕС и нейният адрес)

   Осигурителен номер в другата държава ………………………………………………………………..
   (изписва се чуждият осигурителен номер)
   Период/ на осигуряване: от ……………………………………… до ………………………………………

   от …………………………………….. до ………………………………………

   Уведомен съм, че формуляр S041 служи за сумиране на здравноосигурителни периоди за преценка на непрекъснатост на здравноосигурителни права и наличие/липса на дължими здравноосигурителни вноски по българското законодателство.

   Документът ще бъде получен:

    лично по пощата на факс №………………………………..

   Информиран съм и давам съгласието си съдържащата се в това заявление информация да бъде използвана от НЗОК за целите на осъществяване на процедурата по издаване на S041 при спазване на условията и реда на Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация.

   Декларирам, че информацията, отразена в настоящото заявление, е достоверна и изчерпателна.

   ПРИЛАГАМ следните документи:

   1. Копие от документ за самоличност (на здравноосигуреното лице);

   2. Пълномощно/копие на акт за раждане/документ за учредено настойничество;

   2. Копие от документи, издадени от съответната държава ……………………………бр.

   3. ……………………………………………………………………………………………………………………

   Дата: ______/_______/_______ г. Заявител: ……………………….

   гр. ……………………….. Родител: ……………………… *

   • Румяна Янева каза:

    Много Ви благодаря за информацията. Спестихте ми доста нерви и време. Бъдете здрава! 🙂 Успех! 🙂

    • Мария Радева каза:

     Дано съм успяла да Ви помогна!

 90. P. Христоу каза:

  Здравейте Адвокат Радева, Описвам подробно, доколкото е ваможно, следната ситуация:

  НА 36 години съм и съм Двоен гражданин на БГ и UK.
  От 2001- 2008 съм бил селф-емплоъед самоусигуряващ се в Великобритания.
  От 2008 – 2013 съм бил студент в Великобритания, за коет не е бели нужно да се плаща осигуровки до определени граници, и така не са и били плащани, но се е смятало че като като студен сам здравно осигирен.

  Имам издаден S41 (E104) за периода на самоосигуряване в Великобритания. Периода от 2008 до 2013 не е включен в S41 справката, тъй като не се отнася за икономически актвни литца, и през периода не са се упражнявали икономически дейнсти като работник или самонаето литце.

  В случая за да възстановя здравно осигурителен статут в БГ ми се изискват да заплатя 33 вноски за които не съм бил воден като здравно осигурен, като в същото време съм бил воден като здравно осигурен в UK като студент. От НАП ми беше казано че доказване не заплащане на вноски става само и единствено чрез представяне на S41, а също че не мога да се възползвам от каквото и да е тъй като след 26 години не е възможно да буда освободен задаление като студент по здравна каса.

  Така излиза че макар че съм бил здравно осигурен в Великобритания за периода 2008-2013, като студент, в БГ излиза че има задължения към държавата след направена справка и съм длъжен да заплатя посочените 33 вноски, за да мога да се възползвам от здравно осигуряване за в бъдеще.

  Въпроса ми е, за да мога да се възползвам от здравно осигуриявана в България, или след като заплатя изиксваните 33 вноски за въстановяване, възможно ли е да докажа здравна осигуреност в Друга членка по друг начин освен чрез S41, които се издава на икономически активни литца за допълнително доказване на наличието на задължително здравно осигуряване.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Периодът до 2007 – не го коментираме, защото РБ не е член на ЕС и няма възможност за пренасяне на осигурителни периоди.

   Нормално периодът 2008 – 2013, когато сте бил студент да не е включен, защото за студентите се приема, че те са осигурени в страната, от където идва, за вас РБ. За Англия е малко особено, защото съм срещала случаи, при които необходимите здравни осигуровки са включени в дължимата такса, плащана на университета. Не зная дали това важи за всички университети. Но лично аз съм уреждала статуса на български студент във Великобритания, като представихме в НАП документ, издаден от университета и доказващ качеството студент за съответния период. За да се възползва лицето от тази възможност – условието е студентът да е до 26 години, в противен случай не може да ползва тази привилегия. Ако не отговаряте на условието за възраст, т.е. към 2013 (когато приключва периодът ви на студент) сте на повече от 26 години – то следва да се осигурявате по общия ред, а не като студент.

   Ако не представите документ за сумиране на осигурителни периоди (S41) времето 2008 – 2013, и ако не можете да се ползвате от привилегията на студент до 26 години – то тогава задълженията ви за здравно осигуряване в РБ остават дължими.

   При вас е особено, че Вие сте лице с двойно гражданство. Съгласно Закона за здравното осигуряване задължение за плащане на осигурителни вноски имат българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България. Т.е. ако не живеете постоянно на територията на РБ – нямате задължение за осигуряване. Ако искате да се възползвате от тази възможност – този въпрос трябва да бъде уреден в НАП.

   Възможно е да заплатите липсващите Ви здравноосигурителни вноски и да възстановите здравноосигурителни права. Лично аз не виждам пречка да не ви бъде издаден S41. Можете да видите и самото заявление за издаване на S41:

   ДО
   УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

   З А Я В Л Е Н И Е

    за издаване на формуляр S041
    за изискване на формуляр S041

   от …………………………………………………………………………………………………………………………
   (име, презиме, фамилия по документ за самоличност)

   в качеството на: здравноосигурено лице родител настойник пълномощник

   ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) УПРАВИТЕЛ,

   Във връзка с прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност между държавите членки на ЕС, е необходимо:

   І. ДА БЪДАТ УДОСТОВЕРЕНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ МИ ПЕРИОДИ, ПРИДОБИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ФОРМУЛЯР S041

   на…………………………………………………………………………………………………………………………..
   (име, презиме, фамилия, изписани на кирилица)

   …………………………………………………………………………………………………………………………..
   (име, презиме, фамилия, изписани на латиница по документ за самоличност)

   За периода от:…………………………………………….до:……………………………………………………..

   Пред……………………………………………………………………………………………………………………….
   (държава, осигурителна институция)

   ЕГН/ЕНЧ:

   Постоянен/настоящ адрес: ………………………………………………………………………………………..
   (ПК; град/село, община, област, улица, №, блок, вход, етаж, апартамент)

   адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………………………………….
   (ПК; град/село, община, област, улица, №, блок, вход, етаж, апартамент)

   Лична карта/ паспорт № ……………………………….. издаден на

   ……………………………………………….от…………………………………………………………………………;

   телефон за връзка: …………………………. Е-мейл: ……………………………………………………….

   Уведомен съм, че формуляр S041 служи за сумиране на здравноосигурителни периоди, завършени в България (тук не се конкретизира основанието за осигуряване), при започване на осигуряване в друга държава от ЕС, както и за доказване на приложимо законодателство за пенсионери с право на пенсия в повече от една държава в ЕС.

   За повече информация можете да се обърнете за съдействие към дирекция „ЕИМС” в ЦУ на НЗОК на тел. 02/965 9116.

   • P. Христоу каза:

    Благодаря за отговора ви. Особенното за Великобритания е че студентите не са ограничени от възрастова граница, спрямо осигуровки и системата е residence базирана, а не contribution базирана както Българската. В такъв случай, студента в великобриотания си се води здравно осигурен, дори да е над възрастта която е посочена в Бг закон. Тоест, лицето студент си е напълно здравно подсигурено, макар че не е икономически активно.

    http://www.hmrc.gov.uk/students/nic_further_info_12_1.htm
    „nothing on pay up to £149 a week“

    Оттук идва и въпроса, при различеието в типа на контрибутивните системи, единия от които е residence базиран, и без ограничения за възрастта на студента, при прилагане на С 041, би ли се зачитал срока които е посочен в представен формуляр, макар че лицето е над 26 години, тъй като то е било осигурено в друга членка от съюза, по дадения вид специфични изисквания на системата. Доколкото разбирам, разликата вс системите, на БГ и UK, прави особенно прилагането на закона спрямо двойни граждани. Не е ясно, защо студент които е бил подсигурен изцяло в Великобритания на базта на двойното си граждаснтво да е задължен да заплаща осигуровки, или да е ограничен от възрастта която е посочена в закона, спрямо Български граждани.

    • P. Христоу каза:

     „Нормално периодът 2008 – 2013, когато сте бил студент да не е включен, защото за студентите се приема, че те са осигурени в страната, от където идва, за вас РБ.“ …“то следва да се осигурявате по общия ред, а не като студент.“

     През този период също съм бил и двоен гражданин на UK. Страната от която идвам в случя не е БГ, стриктно говорейки, просто защото съм и гражданин на страната членка в която е прибивавано. Таксите които са заплащани и всички правила които са били прилагани са били, считайки ме за UK гражданин, а не БГ гражданин.

     „…Т.е. ако не живеете постоянно на територията на РБ – нямате задължение за осигуряване. Ако искате да се възползвате от тази възможност – този въпрос трябва да бъде уреден в НАП.“

     Би трябвало, както посочвате да буда освободен от задължение, при положение че не живея постоянно на територията на РБ, и това се отнася и за периодите посочени. Мисля че за НАП, спрямо студент над 26, не е ясно как точно ще се прилага закона спрямо двоен гражданин, който е подсигурен в страната членка по нейните закони спрямо здравното си осигуряване.

     Бихте ли посочили по какъв начин, или с какви документи, обичайно се удостоверява това пред НАП.

     Формата която посочвате, З А Я В Л Е Н И Е за издаване на формуляр S041, не дава пълна предства за информацията която се представя в С 041, но тя може да бъде намерена в самата форма, която е в общ вид. Препратката предоставя възможност да се види каква точно е информацията съдържана в S041 и какви са процедурите при обмен на информация между органите на съответните EU членки.
     https://www.dropbox.com/s/oqfp8h43lov4rty/S%20041%20%26%20communication%20Instructions.zip

    • Мария Радева каза:

     „Мисля че за НАП, спрямо студент над 26, не е ясно как точно ще се прилага закона спрямо двоен гражданин, който е подсигурен в страната членка по нейните закони спрямо здравното си осигуряване.“
     По отношение на двойното гражданство – ще Ви посъветвам да се обърнете за информация към НАП, защото смятам че може да имате някакъв проблем.

     Но ако сте лице с двойно гражданство и сте на територията на ЕС – когато има необходимост за уреждане на здравния ви статус и по-точно за освобождаването от дължими осигуровки – това ще го направите със съответния документ за сумиране на осигурителни периоди.

    • Мария Радева каза:

     Вярно е, че системите са различни и това прави прилагането една към друга с някои особености.

     В случая не смесвайте възрастта на студентите с представяне на документ за сумиране на осигурителни периоди. Това са две различни основания за зачитане на платени в ЕС осигурителни периоди.
     Ако искате в България да се ползвате от правото на студент до 26 години – достатъчно е да представите в НАП документ от университета за да удостоверите качеството си студент и предвид възрастта да се приемете за осигурен в РБ за сметка на държавния бюджет.

     Ако представите документ за сумиране на осигурителни периоди – НАП няма да изследват основанието на което Ви и издаден и просто ще зачетат съответния период като покрит с осигуровки в страна-членка.

     От друга страна наистина има и особености за лицата с двойно – гражданство.

     Искам изключително да Ви благодаря за това, което пишете за Великобритания. Това наистина е особена осигурителна система и винаги съм внимателна, когато пиша за нея. Благодаря Ви за информацията от първо лице!

 91. А. Иванова каза:

  Здравейте адвокат Радева,
  пиша Ви по повод следния казус: мой близък живее от 18 год. в страна от ЕС и притежава лична карта от същата държава. Поради изтичане валидността на ЛК и за издаването на нова съответните служби са изискали справка, че последната година не се е осигурявал в БГ. В тази връзка бих искала да Ви попитам дали има възможност справката, която се генерира от официалния сайт на НАП да бъде преведена и легализирана, или е необходимо да се изготви друг официален документ?

  Предварително благодаря за съдействието и поздравления за полезния сайт!
  Поздрави,

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Честно да Ви кажа – с трудна задача сте се ангажирали. Не, че искането Ви не е нормално и не сте в правото си – но българската администрация е ненадмината 🙁
   По принцип можете да преведете справката от НАП – но трябва да си отговорите на два въпроса: 1. институцията, която ви я иска дали ще я приеме и 2. какво всъщност показва тази справка. Ако лицето е подало заявление по чл. 49а – то тогава това се изписва, лицето е спряло осигурителните си права. Ако обаче такова заявление не е подавано – осигуровките са дължими и лицето е с прекъснати здравноосигурителни права. Но истината е, че НАП нямат практика да издават подобни удостоверения и въпросната справка ви остава може би единствен вариант.

 92. Валентин каза:

  Здравейте!

  Пиша Ви от името на баща ми, който живее и работи повече от 10 години в Гърция с трудово договорени отношения. Той е на 59 години и решава да се прибере за постоянно в РБългария, казусът който се получава, е че от гръцка страна му отказват документ Е 107, с който да удостовери здравните си осигуровки. Аргумента им първоначално беше че се издава само когато прекратяваш оконтателно трудова дейност в страната /Гърция/, а сега че цялата информация се вижда в РБългария защото системите им са обединени. В нашите НАП,НОИ пък отговарят че за да се оправят здравно-осигурителните отношение е необходимо удостоверение Е 107 издадено от Гърция.

  Благодаря предварително
  Валентин

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Виждам, че въпросът е зададен отдавна, но едва днес имам възможност да отговоря на изпратени въпроси.

   В описаната от вас ситуация има известни неточности.

   1. Определено българските институции нямат директна връзка с други осигурителни институции в ЕС и сумирането на осигурителни периоди (така се нарича, действието, което баща ви иска да постигне) се извършва със съответни документи.

   2. Необходимият документ не е Е 107. Този документ се използва за служебна комуникация между отделни институции. На лицата се предоставя документ Е 104. И гръцките власти са прави, когато казват, че подобен документ се издава на лицата, които напускат тяхната здравноосигурителна система. Добре, че са ви предупредили, защото съм виждала в случаи в които с издаването на подобен документ лицата автоматично са изключвани от тамошната осигурителна система, което създава проблеми.

   3. От 2010 година т.нар. Е – формуляри са заменени и се използват други документи. Сумирането на осигурителни периоди се извършва с документ S 040 (част А)-запитване и S041 (част Б) отговор.

   4. Разбирам, че предвид нашето законодателство – баща ви е в абсурдна ситуация. Има осигуровки в една страна – членка (Гърция) и в същото време дължи в България. Но това е ситуацията. Той защо иска да си прави здравноосигурителните отношения в България – просто за да не е длъжник или има друга цел?

   • Дабринка Шилева каза:

    Здравейте,сайта Ви наистина е чудесен и което е по-важно много полезен.
    Ето и моят казус : Дъщеря ми завърши висшето си образование в Лондон и от
    м.септември работи там и там заплаща всички необходими данъци и осигуровки.От всичко прочетено до момента не ми стана ясно каква е процедурата,за да не и се
    прекъснат здравните права тук в България?Защото тя все пак си идва от време на време и може да и се наложи нещо /недай си боже/.Сега в момента тя е вече с
    прекъснати здравни права,а не ни се иска да е така.
    Поздрави
    Д.Шилева

    • Мария Радева каза:

     Първо – честито и успех на дъщеря Ви в Англия!

     Правилото е, че гражданите на ЕС са длъжни да се осигуряват поне в една страна – членка!
     Организацията на здравното осигуряване в РБ е така уредено, че няма да имате проблем ако решите да запазите осигуряването й в и в България.
     В Англия е естествено, че ще се осигурява – защото там полага труд.
     В България – можете да й внасяте осигуровки като за безработно лице. Можете да внесете дължимите до този момент осигуровки и да й възстановите здравноосигурителния статус. Няма да може да се приложи условието за сумиране на осигурителни периоди чрез издаване на съответните документи от Англия – защото това може да стане само когато напуска тяхната осигурителна система.
     Предвид ниския размер на здравната осигуровка в България – можете да й ги внасяте, както казах по съответния ред за безработно лице – защото тя няма друг статус за българската осигурителна система.

 93. Христина Димитрова каза:

  Здравейте г-жо Радева,
  Моя близка от години живее в Канада. Начислени/неплатени/ са здравни осигуровки от 2008 г. до май 2013 г. Предстои и продажба на имот, за целта изискват удостоверение за недължими данъци по чл.87 от ДОПК. Бих искала да попитам, може ли нейна роднина да бъде упълномощена за решаването на този проблем и какъв е реда?
  Предварително благодаря за отговора и поздравления за отзивчивостта Ви!
  Христина

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   По принцип няма действие, което да не може да бъде извършено от пълномощник. За да нямате проблем – проверете дали НАП имат специални изисквания спрямо това пълномощно – най-вече дали трябва да е изрично и дали трябва да е нотариално заверено.
   Няма общи правила относно пълномощните и всяка организация, която приема пълномощни може да поставя свои изисквания. Затова Ви казах – преди да започнете да подготвяте пълномощното – направете проверка в НАП.
   Не зная какво визирате под „решаване на този проблем“ – дали имате предвид плащане или подаване на документи за освобождаване от дължимите суми. Това също е важно да бъде изяснено преди изготвяне на пълномощното!

 94. Мария Касабова каза:

  Здравейте!
  Моля да отговорите на въпрос, който касае сина ми – студент 1-ва година във Виена.
  След записването в университета и заплащането на таксата, синът ми получи документ /от АВТОМАТ/, че е записан за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР.Представихме документа в НАП, но служителят отказа да го приеме с обяснението, че „не можел да бъде сигурен дали синът ми няма да се ОТКАЖЕ от обучението след 1 месец“ и ни обясни, че когато завърши учебната година през м.юни – 2013 г., синът ми трябва да представи в НАП документ от университета, че е учил в периода 01.10.2012-30.06.2013 г. /задължително искат да се посочат датите, но как да обясним на „АВТОМАТА“ ,като е настроен така, че не записва датите/ и тогава ще му бъдат възстановени здравните осигуровки. Както разбирате след първите три месеца синът ми стана здравно неосигурен и в момента е така.Надявам се да може да получи нужния документ с ВПИСАНИ ДАТИ от служителка в администрацията на университета, но ако не се получи какво да направим?
  Моля да ми отговорите как ще бъдат уредени здравните му осигуровки през ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ – юли до септември включително? Студентите в България се осигуряват от учебните заведения и през лятото,но в нашия случай записаният период в документа от университета е до м.юни – а след това????
  Мисля, че този въпрос интересува и други студенти в чужбина и отговорът Ви ще е много полезен, защото липсва информация за случай като нашия.
  Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,
   мисля, че подобен въпрос съм коментирала вече в сайта.
   Ето от къде идва този проблем. Студентите, които са в България и се осигуряват за сметка на държавния бюджет – здравноосигурителните им права се уреждат през университетите, които подават информация за студентите си.
   Тъй като за университетите в чужбина – няма такова задължение, то всеки студент сам трябва да доказва качеството си студент, както и съответните периоди.
   Затова от НАП ви искат и подобен документ. Няма какво да направите освен да представите съответен документ, издаден от администрацията на университета, с посочване на съответните дати. За периода, вписан в документа НАП ще ви признае осигуровки. За останалите периоди – ще трябва да си ги платите.
   Разбирам ви, че сигурно е нечестно и т.н., но това е системата. В случай че имате несъгласие с действията на служителите от НАП можете да се обърнете за официално становище към централно управление на НАП.

 95. Hyuseinova каза:

  Zdraveyte advokat Radeva!

  Ot dve godini jiveya i rabotya v Germaniya. Zdravnite mi osigurovki tuk se plastat redovno, no tezi v BG ne sa plastani ot prebivavaneto mi v Germaniya. Ne planiram v blizko bideste zavristane kim rodinata.

  Kak bih mogla da se osvobodya ot zadiljeniyata si kim NZOK?

  Blagodarya predvaritelno za otdelenoto vreme!

  Hyuseinova

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Във Вашия случай, за да бъдат заличени задълженият ви за здравни осигуровки в РБ – процедурата е – представяне пред НАП на документ, който показва, че за определени периоди имате осигуряване в друга страна членка. Това е известният формуляр Е 104 или съответния заместващ го формуляр след измененията от 2010.

 96. D.Barry каза:

  Здравейте,

  през последните 3 години учих в чужбина, но не съм плащал здравни осигуровки и не съм уведомявал НАП за пребиваването ми навън. Късно ли е да го направя и да ми се опростят задълженията или се налага да си ги изплатя аз?

  Благодаря и поздравления за сайта 🙂

  • Мария Радева каза:

   Благодаря за поздравленията!

   С новите изменения на закона и становището на НАП – мисля, че ще е възможно.
   Вие обаче сте били студент и ако това е било страна от ЕС – има някои особености.

   Но като цяло бихте могли. В случай обаче, че вече сте в България и планирате да останете тук и искате да имате здравноосигурителни права – внимавайте, защото едно подобно „опростяване на задълженията“ може да има негативни последици и за напред.

   • D.Barry каза:

    Благодаря за отговора. Да, страната е от ЕС; а за какви негативни последици става въпрос?

    • Мария Радева каза:

     При строго спазване на закона, това че сте били студент в страна – членка в периода след 2007 – не ви освобождава от плащане на здравни осигуровки, освен ако не сте се осигурявали в съответната страна – членка. Ако това е така – реда за освобождаване от задълженията в РБ е друг, а не чрез подаване на заявление по реда на чл. 40а от ЗЗО.

     Ако по някаква причина НАП приемат заявлението ви по чл.40а – то тогава ще заличат задълженията ви, но вие ще бъдете без здравноосигурителни права. т.е. ще бъдете неосигурен.

     В този случай здравноосигурителните права се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано, но за тези 6 месеца си остава неосигурено.
     Има и втора възможност здравноосигурителните права да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски.

     Ако все още продължавате да сте в чужбина – горните условия не са особено притеснителни за вас, но ако вече сте се върнал трябва да решите как точно ще постъпите. Всичко е въпрос на лично решение.

 97. Здравейте Г-жо Радева.Направих справка на здравноосигурителния статус на братовчедка ми,както и на неиния съпруг и неините двама синове.Всички са с прекъснати здравноосигурителни права от 2008-2013г-фефруари.Така пише.Както ви бях написала по горе,те никога не са се осигурявали в България.Моля,ако може да се направи нещо по въпроса да ми пишете.Ще бъда много благодарна!

  • Мария Радева каза:

   При всички случаи след като се върнат и преди да напуснат страната отново – да подадат съответната декларация, но за напред.
   За миналите периоди – биха могли да попитат в НАП – дали има възможност да заличат дължимите осигуровки до този момент – предвид това, че са в чужбина.
   В случай, че НАП откаже приемането на документи – нищо не могат да направят, но и няма от какво толкова да се притесняват. Да, дължими са сумите, но нищо чак фатално не се е случило. В един момент ако НАП реши да събира сумите принудително – в това производство евентуално ще доказват, че същите са недължими.

 98. Как може такъв кратък срок за решаването на важни неща,като става въпрос за много пари.Моя братовчедка живее в чужбина от дълги години и не е плащала здравни осигуровки никога тук.Сега научавам ,че сме изпуснали срока за подаване на тази декларация и че ще дължи осигуровки за минало време и за тази и следващите години.Не може ли сега да се подаде такава декларация от пълномощник?

  • Мария Радева каза:

   Практически срокът не беше малък – а цяла година, но късно му се даде гласност.
   Като казвате в чужбина кажете ми в коя чужбина е – в страна от ЕС или не – за да ви кажа какво можете да направите.

   • Благодаря за бързия отговор.Тя живее със семейството си в Австралия от 1983 г.Идва си тук много рядко.Възможно е тази година да си дойде за кратко време.Моля Ви кажете ми още нещо по въпроса.

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!
     Ще ви посъветвам следното – нека дамата да си направи справка как изглежда нейния здравноосигурителен статус в сайта на НАП (справката е по ЕГН) и тогава може да се свържете с мен, за да обсъдим проблема.

 99. Мариана Димитрова каза:

  Здравейте,моят казус е следния.Работих 6 месеца във Великобритания и съответно там ми плащаха здравните осигуровки. След като се прибрах в България си извадих документ за признаването им (те са за месеците- 06. 06. 2012 – 30. 11. 2012).Но тъй като имах неплатена осигуровка за минал период – 01.2011, си го заплатих и него с лихвите, заедно за 6-те дни от месец юни 2012, за които също ми бяха начислени лихви.Без да искам обаче на вносната бележка съм написала цялата сума за тези два месеца, които дължа само за месец януари 2011. От НАП служителите ми казаха, че няма проблем, но вече половин месец системата им показва, че все едно не е платено. Обясняват ми, че има проблем в системата, но преди това като неплатени ми стояха месеците 01. 2011, 06.06-30.11. 2012г. и се изчистиха, а в момента само 06. 2012г. стои като неплатен. Как да постъпя при положение, че този месец е платен и в България(аз заплатих за 6-те дни, в които не съм осигурявана), и във Великобритания (работодателя ми е платил осигуровките от 06.06. 2012г.).Благодаря ви предварително.

  • Мария Радева каза:

   Единствено от НАП могат да кажат какъв е проблемът. След като зная какъв е проблемът – мога да кажа как да бъде решен.
   Моят съвет е да се обърнете към НАП и да поискате подробна информация, защото въпреки плащането системата не отчита плащането.

 100. snejana каза:

  Сестра ми работи в Гърция,там се осигурява от 4 години,сега спешно и се налага операция на сърдечна клапа,какви документи и трябват за да си направи операцията в България?Моля отговорете ми спешно е!

  • Мария Радева каза:

   В случай, че сестра ви няма български осигуровки – а иска да ползва българската здравна система, то следва да бъде представен в НАП документ, от който да е видно осигуряването и в Гърция. Този документ е познатият Е104. След неговото представяне в НАП – ако няма други пречки -правата й в България ще бъдат възстановени.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   За да отговоря на въпроса ви – следва да зная за какви здравни осигуровки питате. По дефиниция българските студенти в чужбина остават осигурени по българското законодателство и докато са на територията на ЕС – имат издадена само ЕЗОК, което им дава право само на спешна и неотложна помощ.
   Друг е въпросът ако по някакъв начин имате и местна здравна осигуровка.

 101. Ваньо Узунов каза:

  На 23 ноември 2012 г. бях насилствено настанен в психиатрична клиника на болница в Австрия. Въпреки моите настоятелни молби да бъда освободен и със съдействието на МВР и МВнР бях задържан в продължение на 5 дни. След завръщането ми в България получих известие да заплатя по банков път 3400 /5 по 680/ евро за престоя си в лечебното заведение. Отидох в НЗОК и оттам ме уведомиха, че ще изпратят на болницата удостоверение, че съм здравноосигурен в страната ни. На 3 февруари обаче отново пристигна напомнително писмо вече и с лихва за задължението ми към болницата в Австрия. Към коя институция да се обърна или единствено по съдебен ред мога да си търся правата на европейски гражданин, който е здравноосигурен в страната си?

  • Мария Радева каза:

   Исканията на пациентите за възстановяване на разходи се правят пред НЗОК по определен ред, който е писмен. НЗОК съответно отговоря в писмен вид. В случай, че НЗОК постанови отказ същият подлежи на обжалване по съдебен ред.

 102. Надя Б-ва каза:

  ot 01.04.2012 sim napusnala stranata i rabotya v germaniya – osigurena sim tam za vsicki osig.slucai- predi da napusna popilnih deklarasiya- po vece 0t 183 -izvin strnata sega / -za vsyaka godina li se popilva deklarasiyata zastoto v sayta na NZOK – za 11 -2012 meses izliza ce ne sim osigurena a az imam deklarasiya podadena april 2012.BLAGODARYA VI!!!!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Благодаря за въпроса.
   Зависи какво точно сте записали в декларацията, когато е била подавана.
   Образецът на декларацията гласи: „Заявявам, че считано от …………………г. напускам/съм напуснал(а) страната и ще пребивавам/ съм пребивавал повече от 183 дни в чужбина през календарната …………г.“ Ако сте посочили календарната 2012 – тогава декларацията важи единствено за тази календарна година.
   Моят съвет е, да се обърнете към офиса на НАП, където е подадена декларацията и да изясните проблема.

 103. Клинчаров каза:

  Благодаря за отговорът до тук 🙂

  Факт е, че ми отказаха, защото тяхната система още не работела с нашата. От друга страна как може да се дефинира спешна и неотложна помощ ? Отказаха ми още преди да мина преглед. А конкретно ставаше дума за 40 градуса температура и силно възпалени и подути лимфни възли (след тонзилектомия). След един курс антибиотик се оправих.

  пс: Успехи през новата година!

  Поздрави,
  Г.К.

  • Мария Радева каза:

   Благодаря за пожеланията!
   Факт е, че още дълго време няма на ни приемат за равностойни европейски членове – за съжаление.

   И още по-неприятният факт е, че понятията за спешността са доста стеснени в онези здравни системи, към които се стремим.

 104. Zoya Chapeava каза:

  Jiveq vechee 10g. V germaniq ,dosega Smqtah ,Mislq s pravo ,Che schtom jiveq i Imam nemska osigorovka v bG nqmam zadaljeniq. Dnes 04.01.13g.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Дали имате или не задължения може да каже единствено информационната система на НАП.
   Друг е въпросът как можете да решите въпроса със задълженията – ако те наистина съществуват.

 105. Клинчаров каза:

  Здравейте,

  Ще бъда кратък. През Август тази година ми се наложи да ползвам лкарска помощ – преглед вьв Виена, Австрия. Имам така наречената, но според мен безполезна ЕЗОК, но в съответната болница казаха, че тяхната система все още не работи с нашата НЗОК. От българска страна, разбира се, се води, че двете системи работят. Както и да е, трябваше ми помощ и затова постъпих както ме посъветваха там – платих си прегледа (189 евро) и започнах да си търся парите от НЗОК. Вече 4ти месец ме бавят, като казват да се обадя края на другия месец – вече трябва да се обадя Януари. Представил съм всички документи с печат, касови бележки, диагнози и т.н, но все още не се вижда кога ще си получа парите. Трябвало да получат отговор на запитването към съответната болница. Защо страда крайният потребител за техните неуредици ? Колко трае по принцип изплащането на пари от ЕЗОК ? Трябва да има някакъв лимит, не може да протакат постоянно. Имам ли право да се чувствам с нарушени права ? Какво бихте ме посъветвали ?

  С уважение,
  Г.К.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Разбирам ситуацията, в която се намирате.
   Не мога да коментирам доводите на австрийската болница, но не е вярно, че здравно осигурителните системи не работят съвместно. Всички осигурителни системи на страните членки работят заедно, но при определени условия.
   ЕЗОК се ползва САМО В СЛУЧАИ НА СПЕШНА И НЕОТЛОЖНА ПОМОЩ. От опита, който имам в отделните страни в това понятие се включват доста стеснен кръг от услуги. Познавам много случаи, в които лечебни заведения в други страни на ЕС отказват приемането на ЕЗОК, защото случаят не е спешен или неотложен. Не познавам вашия случай и не мога да коментирам този аспект на проблема.
   относно втората част относно процедурите на НЗОК ще се запозная със съответните документи и ще ви отговоря допълнително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *