Здравни осигуровки в чужбина – отговор на читателски въпрос

 „Дъщеря ми е студент в Англия. Какво трябва да направя, за да може да ползва здравната си осигуровка там?”

Въпросът, макар и схематичен поставя темата за т.нар. „координация на системите за социална сигурност на страните – членки”.

 Студентът в Англия, какво и всяко друго лице – независимо дали е студент или не, както и  независимо от страната-членка, в която временно пребивава има право да получи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Условие за получаване на ЕЗОК е наличието на непрекъснати здравноосигурителни права.

Срещу валидна ЕЗОК българските здравноосигурени лица, включително и студенти,  при необходимост получат  спешна и неотложна медицинска помощ в страната на престоя  по правилата за местните здравноосигурени лица.

Подаването на документи за издаване на ЕЗОК става в офисите на фирма „КИМ 2000” (адресите на офисите са публикувани на www.nhif.bg).  

Преди подаване на заявление за издаване на ЕЗОК е уместно да се направи проверка на здравноосигурителния статус на лицата. Проверката е достъпна на адрес: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home.

При констатиране на липсващи здравни осигуровки или грешки лицата трябва да се обърнат към НАП. След придобиване на непрекъснат здравноосигурителен статус лицата могат да подадат заявление за издаване на ЕЗОК, в противен случай ще получат отказ и карта няма да бъде издадена.

 При студентите, учащи в чужди университети, съществува една особеност. За редовните български студенти, независимо в местен или чужд  университет учат, до 26 годишна възраст  здравноосигурителните им вноски се заплащат от републиканския бюджет. След тази възраст те  следва да се самоосигуряват. Българските университети, подават съответната информация за студентите си в НАП и така може да се следи здравноосигурителния им статус. За лицата в чужбина това практически няма как да стане и поради липса на информация, в определен момент, те загубват здравноосигурителните си права. За да не се стигне до подобна ситуация, българските студенти в чужбина регулярно следва да представят документ от университета, че продължават да са студенти, за да се ползват от възможността да са осигурени за сметка на републиканския бюджет.

Подобни действия са свързани, както с активност от страна на студентите, така и на техните родители, които превеждат документите и ги представят в НАП. В някои случаи родителите решават да си спестят подобни усилилия и плащат здравните осигуровки на децата си. Това не е задължително, но е възможно решение на въпроса с осигуровките на студентите в чужбина.

 Престоят на студентите в държавите-членки, където учат има своите субективни особености, за разлика от туристите например, които също имат право да получат ЕЗОК.

От една страна се приема, че студентите пребивават временно в страните, където учат и затова имат право да получат от НЗОК единствено ЕЗОК. На български студенти в ЕС други документи не се издават. (това е общият случай, но има и специфични хипотези.)

От друга страна обаче, престоят на студентите в другата държава е сравнително продължителен. И тук възникват въпросите какво следва да правят в случаи, че имат нужда от оказване на медицинска/дентална помощ извън неотложността и спешността. Този въпрос е особено важен за студентите, които имат определени здравословни проблеми, предполагащи по-голяма необходимост от медицинска помощ.  В този случай, за съжаление и на студентите и на техните родители, лицата остават извън осигурителните системи и трябва да заплащат оказаната медицинска помощ. Изход от тази нежелана ситуация може да бъде намерен, с влизане на лицата в здравноосигурителната система на другата държава. В общия случай за студентите това не е необходимо, тъй като те остават задължително здравноосигурени в НЗОК. В случай, че искат да влязат в здравнносигурителната система на страната, в която учат, т.е. да ползват медицинска помощ като местни лица, студентите трябва да се запознаят с условията на съответната осигурителна институция – имат ли право да се осигуряват в страната, при какви условия и с какъв размер на осигурителната вноска.

В практиката си съм имала случай, в който в таксата за университета в Англия, беше  включена и задължителна здравна осигуровка. В този случай студентът ползва местната задравноосигурителна система, без значение какъв е здравноосигурителният му статут в България.

 В заключение: Освен общите правила, които изложих по-горе, всеки конкретен случай, може да има своите специфики, които зависят и от страната, в която лицето учи.

 Повече информация по поставения въпрос може да бъде получена от:

 Наредба № 14/19.04.2007 за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

 http://www.nhif.bg/web/guest/60

189 коментара

 1. Николай каза:

  Здравейте Госпожо Радева имам следния въпрос ,работя в Кипър 4 години напуснах работа и в момента съм на борсата от 6 седмици какъв формуляр трябва да изискам от кипърските служби за да я прехвърля получаването на помощта в българия ,има ли и други документи който трябва да взема със себе защото съм решил окончателно да напусна Кипър

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,
   въпросът Ви е свързан не със здравното, а със социалното осигуряване, каквото е осигуряването за безработица и съответно получаването на обезщетение за безработица.
   За компетентен отговор можете да се обърнете към НОИ.

 2. Мая Василева каза:

  Здравейте!
  Извадих документ Е 104,който ми поискаха в Люксембург,но въпросът ми е : трябва ли да се превежда?
  В Здравната каса в България ми казаха,че не е необходимо,но се опасявам да не ми го върнат и да не го признаят.
  Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Издадените Е-формуляри са стандартизирани за държавите-членки и не се превеждат.

 3. А. Димитрова каза:

  Здравейте,
  Съпругът ми е командирован от Министерство на отбраната в страна членка на ЕС за срок от 3 год. Преди заминаването на всички членове от семейството ни издадоха формуляр s1, за да се регистрираме към тамошната здравна система.
  До момента на заминаване аз бях с непрекъснати здравно осигурителни права, здравните ми осигуровки бяха внасяни от работодателя ми в България. При заминаването се наложи да напусна и от тогава не внасям здравни осигуровки. В същото време на база на този формуляр s1, който съм представила в страната, в която пребиваваме, ползвам здравни услуги.
  Тъй като ми предстои раждане, проучвам въпроса дали това може да стане в България и какъв е редът. Последователно говорих с холандската здравноусигурителна компания, НОИ и НАП, но получавам противоречиви становища – от това, че трябва да си платя здравноусигурителните вноски в България, за да ползвам здравни услуги тук, през това, че мога да ползвам здравни услуги както в България така и в Холандия, до това, че трябва да си платя разноските по здравните услуги в България и да искам възстановяване на сумата от холандската здравноусигурителна компания.
  Моля за вашето мнение по този казус и предварително благодаря за отделеното време.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Отговарям по принцип, защото не познавам случая в подробности.

   След като информационната система на НАП показва, че здравноосигурителните Ви права са прекъснати в РБ – това означава, че тук не можете да ползвате пълен обем от права. Това е по принцип!

   Дали в случай, че платите медицинските разходи в България – същите ще бъдат възстановени от институцията в Холандия – отговор на този въпрос ще получите от местната осигурителна институция.

   Има едни решения по приложението на регламентите, че раждането на термин не е спешна и неотложна помощ – следователно в този случай не можете да ползвате издадена Ви ЕЗОК (във вашия свличай тя е издадена от холандската институция).
   Разходите за раждане в спешен порядък – се покриват от ЕЗОК.

   Ваше право е да изберете къде ще бъде раждането. Но правилата за функциониране на осигурителните системи са категорични и лицата следва да се съобразяват с тях. С така издадения формуляр Вие сте осигурено лице в Холандия. Това означава, че ползвате пълни здравноосигурителни права в Холандия, без значение е, че сте български гражданин. В останалите страни-членки, вкл. и в България – ползвате ограничени здравноосигурителни права – което включва основно неотложна помощ. Или ползвате медицински услуги срещу заплащане.

 4. Маргарита Христова каза:

  Здравейте Госпожо Радева,

  Имам следното питане : Брат ми живя 32 години в Росия, преди 11 години бе поразен от инсулт и оттогава не се е прибирал в България и там не се е осигурявал. Сега се връща тук. Как да възстановя здравните му права , за да му избера личен лекар ? Имам справка от МВР, че не се е прибирал за последните 10 години. Това дава ли ми право да заплатя в НАП някаква наказателна сума и каква би била тя , за да му подадем деклрация по Образец 7а и да се включи в системата . Т,.е въпроса ми е с тази справка може ли да избегна плащането на 60 месечни вноски накуп ? Никога е нямал личен лекар и затова знам, че м. Юни не е фатален за него, т.е. може да направи избор за лекар и през м.Юли.

 5. Елисавета Хлебарова каза:

  Здравейте, синът ми беше на екскурзия с класа, във Виена са го приели по спешност за операция на апендикс. По преценка на за застрахователя детето е настанено в частна болница, като е застрахован за 5000 евро.Малко преди операцията застрахователите ме уведомиха, че застраховката няма да покрие операцията и аз трябва да платя още 6000 евро. Детето беше със здравна европейска карта. Как трябва да действам в този случаи и какви права имаме като граждани на Европейска държава ?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Пожелавам бързо възстановяване на детето.

   Условие да ползвате ЕЗОК (европейска здравноосигурителна карта) е пациентът да ползва медицинска помощ в лечебно заведение, сключило договор с местната здравноосигурителна институция.
   Ако във Вашия случай болницата няма договор с австрийската здравноосигурителна каса – тогава ЕЗОК не може да бъде ползвана. И получената медицинска помощ следва да бъде заплатена по правилата на болницата.

   В случай, че болницата има договор – и въпреки това изисква доплащане – трябва да разберете за какво точно е това доплащане.

 6. Мирела Тодорова каза:

  Здравейте 🙂
  Предварително искам да Ви благодаря за отделеното време и внимание. От началото на октомври 2016г живея и работя в Германия, следователно имам здравни осигуровки, в България се водя с прекъснати здравни права, което е нормално. От всичко прочетено тук във Вашият сайт и не само, разбрах, че трябва от немската здравна каса да изискам документ S 041, който да представя в НАП, за да докажа, че през този период съм се осигурявала в стана членка на ЕС. Като цяло невъзнамерявам да се връщам в България за постоянно, можете ли да ми кажете, трябва ли, примерно след време пак да представям въпросният документ или щом веднъж е представен не е необходимо?

  Още веднъж Ви благодаря и Ви пожелавам прекрасна вечер
  Поздрави
  М.Тодорова

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Документ S 041 се издава при напускане на лицето на съответната здравноосигурителна система. Този принцип, в последно време се прилага във все повече държави – членки.
   Когато решите да напуснете Германия – тогава ще се вземете този документ.
   По принцип наличието на неплатени здравни осигуровки – не е проблем. Ще решите този проблем когато отново се върнете в България за постоянно и започнете тук да се осигурявате.

 7. Гергана Милушева каза:

  Здравейте, работих на трудов договор във Англия 8 месеца и последния фиш от заплатата е от 26 02.2018г. Все още неми е издаден документ P45.Въпросът ми е има ли срок за този документ.Има ли вероятност да не го издадат и какво мога да направя за да го получа от работодателя.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Въпросът ви е свързан с прилагане на английското законодателство и не мога да ви отговоря какви да предвидените, за издаване на P45, срокове.

   Следва да се обърнете за съдействие към местните институции.

 8. Наджие Терзи каза:

  Добър вечер М. Радева,предварително ви благодаря за вниманието и към въпроса ми:На 03.12.2017г.по спешност постъпих в болница в Германия,оперираха ме ,но имах прекъснати здравни и изтекла Европейска карта,платих си вноските и представих на 05.12.2017г тогава нищо не ми казаха а сега ми искат цялата сума за престоя и операцията.Моля за отговор!!!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Съжалявам за случилото се, но смятам че искането на болницата е правилно. За Да ви признаят правата, следва да имате непрекъснати здравни осигуровки към монета на оказване на помощта, т,е, на постъпването в болницата.

   Освен това – Европейската здравноосигурителна карта се представя и се оформят съответните документи към момента на приключване на болничния престой. След като картата ви е била изтекла – Вие не сте я представили.
   Възможно е да сте представили Удостоверение, временно заместващо ЕЗОК – но то също би било с дата 05.12.2017 – датата на възстановяване на здравноосигурителните Ви права.

   От въпроса Ви не разбирам какво сте представили на 05.12.2017.

   Като българско осигурено лице може да се обърнете за съдействие към НЗОК или съответната РЗОК.

   • Наджие Терзи каза:

    Благодаря за изчерпателния отговор,на 05.12.2017г представих удостоверение за Европейска здравна книжка и платени здравни

    • Мария Радева каза:

     Здравейте, така и предположих.

     Представили сте удостоверение, временно заместващо ЕЗОК. Удостоверението е с начална и крайна дата. Проверете каква е началната дата. Ако е дата след 3 декември 2017 – датата на постъпване в болницата – удостоверението няма да Ви бъде признато.
     Предполагам, че началната дата на удостоверението е 05 декември 2017.

 9. Доротея каза:

  Здравейте,
  Имам въпрос относно прехвърлянето на здрави осигуровки от Германия в България. Работя в Германия от 6 месеца, здравно осигурена съм от KKH, но напускам и няма да пребивавам вече в Германия. Въпросът ми е как да процедирам, за да сивъзстановя или прехвърля здравните осигуровки от Германия в България? Знам че е нужен документ Е 104, но не знам от кого да искам този документ от службите в Германия или работодател? Изобщо не съм запозната с нужните документи и процедури.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Всъщност необходим Ви е новият формуляр, който замести Е104 -S40/S41.
   полученият формуляр в България представяте пред НАП.
   В Германия трябва да се обърнете към касата, в която се осигурявате за издаване на документа.

 10. Светла Янева каза:

  Уважаема г-жо Радева,
  Работя от 4 год. в Германия на трудов договор и съм изцяло осигурена там. Месец 10.2017 г. регистрирах фирма в България, която към днешна дата няма дейност. Фирмата е с двама съдружници, които са и Управители. Вторият управител също работи и живее в Германия. В Германия сме осигурени върху сума по-голяма от максималният осигурителен праг в България.
  Въпросът ми е при стартиране на дейността на фирмата, следва ли ние като Управители да се осигуряваме в България и с какви документи /може би и от двете страни/ е необходимо да се снадбим за да декларираме това обстоятелство в България и Германия.
  Благодаря Ви!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Във вашия случай осигуряването в България и Германия няма нищо общо.
   В Германия се осигурявате, защото там работете. Как ще се отрази осигуряването Ви в България на статуса Ви в Германия не мога да кажа, защото това зависи от местното законодателство. Трябва да си направите съответните консултации в Германия.
   В България се осигурявате, защото управителите на търговски дружества за задължително осигурени лица.

   Това е моето мнение. Можете да потърсите и второ мнение.

 11. Елена Димитрова каза:

  Здравейте госпожо Радева.
  Имам въпрос свързсн със здравните осигуровки в Австрия.
  Пристигнахме в Австрия септември месец 2017г.,съпругът ми работи,но днес му прекратиха трудовия договор,да вмъкна че сме с три деца едното е бебе на четири месеца…подали сме документи за децки и майчинство..всичко ни е прекратено в България…Въпросът ми е след като е освободен от работа,нямаме и здравните осигуровки..какво се случва с децките и майчинството…благодаря ви предварително

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Доколкото разбирам въпросът Ви е свързан получаването на „детски и майчинство“ съгласно австрийското законодателство, а не за ползване на права придобити в различни държави-членки. Още повече, че казвате, че в България „всичко ви е прекратено“.
   За приложимостта на австрийското законодателство следва да се обърнете към съответните местни служби.

 12. Иванка Василева каза:

  Здравейте г-жо Радева,
  Синът ми учи докторантура в Норвегия.Казва, че здравно осигурен там, има здравна европейска карта.Като си дойде тук за ваканция си плаща всички прегледи.Как да са валидни тези осигуровки у нас?Това са три години, за които в България няма осигуряване,защото след завършване щял да получи документ за у нас.Вярно ли е?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   След като има издадена ЕЗОК от Норвегия – това означава, че синът Ви е осигурен в норвежката здравна система.
   на територията на целия ЕС – с издадената ЕЗОК той ползва само спешна и неотложна помощ. Това важи и за България.

   Както много често припомням – принципът е, че гражданите на ЕС са осигурени в една осигурителна система и само в тази система ползват пълен обем от дейности. За сина ви – това е Норвегия.
   В останалите страни – членки – лицата ползват единствено спешна и неотложна помощ.

   В случая на сина ви – няма как осигуровката ми да важи за две държави, поради тази причина когато ползва медицинска помощ в България – той заплаща.
   Не мога да кажа на какво основание е осигурен в Норвегия и дали ще получи съответен документ след три години. Правилото е, че такъв докумнет получават икономически активните лица.

   В случай, че не може да докаже осигуряване в една страна членка – синът ви дължи заплащане на българските здравни осигуровки.

 13. Е. Севов каза:

  Здравейте!
  Майка ми е пенсионерка от началото на 2017 година,от няколко месеца живее и има адресна регистрация в Австрия.Предстои ни да изискаме издаването на формилар S1,за да бъде здравно осигурена в Австрия.Въпросът ми е следният-възможно ли е да не бъде издаден въпросният документ и майка ми да не бъде осигиряна здравно,ако бъде регистрирана на непълен работен ден,което означава ,че работодателят е задълен да я осигури само за спешна и неотложна помощ,но не и здравно и социално.Благодаря ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Формулярът за пренасяне на здравното осигуряване на майка ви ще бъде издаден от НЗОК, защото тя е лице осигурено в България.
   Основанието за издаване на формуляра е това, че лицето е пенсионер и има адрес на територията на страна-членка.
   И с този формуляр лицето ще бъде регистрирано в осигурителната система на Австрия.

   Съвсем друг е въпросът, как австрийската осигурителна система ще зачете формуляра в случай, че за лицето възникне друго основание за осигуряване. Но това е въпрос, свързан основано с приложението на австрийското законодателство. Можете да се обърнете за консултация към осигурителната институция, пред която ще представите, издаденият от НЗОК формуляр.

 14. Ани Веселинова каза:

  Здравейте,

  Здравноосигурена съм в Австрия. Преди два месеца правих зъболечение в България. Поради медицински причини и в следствие на операция, правих мост и корони. Въпросът ми е дали имам право са получа частично възстановяване на сумата, платена в България от касата в Австрия, тъй като съм здравноосигурена тук.

  Благодаря ви предварително за информацията!

  Поздрави,
  Ани

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Въпросът Ви е свързан не само с приложението на ЕС законодателство в областта на осигуряването, но и до голяма степен с прилагане на австрийското законодателство.

   Т. напр. в България – описаното зъболечение, вкл. мост и корони не се заплащат от НЗОК.
   В тази връзка отговор на Вашия въпрос можете да получите от осигурителната институция, в която се осигурявате.

 15. Вили Борисова каза:

  Здравейте!
  Бих искала да ви помоля за компетентен отговор на следния ми въпрос.
  Дъщеря ми завърши висшето си образование в Холандия и започна работа там. Като работеща с трудов договор тя е осигурявана там. Аз обаче искам да съм спокойна, че когато може и си дойде за някакви си дни в отпуск и има нужда от лекарска помощ или нужда от съответни изследвания и затова тук също и внасям здравни вноски и така здравно осигурителния статус и е с непрекъснати права. Така се получава че специално здравни осигуровки тя има и тук, и там. Та въпроса ми има ли вариант, да се избегне това двойно внасяне на осигуровки,може ли при всяко прибиране /поне два пъти в годината/тя да представя в НОИ удостоверение Е104 или S041 и или друг документ ,който удостоверява ,че тя работи ,за да може да е постоянно с непрекъснати права.
  Ако не, тя ще се прибира само с валидна ЕЗОК,която трябва де е издадена от Холандия , и и позволява само неотложна мед помощ,всичко останало ще се заплаща,а ако продължа да плащам и аз в България,като реши да се прибира за постоянно трябва да иска възстановяване на платени осигуровки.Не виждам логика да се плаща за нещо ,за което после ще се иска връщане/със сигурност бавно и тромаво/
  Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Какво вече неведнъж съм казвала – вие искате да постигнете, нещо, което по принцип е в разрез с европейските регламенти.
   Принципът на регламентите за социална сигурност в ЕС е, че всяко лице се осигурява е една държава членка и в една държава членка ползва пълни права. Във всички останали държави – членки – лицето ползва медицинска помощ с ЕЗОК.

   Има една малка група лица – напр. пенсионери – които могат да ползват здравноосигурителните системи на повече от една държава. Но дъщеря ви не е в тези изключения.

   Правилото за дъщеря ви е, че тя се осигурява в Холандия – защото там работи. А в РБ доказва налчиието на осигуряване в друга държава – членка точно с Е104 или S041.

   Но внимавайте – някои държави издават този документ – тогава, когато лицата го поискат. Но други държави – приемат, че с издаването на този документ лицето напуска тяхната здравноосигурителна система.
   Ако Холандия е във втората група – дъщеря ви ще може да получи Е104 или S041 при напускането на холандската осигурителна система.
   Ако Холандия процедира, като първата група държави – то тогава ще може да получава този документ, всеки път когато го поиска и вие да постигнете, това което целите.

   Естествено, че „няма логика да се плаща за нещо ,за което после ще се иска връщане“. Но и никой не задължава дъщеря ви да плаща здравно осигуровки в РБ – това е ваше решение, за да „я подсигурите“, за периодите, в които е в България.

   Аз разбирам желанието Ви като родител – но то не е съвсем в синхрон с европейските регламенти 🙂

 16. Цветелина каза:

  Здравейте,

  благодаря Ви предварително за отговора! Аз съм студентка в Германия от 2013 година, всеки семестър родителите ми носят удостоверение от университета ми в НАП и ми пращат съответно ЕЗОК. При нужда си изваждах удостоверени от АОК в Германия, че потвърждават осигуровките ми като валидни. До преди година живеех в Дюселдорф, а сега в друг град и ми се наложи отново да си извадя удостоверение, обадих се в АОК за да помоля да ми го пратят по пощата за да не пътувам. До тук добре, но жената по телефона ми казва, че нямам нужда от това, а че имам право на тяхна здравна карта и само трябва да пратя снимка. Учудих се понеже аз работя на непълно работно време и още с подписването на договора уведомих работодателя си, че съм здравно осигурена в България, за да не ми спират такси от заплатата.Жената от АОК обаче настояваше, че едвали не българската ми карта е за боклука и ми трябва тяхна, съгласих се, пратих снимка и чаках до днес…..картата не дойде, нито получих някакво писмо от АОК. Днес звъннах и ми съобщиха,че имам 1000 евро неплатени такси от 2016…. Обяснявайки в три различни разговора със служители на АОК, накрая ми казаха че било грешка и че ми трябва формуляр от България, който доказва, че за този период съм осигурена . Разтреперена затворих и веднага проверих в НАП, дали не са забравили родителите ми да занесат документите за последните ми два семестъра, но статуса ми е лице с непрекъснати осигуровки, тоест не е това проблема. Моля Ви дайте ми съвет как точно да постъпя и кой формуляр ми трябва от България, понеже ЕЗОК не е достатъчен да им го покажа.Три години нямах проблем….

  Благодаря Ви хиляди пъти!!!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Защо имате проблем в Германия – точно сега – не мога да отговоря. Проблемът е в немската здравноосигурителна институция.
   Ако проблемът ще се реши само с въпросния формуляр – това означава, че нямате особен проблем.

   Кой точно формуляр искат от АОК – няма как да зная. Това което мога да предположа е, че става въпрос за формуляр S040/S041.

   Информацията от НАП не пристига автоматично в други държави, затова когато чужда здравноосигурителна институция поиска информация за периодите на осигуряване – това става с посочения формуляр. Формулярът се издава от съответната РЗОК.
   Само мога да предполагам, че промяната в положението Ви в Германия е в резултат на започване на работа, защото Вие – вече имате друг статут, освен това, че сте студент.

 17. Стефан каза:

  Здравейте!

  На 01.04.2016г. напуснах работа.И от НОИ започнаха да ми изплащат обещетения за една година.Юни месец заминах за австрия където е жена ми.След десетина дни се разболях от инсулт.Март тази година пристигнах и отидох в НОИ.Там ми казаха че щом като сами съм се отказал губя всички права.Сега не работя а и няма как.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Предполагам, че след като сте заминали за Австрия – изплащането на обезщетението за безработица е преустановено. Предполагам това имате предвид като казвате – че сам сте се отказал.
   Ако случаят е такъв – нямате право на обезщетение за безработица.
   Заплащането на здравоосигурителните вноски е за ваша сметка.

   • Стефан каза:

    Благодаря!

    Само да кажа че бях болен и не съм имал възможност да идвам и да се разписвам.

    • Мария Радева каза:

     Една от предпоставките за получаване на обезщетението за безработица е регистрацията в Агенцията по заетостта.
     При прекратяване на регистрацията като безработно лице, НОИ прекратява и изплащането на обезщетението за безработица.

     Причините за прекратяване на регистрацията, обжалван на прекратяването, възстановяването и т.н. са въпроси, които следва да решите като се обърнете към Агенцията по заетостта, а не към НОИ.

     Неявяването на посочените дата и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта или в срок три работни дни след тази дата е една от причините за прекратяване на регистрацията като безработна лице.
     При определени условия, при представяне на доказателства за наличието на уважителни причини прекратената на прекратената на посоченото основание регистрация се възстановява.

 18. Владимир каза:

  Здравейте,

  и благодаря предварително за отоговора! Тъй като работя и се осигурявам здравно в Австрия бих искал да взема баща си, който е онкоболен при мен за лечение. Той е на 62 години и е пенционер по болест. Възможно ли е да му се издаде документ s1 от НЗОК в такъв случай. Имам в предвид – пенсионер по болест, който не е навършил пенсионна възраст?

  Благодаря Ви!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Пенсионерите са една от категориите лица, който имат право да получат формуляр S1, с който да се регистрират в осигурителна система на страна-членка на ЕС, различна от мястото им на осигуряване.
   Вас ви притеснява това, на в случая лицето получава пенсия за инвалидност, а не пенсия за осигурителен стаж и възраст. Видът на отпусната пенсия не е от значение за издаването на формуляра. Но имайте предвид, че в случаи на спиране или прекратяване на пенсията ще отпадне основанието за издадения формуляр S1.

   Моят съвет е задължително баща ви да получи S1 – в противен случай няма да има право на безплатна медицинска помощ в Австрия.
   В края на миналата година съдействах на лице за получаването на S1, защото лицето се установи при децата си в страна-членка, а имаше хронично заболяване.
   След представянето на S1 в съответната осигурителна институция лицето беше регистрирано в получава всички необходими медицински грижи, вкл. и лекарства без проблем.

   Ако баща ви все още е в България – нека да се обърне към съответната РЗОК, да подаде заявление за издаване на формуляра.
   В случай, че баща ви вече е напуснал страната – издаването на формуляра е свързано с известни формалности.

   • Владимир каза:

    Здравейте,

    благодаря Ви много за бързия отоговор! Да, баща ми е все още в страната и ще последвам съвета Ви да подадем заявление в РЗОК. Само един допълнителен въпрос – за да се издаде S1 от РЗОК в България необходимо ли е да има вече направена адресна регистрация в Австрия?

    Благодаря Ви още веднъж!

    • Владимир каза:

     И още нещо допълнително – ако в касата по някаква причина се откажат, коя час от законодателството бих могъл да цитирам и възможно ли да се свържа с Вас за консултация в София?
     Благодаря!

    • Мария Радева каза:

     И да цитираните и да не цитирате законодателството – служителят ще направи това, което е решил 🙂

     Попълва се заявление по образец, прилага се копие на лизната карта, разпореждането за отпускане на пенсията; понякога служителите искат и документ за адресната регистрация – но това е, за да се уверят в правилността на адреса, който вписват в S1.

     Имате координатите ни – при необходимост свържете се с мен.

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!
     Определено трябва да се посочи адрес в чужбина.
     Един от реквизитите, които трябва да се впише в заявлението за издаване на S1 е начална дата на адресната регистрация в другата държава.
     И освен това трябва да се посочи и началната дата на S1.
     В нашия случай адресната регистрация беше от април 2016, а валидността на документа 01.01.2017. Внимавайте с тези дати. Не е задължително тези дати да съвпадат.
     Датата на адресната регистрация показва кога тя е направена.
     След началната дата на документа – лицето може да „влезе“ в осигурителната система на другата държава.

     Имате ли възможност да направите адресна още докато баща ви е в България? В случай, че това е невъзможно – свържете се с мен, да обсъдим как бих могла да ви съдействам.

    • Владимир каза:

     Благодаря Ви много! Има възможност за адресна регистрация, но все пак бих искал да се свържа с Вас преди да стартираме процеса.
     Благодаря отоново!

    • Мария Радева каза:

     На Ваше разположение съм, когато прецените – свържете се с мен.

    • Владимир каза:

     Здравейте отново!

     Имам още един въпрос свързан със задравно осигуряване с документ S1. Губят ли се здравноосигурителни права в България след като се получи такива в Австрия. Доколкото знам по този начин би могъл да запази и право да ползва и Българската и Австрийската здравноосигурителна система – дали е така или ще загуби права в България?

     Благодаря много за съдействието!

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!

     С издаването на формуляра лицето остава и в здравноосигурителната система на България.

     За сигурност проверих здравноосигурителния статус на клиент с издаден S1 през януари 2017 – няма промяна в здравноосигурителния му статус, поддържан от НАП.

 19. Яни каза:

  Здравейте, въпросът ми е следният: Дъщеря ми навърши 18 години. От 6 годишна живее във Великобритания и в момента е студентка първа година в университет в Лондон. До момента като дете се ползваше от безплатно здравеопазване в България, но вече е пълнолетна. Трябва ли тя да подаде някаква декларация за отказване от здравни права в Бг. при условие, че не мислим скоро да се прибираме тук? Ще й бъдат ли начислявани неплатени осигуровки отсега нататък или ???!!!??? Как да процедираме?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Отказ от здравни права не съществува по българското законодателство.

   След навършване на 18 годишна възраст на лицето и след като не е подадено като учащо в РБ – както е във Вашият случай – НАП ще започне да начислява дължими здравни осигуровки.
   В случай, че се осигурява в друга – държава членка – на определен период може да представя удостоверителен документ и дължимите здравно осигуровки в РБ ще й бъдат заличени.
   Ако дъщеря ви стане студент – може да представя удостоверитлен документ от университета и тогава дължимите й здравни осигуровки в РБ ще бъдат за сметка на държавния бюджет – така както е за всички български граждани – студенти.
   Посочените правила ще важат до тогава докато Великобритания е част от ЕС и за нея са задължителни регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки.

   Формално лицето може да подаде декларация, че е извън България за повече от 186 дни годишно и да бъде изключено от българската система за здравно осигуряване. Но това е възможност само за лицата, които напускат не само РБ, а и ЕС. Това сравнително окончателно ще реши проблема ви с българската здравноосигурителна система.
   Не ви съветвам да предприемате тази стъпка, защото ако в бъдеще се наложи сумиране на осигурителни периоди, направени в различни държави – членки няма да можете да се ползвате от тези правила, защото с декларацията сте заявили, че напускате ЕС.
   Някои лица подават такава декларация, дори и когато се намират на територията на ЕС – защото по този начин не стават длъжници към българската здравноосигурителна система. Но това е на тяхна отговорност. Познавам лица, подали тази декларация и след завръщането си в РБ не могат да сумират осигурителните си периоди, направени в друга държава – членка поради подадената декларация.
   Решението е ваше.

 20. Цветелина Железчева каза:

  Госпожо Радева,
  имам следното запитване и ще съм Ви много благодарна ако успеете да ми отговорите. Налага се да замина с приятеля ми в Германия. В момента съм в майчински, следователно съм здравно осигурено. Въпросът ми е в Германия трябва ли пак да се осигурявам? И ако да, колко е минималната сума? Нямам брак с приятеля ми, т.е той не може да ме осигурява.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Предполагам, че в Германия няма да работите. И след като сте здравноосигурено лице в България – това е достатъчно.
   Правилото е, че лицата се осигуряват поне в една държава – членка.
   Друг е въпросът ако в Германия работите (легално) – това означава, че вие променяте центъра на икономическите си интереси и тогава ще трябва да се осигурявате в Германия.
   Също така отговорът на вашия въпрос зависи и от това дали планирате установяване в Германия, дали искате да ползвате местната здравноосигурителна система и т.н. – в този случай ще трябва да започнете да се осигурявате и там. Но при какви условия – информация за това ще трябва да получите на място.

 21. Адриана Георгиева каза:

  Здравейте,
  Искам да попитам за здравните ми осигуровки. От една година съм във Великобритания и съм здравно осигурена за този период. Сега ще се прибирам до България и искам да декларирам здравните си осигуровки за този период какъв документ ми е необходим да покажа? Мога ли да подам някъде декларация пред НАП или НОЙ с която те да изискат от Великобритания информация, че съм здравно осигурена за тази една година? Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Да, здравните осигуровки, които сте платили във Великобритания ще бъдат зачетени в България, но само при представяне на специалния европейски формуляр – S 041.
   Заявлението за изискване на формуляра от държавата-членка се подава пред съответната РЗОК.

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!

     Формуляр S 104 – мисля, че не съществува.

     Старият формуляр е Е 104.

     Старите Е-формуляри се прилагаха до май 2010

     Новият формуляр, реципрочен на Е 104 – сумиране на осигурителни периоди е S 040 (част А)-запитване и S041 (част Б) отговор.

     Факт е обаче, че някои европейски държави продължават да искат старите формуляри.

     За сумиране на осигурителни периоди, направени в България, НЗОК издава единствено S 041.

    • Svetla Vatkova каза:

     Здравейте и благодаря предварително
     Дъщеря ми е подала съответния формуляр след завръщането си в България от Англия но все още е с неплатени здравни осигуровки. Налага и се спешна медицинска помощ за която трябва да заплати. Въпросът ми е дали след като и се възстановят здравните осигуровки ще и се възстановят и средствата за лечение

    • Мария Радева каза:

     Здравейте,

     спешната медицинска помощ в РБ е безплатна! Но в обема на спешната помощ се включва дейността на Центровете на спешна медицинска помощ и спешните отделения.

     Може би имате предвид медицинска помощ по спешни индикации, т.е. не е планово лечение – това е нещо различно. В случай, че лицето няма здравно-осигурителни права – заплаща оказаната му медицинска помощ. Заплащаните в тези случаи суми НЕ подлежат на възстановяване, при последващо придобиване на здравноосигурителни права.

 22. Сабрие каза:

  Добър ден гж.Радева имам един въпрос към вас. Преди няколко дена зетя ми получи писмо че имал неплатени осигуровки в Германия а той от датата от която го задължават да ги плати работи в България и е здравно осигорен.Можели по някакъв начин да докаже в Германия тези осигуровки предобити в България. Той е напуснал Германия през септември месец 2015 г.без никакви документи. Какво ще му трябва за да се избави от ситуацията. 

  И от септември месец му искат незабавно плащане.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,

   Подробности относно правното положение на лицето в Германия не мога да дам, защото това се урежда от немското законодателство.

   За осигуровките, които лицето е направило в България може да му се издаде документ, който да представи в здравната каса в Германия.
   За целта е необходимо да отиде в съответната РЗОК – по адреса, където живее. Ще подаде заявление за издаване на формуляр S041.
   С този документ се доказва за какъв период лицето се е осигурявало в България.

 23. Ася каза:

  Здравейте!
  Живея в Англия и бих искала да поканя баба си на гости за месец-два. Общото й здравословно състояние е добро, но като се има предвид, че е на преклонна възраст бих искала да се информирам как стоят нещата със спешната медицинска помощ след Брекзит.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   „Нещата със спешната медицинска помощ след Брекзит“ стоят по същия начин, както и преди Брекзит.
   Популярната дума „Брекзит“ е медиен продукт.
   Докато не бъде финализирана процедурата и преустановяване членестото на Великобритания в ЕС не стане юридически факт – промени в приложимостта на регламентите на ЕС няма да има.

 24. Мария каза:

  Здравейте!

  В момента съм здравно неосигурена. Искам да си разплатя всичко дължимо, та да съм с изрядна здравна осигуровка. Проверих в сайта на НАП за всичко дължимо. Неосигурена съм от 5 години, но измежду тях, в продължение на една година бях здравно осигурена в Исландия. Живях и работех там, като доброволец. Как мога да внеса тази информация в НАП, та да станат 4, вместо 5 години дължимите данъци? Трябва ли да се превеждат и легализират документите и как? Предварително благодаря за информацията!

  Усмивки,
  Мария

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Принципът е, че осигуровки, направени в друга държава могат да бъдат признати в два случая:

   1. между страните членки на ЕС по силата на регламентите за координация на системите за социална сигурност
   2. по силата на двустранни спогодби между РБ и съответната държава.

   През 2015 Исландия се отказа от членство в ЕС. Но държавата е член на ЕИП – по отношение на което по принцип се прилагат регламентите за социална сигурност.
   Не мога да Ви отговаря със сигурност дали Исландия участва в правилата за обща европейска социална сигурност или не.
   Отговор може да получите от НАП.

   В случай, че Исландия прилага правилата на регламентите – за времето, през което сте осигурявана следва да получите документ по образец, удостоверяващ направените осигуровки. Този документ следва ад представите пред НАП, за да ви бъдат зачетени като платени съответните периоди.

   В случай, че Исландия НЕ прилага правилата на регламентите – платените там осигуровки са без значение за осигуряването ви в РБ.

 25. Лиляна Дудина каза:

  Здравеите г-жо Радева,
  Работих 5г.в Германия, за което получих малка немска пенсия , пенсионирах се и в България с малка българска. Работя в момента на редовен трудов договор в Германия,като от заплатата ми се отчислява редовно здравно осигуряване, от немската ми пенсия също се отчислява здравно осигуряване.Сега получих писмо от здравната каса в Германия,в което са изчислили със същия процент/както при немската пенсия/ здравно осигуряване и в/у българската ми пенсия от началото на възникването и , което искат да платя в определен срок.Моят въпрос е-1/ имат ли право да изискват и здравно осигурявяне и в/у бълг. ми пенсия.
  На края на писмото препоръчват :ако получавам пенсия от страна- членка на ЕУ, в/у която са начислени суми за здравно осигурявяне, да се обърнем към съответното осигуряване , което да ни издаде документ за освобождаване от вноски за осигуровки.
  Вторият ми въпрос е – къде и какъв документ може да се издаде в България , за да не бъде обложена немската пенсия. /Презумцията е, че българските пенсии са вече обложени и пенсионерите получават чистите им суми/
  Благодаря Ви!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Въпросът Ви е свързан с приложимостта на немското законодателство и не съм компетентна по тези въпроси.

   Това, което казвате за българските пенсии – формално не е точно така.

   Върху българските пенсии – не се начисляват, съответно удържат суми за здравно осигуряване.
   Съгласно Закона за здравното осигуряване здравноосигурителните вноски за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд са за сметка на държавния бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

   Имам известни притеснения относно възможността да Ви бъде издаден какъвто и да е документ, защото правилото за осигуряване на пенсионерите за сметка на държавния бюджет е въпрос на българското законодателство. За повече информация може да се обърнете към НОИ.

   • Стоянова каза:

    Здравейте,искам да попитам,живея в Германия 4 години със семейството си и 2015 година пратих документ E104 и ми признаха осигоровките в Бг.А 2017 година също пратих E104 и казаха че от май месец имало промяна и не се признават осигоровките от Германия за Бг.Вярно ли е ?

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!
     На така зададения въпрос не мога да отговоря.
     Само преди месец ми беше издаден реципрочният формуляр от България за Германия. И нямаше никакъв проблем.

     Възможно е НАП да откаже приемане на формуляр, издаден на икономически неактивно лице. В случай, че нямате промяна на вида на осигуряването в Германия – смятам, че проблемът е в комуникацията с НАП.

 26. Биляна Христова каза:

  Зрдравейте!

  здравноосигурена съм в България, но в момента съм в майчинство и живея с приятеля си австриец във Виена. Наложи ми се да ползвам спешна помощ, но не съм видяла, че ЕЗОК е изтекла Ноември и съм пропуснала да я подновя.
  Въпросът ми е как процедирам, за да си възстановя фактурираната ми от болницата сума? веднага ще подам документи за преиздаване на картата, но къде трябва да изпратя фактурата и платежното нареждане, че съм платила лично сметката?

  Благодаря много за съвета!
  Биляна Христова

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Не смятам, че в този случай имате право на възстановяване на разходи, защото сте нямали съответния документ, който да доказва правата ви.
   Но нищо не губите – може да поискате възстановяване на разходи като подадете съответните документи в НЗОК/РЗОК

 27. Кристианаа каза:

  Здравейте! Предстоими пет дневна екскурзия в чужбина. Туроператоря изисква от мен здравна карта за пътуване в чужбина. Аз съм здравно неосигурена. Ше ми бъде ли издадена такава карта и мога ли да пътувам ?
  Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Не, европейска здравноосигурителна карта се издава само на лица с непрекъснати здравни осигуровки.

 28. П.Атанасова каза:

  Здравейте!
  Дъщеря ми заминава на обмен по програма Еразъм+ във Франция за 4 месеца,направихме и европейска зравна карта.Въпросът ми е трябва ли да подаваме някакви документи в НАП от университета,в който ще учи?

  Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Въпросът Ви вероятно е свързан с това – дали ще й се запази осигуряването в България?
   Предполагам, че дъщеря Ви е студент и в България. Ако дъщеря Ви отговоря на условията за плащане на здравните вноски от държавата (редовен студент до 26 години)- за да се запази осигуряването й – университетът, където е студентка – трябва да подава информация за това. Само така системата отчита, че лицето е студент и осигуровките му са за сметка на бюджета.
   За да сте сигурна, че ще продължи осигуряването й в България – попитайте в университета дали ще я включат в данните, които подават за осигуряването на студентите си.
   Също така може да проверите на страницата на НАП (услугата е достъпна единствено с ЕГН) дали всичко с осигурителния статус на дъщеря ви е наред.

 29. Елена Иванова каза:

  Здравейте, имам следния въпрос,
  От м. 07,2015г. в нашата фирма има назначен на трудов договор австрийски гражданин.Той пребивава в България с приятелката си и тяхното дете.Детето в момента има нужда от медицинска помощ и въпросът ми е , как могат да ползват такава в България , като здравноосигурени в страна от ЕС.
  Благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Отговорът на въпроса зависи от статута, с който детето пребивава в РБ.
   Ако няма друг статут, т.е. разполага само с Европейска здравноосигурителна карта – то тя му дава право да ползва безплатно само спешна помощ.
   В останалите случаи ползва медицинска помощ срещу заплащане. Дали и как осигурителната институция на детето ще възстанови направените разходи – това да други въпроси.

   Ако детето има уреден определен статут, то тогава следва да има издадени съответните формуляри от австрийската осигурителна институция, да бъде включено по съответния ред в българската осигурителна система и когато това се случи – ползва медицинска помощ като българско осигурено лице.

 30. Н.Христова каза:

  Здравейте,
  Имам въпрос свързан с непредвиденото лечение в чужбина при командировка.
  Миналата година по това време мъжът ми беше командирован в Германия, където му се наложи да ползва спешна медицинска помощ. Фирмата, в която работеше, но вече не работи, го осигуряваше, но не беше сключила медицинска застраховка за пътуване в чужбина. Другото е, че за период от няколко месеца през 2011 година, мъжът ми нямаше внесени здравни осигуровки.
  В спешния център в Германия са го попитали дали има Европейска здравноосигурителна карта, съответно той е казал, че няма и те са го информирали, че ще получи сметката по пощата. И сега, година по-късно, ни изпратиха сметката, която трябва да заплатим до 30 дни. След прибирането си от въпросната командировка, той веднага въстанови непалтените си през 2011 г. здравни осигуровки и си издаде ЕЗОК. Въпросът ми е възможно ли е в нашия случай, след като заплатим, разходите или част от тях да бъдат въстановени от НЗОК?

  • Мария Радева каза:

   Краткият ми отговор е – не. За да се ползвате от правата на осигурено лице, осигурителните права трябва да са валидни към датата на ползване на помощта. А в този случай осигурителните права са възстановени в последствие.

   Но ако искате обърнете се и към съответната РЗОК за информация. Може и да имате късмет.

 31. Аля Димитрова каза:

  Здравейте. Изчетох повечето въпроси и съответно компетентните Ви отговори, но тъй като не успях да намеря своят отговор, моля да ми дадете информация за следният казус:
  Мъжът ми е със сериозно заболяване, пенсионер в България. Предложиха ни адекватно лечение във Франция. Тъй като баща му живее и се осигурява във Франция, възможно ли е да го регистрира на своя адрес и да ползва здравноосигурителни права във Франция.
  Моля, ако е удобно да уточните какво точно трябва да направи баща му, защото сме доста объркани.
  Благодаря за професионализма и компетентните отговори,
  А. Димитрова

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Първо пожелавам на съпруга Ви да получи адекватно лечение и да оздравее!

   Съпругът Ви като пенсионер може да се установява да живее във всяка страна-членка, като се включи в съответната здравноосигурителна система и да ползва пълни права, подобно на местните лица. В този случай здравноосигурителните права на пенсионера се пренасят с издаване на Формуляр S1/S072.
   За да сте сигурни в действията, които ще предприемете ви съветвам първо да получите повече информация от френските осигурителни власти. Уверете се имат ли някакви специални изисквания или това, че лицето е пенсионер, посочи адрес във Франция и има издаден Формуляр S1/S072 е достатъчно.
   За издаването на Формуляр S1/S072 следва да се обърнете към НЗОК и да попълните съответното заявление.

   В описаната хипотеза няма значение здравноосигурителния статус на бащата на съпруга ви, защото пенсионера ползва собствените си осигурителни права, придобити в България. Друг е въпросът дали във Франция съществува възможност да се ползват здравните права на роднини. В България подобна възможност не съществува, защото здравните права са лични. Не познавам в детайли френското осигурително законодателство и не мога да кажа дали там има подобна правна възможност. За подобна възможност осигуреното във Франция лице следва да се обърне собствения си осигурител и да получи необходимата информация.

   Ако имате допълнителни въпроси – обадете се.

 32. В.Илиева каза:

  Здравейте г-жо Радева,

  Възнамерявам да замина да живея и работя в Англия.Имам баба и дядо пенсионери ,които искам да взема със себе си, но дядо ми преди няколко месеца беше диагностициран с рак на простата.В момента провежда медикаментозно лечение , което се покрива от НЗОК и му предстои да започне лъчетерапия през Септември 2015 също покрита от НЗОК. Въпросът ми е мога ли да прехвърля здравно-осигурителните му права в Англия и има ли той право на безплатно лечение там както в България- медикаментозно, лъчетерапия и химиотерапия евентуално? Ако да , то дълъг ли е процесът до придобиване на право на лечение и започването му съответно ? Трябва ли да е пребивавал определено време в Англия, какви документи трябва да представя и въобще какви са процедурите по принцип за придобиване на здравно-осигурителни права на пенсионери , защото пък баба ми от своя страна е хипертоник и диабетик и също трябва да има достъп до безплатно лечение. Не мога да ги оставя в България , защото имат нужда от грижи, но трябва да знам дали ще имат достъп до адекватно и своевременно лечение , ако дойдат да живеят там с мен.

  Също така ме интересува какъв достъп до лечение би имал човек с прекъснати здравно-осигурителни права в България -какви са изискванията за придобиване на здравни права в Англия и тези които все още не са ги придобили имат ли право на безплатна спешна помощ?

  Благодаря предварително за отговора и отделеното време.

  Поздрави .
  В. Илиева

  • Мария Радева каза:

   Здравейте,
   По отношение на първия въпрос:
   И друг път съм коментирала, че пенсионерите имат особен статут на осигурени лица при преместването си да живеят в друга страна – членка. Те пренасят здравните си права в другата здравноосигурителна система и ползват пълни права на осигурени лица. В смисъл, че не ползват само спешна и неотложна помощ. А във вашия случай точно това целите – да направите българските пенсионери с права на местни осигурени лица.
   Аз мога да ви дам информация по принцип, но ще ви посъветвам следното: всяка страна-членка си има известни особености, още повече Англия и съветът ми е да се обърнете за информация към местната осигурителна институция. Това, което трябва да прецени местната осигурителна институция е, че лицата са граждани на друга държава членка, че са пенсионери и ще пребивават (за разлика от престоя – пребиваването е дългосрочно) на територията на Англия. Какви документи следва да представят пред местната осигурителна институция, за да влязат в английската здравноосигурителна система, като целта е да получат права на местно осигурено лице (т.е. да имат права все едно са се осигурявали в Англия). Така най-точно и бързо ще се ориентирате какво трябва да направите в тази ситуация.
   По принцип пенсионерите се регистрират в местната осигурителна институция с представяне на формуляр Е121. Това е старият формуляр. В момента той е заменен от други документи, които се издават по служебен път. Лицата подават до НЗОК Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072) Въз основа на това искане се издава удостоверителен документ, с който пенсионерът „влиза“ като осигурено лице в осигурителната система на друга страна-членка.
   Какъв ще е точно обемът от медицинска помощ, на която има право пенсионерът – зависи от правилата на местната осигурителна система.

   Втория въпрос не ми е съвсем ясен: питате ако лицето е с прекъснато осигурителни права в България – какви здравни права има в Англия? Получаването на съответен статут и влизането в английската осигурителна система зависи от правилата, които действат там. Наличието на осигурителни права в РБ може да се ползва от лицето:
   1. да получи европейка здравнооисгурителна карта – т.е. да ползва спешна помощ във всяка държава членка
   2. да сумира осигурителни периоди натрупани в различни страни-членки.

   Ако лицето няма здравни правя в РБ – по получава медицинска помощ в Англия, вкл. и спешна по правилата, действащи там

 33. Уважаема госпожо Радева, ще Ви бъда благодарен да ми помогнете с разрешаването на следния казус.
  От тази година планирахме преместване на цялото семейство в Германия, понеже жена ми получи предложение за работа от немски работодател. Съответно от 01.04.2015 жена ми е наета, регистрирана и пребивава в Германия. Ние имаме 2 деца, чиито здравни осигуровки, авотматично се поемат от немската здравна каса. Аз работя към българска IT-фирма в областта на софтуерните разработки, което позволява да си върша работата от вкъщи. Така премествайки се в Германия, аз продължавам да работя за- и оставам здравно осигурен от българската фирма, в която работя (т.е. дистанционна работа).
  Съответно на жена ми и изискват формуляр E106, с който да мога да използвам здравноосигурителните си права в Германия, като осигуряващ се в България. В противен случай, немската здр. каса ще прихваща опр. сума от нейната заплата за да покрие моите здравни осиг., като пребиваващ член на семейството на работещ(жена ми) в Германия. Доколкото успях да разбера от нашето законодателство, новата форма на този формуляр е S1/S072. Когато обаче отидох в здравната каса ми казаха, че S072 се издавал за пенсионери и казаха, че това което ми трябва е E104(S041). Но доколкото аз разбирам, E104
  единствено доказва, че съм с непрекъснати здр.осиг.права и нищо повече. От здравната каса ми казаха, че за да ми издадат S072, трябвало да бъда командирован от българската фирма. Въпросът ми е приложим ли е формуляр Е106(S072) в моят случай и какви са придружаващите го документи, понеже прочетох, че към него е необходим и Е101.
  Благодаря предварително и ще се радвам да получа Вашият компетентен отговор!

  • Малко уточнение. Написал съм, че на жена ми и изискват E106, но реално формуляра се изисква от мен, като член на семейството (неин съпруг), за да може тя да го представи пред немската здр. каса.

   • Мария Радева каза:

    Прав сте – това е формуляр, за придружаващите лица, защото тя е лицето, което ще се осигурява, а вие ще ползвате права като съпруг.

    Сигурен ли сте формулярът е Е 106. От 2010 Е – Формулярите са заменени от други образци.

  • Мария Радева каза:

   Извинявайте, не видях името ви и по инерция първо отговорих на уточняващия въпрос. Вече се изяснихме – че трябва да бъдат съобразени новите формуляри.

   S1/S072 се издава освен на пенсионери (който е най-често срещания случай) и на друга категория лица – вкл. член на семейството на заето лице. Вие попадате в тази хипотеза.
   Мисля, че получава се получава от вашия особен статут. Немските власти смятат, че след като придружавате съпругата ви – вие няма как да работите в България, съответно няма как да се осигурявате в България и така се нарушава правилото лицето да се осигурява поне в една страна членка.

   От друга страна като придружаващо лице – вие не работите в Германия и нямате право да се осигурявате там на собствено основание. Най-общо казано формулярът, който ви искат S1/S072 ви дава право на пълен достъп до чуждата здравна система, без вие лично да се осигурявате, а ползвате осигуряването на член от семейството. Ако искате да ползвате тези права – това е документът, който ви трябва.

   Вие практически имате осигуряване в България, но без да представите съответните документи – в Германия може да получите само спешна помощ. Това е нелогично за едно лице, което планира по-дълъг престой и затова немските власти искат да уредят съответния ви статут.

   Моят съвет е да проведете уточняващ разговор с немската каса и да се изясните какво точно искате.
   Първо уведомете ги, че имате здравно осигуряване в България, което ще продължи. И в тази връзка има ли възможност да не се осигурявате в Германия – като сте наясно, че там няма да ползвате тяхната здравна система, освен случаите на спешност.
   Ако този вариант е недопустим съгласно местните правила за пребиваване и престой – тогава ще трябва да им представите искания документ. В този случай просто си подавате Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072). Не се разправяте с никакви служители. Депозирате искането в НЗОК и те трябва или да издадат документа или да ви откажат мотивирано, писмено и т.н. При правилно попълнено заявление – съмнявам се, че ще получите отказ.

 34. информациш каза:

  Здравейте,

  След инцидент в Австрия има двама загинали приятели при инцидент с кола. Здравната каса не поема разходите при смърт. И двамата са здравно осигорени в България.
  Кой може да поеме разходите по прибиране на телата в България,както и разходите по пожарните,линейките и тн, които евентуално австриските власти ще факторират на виновника (шофьора които е починал)

  Благодаря за отговорът.

  • Мария Радева каза:

   Здравното осигуряване не включва покриване на разноските по транспортирането нито на пострадали, нито на починали лица.
   Подобни разноски могат да бъдат евентуално покрити ако лицата са имали сключена съответната застраховка.

   За съжаление разходите по транспортирането на починалите лица е за сметка на техните близки.
   За съдействие може да се обърнете към българското посолство в Австрия.

   Относно евентуалното заплащане на посочените разходи – не мога да ви предоставя информация.

 35. Цветанка Петрова каза:

  Здравейте!
  От 27.12.2012 г съм инвалид.Живея в Гърция,където подготвих документи за пенсиониране по болест.Миннах на лекарска комисия,която установи 67% инвалидност.Документите бяха изпратени в ТЕЛК България за становище.На 18.03.2015 г получавам писмо от ТЕЛК,с което ми изискват нови изследвания.Това означава ли,че трябва да се явя на комисия и в България?Здравно осигурена съм и в двете държави.Имат ли право да ми изискват нови изследвания,при положение,че са минали две пълни години,а и ноември се явих на втора комисия тук в Гърция.Изследваниятя,които ми изискват са скъпи и могат да се правят веднъж годишно.Аз съм правила такива преди 5/пет/месеца

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   За съжаление мога да отговоря на въпроса ако съм запозната с писмото ви с ТЕЛК – на какво основание изискват документи и т.н. Явяването на комисия и представянето на допълнителни изследвания са различни неща – не зная какво искат в случая ТЕЛК. Изискването на изследвания зависи от съответното заболяване и т.н. В случай, че ТЕЛК не разполагат с необходимата медицинска документация – не се знае какво е решат да напишат в становището си.

 36. Виктория каза:

  Здравейте,и аз имам въпрос спрямо покриване на разходи с ЕЗОК. Студентка съм в Германия, но тъй като съм навършила 26 год. си плащам сама. През лятото бях изпаднала в тежка депресия и се наложи да потърся психотерапевт. Представих му картата, той каза,че ще се информира как протича прехвърляне на сметката към НЗОК в моят случай, понеже с немска здр, осигуровка се подава молба пред немската каса и когато тя потвърди разходите, се предприемат сеанси. Аз разясних,че когато съм се обръщала към общопраткикуваш лекар заради грип и т.н., съм попълвала формуляри, които се пращат към немска здр. каса,която прехвърля сметката към НЗОК, но той не пойска дас попълня тези формуляри,а каза,че ще се свърже с немска здр. каса. До края на моите 5 пробни сеанса, терапевтът не ми каза как се развива казуса. Тъй като той не ми помогна, се отказах от предложеното от него лечение. 6 месеца по-късно получавам сметка като частен пациент. Опитах се да се свържа по тел. с него, но не го откривам. От здравната каса, която досега се грижеше сметките да се прехвърлят към НЗОК ми предложиха да представя сметката и да проверят дали терапевтът е подал молба към тях и дали разходите могат да се покрият от НЗОК, но нямат представа дали терапевтът е нарушил правата ми,след като не ме е информирал по врене на сеансите,че ЕЗОК няма да покрие разходите (ако е така) или не ме е информирал,че ще ме лекува като частен пациент. Какво мога да направя, за да разясня случая дали имам право сметката да се поеме и ако не е така, има ли право терапевтът да ми праща сметка като частен пациент, без да ме информира? Благодаря предварително за помощта.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Определено притежаваната от Вас ЕЗОК – не ви дава право на безплатна психотерапия – затова получавате и сметка като частен пациент.
   Дали са Ви нарушени правата като пациент в Германия – за това могат да отговорят компетентните немски институции.

 37. даяна каза:

  Баща ми живее от 19 години във Франция. Той там се осигурява. Моят въпрос е осигуровките му важат ли тука и можели да се лекува безплатно. Благодаря предварително

  • Мария Радева каза:

   При така зададен въпрос – трудно мога да ви отговоря изчерпателно.
   Но както казах, принципът е, че лицето може да се осигурява в една страна членка, но и в една страна членка има право на ползване на пълни права. В други страни членки освен спешна помощ – здравни услуги могат да се ползват по определен ред.

   На въпроса ви – дали осигуровките от Франция важат в РБ – да, важат НО САМО в случаите на спешна помощ или евентуално по правилата на трансграничното здравно обслужване.

   В случай, че лицето е пенсионер и промени местоживеенето си – то това е основание да влезе в другата здравноосигурителна система.

 38. И. Пармакова каза:

  Здравейте!
  Бих искала да ви помоля за компетентен отгошор на следния ми въпрос.
  Синът завърши висяето си образование в Англия и започна работа там. Като работещ на пълна заетост по трудов договор той е осигуряван там. Аз обаче искам да съм спокойна, че когато той може и си дойде за някакви си дни в отпуск би могъл ако се разболее нещо (не визирам тежко заболяване разбирасе, нито нещо което е за спеяен кабинет)да отиде на лекар, да си направи съответни изследвания. По тази причина аз тук му внасям здравни вноски и така здравноосигурителния статус му е с непрекъснати права. Така се получава че специално здравни осигуровки той има и тук, и там. Та въпроса ми е в някакво нарушение ли съм и той тук когато си дойде може ли да ползва здравните услуги тук без това да се окаже проблем. Искам да уточня, че коментирам само случая на негово идване в БГ в отпуск, а не завръщане в БГ.
  Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Няма от какво да се притеснявате.
   Идеята на координациите на осигурителните системи в ЕС е лицата да са задължени да плащат осигуровки само в една страна-членка. Но това е право, не задължение.
   Синът ви е задължен да се осигурява в Англия, защото там работи. Предвид някои особености на българската осигурителна система – той може да има осигуровки и в България. Щом сте решили да му плащате осигуровките – той ще има пълни здравни права и в България. Това не е нарушение.

 39. Мирчева каза:

  Здравейте!
  Моят случай е- живея и работя в Германия,бременна съм и искам да родя в България.Договорът ми изтича април 2015г. а терминът ми е юли 2015г., трябва ли да се осигурявам в България през тези 2-3 месеца до раждането,мога ли да се запиша на борсата? И мога ли да използвам здравната си карта от Германия за покриване на разходите по раждането в България?
  Благодаря много за вниманието!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Въпросите ви всъщност са два:
   Първият е свързан със социалното осигуряване – питате как да се „запишете на борсата“. Предполагам, че въпросът е дали можете да получавате обезщетения за безработица? Ако имате осигуряване в Германия, прехвърлите съответните периоди в България (за това следва да представите съответните документи) и ако отговаряне на изискванията за получаване на исканото обезщетение – ще го получавате.
   Вторият въпрос е за здравното осигуряване – как ще се покрият разходите за раждането? Здравната карта е приложима само в случаите на спешна и неотложна помощ. Във Вашия случай ще е е неприложима.

 40. Цветанка Петрова каза:

  Здравейте!

  Имам такъв въпрос – От 2007 г живея и работя в гърция.Съответно съм здравно осигурена тук.Но не съм си прекратявала здравноосигурителните права в РБ,плащала съм ги през годините.
  Вярно ли е,че при представяне на Е-104 /S 041/ от НАП оли НЗОК ви връщат внесените пари за периода през който сте се осигурявали в друга страна от ЕС?
  Благодаря ви!

  • Мария Радева каза:

   Категорично НЗОК не е институцията, която събира и следи за дължимостта на здравните осигуровки. Това е в компетентността на НАП.

   Да, може да подадете искане за възстановяване, след което НАП ще провери дали имате някакви други задължения, ако имате – ще се направи прихващане и едва след това ще се извърши възстановяване.

 41. М. Николов каза:

  Здравейте,

  Заминавам да работя в Германия. Ще имам период от 13 дни в които няма да бъда осигурен докато съм още в България. Трябва ли да се само осигуря тези 13 дни. И когато се връщам на почивка в България трябва ли да съм осигурен тук.

  Благодаря предварително

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Предполагам, че след тези 13 дни – ще работите в Германия и там ще Ви осигуряват.
   По принцип осигуровката се дължи за цял месец.
   Но дали ще трябва да внесете осигуровка в България, зависи от и от това от кога ще започнат да ви осигуряват в Германия. Ако се получи пропуск в осигуряването между РБ и Германия ще трябва да внесете здравната си осигуровка тук.

 42. Петя Млъзева каза:

  Здравейте,
  Миналата година бях във Англия.След като се върнах забравих да докажа ,че съм била здравноосигурена там.
  Въпросът ми е как трябва да процедирам?От здравната каса ми отговориха,че е невъзможно за тях да изискат от София където се съхраняват документите ми ,справка по служебен път!!!Предложиха ми да подам наново заявление за доказване на осигурителния ми статус,което можело да отнеме няколко месеца?
  Тези неща ми звучат нереално.
  Разполагам с последния си чек ,копие на попълнена форма U1 и форма P45.
  Тези неща биха ли ми помогнали за това,да се докаже,че съм била осигурена?

  Позрави
  ПЕТЯ МЛЪЗЕВА

  • Мария Радева каза:

   При вас проблемът не е че сте казали дали сте здравноосигурена или не, а в това какви документи следва да представите.
   В случай, че сте работили за английски работодател и сте осигурявана по правилата на Англия – то тогава единствено осигурителят ви, който е бил там може да предостави необходимата информация.
   Това, което трябва да направите е да минете през процедурата за сумиране на осигурителни периоди с цел непрекъснатост на осигуряването. За целта следва да бъде издаден документ S041 (това е познатият Е-формуляр Е 104).

   Информация за издаването на формуляра – http://www.nhif.bg/web/guest/82.

   Документът се издава само по служебен път. Подавате заявление до НЗОК (на сайта nhif.bg) има образец. Така НЗОК ще могат да изискат информация за осигуряването ви в Англия.

 43. Георги каза:

  Здравейте,

  Заминавам да работя извън ЕС за дълъг период от време (повече от година) и за целта сключих частна здравна пътническа застраховка за периода на работа в съответната страна, каквото беше изискването на работодателя ми. Според тази застраховка, ако се разболея тежко, застрахователят може да организира медицинското ми репатриране обратно в България, а по принцип е възможно да се върна тук за кратки периоди от време на почивка.

  Въпросът ми е какво трябва да направя, за да си запазя здравноосигурителните права в България в случай, че се върна за малко и ми се наложи да се лекувам тук. Трябва ли предварително да подам някакви формуляри в данъчното и ако да, кои?

  Благодаря Ви много.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Здравната Ви застраховка няма отношение към плащането на здравните осигуровки в РБ.

   Във вашия случай – престой извън ЕС – законът дава право (ако искате) да спрете здравното си осигуряване. Това означава, че няма да имате задължение да плащате здравни осигуровки в РБ, но и няма да имате здравни права за този период. Още повече – след като се върнете „влизането“ в здравноосигурителната система отнема време.

   Ако искате да си запазите здравното осигуряване в РБ – просто заплащайте здравните си осигуровки. Да, ще плащате определена сума, която предполагам не е проблем за вас, но ще си запазите здравните права.
   За тази цел обаче следва да съобразите – в каква категория осигурено лице сте – предполагам нямате трудов договор, нямате собствени фирми и т.н. Това е необходимо, за да се изясни какъв размер на осигуровката трябва да плащате и какви декларации да подавате. Ако нямате друго основание за осигуряване – то тогава ще се осигурявате като лице, което не реализира доходи. След като ще отсъствате преценете как може да платите занапред или ако имате близък, който ежемесечно да ви внася осигуровката. И не забравяхте да проверите какви и в какъв срок декларации да подадете.

 44. Кристина К. каза:

  Здравейте,
  Имам въпрос относно здравното осигуряване в Германия. От една година работя тук и се осигурявам, плащам данъци и т.н. Сестра ми е разведена и има дъщеря и двете дойдоха да живеят при мен от миналата седмица (04.08.2014). Племенничката ми ще започва 1-ви клас тук, а сестра ми започва интензивен интеграционен курс по немски език, което не и позволява да започне работа. Въпроса ми е, какъв е начина да имат те здравни осигуровки, след като сестра ми е безработна? Може ли по някакъв начин те да са осигурени чрез мен, след като живеем заедно и аз ги издържам финансово?
  Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Зададеният от Вас въпрос засяга осигуряването в Германия и по тези въпроси е компетентна вашата здравноосигурителна институция.
   Детето до навършване на 18 години е осигурено по принцип като български гражданин. В тази връзка то има право да получи ЕЗОК, която му дава право на спешна и неотложна помощ на територията на целия ЕС. Същото важи и за сестра ви – в случай, че тя редовно плаща здравните си осигуровки в РБ.

   За да имат лицата право на здравоосигуряване в определена държава – те следва да имат и съответния правен статут. Съответният статут на пребиваване ще определи и какви права имат по отношение на здравното осигуряване.
   От опита, който имам смятам, че детето и майка му биха имали възможност за т.н. „частни осигуровки“. Познавам лица, който поради неуреден статут в Германия имат подобни осигуровки, защото живеят там, вкл. и с децата си и искат да имат защита в случай на заболяване.
   Предполагам, че вие питате за възможност за т.н. „публично, държавно“ осигуряване. С тези въпроси следва да се обърнете към някои от здравите каси в Германия, възможно е и към касата, Вие се осигурявате.

 45. Slava каза:

  Здравейте,

  Попаднах на страницата търсейки информация по повод здравното осигуряване в България.
  Живея, работя и си плащам всички данъци и осигуровки в Англия. Имам и от тук Англия издадена ЕЗОК карта която е валидна до 2018. Налага ми се да си направя операция, и предпочитам да е в България където и семейството ми може да е до мен. Ако реша да правя тази операция тук в Англия се покрива от Здравната тукашна каса и от държавата. Въпросът ми е след като сме в Европейския съюз това значи ли че имам право на операция във родината която да е покрита държавно. Единствения документ който имам е въпросната ЕСОК карта защото тук само от осигурителния номер те проверяват дали имаш право на безплатни услуги.

  Ако знаете някаква информация моля ви споделете защото не ми се е налагало до сега.

  Благодаря Ви много.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте.
   Извинявам се, но поради летните отпуски ще се забавя с отговора. До края на седмицата ще получите отговор на въпроса, който задавате!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Притежаваната от Вас ЕЗОК дава право на получаване единствено на спешна и неотложна медицинска помощ на територията на всички държави членки, вкл. и България. Следователно ако планираната от вас операция не е спешна или неотложна (а в случай, че се планира – тя не е такава) – не можете да ползвате притежаваната от Вас ЕЗОК на територията на България.
   След като сте осигурено лице в Англия, по дефиниция Вие не сте осигурено лице в НЗОК. За да ползвате безплатна медицинска помощ на територията на РБ бихте могли да обсъдите два варианта:
   Първият – Да се обърнете към вашия осигурител в Англия и да получите информация как можете да се ползвате от правата по директивата за трансгранично здравно обслужване. Това се доближава до плавилата за ползване на планирана медицинска помощ в друга страна членка – извън страната по осигуряване. Съгласно директивата всяка страна членка е свободна при транспонирането да въведе определени процедури, уреждащи ползването на планирана медицинска помощ в стана извън осигуряването. За подробности следа да се обърнете към Вашия осигурител.

   Вторият вариант е възможен поради сравнително ниските осигуровки в РБ. Възможно е да платите дължимите от Вас осигуровки, да възстановите здравноосигурителните си права и да се лекувате в РБ като българско здравноосигурено лице. При този вариант следва да се отчетат някои особености в осигуряването на лицата, пребиващи на територията на ЕС.

 46. Slava каза:

  Здравейте,

  Попаднах на страницата търсейки информация по повод здравното осигуряване в България.
  Живея, работя и си плащам всички данъци и осигуровки в Англия. Имам и от тук Англия издадена ЕЗОК карта която е валидна до 2018. Налага ми се да си направя операция, и предпочитам да е в България където и семейството ми може да е до мен. Ако реша да правя тази операция тук в Англия се покрива от Здравната тукашна каса и от държавата. Въпросът ми е след като сме в Европейския съюз това значи ли

 47. Христо каза:

  Здравейте, от 2001 до 2010 бях двойно осигурен в Германия и в България,след 2007 разполагах с 2 Европейски здравноосигурителни карти и когато попитах немската ми здравна каса,дали има значение коя от двете бих представил ,ако ми се случи нещо в трета страна от ЕС, те прекратиха договора ми (в този момент бях студент)и останах само с българската. Тази година завърших следването си в Германия и исках да се върна в немската здравноосигурителна система. Приеха документите ми и казаха,че единственото,което ми остава, е да им предоставя документ Е104 от българската страна,че съм бил с непрекъснат здравно осигурителен статус до този момент. От прочетеното по-надолу виждам,че явно този документ има ново име S041. Как най-бързо бих могъл да се сдобия с този документ (към този момент все още съм с непрекъснати права в Бг)?

  • Мария Радева каза:

   На сайта на НЗОК все още стоят указанията за издаване на Е104.
   За по-точна информация и разяснения може да се свържите с дирекция „ЕИМС – Европейска интеграция и международно сътрудничество” в ЦУ на НЗОК – тел. 02/965 9116.

 48. Стоянов каза:

  Уважаема госпожа Радева,

  Много бих искал да получа отговор от Вас на следният въпрос:

  Пенсионер по болест съм.Бях на комисия пред ТЕЛК през месец май 2013 г.Тогава тя излезе с решение, с което ми се намаляваха процентите нетрудоспособност.Аз обжалвах пред НЕЛК.Процедурата се забави, но в крайна сметка имам ново решение с което ми се увеличават процентите нетрудосбособност, което решение получих м.април 2014 г., и което влиза в сила от момента на прекъсването (м.май 2013 г.)
  Тъй като аз не можех да зная какво ще бъде решението на НЕЛК, подадох Декларация 7 пред НАП и внасях здравните си осигуровки, като самоосигуряващо се лице.Внасял съм здравни осигуровки за периода от м.юни да м.декември 2013 г.
  Горепосоченото написах с цел да формулирам по-конкретно въпроса си, а той е:
  Връща ли НАП двойно преведени здравни осигуровки,(имам впредвид, че веднъж аз съм ги превел, втори път за същият период ще ми преведе и НОИ),или какво се случва с тези пари, преведени от две места за един и същи период.
  Може би бях многословен, за което ме извинете, като искрено се надявам, че сте ме разбрали и ще получа отговор от Вас.

  С уважение:Л.Стоянов

  • Мария Радева каза:

   Има много случаи на недължими внесени здравни осигуровки (по различни причини) – Но лично аз не съм виждала случай, в който НАП да възстанови внесени осигуровки.

   По принцип:
   Недължимо платени или събрани суми за данъци или задължителни осигурителни вноски, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите (НАП), се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП.
   Ако няма задължение за прихващане, недължимо платените или събрани суми се връщат (възстановяват) на лицето.
   За подробности относно процедурата по възстановяване следва да се обърнете към НАП.

 49. Орлин Митов каза:

  Здравейте,
  с малко закъснение пиша по темата, може би все пак ще видите въпроса ми. След няколко седмици ставам на 26 години. Следвам в Германия и досега бях осигурен в България (чрез съответните легализирани уверения от университета ми). Как трябва да се осигурявам след навършването на 26-годишна възраст – ще продължа да живея в Германия, трябва ли задължително да се осигурявам тук след като българската държава не поема осигуровките вече? Или мога да продължа да се осигурявам в България като сам внасям осигуровките си ?
  Много бих се радвал на отговор.

  • Орлин Митов каза:

   Може би за уточнение – продължавам да бъда студент в Германия.

  • Мария Радева каза:

   След като продължавате да бъдете студент, това, че навършвате 26 години е важно за статута Ви в България, а не в Германия.
   По принцип студентският ви статут не ви дава възможност за осигуряване в Германия. Дори напротив студентският ви статут е предпоставка за осигуряването ви в България. Предвид особеностите на българското законодателство, здравните осигуровки на студентите до 26 години са за сметка на държавния бюджет. След тази възраст, дори и да продължавате да сте студент – осигуровките са за ваша сметка. Дори и да бяхте в България, и да продължавате да сте студент – здравните осигуровки са за ваша сметка. Това, че сте в Германия – не променя с нищо ситуацията. Ще си плащате осигуровките в РБ, така ще имате здравноосигурителен статут, ще можете да получите ЕЗОК, която при необходимост да ползвате в България.
   В момента, в който промените статута си в Германия – напр. започнете да работите – тогава ще се осигурявате там и ще отпадне задължението да се осигурявате в РБ.

 50. Силвия Спасова каза:

  Здравейте, г-жо Радева!
  Питането ми е следното.Баща ми работеше и се осигуряваше в Гърция. Има издадена здравна книжка, със стикери че е здравно осигурен до 31.03.2014 г.Не разполагаше със здравна карта, защото по думите на гръцките власти – такава била издадена от тях, изпратена по куриер до адреса на който живееше в Гърция, но изгубена по трасето, и така или иначе той неможа да я получи. На 15.12.2013 бе приет по спешност в Българско медицинско заведение. Представихме здравната му книжка, в която е посочено че е осигирен до 31.03.2014, но от болницата ни казаха, че тъйкато неможем да представим здравна карта, и поради факта че, когато е започнал да се осигурява в друга страна, баща ми не е информирал за това НАП, дължи здравни осигуровки за 3 годни на зад. От болницата казаха, че ако до 16 часа на 16.12.2013 ( т.е 24 часа от приемането му в болнцата), не представим документ че сме заплатили тези осигуровки, те нямат право да го лекуват. На 16- отидохме в НАП, след като им обяснихме как стоят нещата, и представихме документите които имаме, те много любезно ни препратиха в НЗОК,тъй като самите служители от НАП, оснаха изненадани как така за здравно осигурено лице, представящо документ за това, и прието по спешност е отказано лечение. От НЗОК, ни казаха че за да се докаже здравноосигурителния статут на баща ми трябва да се подаде Е 104 до Гърция, и те да изпратя някакво потвърждение за правата на баща ми. Поисках да подам въпросното заявление, но една крайно невъзпитана госпожа ми заяви, че трябва да се подаде лично от заявителя, или чрез пълномощно от него – изцяло отбягвайки обясненията ми че, баща ми лижи по спешност в болница. Съответно ме принудиха да платя осигуровките за 3 години на зад, с обяснението че „Живот и здраве“ като оздавее баща ми, сам щтял да дойде да си подаде нужните докумнети, и платената в България сума ще му бъде възтановена. Е да, но баща ми не оздрАвя и по – малко от 48 часа след това, на 18.12 той почина. Днес майка ми беше в НЗОК, със смъртния акт,с удоствението за наследници, с акта им за граждански брак и с въпросната здарвна книжка на баща ми, за да опита да стратира по някакъв начин процедурата за възтановяването ан въпросната сума, но от там същата тази крайно невъзпитана жена й заявила “ Щом е умрял, какви пари чакате, забравете“. Въпроса ми е – какъв е този абсурт, и има ли начин да си търсим на първо място правата – нещо поценно от всичко, и на подлено сумата.Немога да приема, че ще се осигуряваш в две страни членки на ЕС,и ще ти казват – ТИ НЯМАШ ПРАВА.

  • Мария Радева каза:

   Съжалявам за загубата ви!

   Ситуацията, в която сте изпаднали е в следствие на непознаване на системата и на крайно непрофесионални служители.
   Разбирам, че баща Ви е здравно-осигурен в Гърция. Предвид това, че в РБ не е плащал – както и това че не е представил съответните документи в нашата система се води лице с прекъснати здравно-осигурителни права.
   Това, което ме потресе е, че от болницата са Ви казали, че ако не представите съответните документи нямат право да го лекуват ?!? Не, само че имат право да го лекуват, но те са задължени да го правят. Друг е въпросът, ако лицето няма здравни права – кой ще плати за лечението. И понеже болниците не са сигурни в плащането – затова правят и невъзможното да не приемат лица без осигуровки. Да, нямат право, но го правят.

   Какви са били вариантите за поведение от ваша страна.
   1. Ало лицето е било прието по спешност и има осигуровка в страна – членка на ЕС – може да се легитимира с ЕЗОК. В случай че не разполага с ЕЗОК, можете да се свържете с осигурителя му в чужбина и да изискате издаване на заместващ ЕЗОК документ. Никакви други документи, книжки и т.н. не могат да бъдат приемани от болничните власти. Това, което описвам е само в случай, че лицето е в състояние на спешност.
   2. В случай, че пациентът не е спешен – не може да ползва здравната си осигуровка от друга страна членка, защото ЕЗОК е само в случай на спешност. В другите случаи – пациентът сам заплаща лечението си, а в последствие неговата здравноосигурителна институция му възстановява сумата. Или както е било във вашия случай е можело да ползвате българска осигуровка, но той практически е нямал такава, защото е бил с прекъснати права. Възстановяването на правата е трябвало да стане преди хоспитализацията. Дори и да бяхте подали документ за издаване на Е104 (вече се нарича по друг начин) – издаването му щеше да отнеме много време и отново болницата нямаше да може да си получи парите за лечението.
   Предполагам, че за това са ви посъветвали да платите, за да може възстановяването да стане бързо и болницата да е сигурна, че лекува пациент с осигуровка.

   Относно възстановяването на суми съм скептична, но ако искате опитайте. Процедурата по възстановяването на надвнесени осигуровки се извършва в НАП, не в НЗОК. Но трябва да проучите дали Вие като наследници имате право да подобно възстановяване. Ако имате право на възстановяване като наследници документът, който трябва да представите е реципрочния на Е104.

   • Силвия Спасова каза:

    Г-жо Радева, благодаря за отговора Ви.
    Да, баща ми беше спешен случай, дори транспортиран по спешност в болницата с линейка. По отношение на самата болница, да те го хоспитализираха на 15.12.2013 около обяд, и ни казаха че до 24 часа трябва да внесем тези 3 годишни осигуровки, за имат право да го лекуват. Съответно на следващия ден, около обяд сумата бе внесена. В деня на приемането нямаше как да се свържем с осигурителя в чужбина, поради факта че бе неделя, а на следващия ден в понеделник, просто казаха платете за да го лекуваме. Нещата се случваха с шеметна скорост, без капка време за реакция. И дори да приемем че баща ми е бил с прекъснати здравноосигурителни права тук в Бъглария, за Бога – той бе спешен.
    Предполагам че имате предвид, че Е 104 – сега се именова S041. Точно поради евентуалната възможност от възтановяване на сумата, майка ми бе в НЗОК, за да опита да подаде заявление за изискване на S041 от Гърция, като след получаването му( било то и след 1 година, защото както и сама казахме процедурата е много бавна), с този документ да се търси възтановяване на сумата в НАП.Но просто й казаха, че след като човека е мъртав неможе да подаде такъв документ.
    Но и тук да попитам, дори това да е така и да не може да бъде възтановена сумата, такъв документ S041, за баща ми и съответно отговор от Гърция, не би ли трябвало да има майка ми, за да може след време когато дойде време за пенсиониране, и за получаване на вдовишка пенсия, тя да може да удостовери какъв стаж има баща ми, за да може да й бъде изчислена сумата за този вид пенсия.Ако в случая той е необходим, защо тогава не позволяват подаването на заявление за изискването му за баща ми, като негова наследница.
    Благодаря Ви предварително, и се извинявам за многото въпроси, които зададох.

    • Мария Радева каза:

     В България здравното осигуряване и социалното, респ. пенсионното се извършват по различни правила. Затова Ви казах, че съм скептична по отношение на възстановяване на внесените здравни осигуровки.

     Ако в един бъдещ момент трябва да доказвате осигурителен стаж за пенсиониране – това е друг въпрос, компетентният орган от българска страна е НОИ и там наследниците по определен ред ще могат да докажат стажа на наследодателя си.

 51. Ваня К. каза:

  Здравейте!

  В момента уча магистратура в Германия и ползвам Европейска здравноосигурителна карта. В скоро време изтича срокът на картата и тя ще трябва да се поднови. Въпросът ми към Вас е дали аз трябва лично да си подам заявление за издаване на нова карта в България или това може да се направи от друго упълномощено лице, без да е нужно аз лично да присъствам? И ако друго лице може да подаде заявление от мое име, какви документи трябва да се представят?

  Предварително благодаря!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   В процедурата за издаване на ЕЗОК е предвидено, че същата може да се издаде и чрез пълномощно.
   Така трябва да изглежда пълномощното:

   Пълномощно за подаване на заявление и получаване на Евоопейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

   Долуподписаният/ата,…………………………………………………………………………………
   ( трите имена по лична карта)
   с ЕГН:…………………….., притежаващ ЛК№ ……………………………..,
   издадена на ……………………..(дата на издаване) от МВР ………………………,

   УПЪЛНОМОЩАВАМ:
   лицето …………………………………………………………………………………………………
   ( трите имена по лична карта на пълномощника)
   ЕГН: ………………………, притежаващ ЛК №……………………………..,
   издадена на …………………( дата на издаване) от МВР ………………………,
   да подаде заявление за издаване на ЕЗОК от мое име, както и да
   получи издадената ЕЗОК на мое име.

   Упълномощител: …………………………..
   ( Подпис )

   Никъде няма визирано условие пълномощното да е нотариално заверено, следователно достатъчно е само да е подписано.
   Изпратете такова пълномощно да лицето, което ще Ви представлява и само с пълномощното да подаде заявление в съответния пункт за издаване на ЕЗОК.

 52. Petya Georgieva каза:

  Може ли друго лице(например сестра ми)да ползва моите здравни осигуровки в Англия. Тя живее в България и има тумор на мозъка. Тука имат по-добра техника.Може ли тя да ги ползва.Аз съм здравно осигурена от април,2011г.

  • Мария Радева каза:

   Съжалявам за това, което се случва с Вашия близък!
   Някои здравноосигурителни системи (каквато е и българската) не позволяват ползване на права от други членове на семейството, т.е. правата се ползват от този за когото са. Но някои европейки системи позволяват прехвърляне на права към определен кръг лица – напр. деца, съпрузи и др.
   Най-точен отговор на задавания от Вас въпрос можете да получите като се обърнете към Вашия застраховател в Англия. Само той ще Ви обясни имат ли и кои лица право да се ползват от Вашата здравна осигуровка!
   Късмет в лечението!

 53. Стефка Желева каза:

  Уважаема госпожо Радева,
  От 2011 год. работя в Австрия и се осигурявам съгласно австрийското законодателство. Не се възползвах от правото на осигурените в страна членка на ЕС българи за освобождаване от задължение към НЗОК, тъй като нормата на закона не е императивна. Плащам си здравни осигуровки, като неосигурена на друго основание и като се връщам, ползвам здравни услуги.Въпросът ми е следният. Ако престана да плащам здравноосигурителни вноски в България и при завръщането си в отпуск представям в НАП удостоверение Е 104 или Е 106, какъв ще бъде здравноосигурителният ми статус – като на лице, осигурено в България, или като на лице, осигурено в Австрия? Коя здравна каса ще плати разходите – българската или австрийската? Австрийската здравна каса не покрива пълната стойност на лечението и прегледите.
  Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Ситуацията, в която се намирате е възможна поради особеностите на българския закон.
   В Австрия задължително се осигурявате – защото там работите.
   Осигурявате се и в България – защото тук е допустимо да се осигуряват лицата – като неосигурени на друго основание. Щом си плащате здравните осигуровки – Вие сте осигурено лице и в РБ.
   Въпросните документи, които цитирате Е 104 или Е 106 са заменени от нови формуляри с означение S, но това не е толкова важно в случая. Доколкото разбирам идеята Ви е са си сумирате периодите и в РБ да Ви бъдат зачетени платените в Австрия периоди.

   Имам известно съмнение, че това което описвате е възможно. Понеже въпросните формуляри отразяват основния принцип – че лицата се осигуряват в една страна членка – много държави издават съответните документи когато лицата напускат местната осигурителна система. Издавайки Ви този документ – съответната осигурителна система приема, че вие я напускате и затова ви издава съответния документ – за да можете да влезете в осигурителната система на другата страна – членка. Така лицата плащат, но и имат пълни права само в една страна-членка – но това е по принцип.

   Но ако все пак ви бъдат издадени подобни документи (разбирам, че нямате намерение да напускате Австрия) и ги представите в НАП – то тези документи ще служат да си уредите здравноосигурителния статус в РБ и да се ползвате с правата на българско здравноосигурено лице – т.е. по същия начин по който ползвате здравни услуги, както и до сега.

 54. цецка каза:

  Здравейте!Работила съм в Кипър от април2008год.до април 2010год.Когато си дойдох в България си взех документ за това че съм осигурявана но не за цялото време защото не можели да ми издадат преди да изтече годината.Не че тук някой разбра от този документ нещо просто ме накараха да си извадя от полицията удостоверение за пътуванията ми извън страната.Както и да е интересувам се мога ли да разбера от някъде колко време съм осигурявана и за тези години трябва ли да имам документи за да ми се признае за стаж /дано само не се налага да ходя до Кипър за да го взема/.Как да проверя .Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Трудно бих коментирала ситуацията Ви, защото не разполагам с документите Ви.
   Малко е странно, това което казвате, защото съм работила с много документи, издадени от чужбина и смятам, че процедурата вече е ясна и отработена. Странно ми е защото, ако сте представили точния документ, издаден от страна – членка, за периода след 2007 – пътуванията ви извън страната са без значение ?

   Историята на Вашето здравно осигуряване се съхранява в НАП. Обърнете се към съответния офис на НАП и по ЕГН следва да ви дадат информация – какви осигуровки имате, ако ви липсват – за кой период е и как могат да бъдат покрити и т.н.

   Можете да направите и справка за здравноосигурителен статус – отново по ЕГН на интернат страницата на НАП.

 55. Наталия Евтимова каза:

  Здравейте,моя въпрос е следния : Сестра ми от 18.10.2013 работи на трудов договор в Германия.Осигурява се здравно.Наложи и се през миналите ни да я приемат в болница, от където и издадоха болничен лист само за дните на престой там.Обяснили са , че допълнителни дни може да и даде само домашен лекар.Ходила е да се регистрира и са и дали продължение на болничния, но питането и е- дали ще се наложи да си плати здравните осигуровки, които дължи тук в БГ , тъй като беше безработна и не ги е плащала може би година и малко.Не знае дали това ще е проблем за престоя и в Германия, ако се наложи някакво лечение или престой в болница /не дай боже/ отново.
  Ще съм благодарна ако ми дадете някои пояснение относно какво трябва да се направи в случая,
  Благодаря предварително.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   От зададения въпрос не ставя ясно къде лицето е било в болница – в България или в Германия?

   За времето докато лицето е било на територията на РБ – то дължи здравни осигуровки. След започване осигуряването й в друга страна – членка – то в България не се дължи здравно осигуряване.

   Липсващите здравно осигуровки в РБ са по принцип дължими. А дали това може да се отрази на престоя й в Германия – не мога да отговоря със сигурност. Но ако е в ситуация, в която са й необходими осигурителните периоди от България, за да бъдат прибавени към осигуряването й в Германия (ако това е необходимо) – то тогава може й да са й необходими. По принцип не може да се отговори – всяка ситуация се преценява конкретно.

 56. М.Стойнов каза:

  Здравейте,
  В периода от 2010 до 2012 бях студент във Великобритания.
  За съответния период не са внасяни здравни осигуровки, респективно, съм с прекъснати осигурителни права. Имам ЕЗОК, който беше издаден във връзка с изискванията за издаване на Registration Certificate, чрез който да получа права да работя почасово, на територията на Острова.
  Въпросът ми е, (понеже се спомена по-горе за представяне на документ и опрощаване, като и за осигурителни суми включени в семестриалните такси)как мога да изчистя задълженията си към НАП? Не ми се нрави мисълта да изплатя лично 24 месеца осигуровки, при условие, че не съм ползвал здравните услуги нито на България, нито на Великобритания, в рамките на този период.
  Ще се радвам ако има някакво нормално решение на проблема.

  Благодаря предварително!

  Поздрави,
  Мартин Стойнов

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Българските студенти в чужбина имат същите права като тези в България – т.е. ако учат редовно и са до 26 години са осигурени за сметка на държавата.
   Смятам, че при представяне в НАП на документ от университета в Англия, доказващ качеството студент – дължимите осигуровки следва да бъдат заличени.
   За разлика от вас – за студентите в България се подава служебна информация към НАП – затова техните права не се прекъсват. За тези в чужбина – няма как да се подава служебна информация и това е причината самите студенти да представят съответния документ.

   За да се сигурен, че НАП ще приемат представения документ – можете първо да ги попитате какъв точно документ ще приемат.

 57. йордан кръцов каза:

  Здравейте, моят случай е следният.Н 37г. съм и от 2004 до 2010 се осигурявам в Гърция. През
  2005 се разболявам от остеосарком на бедрена кост, лекуван съм изцяло в същата страна и през 2006 се пенсионирам по болест в България но продължавам да живея, лекувам и осигурявам в Гърция.През 2010 декларирам пенсията си от България след което от гръцката осигурителна институция към която се осигурявам ми правят прекъсване на осигуровките със задна дата от 2006г. въпреки , че вече са платени, като ми отговарят че нямам право на двойно осигуряване. Та въпросът ми е: Имат ли право на това, това ли е начинът и ако е така имат ли право да ми отнемат и осигуровките които са през 2006г. преди да влезим в европейският съюз. Ще съм Ви много благодарен да ми отговорит

  • Мария Радева каза:

   По принцип координацията на системите за социална сигурност за България се прилагат след 2007.
   На останалите въпроси ми е трудно да отговоря, защото не разполагам с документа, издаден от гръцките власти.
   Както разбирам вие проблем с български институции нямате, имате с гръцките власти и в Гърция трябва да търсите решение на проблема.

 58. мария шишкова каза:

  Здравейте, прочетох всички въпроси и отговори, но помежду тях не намерих отговор на моя въпрос. Какво се случва с осигуровките ако пребиваваш в страна която не е членка на ЕС? Съпругът ми живее и работи в Кения от 7 месеца и там е осигурен. Какво да правя? Да продължаваме ли да плащаме осигуровките му и в БГ или има някаква декларация като Е 104?
  Благодаря ви предварително.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Екзотична страна за живот и работа е избрал съпругът ви:)

   Подобна декларация като Е104 (сега има друга номерация) няма – защото това е система само за ЕС.
   При пребиваване в страна извън ЕС имате две възможности

   1. Да продължите да му внасяте осигуровките в РБ. Така като се върне в РБ – ще има здравна осигуровка. Този вариант е приемлив ако планирате завръщане в страната и ако искате да си запазите осигуряването и в България.
   2. Можете, след като се подадат съответните декларации, да заявите спиране на осигуряването в РБ. Така съпругът ви няма да има задължения поради неплатени осигуровки, но няма и да има здравни права. В този случай, при завръщането му в страната – има специални правила, по които да възстанови здравното си осигуряване. Този вариант е приемлив ако планирате трайно установяване извън България.

 59. Тони каза:

  Здравейте.Наскоро почетох,че нямаме право или не трябва да имаме двойно осигуряване,едно в България и другото в чужбина.Искам да попитам какво се случва,ако продължавам да го правя,все пак не съм и била наясно от една страна,но го правя за своя сигурност.Живея в Англия от ноември 2009 (дати не Помня), в началото не съм работила,карах един курс,през 2011 юни м. започнах почасова работа и всъщност от тогава съм здравно осигурена и до момента.Но през цялото това време член на семейството си ми внася здравните осигуровки в България.Наказуемо ли в това,и ако някога реша да се прибера за постоянно,има ли вероятност да имам да плащам нещо? Нямам си на идея и ми е много трудно да разбера какъв е реда,ако евентуално трябва да преустановя плащанията си в България и това трябва най вероятно ще стане с упълномощено лице.Също така,ако това се случи,но остана без работа тук за няколко месеца да кажем,няма ли да имам задължения в България един ден,ако се прибера??? И последно имам здравна карта,издадена в Българи,която е изтекла преди 2 години,и доколкото разбрах мога да си извадя нова такава английска,тъй като живея и съм осигурена тук.(наета съм на договор,а не самонаета).Благодаря

  • Мария Радева каза:

   Виждам, че въпросът ви е отдавна, но едва сега имам възможност да отговоря на изпратени въпроси.

   Това е правилото и смисълът на координацията на системите за социална сигурност – лицата да се осигуряват в една страна членка. Понеже нашето законодателство е такова и може да се осигуряват е и тук и там – не виждам особен проблем в това. В Англия задължително ще се осигурявате – защото там работите. А в РБ – го правите защото не ви е проблем да си внасяте осигуровките.

   В случай, че преустановите плащането в РБ – понеже законодателството е такова – формално ще се натрупат задължения, които в последствие, като представите документ, че сте се осигурявали в друга страна членка – това задължение ще бъде елиминирано.

   В случай, че имате осигуряване в РБ – можете да получите българска здравноосигурителна карта. Но честно казано – ако имате право на английска такава – защо ви е българска?

 60. Галина каза:

  Осигурена съм в БГ , живеем с мъжа ми в Германия , забременях и решихме да родя в Германия.От тук се тръгна по мъките …документи , формуляри , чакане.Изкарах Е 104 , но не ме осигуриха в Германия. Другата седмица ще се прибираме в БГ да родя .Мога ли да продължа да си плащам в БГ здравните осигуровки ?

  • Мария Радева каза:

   Доста неприятна ситуация!
   Вие може и да сте получили формуляр Е 104 – но това нищо не означава. За да влезете в здравната система на една страна – членка – трябва да има заковано основание за това. Вие не казвате на какво основание пребивавате в Германия, както и защо немските власти са отказали да ви включат в тамошната здравна система.

   Вие не само, че можете да си плащате осигуровките в България, но дори имате задължение за това – докато не настъпят основания, изключващи задължението за плащане.
   За да няма изненади и като се върнете в БГ – проверете в сайта на НАП – здравноосигурителния си статус и ако при проверката се окажат някакви проблеми – да можете своевременно да ги решите. Ако всичко е ОК – поне да сте спокойна, връщайки се тук.

   Успех!

 61. Ралица каза:

  Здравейте.

  Живея в чужбина и съм студент от Април 2013 тук, под 26 години съм. Не съм показала обаче още документите от Университета ми пред НАП, т.е. в момента съм със спряни права ( до Февруари 2013 бях в Университет в България и до тогава би трябвало автоматично да съм осигурявана).
  Имам обаче издадена ЕЗОК, която е още валидна. Наложи ми се да вляза в болница преди няколко дни. Тукашната здравна каса пое случая и те казват, че не би трябвало да има проблеми. Как стои въпроса с България и НАП. Проблем ли е, че се лекувам при прекъснати здравни права, но с актуална ЕЗОК???
  Трябва ли сега бързо да покажа документите си от университета ми тук, за да може да ми се опростят вноските за април, май и юни или е ок, ако го направя когато се прибера – септември ?

  Благодаря предварително!

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!

   Вие сте типичен пример за това как подчиняваме правата, които имаме на недобре изградени и наработещи информационни системи.

   От въпроса ви разбирам, че предполагате, че сте с прекъснати здравни права – което е напълно логично след като за вас не е подавана информация от университет в България. Затова моят съвет е проверете първо здравноосигурителния си статус – в страницата на НАП – за да се уверите със сигурност как ви отчита системата на НАП и тогава отново ако искате ще търсим решение на проблема ви. Вижте от кога сте с липсващи здравни осигуровки, какво се изписва в статуса ви – това е важно

   • Ралица каза:

    Здравейте!

    Първо благодаря за отговора.
    В системата на НАП съм с непрекъснати права. Отчетени са засега само Март и Април като неплатени. Реално обаче скоро ще се види, че и Май и Юни не са. Нап отчитат месеците очевидно със закъснение…
    Но 🙂 Намерих това, докато се притеснявах, дали аз ще плащам космическите суми от клиниката:

    „Българските студенти, които следват в някоя от страните на ЕС, ползват здравни услуги, като удостоверяват своите права с европейска здравна карта, издадена от Районните здравноосигурителни каси. Ползването на здравната карта в страните от ЕС е възможно, дори когато са изминали повече от три месеца, в които студентът не е представил удостоверението или служебната бележка в НАП. При представянето на документа от висшето училище се премахват предишни задължения за здравноосигурителни вноски за периода, посочен в удостоверението.“

    Източник: http://nra.bg/news?id=868

    Т.е. би трябвало всичко да е наред при мен. И дори по-късно да удостоверя, че съм била студент, да ми се покрият разходите. Така го разбирам поне.

    ПОздрави

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!

     Това, което сте цитирали – принципно е вярно.
     Но все пак ако имате възможност оправете си здравния статус – за ваше спокойствие!

 62. Даниела Йорданова каза:

  Здравейте, ако човек няма здравни осигуровки в България и при пътуване в чужбина му се наложи да ползва спешна помощ, дължи ли пари на здравно-осигурителната система на страната, чиито услуги е ползвал?

  • Мария Радева каза:

   Отговорът на този въпрос зависи от законодателството на съответната държава, защото вие се намирате на нейна територия. Но – да най-вероятно дължите плащане, защото медицинската услуга не е безплатна.

 63. Веселка каза:

  Здравейте!
  Моята ситуация е следната:Аз живея и се осигурявам в Англия от 2008г.Миналата година ми се наложи да използвам българските лекарски услуги частно,понеже не ми беше призната Европейската здравна карта.Затова трябваше да си платя всички осигуровки плюс лихвите от 2008 до август 2012.Това ми костваше много допълнителен стрес и финанси.
  Какво трябва да направя ,за да ми се признаят осигуровките за месеците 09,10,11,12 2012 и 01,02,03,04 2013г и по този начин мога да ползвам лекарски услуги на нормалната потребителска такса?Трябва ли да си взема някакъв документ от Англия и какъв ,ако трябва?
  Също искам да запитам,имам ли шанс парите ,които изплатих миналата година,да ми бъдат възстановени?
  Благодаря за отделеното ми време

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Разбирам ситуацията така – вие имате здравна осигуровка от Англия, считано от 2008. Защо в България – не са признали ЕЗОК, издаден от Англия (нали така?) – не мога да кажа. Но не забравяйте, че ЕЗОК се ползва само за спешна и неотложна помощ, а не при всички случаи.
   В случай, че имате здравни осигуровки, правени в друга страна – членка – не дължите такива в България, но за това трябва да представите в НАП съответния удостоверителен документ. Това е т. нар. документ за сумиране на осигурителни периоди – обозначава се с Е 104. Доколкото съм информирана в Англия не издават този образец, а новият образец, който се прилага след 2010 (някои страни все още издават стария).
   Не съм съвсем сигурна дали можете да върнете платените суми, защото към момента на плащането не сте представили документа, за който говорих. За повече подробности можете да се обърнете към НАП.

   • Веселка каза:

    Значи аз досега не съм предтсавяла Е104 в България,защото си мислех,че с картата която ми е издадена тук навсякъде може да се провери дали съм осигурена или не.За Е 104 ми го искат в България а тук ми казаха ,че вечене го издават.В България никога няма да ми приемат новият документ ,защото те настояват и казват ,че все още е Е 104.Моля ви посъветвайте ме какво да направя,за да ми бъдат признати осигуровките в БГ тази година и мога да се възползвам от прегледи.

    • Мария Радева каза:

     Издадената ЕЗОК има съвсем друго предназначение от официалния формуляр Е104 – ако показваха едно и също нямаше да бъдат уредени с два различни документа.
     От май 2010 формуляр Е104 е заменен с S040 (част А)-запитване, S041 (част Б) отговор. Ако имате издаден S041 – НАП не могат да ви откажат неговото приемане.
     Друг е въпросът, че формуляр E104 се издава по искане на лицето или служебно от осигурителната институция. В случай, че държавата е спряла да издава E104, което е нейно право, въпросът е, че не може да бъде издаден S041, преди да е отправено запитване с S040. Може би това е причината поради, която се въртите в този кръг между НАП и осигурителната институция в Англия.

     Цитирам ви отговор на нашето Министерство на труда и социалната политика по идентичен казус, само че за Кипър: „…. не може да отговорим защо Кипър отказват да издадат формуляр Е104.
     В рамките на здравното осигуряване формуляр Е 104 се издава за сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в различни държави-членки на Ес, като дава възможност на лице, осигурявало се в друга държава-членка, при завръщане в България и представяне на формуляра в териториалната дирекция (ТД) на НАП да придобие здравноосигурителни права, без да е нужно да прави допълнителни вноски. По горепосочените регламенти този формуляр следва да е заменен от структурирани електронни документи S040 и S041. Те не се пренасят от граждани, а се обменят служебно между компетентните институции на държавите. Така че дори и да не сте получили съответния документ от Кипър, Националната здравноосигурителна каса може да изиска служебно информацията, съдържаща се в него, от компетентната кипърска институция. За целта трябва да отправите писмено заявление до управителя на НЗОК, с което да бъде поискано удостоверение (документ S 041) за здравноосигурителните Ви периоди, придобити в Кипър.“

     Искам само да ви предупредя – добре да проучите последиците от издаване на един такъв документ. Преди някои държави – не всички поставяха като условие за издаване на Е104 – излизане на лицето от тяхната здравноосигурителна система. Проучете добре как стои този въпрос в Англия, защото вие по принцип оставате в тяхната осигурителна система.

 64. Анелия каза:

  Здравейте,
  сина ми работи от година в Германия / не на постоянна работа / и взе решение да следва.В момента си подготвя исканите документи за ВУЗ.Изисква се и здравно – осигурителен документ.Възможно ли е такъв от НАП /сина ми е с непрекъснати здравни осигуровки / да кандидатства в Германия ? Имам предвид – признава ли се нашето здравно осигуряване в друга страна от ЕС ?
  Благодаря ви

  • Мария Радева каза:

   Разбира се нашето здравно осигуряване „се признава“ в страна от ЕС – това е т.нар. координиране на системите за социална сигурност на страните членки.
   Понеже не казвате как синът ви е работил в Германия през изминалата година, приемам, че той ще кандидатства като български гражданин и ще представи документ за налични здравни осигуровки (вкл. и за последната година), платени в България.
   Представянето на подобен документ се изисква от много университети в чужбина.
   Не забравяйте, че по дефиниция българските студенти в ЕС остават задължително осигурени в БГ, а не в станата, където учат – но това е друг въпрос, който ще ви занимава, когато синът ви стане студент.

   А сега на вашия въпрос – документът, който е необходим на вашия син е ЕЗОК – европейска здравноосигурителна карта. На българските студенти в чужбина друг документ не се издава.
   ЕЗОК се издава от НЗОК. Няма какъв документ да искате от НАП.
   Ако случайно университетът иска нещо друго или имате някакви други проблеми – обадете се, ще опитам да ви помогна с каквото мога!
   Успех на сина ви!

 65. Анна Пуц каза:

  Здравейте!

  Ето и моя въпрос. От 2005 г. живея в Австрия, омъжена за австриец. От март 2005 до август 2006г когато започнах работа се самоосигурявах в австрия. От март 2011 останах без работа и съм осигурявана от Бюрото по труда, което ми плаща здравни и пенсионни осигуровки. От юли 2012 до сега имам договор с една фирма, която ми осигурява минимална трудова заетост, т.е. месечен доход, които не се облага с данъци. Договорът ми е до април 2013. 2008 г. си извадих Е104 и бях освободена от натрупаните ми дотогава задължения към НАП.
  Декември 2013 г. взех отново Е104, което показва, че съм осигурявана от март 2005 до дек. 2012 в Австрия, попълних и заявлението и декларацията, които българите живеещи в чужбина трябваше да подадат до 31.12.2102. В НАП Пазарджик обаче ми казаха че не е нужно да подавам до тази дата, а майка ми да отиде след 7.01 и да подаде само Е104. Така и направихме. Оказа се обаче, че здравния ми статус все още показва задължения и то за 7 месеца от 2011 и 5 месеца от 2012. Днес майка ми е била в НАП да получи инфо по този въпрос, на което са и казали че според нов закон от януари 2013, който аз не мога да намеря, осигуровки ми се признават само ако работя в чужбина, а не ако съм осигурена като безработна или ако съм съосигурена към мъжа ми. Не искам да коментирам смисъла на това, но въпросът ми е дали има такъв закон. Дори и тази информация да е вярна, то месеците, в които е посочено че няма данни пак не отговарят напълно на месеците, в които съм осигурявана от Бюрото по труда. Какво мога да направя в този случай и значи ли това че трябва да си плащам в БГ за месеците, в които съм безработна в Австрия, което смятам за абсолятно безумие. Благодаря Ви предварително за отговора.

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Благодаря за въпроса.
   Ще проуча ситуацията и ще Ви върна отговора.

   • Анна Пуц каза:

    Здравейте!
    Благодаря Ви за това, че се заемате да проучите ситуацията.
    Междувременно имам още един въпрос. Майка ми е безработна от 1.03.2011 г. и като такава в България сама си плаща осигуровките. Наскоро е чула, че трябва да подаде Декларация 7, при което е отишла в НАП Пазарджик и поискала да подаде тази Декларация, но служителката и е казала, че е по добре да не я подава, защото можело да се наложи да си плати още веднъж осигуровките, които вече е внесла. След този отговор майка ми е в недоумение какво да прави и изобщо да прави ли нещо. Моля изяснете ни каква е случая с тази декларация и дали майка трябва да я подава или не. Много Ви благодаря!

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!
     В случай, че осигуровките са внесени и приети от НАП (още повече, че същите не се показват и дължими при проверка в сайта на НАП) няма как някой да бъде накаран да си плати осигуровките втори път.
     По принцип плащането на осигуровките и подаването на декларации са две отделни действия, за неизпълнението, на които се носи различна санкция. В случай, че е пропуснат срока за подаване на декларация – може да бъде наложена някаква санкция, а както разбирам в случая, този срок е пропуснат.
     От 01.03.2011 лицето само плаща здравните си осигуровки и с този момент е възникнало задължението й за подаване на въпросната декларация 7. С тази декларация се декларира не само началната дата, от която възниква задължението (в случая 01.03.2011) но и върху какъв доход лицето ще внася здравни осигуровки. Предполагам, че тя внася върху минималния осигурителен доход. Тук трябва да се внимава лицето да няма други доходи, върху които да дължи здравни осигуровки. (може би това са имали предвид служителите от НАП – ако сега декларира осигурителен доход, различен от минималния – възможно е да трябва да се довнасят осигуровки).
     Ако сега лицето подаде декларация 7 и декларира начална дата на задължението, за което се внасят осигуровките – 01.03.2011 – възможно е НАП да наложат санкция за пропуснат срок за подаване на декларация.
     Ако лицето няма други доходи и продължава да се осигурява върху минималния осигурителен доход – да продължава да си плаща осигуровките. Така и така срокът за подаване на декларацията отдавна е изтекъл.
     М. Радева

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Нека да изясним ситуацията:
   Казвате, че през 2008 сте получили Е104, с което би следвало да са ви заличени дължимите суми към НЗОК за периода от01.01.2007 (когато РБ влиза в ЕС, преди тази дата няма механизъм за сумиране на осигурителни периоди) до някаква определена дата, която е била посочена в Е 104.
   Казвате, че през декември сте получили отново Е104 за периода от март 2005 до дек. 2012.
   Тук не разбирам защо за периода от 2005, нали осигурителните ви периоди в България до 2008 са уредени, с предходния издаден Е104?

   Ако има някакви промени във връзка с издаването на европейските документи, то те са още от 2010, но тези промени не са в смисъла на това, което казвате, те се отнасят за нещо съвсем друго.
   Както разбирам и вторият Е104 е приет от НАП, но въпреки това, периоди, които са посочени в този документ, все още се приемат за дължими от НАП. Това, което Ви съветвам да направите на този етап е да се обърнете писмено към НАП и да изискате писмена информация – защо въпреки представения формуляр Е104, който включва въпросните периоди, същите продължават да бъдат дължими. След като получите писмен отговор – тогава може би ще стане по-ясна каква е позицията на НАП, а не нещо което е казал някакъв анонимен служител.
   Поздрави!
   М. Радева

 66. Динко Вълканов каза:

  През юни 2005 год. заминах при родителите си в страна – членка на ЕС, където завърших средното си образование и бях приет да следвам в държавен университет за времето от 2007 до 2009 год., след което прекъснах обучението си по здравословни и финансови причини.До завръщането си в България (на 20.06.2012 г.) не съм учил и не съм работил и не са внасяни социални осигуровки на мое име там, но родителите ми работят и са социално осигурени.
  Веднага след завръщането ми беше необходимо да възстановя здравно-осигурителните си права, поради което се явих в НАП – Офис Изток , където показах документи за пребиваването ми в чужбина(легитимация и справки за следване). Беше ми казано, че трябва да внеса 36 здравни вноски и съответните лихви, което и направих.По-късно, през м.декември м.г. разбрах от сайта на НАП, че е било необходимо да представя заявления по чл.40а, ал.1 от ЗЗО и декларации по пар. 19п от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО за времето на пребиваване в чужбина, което също направих.
  При запознаването ми с текстовете на ЗЗО (чл.40а, ал.3 от ЗЗО) видях, че за възстановяване на здравноосигурителните права на българи, пребивавали дългосрочно в чужбина, трябва да се да внесат наведнаж 12, а не 36 здравни вноски . Опитахме се да си изясним това несъответствие в НАП – Офис Изток, но не останахме напълно удовлетворени от отговора.

  Много Ви моля да ми отговорите: колко вноски трябва да бъдат направени за възстановяване на здравноосигурителните ми права -12 вноски, както е в чл.40а, ал.3 в ЗЗО или 36 вноски и съответните лихви, както и трябва ли и как да ми бъде върната евентуално надвнесената сума? Благодаря Ви.

  • Мария Радева каза:

   От това, което сте написали разбирам, че след 2005 сте напуснали България и сте се върнали едва през 2012. След юни 2012 не сте напускали България.
   Когато сте се явили в офиса на НАП през юни 2012 – вие сте били лице с липсващи здравни осигуровки за периода 2005 – 2012. За да възстановите здравно осигурителни права, по принцип е трябвало да покриете период от 36 месеца назад.
   За тези 36 месеца – в случай, че сте били студент в страна – членка и сте на възраст до 26 години е следвало да ползвате права като на български студент, т.е. осигурен за сметка на държавата. Защо НАП не са приложили това – дали защото не отговаряте на условията или не сте представили съответните документи – не мога да отговоря. За това трябва да отговорят от НАП.
   Към юни 2012 вие не сте били подали заявление по чл. 40а и следователно към него момент сте възстановил здравни права, плащайки 36 вноски.

   Едно е да възстановите здравноосигурителни права, а съвсем друго е да имате дължими суми за здравни осигуровки. Така че вие сте възстановил права, но не съм сигурна дали нямате още дължими суми – затова е трудно да се говори за надвесени суми. Едва като се прецени цялата ви здравноосигурителна история, съществуващите документи и основания може да се прецени дали имате още дължими думи или може да се мисли за надвнесени суми.

   • Динко Вълканов каза:

    Много Ви благодаря за отговора.Явно тази материя е трудна за разбиране от обикновените граждани :).

 67. Timo каза:

  Здравейте,
  Дъщеря ми е студентка в Шотландия от 09.2010 год. и е с пълна стипендия ,тоест платени са всички здравни осигуровки в Шотландия . Какви документи трябва да представя или попълня за да й се признаят осигуровките в България ? Какъв документ тя трябва да вземе и къде трябва да се подаде ?

  Поздрави :

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   какво имате предвид като казвате „да й се признаят осигуровките в България“?

  • Мария Радева каза:

   По принцип въпросът с българските студенти в чужбина е малко особен.
   Българските студенти в чужбина остават осигурени в България и по принцип нямат задължение да се осигуряват в страната (това важи само за страните-членки на ЕС), където учат. За Англия и Шотландия (т.е. Великобритания) е малко по-различно, защото там здравната осигуровка влиза в семестриалните такси и т.н.
   Това, че дъщеря ви е осигурена в друга страна от ЕС – не означава, че автоматично спира да е задължена и в България.
   По принцип студентите, които учат в редовна форма и са на възраст до 26 години са осигурени са сметка на републиканския бюджет. За да се възползват от това си право студентите в чужбина трябва да представят в НАП удостоверителен документи (преведен и т.н. – за подробности следва да се обърнете към НАП), от който да е видно, че лицето е студент и да бъдат „изчистени“ здравните осигуровки, дължими в България. Мисля, че това ще е по-лесния начин, отколкото да представяте официален документ за сумиране на осигурителни периоди.

 68. Невена Димитрова каза:

  На 23- годишен студент-българин в Германия откриват рак на дебелото черво. Здравноосигурен е в България, но с адресна регистрация в Германия.
  ВЪПРОСЪТ ми е каъв е начинът да бъде лекуван в Германия, има ли такъв,без да заплаща сам лечението си?

  • Мария Радева каза:

   Съжалявам да чуя това, дано момчето се оправи бързо.
   По дефиниция българските студенти в чужбина остават осигурени в България, а там, където учат – ползват само спешна и неотложна помощ. (това, което описвате не попада в кръга на спешността)
   Това, че има адресна регистрация в Германия не означава нищо за здравно-осигурителния му статус. В някои случаи българските студенти, макар и да не са задължени, започват да се осигуряват и в чужбина – в този случай могат да ползват местната здравна система като местни лица. В случай, че имат само българска осигуровка – възможностите да ползват местната здравна система са съществено ограничени. Не зная във вашия случай – дали студентът има здрава осигуровка в Германия.
   Моят съвет е да се обърне към местните здравни власти и здравни каси и да получи от тях информация за възможностите да бъде лекуван в Германия.

   • Невена Димитрова каза:

    първо благодаря за бързия отговор! разбирате, че в нашата ситуация бързината е от особена важност. Днес се свързахме със здравната каса в Германия,от там искат документ от НЗОК-България, че той се отказва от здравните си осигуровки в България. Проблемът е, че не посмяхме да кажем по телефона защо точно предприемаме тази стъпка, от страх да не откажат да сключим договор за заплащане на здравните осигуровки към тях заради диагнозата-рак. Нямам представа дали изобщо действаме адекватно в тази ситуация, затова Ви моля засъвет. Страхуваме се да се откажем от българската застраховка, защото не знаем дали немската здравноосигурителна система има право след това да ни откаже евентуално и момчето да остане неосигурено вникоя държава. Моля Ви за съвет!

    • Мария Радева каза:

     Преди години беше значително по-лесно, защото здравната каса в Германия не следеше толкова строго правилото, че всяко лице е задължено да се осигурява поне в една страна членка и имаше доста случаи в които студентите се оказваха с две осигуровки – и българска и немска. Но с всяка измината година ситуацията се затяга все повече.
     Честно казано не зная точно какво визират властите в Германия, като искат подобен документ – защото такъв не съществува. Няма как едно лице да се откаже от българската си здравна осигуровка. Има специални документи, чрез които едно лице може да избере т.нар. приложимо законодателство, но подобни документи се издават от НАП, а не от НЗОК.
     Когато избирате немската здравна система – следва да се информирате какъв обем от медицинска помощ може да бъде ползвана, а също така и след какъв период на осигуряване – лицето става здравноосигурено.
     Ако мога с нещо да ви бъда полезна – можете да ми пишете на e-mail или да ми се обадите – координатите ги има в сайта

    • Невена Димитрова каза:

     Много ви благодаря! Ако имам още въпроси след утрешната среща, си запазвам правото да се възползвам от разрешението Ви да Ви обезпокоя пак. Благодаря!

 69. стоян каза:

  Имам запитване защото се получава аномалия при мен От 2000 година до днес несъм се пребирал във страната за повече от три месеца.Вгодината минимом контрактами е 7 месеца.Отидох до обласната дирекцияна вътрешните работи да ми издадът докумен че наистина аз несъм пребивавал във страната от посочените 183 в годината и знаетели какво се оказа заплатих всички суми и такси и накрая получавам един осакатен дикумент до 2003 довре но от там нататък започва липси излязъл но невлязал после влязъл на 24.10.2009 и излязал на 23.10.2010 излиза че 2010 до октомви аз несъм излизал а същата година август месец бях във САЩ в маями на операция собственка ми заплати всичо защото работя за него как сега да докажа че аз наистина ме е нямало през този период би трябвало да се обърна къ господари на ефира и сигорно ще го направя после били търсили братя галеви маико мила аз отсъствам от страната а те ме водят че съм тук
  кажете ми какво да правя сега по вашите измислени закони в ущърб на населението аз каде съм как да докажа че мее е нямало склед като митниците немогат да го докажат

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Всъщност въпросът Ви не е свързан със здравните осигуровки, а с практиката относно информацията за това кой и кога е влязъл – излязъл от страната.
   Вие чак сега ли разбрахте, че информацията не е точна? До един момент справките наистина са точни, но след това започва една истинска каша. Истина е – информацията дали едно лице се намира в страната или не – не е особено точна:) звучи абсурдно, но – да, така е. Има сравнително точна информация, когато напускате страната със самолет и може би през външна граница. Но когато минавате към друга страна – членка и то сухопътна граница – нима някой някъде отбелязва, че сте минали? Е, няма как да докажете кога къде сте били.
   В интерес на истината – спиране плащането на здравните осигуровки – би следвало да уредите преди да напуснете страната, а след като се върнете – тогава отново да възстановите здравно осигуряване.

 70. Ана Кирилова каза:

  Здравейте,
  „Ако български студент в държава от ЕС/ЕИП започне и легална работа там, той ще трябва да се осигурява в държавата по извършване на трудовата дейност. Тогава компетентна държава за здравното му осигуряване и за издаване на всички необходими европейски документи ще е държавата по месторабота. Когато такъв студент се завърне за ваканция или на гости в България, той ще ползва при необходимост само спешна и неотложна медицинска помощ в страната – срещу представяне на валидна чуждата ЕЗОК“ – това го прочетох в сайта http://www.ezok. Въпросът ми е – при това положение студентът трябва ли да се отпише от българската здравна каса?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Разбирам въпросът Ви, който според мен е породен от недостатъчно добрия начин, по който се представя информацията в подобни сайтове.

   Не съществува правна възможност лицата „да се отпишат” от българската здравна каса.
   Същността на здравното осигуряване в РБ е следното – всички лица – БГ граждани и някои категории чужденци са задължително здравно осигурени лица по дефиницията на закона. На практика това означава, че тези лица са задължени да внасят здравноосигурителни вноски (ако не го правят задълженията за натрупват и стават дължими към Национална агенция по приходите).

   За лицата, които пребивават в ЕС попадат под т. нар. правила за координация на системите за социална сигурност. По принцип тези правила са насочени към това лицата да плащат здравни осигуровки в една страна членка и на нейна територия да ползват пълен обем от здравни грижи, а в останалите страни-членки единствено спешна и неотложна медицинска помощ срещу представяне на ЕЗОК.

   За студентите в ЕС се приема, че в държавата, в която следват те пребивават временно, а БГ (в случая, когато са БГ граждани) остава компетентната им държава. Следователно БГ студентите, които учат в страни от ЕС са длъжни да плащат (условно казвам плащат – защото при определени условия здравните осигуровки са за сметка на държавата) здравни осигуровки в БГ, тук ползват и пълен пакет от медицинска помощ, а в страната, където учат ползват единствено спешна помощ срещу представяне на ЕЗОК. Смисълът на тази разпоредба е, че когато пребивават в страните от ЕС студентите нямат задължение да се осигуряват там където учат – друг е въпросът за обема на мед. грижи, които ще получат при необходимост. Точно, за да осигурят на децата си безпрепятствено пребиваване в другата страна някои родители избират (естествено ако здравноосигурителната система на съответната страна го позволява) да осигуряват децата си и в страната, където учат. Така на практика се получава двойно осигуряване – в БГ – защото е задължително и ако вноските не бъдат платени, то те остават дължими, т.е. лицето има публични задължения; и в съответната страна – членка, защото лицето, така е пожелало. Точно, за да бъде избегнато подобно двойно осигуряване европейските регламенти въвеждат осигуряване в една компетентна държава, като това си има и своите рискове – само на територията на една компетентна държава лицето ползва пълен обем от здравни грижи – на останалата територия на ЕС – само спешна и неотложна мед. помощ.

   И така стигаме до описания от Вас случай – БГ студент в страна – членка започва легална работа в съответната страна. Със започване на работата лицето променя статута си – това, че ще получава легален доход в съответната страна – това автоматично означава, че на съответната територия е задължен и да се осигурява, т.е. БГ студент, вече като работещ влиза в здравната и осигурителната система на другата държава.

   Въпросът е какво се случва със здравното му осигуряване в БГ? Ако иска, т.е. ако плаща здравните си осигуровки и в БГ (за което няма пречка) то това лице ще е осигурено в две държави и в БГ и там където работи. Като тук вече ситуацията е обърната (за разлика от примера, който дадох по-горе) в страната, където работи лицето ще е осигурено, защото е задължено, защото там получава доход, а в БГ може да запази осигуряването си – защото така е решил и защото продължава да си плаща осигуровките.

   Какво се случва, ако реши да не плаща осигуровките си в БГ? Нищо, че лицето е студент, това, че то е влязло в друга осигурителна система – му дава възможност да спре да плаща осигуровки в БГ, което автоматично ще го извади от здравната система на НЗОК. Въпросът тук е не как да спре да плаща осигуровките си в БГ (просто спира, за това не е необходим някакъв специален акт), въпросът е как задължителните по закон здравни осигуровки да не му се натрупват като дължими. Това са отношения, по които компетентен орган е НАП (НЗОК само се ползва от информацията за това кои лица са с редовни здравни осигуровки и кои не са). И така – след като едно лице спре да плаща здравни осигуровки те стават дължими, начина да бъдат „заличени” или „опростени” (макар че това не са точни термини) е като представи пред НАП съответните документи, които удостоверяват, че за определения период лицето се е осигурявали на територията на друга страна членка (т. нар. сумиране на осигурителни периоди) то тези първоначално дължими суми биват „изчистени като дължими”. (За това какви задължения едно лице има за наплатени здравни осигуровки може да се провери на този адрес: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home)

   Казано по друг начин – всички суми, които системите на НАП показва, че са дължими поради наплатени здравни осигуровки се уреждат по два начина – или чрез плащане или чрез представяне на документи, които да докажат, че сумите не са дължими.

   Последица от плащането/ съответно неплащането на здравни осигуровки е възможността да се ползва мед. помощ, платена от НЗОК. Поради тази причина, ако БГ студент, работещ в съответната страна – членка реши да не плаща здравни осигуровки в БГ, с това, че има повече от 3 неплатени здравни осигуровки, то той излиза от системата на НЗОК. И понеже в конкретния случай този студент има друга страна по осигуряване, съответно има издадена чужда ЕЗОК – то пребивавайки в БГ – естествено, че няма да ползва медицинска помощ по линия на НЗОК, но не поради някаква друга причина, а защото е станало лице без здравноосигурителен статут в БГ.
   Докато си е в БГ през ваканциите (или поради каквато и да е друга причина) и му се наложи да ползва мед. помощ (приемаме, че той не плаща БГ осигуровки) то той може да направи няколко неща (в същата ситуация са поставени и много БГ граждани, които работят на територията на ЕС и се прибират тук през отпуските си):
   1. Да ползва мед. помощ, за която ще заплати
   2. Своевременно да внесе дължимите здравни осигуровки (или да ги „изчисти” като недължими, но това на практика трудно ще се реализира) и да възстанови здравно осигурителния си статут – така ще може да ползва мед. помощ, платена от НЗОК
   3. В случаи на спешна и неотложна помощ може да се легитимира с ЕЗОК, издадена от другата страна членка и да му бъде оказана мед. помощ по съответния ред (в този случай нищо, че лицето има ЕГН и е БГ гражданин, за системата на мед. помощ той ще се легитимира като чужд гражданин, т.е. като такъв, който има друг осигурител (не НЗОК).

   Извън това, което казах по-горе законът предвижда една единствена възможност лицата да преустановят да плащат здравните си осигуровки в БГ, когато пребивават в чужбина за определен период. Но в този случай под чужбина не се визират страните от ЕС.
   чл. 40а, ал. 1 Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.
   (2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40.
   (3) Извън случаите по ал. 2, здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.
   (4) Сумите по ал. 3 се внасят по реда на чл. 41.
   (5) До възстановяване на осигурителните права лицата по ал. 1 заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.

   И в обобщение на зададения от Вас въпрос ще отговоря така:
   1. БГ студент, който учи и работи в страна от ЕС нито има задължение, нито възможност да се отписва от БГ здравната система.
   2. Как ще подходи към проблема с дължимите БГ здравни осигуровки е негово лично решение
   А) може да реши да плаща здравните осигуровки и в БГ и така ще има две страни, в които ще може да ползва пълния обем от здравни грижи (т.е. няма да изпадне в ситуацията „Когато такъв студент се завърне за ваканция или на гости в България, той ще ползва при необходимост само спешна и неотложна медицинска помощ в страната – срещу представяне на валидна чуждата ЕЗОК”, защото и в БГ ще има редовен здравноосигурителен статут.)
   Б) може да реши да плаща здравните осигуровки само в страната, където работи, а в БГ да прави сумиране на осигурителни периоди – така няма да дължи БГ здравни осигуровки, но няма и да ползва пълен обем от здравни грижи, т.е. ще попадне в ситуацията, описана в цитирания от Вас отговор – „Когато такъв студент се завърне за ваканция или на гости в България, той ще ползва при необходимост само спешна и неотложна медицинска помощ в страната – срещу представяне на валидна чуждата ЕЗОК”.

   Надявам се, че съм Ви помогнала с този отговор. Ако има нещо неясно – ще очаквам въпросите Ви.

   М. Радева

 71. веселин каза:

  за съжаление ваканцията на студентите учащи в чужбина не я признават и сега ни карат да заплащаме вноски и не са осигурени. това е някакво чиновническо безумие – община студентска – по 16, 80 лв. на пропуснат месец, като визират чл. 40 ал. 5 от закона за здравното осигуряване, а от нзок – визираха чл. 40, ал.3, т.2. на кого да вярваме? вноските май са неправомерни?

  • Мария Радева каза:

   Здравейте!
   Има някои подробности в зададения въпрос, които не са изяснени.
   Но въпреки това ще дам практически подход как да решите подобен проблем – регистъра за здравноосигурителния статус се подържа от НАП – виждате за кои месеци има липсващи осигуровки и само и единствено НАП могат да кажат защо се получава така и какви документи са необходими за доказване на осигурителни периоди.
   Така, че какво казват НЗОК няма значение – защото те не са компетентен орган в точно този случай.
   А по отношение на ваканциите – вижте как университетът издава удостоверението, което представяте в НАП – за да ви признаят здравните осигуровки. Поне тези, които аз съм виждала, времето на ваканцията не е включено в удостоверението, там се визира само периода на семестъра и това може да е вероятната причина да имате проблем с осигуровките за времето на ваканциите.

   • веселин каза:

    благодаря за отговора, но той не ме удовлетворява и защо? вярно е, че в уверението се отразява само времето на учебната година -примерно 01.09 до 31.05. периода 06,07 и 08 месеци са ваканция и на студентите в България, но това не означава, че са приключили с ученето. университета казва – да, лицето завърши учебната година и сега е във ваканция като всички.това намирисва на дискриминация.нали сме в ЕС? значи е еднакво за всички или има по-равни? това писмо-въпрос изпратих и на омбутсмана, ама ни дума ни вопъл ни стон.
    УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕНЧЕВ,
    ПИШЕ ВИ РОДИТЕЛ НА СТУДЕНТ 3-ТИ КУРС УЧАЩ В ЧУЖБИНА. СВЪРЗАНО Е С „ПРАВИЛАТА“ НА НЗОК И НАП, А ИМЕННО:
    1. ЗА ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА 2011-2012, НЕ НИ БЕ ИЗДАДЕНА ИЗДАДЕНА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА КАРТА, С ОБЯСНЕНИЕТО, ЧЕ ДЕТЕТО НИ НЕ Е БИЛО ЗДРАВНО ОСИГУРЕНО ЗА МЕСЕЦИТЕ 6-ти, 7-ми и 8-ми /2010г. и 2011г. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ – ТОВА Е ВРЕМЕ НА ВАКАНЦИЯТА ИМ. ЗА ДРУГОТО ВРЕМЕ НИЕ СМЕ ПРЕДАЛИ В ОБЩИНСКИТЕ НАП ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ ПРЕВЕДЕНИ УВЕРЕНИЯ ОТ СЪОТВЕТНИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ЧЕ ЛИЦЕТО Е СТУДЕНТ. ИМАЛО РАЗЛИКА МЕЖДУ СТУДЕНТИТЕ СЛЕДВАЩИ В ЧУЖБИНА И ТЕЗИ В БЪЛГАРИЯ, МАКАР,ЧЕ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВА НИКЪДЕ НЯМА ТАКИВА КАТЕГОРИИ, ОСВЕН – СТУДЕНТИ.
    2. ОТ ОБЩИНСКАТА НАП ИСКАХА ДА ВНЕСЕМ НА РЪКА СУМАТА ЗА ТЕЗИ МЕСЕЦИ ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА ЧЛ.40 АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. ЕСТЕСТВЕНО ОТКАЗАХМЕ И СЕ ПОЗОВАХМЕ НА СЪЩИЯ ЧЛ.40, НО НА АЛ. 3, Т.2 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН И ИЗРИЧНО ИМ СЕ КАЗВА, ЧЕ СТУДЕНТА НЕ Е НАД 26Г. ВЪЗРАСТ.
    3. ТОГАВА ИМ ПРЕДСТАВИХМЕ ИЗДАВАНИ ЗА 2010-2011Г. ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВНИ КАРТИ И ТЕ СЕ СЪГЛАСИХА ДА ПОГАСЯТ ПЕРИОДА, НО ДО ДАТАТА НА ИЗДАВАНЕ НА КАРТАТА. НАСТАНА СМЯХ, ЗАЩОТО ПРОГРАМАТА НЕ ПРИЕМА ТАКАВА СМЕТКА. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПРИМЕРНО – ДО 11.08.2011Г. АЗ ИМ ПОИСКАХ ДА ИЗДАДАТ ДОКУМЕНТ ДА ЗАПЛАТЯ ЗА 17 ДНИ ОСИГУРОВКА. ЕСТЕСТВЕНО, НЯМА КАК ДА СТАНЕ. ЗНАЧИ КАРТИТЕ ИМАТ СРОК ДО ДЕН ОТ МЕСЕЦА, А ВНОСКИТЕ ВАЖАТ ЗА МЕСЕЦ, А НЕ ДАТА.
    4.ОТИДОХМЕ ДО ПУНКТА ЗА ВНАСЯНАЕ НА ДОКУМЕНИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА. И ТАМ НАЧАЛНИЦИ. ИСКАТ ДА СЕ ПОДПИСВА НЯКАКВА ДЕКЛАРАЦИЯ, НО НА КОЙ ЗАКОН СЕ ПОЗОВАВАТ И ГОСПОД НЕЗНАЕ. КАЗАЛИ ИМ ОТ НЗОК. СЛЕД ТОВА НИЕ ДА ХОДИМ ДО РЗОК ДА ИМ КАЖЕМ КАКВО СА НИ КАЗАЛИ ОТ НАП. ТУК СПРЯХ И ГИ БЛАГОСЛОВИХ. ЗАВИНАГИ СИ ЗАТВЪРДИХ РЕШЕНИЕТО – ДЕТЕТО МИ ДА НЕ СЕ ВРЪЩА ТУК И ТАКА СЪВЕТВАМ ВЕЧЕ ВСИЧКИ МОИ ПОЗНАТИ И ПРИЯТЕЛИ.

    Г-Н ПЕНЧЕВ, НЕ Е ДО ВНОСКИТЕ, А ДО АНАРХИЯТА, КОЯТА ЦАРИ НАВСЯКЪДЕ.
    ЖЕЛАЯ ВИ СПОРНА РАБОТА С НЗОК И ДРУГИ ПОДОБНИ ИНСТИТУЦИИ. ЕДВА ЛИ ЩЕ ИМАТЕ КЪСМЕТ, НО ПОНЕ ОПИТАЙТЕ. НАДЯВАМ СЕ НА НЯКАКЪВ ОТГОВОР.
    С УВАЖЕНИЕ.

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!
     Разбирам справедливото Ви възмущение, но пътят за отстояване на правата Ви е единствено съдебният – което ще ви коства много енергия и време, вероятно и средства.

     Писмото до Омбудсмана е добър ход, но без практически резултати – защото той няма реални механизми да иска възстановяване на нарушени права. Преди няколко дни нали написа писмо до НЗОК точно по тези въпроси за административното обслужване на гражданите – просто това са му правомощията.

    • А.Манолова каза:

     Госпожо, Радева,
     Дъщеря ми беше редовен студент от 2005 до 2011 г.в Германия.Там и удържаха нужната здравна осигуровка(не малка сума), а у нас е с прекъснати осигурителни вноски.Какво да направим за да се възползваме от това, че 1 януари 2007 година за България станаха директно приложими разпоредбите на европейските регламенти, уреждащи въпросите и на здравното осигуряване- по точно да и възстановят удържани средства за периода 2007-2011г, когато бе под 26 години?
     Благодаря Ви!

    • Мария Радева каза:

     Здравейте!
     Благодаря за интереса към сайта и за въпроса.
     Правилно задавате въпроса си, какво може да се направи за периода след 01.01.2007 (за периода преди това не се прилагат европейските регламенти).

     Предполагам въпросът ви е какво можете да направите за да възстановите платените осигуровки в Германия. Точен отговор на този въпрос следва да получите от здравноосигурителната каса в Германия, в която се е осигурявала дъщеря ви.

     Лично аз съм виждала 3-4 български студенти в Германия, които възстановиха платените там осигуровки, но не мога да кажа в коя каса са се осигурявали. Доколкото зная подробности за процедурата – представиха документ, че за същия период имат осигуровки и в България (което означава, че за реципрочния период дъщеря ви следва да има българска здравна осигуровка) и да не са ползвали медицинска помощ докато са били в Германия. За това касата в Германия прави служебна проверка.

     Моят съвет е дъщеря ви да се свърже с германския си осигурител и от там да получи подробна информация. Още повече, че от 2010 се прилагат нови образци на т.нар. Е – формуляри и не съм сигурна с какъв документ германският осигурител ще поиска да бъдат доказани наличните български осигуровки.

     Поздрави!
     М. Радева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *